Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 19003
Mărime: 103.23KB (arhivat)
Publicat de: Andrei M.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Simona Ciucă
Facultatea de Stiinte ale Educatiei
Universitatea din Pitesti, Pitesti

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I: DEZVOLTAREA DURABILĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MIJLOACELOR DE SUBZISTENȚĂ 6
 3. 1. Management - concept, definiții 6
 4. 2. Considerații generale privind dezvoltarea durabilă 9
 5. 3. Familia - factor cheie favorizant al dezvoltării durabile 12
 6. CAPITOLUL AL II-LEA: CADRUL LEGISLATIV PREMISĂ A IMPLEMENTĂRII ȘI DURABILITĂȚII SERVICIILOR SOCIALE 22
 7. 1. Ajutorul Social 24
 8. 2. Ajutor de urgență 28
 9. 3. Ajutor de înmormântare 29
 10. 4. Acordarea tarifului social consumatorilor casnici de energie electrică 30
 11. 5. Alocație pentru susținerea familiei 31
 12. CAPITOLUL AL III-LEA: Studiu de caz: dinamica prestațiilor de asistență socială în perioada 2015-2020 la nivelul localității Ianca 39
 13. 1. Obiectivele și metodologia cercetării 39
 14. 2. Studiu de caz: dinamica prestațiilor de asistență socială în perioada 2015-2020 la nivelul localității Ianca 41
 15. CONCLUZII 51
 16. BIBLIOGRAFIE 52

Extras din disertație

INTRODUCERE

Sărăcia este un fenomen pe cât de cunoscut, pe atât de greu de înlăturat, al cărui efect se resimte la nivel economic și îndeosebi în plan psiho-social. Împotriva sărăciei se duce o luptă tot mai puternică apelându-se la instrumente de combatere, în principal prin intermediul prestațiilor sociale, care trebuie să-și dovedească o eficiență tot mai crescută în concordanță cu costurile ridicate pe care le presupune tranziția în care se află, în prezent, țara noastră.

Combaterea acestui fenomen în cadrul programelor sociale, ar trebui să se adreseze numai persoanelor sărace, pentru a se atinge eficiența acestora. Se urmărește ca, efortul lor să fie dimensionat, astfel încât să ridice standardul de viață al fiecărui beneficiar până la nivelul pragului de sărăcie. În realitate, nici un sistem de protecție socială nu poate îndeplini aceste criterii ideale, costituind doar o referință teoretică. Programele care își ating scopul prin combaterea sărăciei acoperind cel mai mare procent de persoane sărace cu cel mai mic procentaj de fonduri și cu cele mai mici costuri administrative se dovedesc a fi eficiente.

Existența alocațiilor familiale fac dovada implicării sistemului în combaterea sărăciei prin asigurarea veniturilor suplimentare familiilor cu copii, în condițiile în care este bine cunoscut faptul că existența copiilor diminuează considerabil nivelul de trai al familiilor, comparativ cu cel al familiilor fără copii și că dimensiunea mai mare a familiei constituie una din principalele cauze ale sărăciei, în special într-un context în care veniturile din muncă au un nivel general scăzut și sunt puțin diferențiate. Cuantumul relativ ridicat al alocațiilor în raport cu salariile a constituit un alt factor care a favorizat participarea sistemului de alocații familiale la susținerea familiei aflate în zona sărăciei, potențat și de diferențierea alocațiilor în funcție de rangul copiilor.

O parte din alocațiile plătite duc la atingerea unor obiective de combaterea a sărăciei. O altă parte din ele, însă, cele care revin familiilor aflate în zona de sărăcie și în apropierea acestora contribuie efectiv la diminuarea sărăciei și la prevenirea acesteia datorită faptului că acoperă o parte a cheltuielilor curente (prin alocațiile standard) sau ocazionale (prin ajutoarele acordate la naștere, etc.) legate de creșterea, educația și întreținerea copiilor. Numărul și ponderea familiilor care au nevoie de ajutor financiar în vederea creșterii copiilor sunt foarte mari, iar numărul și ponderea celor care beneficiază de acest ajutor sunt și mai mari.

