Deficiență de văz

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 31721
Mărime: 2.14MB (arhivat)
Publicat de: Ivana Cojocariu
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. PRELIMINARII .1
 2. CAPITOLUL I.DEFICIENŢA DE VEDERE-DEFINIŢIE-ETIOLOGIE-NOSOLOGIE
 3. 1.1 Delimitări conceptual privind deficienţa de vedere .2
 4. 1.1.1. Mecanismul neurofiziologic al senzaţiilor vizual .8
 5. 1.2 Descrierea bolilor oftalmologice frecvent întîlnite în mediul şcolar
 6. 1.3 Tablou clinic şi psihopedagogie al deficienţilor de vedere.
 7. CAPITOLUL II. PARTICULARITĂŢI PSIHICE ŞI FUNCŢIONALE ALE PERSOANEI CU MIOPIE
 8. Caracteristica psihofuncţională şi clinic a persoanelor cu miopie
 9. 2.1 Investigaţii funcţionale şi psihodiagnoza în afecţiuni optice
 10. CAPITOLUL III.EDUCAŢIA VIZUAL-PERCEPTIVĂ ŞI ROLUL EI COMPENSATOR ÎN MIOPIE
 11. 3.1. Obiectivele şi principiile metodice ale educaţiei visual-perceptive
 12. 3.2. Exerciţii de optimizare a indicilor funcţionali în miopie
 13. CONCLUZII .52
 14. BIBLIOGRAFIE.
 15. ANEXE.

Extras din licență

PRELIMINARII

Ca şi alte ramuri ale psihopedagogiei speciale tiflologia (gr. "tiflos"=orb, gr."logos"=ştiinţă) a cunoscut, în ultima perioadă de timp, o dezvoltare mai accentuată, mascînd caracterul interdisciplinar prin corelarea fenomenelor psihologice, pedagogice, sociologice şi medicale în abordarea fenomenelor cu handicapul vizual. In activitate cu deficienţii de văz se iau în consideraţienivelul şi gravitatea handicapului, adoptîndu-se metodologii speciale pentru acei subiecţi de vedere (orbi) sau pentru cei cu resturi de vedere, careau o diminuare a acuităţii vizuale (AV) centrale cuprinse între 0,05-0,2 (ambliopi).

În decursul timpului, cercetările în domeniul efectuat în arialul românesc au subliniat existenţa unor particularităţi în dezvoltarea psihică a orbilor, bazată pe comportamentul şi structurile specifice ale acestei categorii: M. Ştefan, Em. Verza, D. V. Popovici, A. Rozarea, I. Muşu. Notorii sunt cercetările empirice şi teoretice ale savanţilor din Rusia, Anglia, SUA etc.:Vîgotskii L.S., Zemţova M.I., Litvac A. G., Baraga N., Horton J.K, Lany I., Lowenferd B. ş.a. Practic a fost dovedit, că importanţa vederii nu se reduce doar la simpla diferenţiere a luminozităţii, a formei şi culorii obiectelor, deoarece simţul văzului deţine un rol important în orientarea în spaţiu, menţinerea echilibrului, în dezvoltarea proceselor cognitive şi constituirea personalităţii în general.

Toate acestea sunt dependente de gravitatea şi vîrsta la care se instalează deficienţa, iar intervenţiile compensatorii sunt asigurate prin vîrsta timpurie şi prin particularităţile personalităţii deficientului de văz. Totdată, rămîn a fi puţin studiate modalităţile de corectare şi dezvoltare a funcţiei vizuale la copiii de vîrsta şcolară mică cu miopie (forma medie) prin aplicarea exerciţiilor specifice de explicare a potenţialurilor vizuale restante.

Antrenamentul vizual are nu numai un rol activator al vederii restante, ci şi unul de exersare sistematică şi judicioasă a vederii, educaţia şi corecţia vizuală avînd şi valenţe compensatorii, stimulînd nu numai analizatorul vizual, ci şi celelalte modalităţi senzoriale şi procesele psihice spre a contribui la dezvoltarea cognitiv- personală a deficientului de văz.

