Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 18364
Mărime: 83.77KB (arhivat)
Publicat de: Ruchie V.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Nicolae

Cuprins

 1. Introducere.3
 2. Capitolul I Abordarea teoretică a abandonului şcolar
 3. §1 Noţiuni introductive privind abandonul şcolar şi cauzele apariţiei fenomenului.6
 4. §2 Structura şi evoluţia sistemului de învăţământ în Republica Moldova.20
 5. §3 Re conceptualizarea învăţământului înRepublica Moldova.33
 6. Capitolul II Politici sociale privind abandonul şcolar
 7. §1 Politici sociale privind prevenirea abandonului şcolar în ţările europene.41
 8. §2 Intervenţia echipei pluridisciplinare în depistarea şi prevenirea abandonului şcolar.44
 9. §3 Rolul asistentului social în prevenirea abandonului şcolar.52
 10. Concluzii şi recomandări.59
 11. Anexa.62
 12. Bibliografie.63

Extras din licență

Introducere

Actualitatea temei. Educaţia constituie o componentă a existenţei socio-umane şi poate fi concepută ca o întâlnire între individ şi societate.

Fiind o relaţie specific umană, educaţia este o acţiune ce se desfăşoară în mod conştient, potrivit unor finalităţi prestabilite. În funcţie de aceste finalităţi sînt selectate valorile ce urmează a fi transmise, metodele şi mijloacele cele mai potrivite pentru a realiza transmiterea de cunoştinţe şi organizarea corespunzătoare pentru a obţine rezultatul scontat.

Şcoala reprezintă unul dintre cei mai importanţi agenţi de socializare a copilului, care împreună cu familia contribuie la formarea şi pregătirea acestuia pentru viaţă. Cu ajutorul şcolii, societatea îşi perpetuează existenţa prin transmiterea noilor generaţii a valorilor, normelor şi regulilor de comportament.

Tot mai frecvent apare refuzul copiilor de a frecventa şcoala, prioritate devenind alte ocupaţii (cerşitul, furtul ş.a. )

Paradigma dezvoltării umane consideră educaţia drept instrument de bază de extindere a posibilităţilor populaţiei.

Educaţia, în special, a tineretului în Republica Moldova, joacă un rol esenţial în edificarea fundamentelor păcii şi ale prosperităţii viitorului. O populaţie bine instruită este capabilă să asigure interacţiunea, încrederea şi cooperarea.

Pentru a realiza cu succes tranziţia, Republica Moldova nu poate conta doar pe resursele sale naturale. Ea trebuie să se bizuie pe capacităţile cetăţenilor săi, principale resursă a ţării. Pe parcursul ultimului deceniu majoritatea indicatorilor educaţiei din Moldova au rămas stabili, fiind supuşi doar unor fluctuaţii neînsemnate. Astfel, 71% reprezentând astăzi rata brută de încadrare în toate nivelurile de învăţământ.

În perioada de tranziţie, factorii nefavorabili au afectat, în primul rând educaţia preşcolară, numărul educatorilor şi al copiilor din aceste instituţii.

În anii 1995-2002, de exemplu, 33% din grădiniţe au fost închise. La începutul anului de studii 2002-2003, fiecare al 5-lea copil, cu vârsta cuprinsă între 5 şi 6 ani nu era şcolarizat, întrucât majoritatea şcolilor se află în mediul rural, iar accesul copiilor de la sat la educaţia preşcolară este limitat. Acest fenomen afectează negativ şi rata şcolarizării la nivelul învăţământului primar, cauzând o probabilitate sporită de abandon al şcolii.

Rata de încadrare în învăţământul primar în Republica Moldova este de 99,5%, iar în cel gimnazial de 92,2%, în baza acestor cifre putem conchide că în Republica Moldova circa 8% din elevi părăsesc şcoala, cauza principală fiind sărăcia.

Scopul principal al asistentului social este urmărirea creării condiţiilor necesare pentru ca elevii să-şi satisfacă trebuinţele de bază, să-şi dezvolte capacitatea de adaptare la schimbări şi să fie pregătiţi să-şi asume responsabilitatea pentru propriul comportament.

Identificarea barierelor şi lichidarea acestora este scopul primordial al asistentului social în şcoală.

Scopul pe care mi l-am propus spre realizare în această lucrare este evidenţierea rolului asistentului social în prevenirea fenomenului „abandon şcolar”.

Scopul intenţionez să-l realizez prin următoarele obiective:

- identificarea cauzelor apariţiei abandonului şcolar;

- aprecierea intensităţii fenomenului;

- de a analiza programele naţionale şi internaţionale care au ca scop eradicarea fenomenului;

- sensibilizarea opiniei publice cu privire la fenomenul respectiv.

În lucrare au fost utilizate : studii de caz (pentru a reda situaţii concrete), anchetă sociologică (pentru identificarea cauzelor abandonului şcolar) şi un ghid de interviu cu profesorii (pentru depistarea modalităţilor de soluţionare a eşecului şcolar).

Datele obţinute din metodele de lucru prezentate mai sus reprezintă originalitatea lucrării.