Sărăcia constituie un fenomen care, de regulă, afectează țările aflate în tranziție. Săracii reprezintă persoanele, familiile și grupurile de persoane ale căror resurse sunt atât de limitate încât le diminuează șansele de acces la un nivel de viață minim acceptabil.

Necesitatea extinderii echitabile a sistemului de alocații familiale asupra tuturor categoriilor populației, ca și cerința evitării efectelor nefavorabile în plan demografic și asupra realizării funcției stimulative a salariilor, au orientat reforma sistemului de alocații familiale în direcția universalizării și a eliminării oricăror diferențieri a alocațiilor, ceea ce a însemnat evident și un câștig în materie de echitate. De altfel, se apreciază că prestațiile familiale, indiferent dacă sunt alocate pe principiul selectivității sau al universalității, constituie un instrument eficient de orientare a resurselor financiare în prevenirea și combaterea sărăciei.

CAPITOLUL I: DEZVOLTAREA DURABILĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MIJLOACELOR DE SUBZISTENȚĂ

1. Management - concept, definiții

Managementul poate fi definit ca fiind procesul de supervizare, control și coordonare a activității productive în organizații industriale și de alt tip formal sau persoanele care îndeplinesc aceste funcții. Ca proces, managementul este în mod convențional divizat în managementul general al principalelor obiective ale organizației și managementul de personal sau specializat care are de-a face cu rolurile de sprijin precum personalul, problemele juridice sau cercetarea și dezvoltarea. În societatea industrială s-a dezvoltat un strat managerial drept rezultat al corporațiilor de tip societate pe acțiuni, al creșterii dimensiunilor întreprinderilor și al expansiunii birocrației publice. Utilizarea termenului este suficient de vagă pentru a-i include aici, la una dintre extreme, pe directori și alți membri seniori care sunt implicați personal în companie și sunt, prin urmare, și angajatori; la cealaltă extremă se află angajații care nu au acțiuni, salariații cărora li se încredințează - sau sunt promovați la - diferite nivele de responsabilitate de supraveghere. Managerii din această categorie constituie o proporție crescândă a angajaților cu „gulere albe”. O relatare excelentă despre rolul ideologiilor de management în cursul industrializării este Workand Authority în Industry (1974) de Reinhard Bendix (ediție nouă în 1974). The Sociology of Management (1989) de Mike Reed este un manual mai general. Pentru o mai bună aprofundare a conceputlui, a se vedea și teoria contingenței; line-and-staff; revoluție managerială.

Un alt concept care trebuie luat în considerare este rata dependenței. Aceasta este un indicator simplu al compoziției pe vârste a populației care variază, de regulă, între 0,5 și 1,00. Primele definiții ale ratei dependenței se refereau la numărul total de tineri dependenți împărțit la numărul persoanelor de vârstă productivă. Recent, ca urmare a constrângerilor economice cauzate de îmbătrânirea populației, rata dependenței a fost definită ca numărul total de persoane dependente, tineri și bătrâni, împărțit la numărul populației aflate la vârsta activă, de pildă, numărul persoanelor până în 15 ani și cele de peste 65 de ani împărțit la numărul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani sau numărul persoanelor de până în 20 ani și cele de peste 60 de ani împărțit la numărul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 și 59 de ani. În cazul ambelor definiții, cele două părți ale populației sunt identificate numai prin vârstă, fără nicio referire la numărul celor care lucrează și al celor care nu lucrează. Pe măsură ce bazele naționale de date câștigă tot mai mult în calitate și frecvență, această definiție mai precisă - cea de-a treia - devine o posibilitate și este folosită în cadrul unor cercetări. Rata dependenței este folosită de către unii cercetători pentru a monitoriza tendințele demografice ale structurii de vârstă de-a lungul timpului, făcând legătura cu ratele de fertilitate și de mortalitate și alți indicatori demografici, sociali sau economici.

Bibliografie

1. Ariès, Philippe (1960). L'Enfant et la vie familiale sous L'Ancien Régime, Oxford University Press.

2. Barrett, Michele, Mcintosh, Mary (1982). The Anti-Social Family, Verso.

3. Bendix, Reinhard (1974). Work and Authority in Industry: Ideologies of Management in the Course of Industrialization, California: University Press.

