Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 34170
Mărime: 625.33KB (arhivat)
Publicat de: Cristofor Văduva
Puncte necesare: 12
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi Facultatea de Filosofie Secţia: Ştiinţe politice Departament ID

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I
 3. POLITICA REGIONALĂ ÎN U.E.: SEMNIFICAŢII, EVOLUŢIE ŞI INSTRUMENTE DE SUSŢINERE
 4. I.1. Etape ale instituirii politicii de dezvoltare regională
 5. I.2. Principiile şi obiectivele politicii de dezvoltare regională
 6. I.3. Instrumentele politicii de dezvoltare regională
 7. I. 3.1. Fondurile de Pre-Aderare: PHARE, ISPA, SAPARD
 8. I.3.2. Instrumentele Structurale sau Post – Aderare: Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune, Fondurile complementare, Fondul European de Solidaritate
 9. I.4. Cadrul legal şi instituţional al coordonării, implementării, monitorizării şi evaluării politicii de dezvoltare regională
 10. CAPITOLUL II
 11. POLITICA REGIONALĂ ÎN ROMÂNIA ŞI COORDONAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE
 12. II.1. Aspecte legislative şi instituţionale
 13. II.1.1. Legislaţia privind dezvoltarea regională
 14. II.1.2. Structuri naţionale şi teritoriale privind dezvoltarea regională
 15. II.2. Documentele de programare: Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 (PND), Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), Programele Operaţionale (PO)
 16. II. 3. Puncte cheie privind accesarea instrumentelor structurale
 17. II.3.1 Beneficiarul eligibil
 18. II.3.2 Proiectul eligibil
 19. II.3.3 Cofinanţare necesară pentru un proiect cu fonduri structurale
 20. II.3.4 Documentaţia necesară
 21. II.3.5 Paşi în obţinerea finanţării
 22. II.3. Nivelul de absorţie a instrumentelor structurale atins până în aprilie 2010 în România
 23. CAPITOLUL III
 24. COORDONAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE ÎN JUDEŢUL BACĂU
 25. III.1. Amplasarea în cadrul Regiunii Nord – Est
 26. III.2. Strategia de dezvoltare economico-socială a municipiul Moineşti (jud. Bacău)
 27. III. 3. Proiecte de absorţie a instrumentelor structurale în municipiul Moineşti (jud. Bacău)
 28. CONCLUZII
 29. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

INTRODUCERE

După cum sugerează şi titlul lucrarea noastră abordează subiecte legate de dezvoltarea regională şi coordonarea instrumentelor structurale.

Primul capitol al lucrării reprezintă o introducere în domeniul dezvoltării regionale cu scopul de a integra subiectul lucrării, şi anume coordonarea fondurilor structurale în România (studiu de caz Moineşti), în contextul apariţiei şi dezvoltării ei la nivel comunitar. Rolul acestei incursiuni teoretice este de a releva importanţa acordată la nivelul U.E politicii de coeziune economică şi socială datorită efectelor pe care le-a generat de-a lungul timpului şi anume reducerea disparităţilor dintre diferite regiuni ale UE. Prima parte a acestui capitol reprezintă un scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării politicii de dezvoltare regională, urmată de o prezentare succintă a principiilor şi obiectivelor ce stau la baza ei. În partea a doua vor fi prezentate instrumentele prin intermediul cărora politica de dezvoltare regională este implementată la nivel de regiune şi anume Fondurile de prea-aderare (PHARE, ISPA şi SAPARD) precum şi a instrumentelor Structurale ( Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune, Iniţiativele comunitare, Fondul European de Solidaritate). Primul capitol se va încheia cu menţionarea cadrului legal şi instituţional al coordonării, monitorizării şi evaluării politicii de dezvoltare regională.

Începând cu al doilea capitol demersul nostru teoretic se îndreaptă asupra României fiind analizate aspectele legislative ce susţin această politică de dezvolare regională, precum şi instituţiile naţionale şi regionale ce au responsabilitatea coordonării, implementării dar şi evaluării activităţilor din acest domeniu. Ulterior vom observa că principiile şi obiectivele ce vor fi discutate în capitolul precedent se regăsesc în documentele de programare (cele prezentate fiind pentru perioda 2007-2013) şi anume: Planul Naţional de Dezvoltare, Cadrul Strategic Naţional de Referinţă şi Programele Operaţionale. Având în vedere faptul că subiectul lucrării de faţă îl constituie coordonarea fondurilor structurale vom menţiona în a doua parte a acestui capitol punctele cheie privind accesarea instrumentelor structurale cu referire la beneficiarul eligibil, proiectul eligibil, cofinanţarea necesară, documentaţia necesară şi paşii în obţinerea finanţării. Şi mergând pe aceeşi premisă vom arăta în ultima parte a acestui capitol nivelul de absorbţie al instrumentelor structurale atins până în aprilie 2010.