Obiectul cercetării: Procesul de corecţie şi dezvoltare a funcţiilor vizuale la copiii cu miopie.

Scopul cercetării: constă în cercetarea particularităţilor funcţionale a sistemului optic la copiii miopi şi determinarea metodelor corecţional dezvoltative.

Ipoteza cercetării: Presupunem că aplicarea sistematică a Programului de corecţie a funcţiilor optice la copiii cu miopie contribuie la valorificarea sensibilităţii vizuale şi la optimizarea vederii slabe.

Baza experimentului: Liceul cu profil tehnologic pentru copiii cu vedere slabă, municipiul Chişinău. În experiment au fost implicaţi 5 copii, elevi ai clasei a IlI-a, cu diagnosticul- miopie (forma medie).

Obiective:

1. Determinarea indicilor funcţionalităţii, analizatorului optic ( acuitate vizuală, eficienţă vizuală, sensibilitate luminoasă şi de contrast);

2. Structurarea Programului de corecţie a funcţiilor optice la copiii cu miopie, avînd în baza sa exerciţii specifice de stimulare şi optimizare a vederii slabe.

3. Evaluarea eficacităţii Programului corec aplicat grupului experimental şi formularea concluziilor.

Structurarea lucrării: Lucrarea conţine: preliminarii, trei capitole, concluzii, anexe, bibliografie.

CAPITOLUL I . DEFICIENŢA DE VEDERE- DEFINIŢIE -ETIOLOGIE –NOSOLOGIE

Prezentăm mai jos delimitări conceptuale, principii, caracteristici ce relevă pierderile optice

1.1 Delimitări conceptuale privind deficienţa de vedere

De-a lungul dezvoltării ştiinţelor psiho-medicale pedagogice şi defectoiogice, preocupările privind deficienţa de vedere au inclus şi asidue căutări şi demersuri de clarificări conceptuale şi de operare cu o terminologie ştiinţifică adecvată.

Deficienţa de vedere este inclusă, în cadul deficienţelor senzoriale datorate afectării organelor de simţ, fiind studiată prioritar de tiflopedagogie.

Încercările de găsire a unei definiţii clare şi cuprinzătoare a deficienţei vizuale au existat de la începuturile tiflopedagogiei româneşti.

Astfel, Dimitrie, Rusticeanu, în anul 1912, defineşte astfel: „Orb - în sensul ştiinţific - e un ochi care nu simţeşte lumina deloc, deci nu e în stare să observe ziua şi noaptea. Orb, în sens practic, e un individ a cărui putere de a vedea la ambii ochi e vătămată pe totdeauna şi nu e curabilă, aşa că nu se poate duce singur pe drumuri străine. Deci, e orb acela care la o distanţă de un metru nu e în stare să numere degetele de la mâna mişcătoare. Buni de primit în Institutul de orbi sunt acei copii care posedă o capacitate de a vedea aşa de neînsemnată că nici cu ajutorul ochelarilor nu cunosc tiparul din abecedar şi deci dar nu pot lua parte la învăţământ, cât şi cei adulţi care, din cauza miopiei câştigate, nu-şi pot îndeplini chemarea ce pretinde destoinicie de vedere" .

D. Rusticeanu consideră că internarea în şcoala de orbi a persoanelor a căror facultate vizuală e mai mică decât a zecea parte din cea normală este nefavorabilă acestora.

Din gândirea acestui promotor al tiflopedagogiei româneşti transpar prin timp aspecte fundamentale ale definiţiei deficienţei vizuale, ale criteriilor de delimitare nosologică, ale modalităţilor de diagnosticare.

Vederea slabă (ambliopia) şi respectiv lipsa vederii (cecitatea) constituie, după unii autori, un „defect" care se deosebeşte de deficienţă.„în cercetările moderne, termenul defect este folosit pentru a desemna atât modificările organice care duc la un deficit funcţional (diferite leziuni ale analizatorului vizual), cât şi deficitul, funcţional ca atare (în ce măsură şi sub ce aspecte scade vederea).