4. Brundtland Commission (1987). Our Common Future (Raport Brundtland), Oxford University Press.

5. Constantinescu, Maria (2004). Sociologia familiei, Pitești: Editura Universității.

6. Constantinescu, Maria (2008). Dezvoltare umană și asistenta socială, Pitești: Editura Universitatii.

7. Finch, J. (1989). Family Obligations and Social Change, Polity.

8. Galle, Duncan (1993). Social Change and the Experience of Unemployment, Oxford University Press.

9. Gilbert, Michael (1996). Inflation and Social Conflict.

10. Goffman, Erving (1961). Asylums, Anchor Books.

11. Goode, William (1964). The Family, New Jersey: Englewood Cliffs.

12. Gouldner, Alvin W. (1954). Patterns of Industrial Bureaucracy, Free Press.

13. Gouldner, Alvin W. (1964). Anti-Minotaur: TheMyth of a Value-FreeSociology, Social Problems 9 (3):199.

14. Gouldner, Alvin W. (1967). Enter Plato, London: Routledge & Kegan Paul.

15. Gouldner, Alvin W. (1970). The Coming Crisis of Western Sociology, Basic Books.

16. Gouldner, Alvin W. (1976). The Dialectic of Ideologyand Technology, New York: Oxford University Press.

17. Gouldner, Alvin W. (1980). The Two Marxists, New York: Seabury.

18. Gouldner, Alvin W. (1985). Against Fragmentation, New York, Oxford University Press.

19. Harris, C.C. (1983), The Family and Industrial Society, London: George Allen & Unwin.

20. Hillary, George (1955). Definitions of Community: Areas of Agreement, Rural Sociology.

21. Jahoda, Marie, Employment and Unemployment (1982), Cambridge University Press.

22. Jupp V. (2010). Dicționar al metodelor de cercetare socială, Iași: Editura Polirom.

23. Laing, R. D. (1976), The Politics of the Family, Penguin, Harmondsworth.

24. Lasch, Christopher (1977). Heaven în a Heartless World, New York: Basic Books.

25. Maslow, A. (1970). Motivation and Personality, ‎New York, Harper & Row.

26. Murdock George P. (1949). Social Structure, New York: Macmillan.

27. Nisbet, Robert (1966). The Sociological Tradition, London: Routledge & Kegan Paul.

28. Parsons, Talcott (1954). Essays în SociologicalTheory, Glencoe: Free Press.

29. Parsons, Talcott și Bates, Robert (1955). Family, Socialization and Interaction Process, Glencoe, Ill., Free Press.

30. Reed, Mike (1989). The Sociology of Management, Prentice-Hall.

Preview document

Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 1
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 2
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 3
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 4
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 5
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 6
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 7
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 8
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 9
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 10
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 11
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 12
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 13
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 14
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 15
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 16
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 17
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 18
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 19
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 20
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 21
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 22
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 23
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 24
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 25
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 26
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 27
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 28
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 29
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 30
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 31
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 32
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 33
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 34
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 35
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 36
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 37
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 38
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 39
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 40
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 41
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 42
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 43
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 44
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 45
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 46
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 47
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 48
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 49
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 50
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 51
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 52
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 53
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 54
Managementul în cadrul serviciilor publice de asistență socială - Primăria Ianca, Brăila - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Managementul in cadrul serviciilor publice de asistenta sociala - Primaria Ianca, Braila.doc

Alții au mai descărcat și

Prevenirea Abandonului Școlar

INTRODUCERE Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin care societatea îşi...

Studierea preferințelor consumatorilor pentru grupa de produse ciocolată

INTRODUCERE Istoria ciocolatei începe cu două mii de ani în urmă, când cultura arborelui de cacao era practicată în America de Sud. Primul...

Studiu de caz în asistență socială

Studiul de caz a fost realizat la cererea Spitalului de Urgenţă al Judeţului Iaşi, în vederea monitorizării clientului la ieşirea din spital....

Impactul pandemiei aspura persoanelor vârstnice

Istoria ne arată că umanitatea s-a confruntat de multe ori cu epidemii care au avut consecințe mai mult sau mai puțin devastatoare asupra...

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Studiu de caz - asistența socială

A. STUDIU DE CAZ Aplicatie : Realizati un studiu de caz , utilizând metodele si tehnicile specifice în asistenta socială si respectând etapele...

Ai nevoie de altceva?