În ultimul capitol vom avea în vedere exemplificarea aplicabilităţii politicii de dezvoltare regională şi coordonarea fondurilor structurale, înţeles în primul rând prin gradul de accesare al acestor fonduri, alegându-se ca subiect municipiul Moineşti din judeţul Bacău, judeţ amplasat în Regiunea de dezvoltare Nord - Est. Având în vedere faptul că funcţionarea instrumentelor de solidaritate la nivel regional se face conform sistemului NUTS (Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică) al Uniunii Europene, în prima parte al acestui capitol vom amplasa municipiul Moineşti în Regiunea Nord - Est. În a doua parte vom prezenta Strategia de dezvoltare economico-socială a municipiului Moineşti, iar în ultima parte vom enumera proiectele de absorbţie a fondurilor structurale existente în municipiul Moineşti.

CAP. I. POLITICA REGIONALĂ ÎN U.E.: SEMNIFICAŢII, EVOLUŢIE ŞI INSTRUMENTE DE SUSŢINERE

Acest capitol reprezintă o introducere în domeniul dezvoltării regionale cu scopul de a integra subiectul lucrării, şi anume coordonarea fondurilor structurale în România (studiu de caz municipiul Moineşti), în contextul apariţiei şi dezvoltării ei la nivel comunitar. Rolul acestei incursiuni teoretice este de a releva importanţa acordată la nivelul U.E politicii de coeziune economică şi socială datorită efectelor pe care le-a generat de-a lungul timpului şi anume reducerea disparităţilor dintre diferite regiuni ale UE. Prima parte a acestui capitol reprezintă un scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării politicii de dezvoltare regională, urmată de o reprezentare succintă a princiipiilor şi obiectivelor ce stau la baza ei. În partea a doua vor fi prezentate instrumentele prin intermediul cărora politica de dezvoltare regională este implementată la nivel de regiune şi anume Fondurile de prea-aderare (PHARE, ISPA şi SAPARD) precum şi a intrumentelor Structurale ( Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune, Iniţiativele comunitare, Fondul European de Solidaritate). Primul capitol se va încheia cu menţionarea cadrului legal şi instituţional al coordonării, monitorizării şi evaluării politicii de dzvoltare regională.

I.1. Etape ale instituirii politicii de dezvoltare regională

Conceptul de politică regională este definit în Uniunea Europeană ca fiind ansamblul de politici structurale menite să asigure reducerea şi eliminarea, în perspectivă, a disparităţilor dintre diferitele regiuni ale statelor membre. Politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene îşi are originea în diferenţele de nivel ale veniturilor existente între zone geografice distincte. Cele mai prospere zece regiuni ale UE sunt de trei ori mai bogate şi investesc de trei ori mai mult în unităţile lor de producţie decât cele mai sărace zece regiuni. Această problemă s-a accentuat cu fiecare lărgire a Uniunii ea ajungând în prezent să numere 27 de state membre care reprezintă o comunitate şi o piaţă internă de 493 de milioane de cetăţeni, ceea ce provoacă cu atât mai multe disparităţi economice şi sociale între aceste state şi cele 271 regiuni ale lor .

Bibliografie

1. *** Ghid metodologic privind dezvoltarea regională, Editura Speranţa, Iaşi, 2001;

2. ***Ghid metodologic privind dezvoltarea regională, Editura Speranţa, Iaşi, 2001;

3. ***, Institutul European din România, Politica de dezvoltare regională, Editura Blueprint International, Bucureşti, 2003;

4. ***, Politica regională şi coordonarea elementelor structurale, Editura Pipera: Dacris, Bucureşti, 2004;

5. ***, Programul operaţional regional 2007-2013;

6. ***, Planul Naţional de dezvoltare 2007-2013;

7. ANTONESCU, Daniela, Dezvoltarea regională în România, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003;

8. AVRAM, Cezar, RADU, Roxana, Pîrvu Gheorghe, Gruescu Ramona, România şi exigenţele integrării europene, Editura Alma, Craiova, 2007;