Spre deosebire de defect, deficienţa reprezintă ansamblul consecinţelor defectului sub aspectul adaptării copilului la viata înconjurătoare şi a! structurii individualităţii lui".

Aceeaşi distincţie operează şi alţi autori: „prin deficienţă (defectivitate) se înţelege tulburarea relaţiilor normale ale individului cu mediul înconjurător, mai ales cu cel social, intervenită pe baza unui defect."

Etimologic, termenul ambliopie provine din cuvintele greceşti „amblys" (slab, tocit) şi „ops" (vedere), desemnând, aşadar, vedere slăbită, vedere scăzuta, vedere parţială, vedere slabă. Având mai multe accepţiuni, termenul „ambliopie" este „destul de vag şi adesea rău întrebuinţat". în sens larg, ambliopia desemnează toate cazurile de diminuare a capacităţii vizuale, indiferent de etiologie şi gravitate, sau acea scădere a vederii care se menţine şi după ce s-a făcut corecţia corespunzătoare.

Preview document

Deficiență de văz - Pagina 1
Deficiență de văz - Pagina 2
Deficiență de văz - Pagina 3
Deficiență de văz - Pagina 4
Deficiență de văz - Pagina 5
Deficiență de văz - Pagina 6
Deficiență de văz - Pagina 7
Deficiență de văz - Pagina 8
Deficiență de văz - Pagina 9
Deficiență de văz - Pagina 10
Deficiență de văz - Pagina 11
Deficiență de văz - Pagina 12
Deficiență de văz - Pagina 13
Deficiență de văz - Pagina 14
Deficiență de văz - Pagina 15
Deficiență de văz - Pagina 16
Deficiență de văz - Pagina 17
Deficiență de văz - Pagina 18
Deficiență de văz - Pagina 19
Deficiență de văz - Pagina 20
Deficiență de văz - Pagina 21
Deficiență de văz - Pagina 22
Deficiență de văz - Pagina 23
Deficiență de văz - Pagina 24
Deficiență de văz - Pagina 25
Deficiență de văz - Pagina 26
Deficiență de văz - Pagina 27
Deficiență de văz - Pagina 28
Deficiență de văz - Pagina 29
Deficiență de văz - Pagina 30
Deficiență de văz - Pagina 31
Deficiență de văz - Pagina 32
Deficiență de văz - Pagina 33
Deficiență de văz - Pagina 34
Deficiență de văz - Pagina 35
Deficiență de văz - Pagina 36
Deficiență de văz - Pagina 37
Deficiență de văz - Pagina 38
Deficiență de văz - Pagina 39
Deficiență de văz - Pagina 40
Deficiență de văz - Pagina 41
Deficiență de văz - Pagina 42
Deficiență de văz - Pagina 43
Deficiență de văz - Pagina 44
Deficiență de văz - Pagina 45
Deficiență de văz - Pagina 46
Deficiență de văz - Pagina 47
Deficiență de văz - Pagina 48
Deficiență de văz - Pagina 49
Deficiență de văz - Pagina 50
Deficiență de văz - Pagina 51
Deficiență de văz - Pagina 52
Deficiență de văz - Pagina 53
Deficiență de văz - Pagina 54
Deficiență de văz - Pagina 55
Deficiență de văz - Pagina 56
Deficiență de văz - Pagina 57
Deficiență de văz - Pagina 58
Deficiență de văz - Pagina 59
Deficiență de văz - Pagina 60
Deficiență de văz - Pagina 61
Deficiență de văz - Pagina 62
Deficiență de văz - Pagina 63
Deficiență de văz - Pagina 64
Deficiență de văz - Pagina 65
Deficiență de văz - Pagina 66
Deficiență de văz - Pagina 67
Deficiență de văz - Pagina 68
Deficiență de văz - Pagina 69
Deficiență de văz - Pagina 70
Deficiență de văz - Pagina 71
Deficiență de văz - Pagina 72
Deficiență de văz - Pagina 73
Deficiență de văz - Pagina 74
Deficiență de văz - Pagina 75
Deficiență de văz - Pagina 76
Deficiență de văz - Pagina 77
Deficiență de văz - Pagina 78
Deficiență de văz - Pagina 79
Deficiență de văz - Pagina 80
Deficiență de văz - Pagina 81
Deficiență de văz - Pagina 82
Deficiență de văz - Pagina 83
Deficiență de văz - Pagina 84
Deficiență de văz - Pagina 85
Deficiență de văz - Pagina 86
Deficiență de văz - Pagina 87
Deficiență de văz - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Deficienta de Vaz.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz

