Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 16019
Mărime: 124.95KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Lavinia Popp

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL 1. DISCRIMINARE ŞI EXCLUDERE SOCIALĂ 6
 3. 1.1. Terminologie şi definire 6
 4. 1.2. Stereotipuri şi moduri ale discriminării 6
 5. 1.3. Importanţa reţelelor sociale 19
 6. 1.4. Evaluarea suportului social 20
 7. 1.5. Excluderea socială 20
 8. CAPITOLUL II PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ A PERSOANELOR DISCRIMINATE 26
 9. 2.1. Istoricul preocupãrilor pentru protecţia
 10. şi asistenţa socialã a persoanelor discriminate 26
 11. 2.2. Legislație antidiscriminare 30
 12. 2.2.1 Standarde internaţionale 30
 13. 2.2.2 Standarde europene 31
 14. 2.2.3 Legislaţie antidiscriminare internă 35
 15. 2.3. Baza teoreticã a intervenţiei asistentului social în asistenţa socială a persoanelor discriminate 38
 16. 2.4. Implicarea statului în asistenţa persoanelor discriminate
 17. în epoca modernã 43
 18. CAPITOLUL III CERCETAREA APLICATIVĂ PRIVING DISCRIMINAREA PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST 46
 19. 3.1 Metodologia cercetării 46
 20. 3.2. Interpretarea datelor 51
 21. CONCLUZII 60
 22. BIBLIOGRAFIE 64

Extras din licență

INTRODUCERE

Obiectivul general al lucrării este de a reflecta atât din punct de vedere teoretic însă mai ales din punct de vedere aplicativ discriminarea, cauzele şi efectele acesteia, modalităţile de combatere şi de diminuare, crearea şi susţinerea egalităţii între oameni indiferent de: vârstă, sex, culoare, apartenenţă politică, orientare sexuală sau anumite anormalii.

Metodele de cercetare ştiinţifică utilizate se bazează pe studiul bibliografic, al legislaţiei în vigoare, informaţiilor electronice disponibile în domeniul temei, observarea directă a faptelor şi fenomenelor de discriminare.

Prima etapă a constat din percepţia problemei privind discriminarea, cauzele şi efectele acesteia, modalităţile de combatere şi de diminuare, crearea şi susţinerea egalităţii între oameni indiferent de: vârstă, sex, culoare, apartenenţă politică, orientare sexuală sau anumite anormalii, din punct de vedere teoretic.

În etapa a doua am realizat un studiu de caz privind discriminarea persoanelor cu disabiliăţi/handicap şi reintegrarea acestora în rândul comunităţii. Studiul a fost realizat cu observare directă în cadrul Colegiului Tehnic Cărăşan din Municipiul Reşiţa.

În ultima etapă am efectuat verificarea ipotezelor şi concluziilor şi am realizat cu observare directă, o radiografiere a situaţiilor persoanelor din categoriile defavorizate, mai exact a persoanelor cu disabilităţi/handicap.

Cuvinte cheie: discriminare, asistenţă socială, persoane discriminate, legislaţie.

CAPITOLUL I

DISCRIMINARE ŞI EXCLUDERE SOCIALĂ

1.1. Terminologie şi definire

Discriminarea poate fi definită ca o deosebire dăunătoare întemeiată pe motive care nu pot fi atribuite persoanei şi care au consecinţe nejustificate în relaţiile sociale, politice sau juridice (culoare, rasă, sex, etc.) sau pe motive de apartenenţă la anumite categorii sociale (culturale, de limbă, religioase, opinia politică, originea socială, clasa socială, averea, ascendenţa sau alt statut)” (Michael Banton, 1998, p. 47).

În sociologie, termenul „discriminare” este tratamentul defavorabil al unui individ sau al unui grup de indivizi bazat pe aparteneţa lor la o anumită „clasă” sau „categorie”.

1.2. Stereotipuri şi moduri ale discriminării

Stereotipuri

Stereotipurile reprezintă un ansamblu de convingeri împărtăşite vis-a-vis de trăsăturile personale, de însuşirile de personalitate însă şi de comportamentele specifice ale unui grup de persoane(Mihu, Achim, 2002, p.47).