9. AVRAM, Ion, Uniunea Europeană şi aderarea României, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001;

10. BĂDESCU, Ilie (coord.), Geopolitca integrării europene, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2003;

11. BÎRZEA, Cezar, Politicile şi instituţiile Uniunii Europene, Editura Corint, Bucureşti, 2001;

12. CATANĂ, Aida, Elaborarea proiectelor cu finanţare din Fonduri structurale pentru IMM-uri 2007-2013, Editura ContaPlus, Bucureşti, 2008;

13. CONSTANTIN, Daniela Luminiţa, Economie regională, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998;

14. DIACONU, Nicoleta, MARCU, Viorel, Drept comunitar, Editura Lumina Lev, Bucureşti, 2003;

15. DINU, Marin, SOCOL, Cristian, MARINAŞ, Marius, Economie europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2004;

16. DINU, Marin, SOCOL, Cristian, NICULESCU Aura, Fundamentarea şi coordonarea politicilor economice în Uniunea Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2006;

17. DRĂGAN, Gabriela, Uniunea Europeană între federalism şi interguvernamentalism. Politici comune ale UE, Editura ASE, Bucureşti 2005;

18. EPURE, Emilian, România într-o Uniune europeană extinsă, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2007;

19. GHICA, Luciana Alexandra, România şi Uniunea Europeană, Editura Meronia, Bucureşti, 2006;

20. GILLES Ferréol, Uniunea Europeană între real şi virtual, Editura ALL, Bucureşti, 1999;

21. IONESCU, Claudia, TODERAŞ, Nicolae, “Europa mea”- Politica de dezvoltare regională, Editura Tritonic, Bucureşti, 2006;

22. IONESCU, Claudia, TODERAŞ, Nicolae, Politica de dezvoltare regională, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007;

23. IONESCU, Romeo Victor, Dezvoltarea regională, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 2008;

24. IONESCU, Romeo Victor, Legătura dintre PND 2007-2013 şi fondurile structurale, Analele Universităţii “Dunărea de Jos”, Galaţi - Fascicula XXII Drept şi Administraţie Publică Anul I, Nr. 1, 2007;

25. IONESCU, Romeo Victor, Stategie de dezvoltare comunitară şi regională, Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2006;

26. IONESCU, Romeo Victor, MARCHIS, Gabriela, UE - Prezent şi perspective, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006;

27. IONESCU, Romeo Victor, MARCHIS, Gabriela, Strategii de Dezvoltare Comunitară şi Regională, Editura Fundaţiei Academice Danubius Galaţi, 2006;

28. LOUKAS, Tsoukalis, Ce fel de Europă?, Editura ALL, Bucureşti, 2005 ;

29. MATEI, Lucica, Managementul dezvoltării locale, Editura Economică, Bucureşti, 1998;

30. MICLĂUŞ, Gheorghe, Dezvoltare regională, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002;

Preview document

Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 1
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 2
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 3
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 4
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 5
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 6
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 7
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 8
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 9
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 10
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 11
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 12
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 13
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 14
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 15
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 16
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 17
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 18
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 19
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 20
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 21
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 22
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 23
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 24
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 25
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 26
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 27
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 28
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 29
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 30
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 31
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 32
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 33
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 34
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 35
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 36
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 37
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 38
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 39
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 40
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 41
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 42
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 43
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 44
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 45
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 46
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 47
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 48
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 49
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 50
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 51
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 52
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 53
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 54
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 55
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 56
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 57
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 58
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 59
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 60
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 61
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 62
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 63
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 64
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 65
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 66
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 67
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 68
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 69
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 70
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 71
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 72
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 73
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 74
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 75
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 76
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 77
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 78
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 79
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 80
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 81
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 82
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 83
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 84
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 85
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 86
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 87
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 88
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 89
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 90
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 91
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 92
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 93
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 94
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 95
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 96
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 97
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 98
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 99
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 100
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 101
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 102
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 103
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 104
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 105
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 106
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 107
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 108
Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești - Pagina 109

Conținut arhivă zip

 • Politica Regionala si Coordonarea Instrumentelor Structurale Studiu de Caz - Municipiul Moinesti.doc

Alții au mai descărcat și

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Dezvoltarea Regională în România

I. Politica regională a României în contextul integrării europene Urmare a deciziei Consiliului European de la Helsinki din 1999, prin care...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Dezvoltare Locală și Regională

DEZVOLTARE LOCALĂ SI REGIONALĂ Preocuparea pentru dezvoltare locală si regională este una relativ recentă atât la nivelul politicilor publice cât...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Ai nevoie de altceva?