Argument Politica şi practica educaţională din numeroase tări ale lumii este orientată în direcţia integrării copiilor cu cerinţe educative...

Integrarea Școlară

ARGUMENT Această lucrare vizează o mai bună integrare a copiilor cu tulburări de limbaj în mediul şcolar. Societatea şi în special comunitatea...

Integrarea copiilor cu CES în școala publică

Dacă omul n-a primit decât o educaţie defectuoasă sau rea, el devine cel mai îngrozitor animal pe care l-a produs pământul. De aceea...

Formarea și dezvoltarea reprezentărilor spațiale la preșcolari prin intermediul jocurilor

Unul din obiectivele formării reprezentărilor elementare spațiale la vârsta preșcolară, prevăzut de curriculum sună în felul următor: asimilarea...

Evaluarea și Reeducarea Neuropsihologică a Persoanelor cu Cecitate Vizuală Corticală

Reeducarea neuropsihologică este un subiect controversat, mai ales datorită complexităţii problemelor abordate. Dificultăţile de evaluare întâlnite...

Psihicul și Caracteristicile Acestuia

Dictonul socratic „nosce te ipsum” („cunoaste-te pe tine însuti”) reprezinta un punct de plecare în dezvoltarea ulterioara a stiintelor. Socrate,...

Elemente de psihopedagogia integrării și normalizării elevilor handicapați mintal

OBIECTUL DE STUDIU AL PSIHOPEDAGOGIEI INTEGRARII SI NOEMALIZARII Psihopedagogia integrarii si normalizarii, este o ramura a psihopedagogiei...

Specificul activităților instructiv-educative la elevul cu deficiență de vedere și deficiențe asociate

1. PRINCIPII ORGANIZATORICE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU COPII CU DEFICIENŢĂ DE VEDERE Didactica învăţământului pentru nevăzători este aceeaşi cu cea...

Te-ar putea interesa și

Abordări terapeutice la copii cu deficiențe de vedere

Terapia ocupațională semnifică un domeniu vast, iar definirea acesteia este foarte difícil de cuprins în câteva rânduri. Acest domeniu folosește o...

Deficiențe de Vedere

Argument G. Dumas consideră ochiul „oglinda trupului şi a sufletului”, privirea cu gama ei de expresivitate, fiind mereu alta în diferite stări...

Educația civică

Introducere Educatia civica, ca obiectiv si dimensiune fundamentala a socializarii, nu poate lipsi din oferta de educatie, concretizata in moduri...

Promovarea Vânzărilor la Orange

CAPITOLUL I Prezentarea generală a firmei I.1. Istoric Orange România MobilRom S.A. este o firmă de telecomunicaţii mobile, înfiinţată în 1996...

Servicii adresate persoanelor cu dizabilități

“ Omul nu este decat o trestie, cea mai slaba din natura; dar este o trestie cugetatoare. Nu trebuie ca intregul Univers sa se inarmeze spre a-l...

Specificul Terapiilor educațional-recuperative

Recuperarea urmăreşte valorificarea posibilităţilor individului handicapat şi antrenarea funcţiilor psiho-fizice neafectate încât să poată suplini...

Psihopedagogie Specială

Cursul nr. 1 OBIECTUL DE STUDIU ŞI DOMENIUL PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE Psihopedagogia specială este ştiinţa care se ocupă de persoanele...

Terapia Tulburărilor de Limbaj

TERAPIA DISLALIEI 1. Principiile terapiei logopedice Principiile urmate în cursul terapiei dislaliei sunt următoarele : - respectarea...

Ai nevoie de altceva?