Stereotipurile sunt colective din punct de vedere al originii, deşi sunt împărtăşite de fiecare individ în parte. Ele tind să devină „credinţe împărtăşite normativ, consistente cu valorile şi ideologiile grupului de care aparţine persoana” (Bourhis, Turner, Gagnon, 1997, pag.273).

Stereotipurile tind să se dezvolte mai repede atunci când ţinta este mai larg răspândită în societate sau este mai vizibilă la nivel social. Deci, se vor dezvolta şi răspândi mai mult stereotipurile referitoare la grupurile mai numeroase de persoane, cum ar fi minorităţi etnice sau rasiale, şomerii, care cuprind un număr suficient de mare membrii sau la persoanele fără locuinţă, care sunt vizibile social.

Bibliografie

1. Academia Română, Institutul de lingvistică “Iorgu Iordan”, Dicţionar explicativ al limbii române, Editura Universul Enciclopedic, 1998.

2. Banton, Michael. , Discriminarea, Editura Du Style, Bucureşti, 1998.

3. Georgiu, Grigore., Naţiune, cultură, identitate, Editura Diogene, Bucureşti, 1997.

4. Grosu, Nicolae, Opere sociologice, vol. II, Axiomele sociologiei, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2005.

5. Hofstede, Geert, Managmentul structurilor multiculturale, Editura Economică, Bucureşti, 1996.

6. Mihu, Achim, Sociologia americană a grupurilor mici, Editura Politică, Bucureşti, 1970.

7. Mihu, Achim , Antropologia culturală, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2002.

8. Miley, Krogsrud, Karla; O’Melia, Michael; DuBois, Brenda, Practica asistenţei sociale, Editura Polirom, Iaşi, 2006.

9. Neamţu, George; Stan, Dumitru, Asistenţa socială - studii şi aplicaţii, Editura Polirom, Iaşi, 2005.

10. Neamţu, George, Tratat de asistenţă socială, Editura Polirom, Iaşi, 2003.

11. Pasti,Vladimir; Miroiu,Mihaela; Codiţă Cornel. , România – starea de fapt, vol 1, Editura Nemira, Bucureşti, 1997.

II. Internet:

1.http://www.event365.ro/Martin_Luther_King_8211_artizanul_drepturilor_civile-n56365.html

2. http://www.romfest.org/rost/iun-iul2006/homosexualitatea.shtml

3. http://accept.ong.ro/presarom.html

4. http://www.protv.ro/stiri/exclusiv-protv-ro/romanii-din-italia-de-multe-ori-discriminati.html

5. http://www.stop-discrimination.info/7245.0.html6. http://www.referat.ro/

7. http://www.dgas.ro/24_10_nediscriminarea.htm

III. Legislaţie

Convenţia–Cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995;

Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor modurilor de discriminare rasială adoptată si deschisa spre semnare de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, intrată in vigoare la 4 ianuarie 1969, conform dispoziţiilor art. 19;

Protocolul nr. 10 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000;

Carta Socială Europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996 şi intrată în vigoare în 1998;

Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale amendată de protocolul nr. 11 insoţită de Protocolul adiţional şi Protocoalele nr. 4, 6 şi 7;

Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992, intrată în vigoare in martie 1998;

Ordonanţa nr.137 din 31 august 2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor modurilor de discriminare;

8. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată la 10 decembrie 1948, de Adunarea Generală a O.N.U. ;

9. Legea nr. 27/05.03.2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor modurilor de discriminare;

10. H.G. nr. 1079/04.11.2003 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării;

11. O.G. nr. 77/28.08.2003 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor modurilor de discriminare;

10. Legea nr. 283/26.06.2003 - pentru ratificarea Protocolului opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor modurilor de discriminare faţă de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999;

13. H.G. nr. 1514/18.10.2002 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării;

14. Legea nr. 48/16.01.2002 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor modurilor de discriminare;

15. O.G. nr. 137/31.08.2000 - privind prevenirea şi sancţionarea tuturor modurilor de discriminare; (Observaţie: Legea a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 99 / 8 februarie 2007);

16. Protocol opţional din 06.10.1999 la Convenţia asupra eliminării tuturor modurilor de discriminare faţă de femei (Anexa Legii nr. 283/26.06.2003);

Preview document

Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 1
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 2
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 3
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 4
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 5
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 6
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 7
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 8
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 9
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 10
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 11
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 12
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 13
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 14
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 15
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 16
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 17
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 18
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 19
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 20
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 21
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 22
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 23
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 24
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 25
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 26
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 27
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 28
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 29
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 30
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 31
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 32
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 33
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 34
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 35
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 36
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 37
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 38
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 39
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 40
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 41
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 42
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 43
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 44
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 45
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 46
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 47
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 48
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 49
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 50
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 51
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 52
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 53
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 54
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 55
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 56
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 57
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 58
Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Discriminarea si tehnici specifice de asistenta sociala.doc

Alții au mai descărcat și

Stabilirea priorităților în asistență socială cu privire la problematica drogurilor, realitate sau deziderat

INTRODUCERE Încă din vremuri trecute, oamenii din diverse motive (religioase, medicale, recreative sau din motive existenţiale) au recurs la...

Șansele de reintegrare socială a persoanelor fără adăpost

INTRODUCERE Motivul alegerii temei Ca asistent social în devenire în timpul facultăţii am făcut practică în diferite instituţii şi am intrat în...

Integrarea Scolară și Socio-profesională a Tinerilor Delicventi

ARGUMENT Întrucât, am facut voluntariat în cadrul Serviciului de Probatiune de pe lângă Tribunalul Neamt , am luat cunostintă de faptul că...

Violența în rândul adolescenților ca o reacție la problemele sociale

INTRODUCERE Agresiunea sau altfel spus violenţa reprezintă unul din comportamentele sociale extrem de greu de definit. Înţelesul acordat de un...

Rolul asistentului social în conflictele sociale

INTRODUCERE Violenţa domestică este un flagel al societăţii româneşti şi al familiei, producând dezintegrarea acesteia din urmă ca unitate...

Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă

INTRODUCERE Dreptul la educaţie este un drept fundamental al omului. Nici unul dintre drepturile civile, politice, economice şi sociale nu poate...

Protecția Socială în România

REZUMAT Protecţia socială este concepută pentru asigurarea unui standard de viaţă de bază pentru toţi oamenii, indiferent de mijloacele de care...

Drepturile Omunului și Strategii Antidiscriminare

I. Argument Comunitatea de rromi din Romania se confruntă cu numeroase probleme din punct de vedere social, ceea ce a dus la realizarea a...

Te-ar putea interesa și

Deficiență de văz

PRELIMINARII Ca şi alte ramuri ale psihopedagogiei speciale tiflologia (gr. "tiflos"=orb, gr."logos"=ştiinţă) a cunoscut, în ultima perioadă de...

Formarea profesională și recunoașterea stagiilor

1.Notiunea formarii profesionale 1.1 Acceptiunile termenului formare profesionala Formarea profesionala reprezinta activitatea desfasurata de o...

Stop violenței domestice

DESCRIEREA PROIECTULUI 1. Titlu : « Violenta Domestica- Stop ! » 2. Locul de desfasurare Orasul Vaslui 3. Suma totala a proiectului % din suma...

Asistență Socială

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Sănătatea reprezintă o componentă importantă a personalităţii umane ; aceasta are la bază structura biologică, educaţia,...

Asistența Socială în România

I. Sistemul serviciilor de asistenţă socială din România Serviciile de asistenţă socială în contextul sistemului de protecţie socială În cadrul...

Delincvența juvenilă

In contextul resructurărilor politice, economice şi sociale, caracteristice perioade: de tranziţie şi aschimbărilor survenite în modul de gândire...

Formarea profesională în dreptul comunitar

Formarea profesională a lucrătorilor constituie un obiectiv foarte important al Comunităţii Europene, art. 125 al Tratatului de instituire a...

Politici Sociale

Tema 1 Politici sociale. Concept. Tipologii de politici sociale. Politica socială – concept. Politica socială este un concept care desemnează :...

Ai nevoie de altceva?