Bibliografie

1. Antonesei L.O introducere în pedagogie. – Iaşi, 2000

2. Bulgaru M., Dilion M. Concepte fundamentale ale asistenţei sociale.-Chişinău, 2002

3. Bulgaru M., Dilion M. Metode şi tehnici în asistenţă socială.- Chişinău, 2002

4. Buzducea D.Aspecte contemporane în asistenţa socială.- Iaşi, 2005

5. Convenţia cu Privire la Drepturile Copilului.- UNICEF 2000

6. Cocoş Constantin Pedagogie.-Polirom 1998

7. Cosmovici A. Psihologie generală.- Iaşi, 1996

8. Neamţu Cristina Devianţă şcolară.- Bucureşti 2000

9. Drepturile la învăţătură. Cod de viaţă, datoriile mele faţă de copil.- SOROS Moldova 2000

10. Marin Flavia Abandon şcolar sau eşec instituţional.- Bucureşti 2003

11. Neamţu Cristina Devianţă şcolară.- Bucureşti 2000

12. Neamţu George Tratat de asistenţă socială.- Polirom 2003

13. Niculescu Mariana Rodica Curriculum educaţional.- Bucureşti 2000

14. Neculau A. Psihologie socială. Aspecte contemporane.-Iaşi, 1996

15. Ojog I. Istoria românilor. Epoca modernă şi contemporană.partea I- Chişinău, 1997

16. Ojog I. Istoria românilor. Epoca modernă şi contemporană.partea II- Chişinău, 1997

17. Păun E. Şcoala- abordare socio-pedagogică.- Polirom, 1997

18. Pîslaru Vl. Şcoala naţională în contextul culturii naţionale.- Chişinău, 1990

19. Situaţia familiei şi copilului în Republica Moldova.- Chişinău, 2003

20. Stănciulescu E. Teorii sociologice ale educaţiei.-Iaşi 1996

21. Spînu M. Introducere în asistenţa socială a familei şi copilului.- Chişinău, 1998

22. Turcu A.Fundamente ale psihologiei şcolare.- Bucureşti, 1999

23. Văideanu G.Educaţia la frontiere între milenii.-Bucureşti, 1998

24. Zamfir Cătălin Calitatea vieţii, nr. 1-2, Bucureşti 2004

25. Zamfir Cătălin Calitatea Vieţii, nr.3-4, Bucureşti 2004

Preview document

Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 1
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 2
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 3
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 4
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 5
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 6
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 7
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 8
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 9
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 10
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 11
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 12
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 13
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 14
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 15
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 16
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 17
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 18
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 19
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 20
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 21
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 22
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 23
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 24
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 25
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 26
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 27
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 28
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 29
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 30
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 31
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 32
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 33
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 34
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 35
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 36
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 37
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 38
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 39
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 40
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 41
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 42
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 43
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 44
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 45
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 46
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 47
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 48
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 49
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 50
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 51
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 52
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 53
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 54
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 55
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 56
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 57
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 58
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 59
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 60
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 61
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 62
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 63
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 64
Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Rolul Asistentului Social in Prevenirea Abandonului Scolar.doc

Alții au mai descărcat și

Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți

Introducere Omul este o fiinţă complexă, iar nevoia de a comunica, de a transmite sau de a primi semnale, mesaje (informaţii, idei, sentimente)...

Rolul managementului educațional în România

INTRODUCERE Rolul managementul educaţional a căpătat în ultima vreme o importanţă tot mai mare atât în Romania, cât şi în societatea...

Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului

CAPITOLUL I PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI PREŞCOLAR I.1 Caracteristici ale dezvoltării pshihofizice ale copilului în perioada preşcolară...

Rolul de Pedagog al Asistentului Social

INTRODUCERE Specializarea şi utilizarea pe scară tot mai largă a ştiinţei şi tehnologiilor moderne fac tot mai dificilă participarea pe piaţa...

Tipuri de violență în școală

INTRODUCERE Într-o relaţie educaţională există o tentaţie a cadrului didactic de a observa anumite elemente normative, care vor putea reconsidera...

Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți

Introducere Mass-media ne afecteaza profund, deoarece ea constituie o prezenţă constantă în viaţa noastră. Alte instituţii pot avea un impact mai...

Comunicare

INTRODUCERE Actualitatea şi importanța problemei abordate. Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii şcolare a elevilor este...

Integrarea copiilor cu C.E.S. în învățământul de masă

emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, copiii străzii şi copiii care muncesc,...

Te-ar putea interesa și

Rolul Psihopedagogului în Prevenirea și Combaterea Delicvenței Juvenile

„Rolul psihopedagogului în prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile” este titlul lucrării mele de licenţă, prin care mi-am propus să...

Familia Monoparentală

REZUMAT Această lucrare abordează o temă de actualitate, şi anume familia monoparentală. Aceste familii sunt formate dintr-un singur părinte şi...

Centrul de Zi pentru Copiii Proveniți din Familii Aflate în Dificultate

Capitolul I. Politici sociale de prevenire a instituţionalizării 1.1. Serviciile sociale. Scurt istoric Serviciile de asistenţă socială fac...

Prevenirea Abandonului Școlar

INTRODUCERE Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin care societatea îşi...

Impactul Centrului Educațional Salvați Copiii Asupra Rezultatelor Școlare și Comportmanetului Social al Copiilor Aflați în Dificultate

„Ne temem de ceea ce va deveni un copil mâine, dar uităm că el este cineva astăzi” (Stacia Tausche) Beneficiari SALVAŢI COPIII ARGUMENT Evoluţia...

Familia și Abandonul Școlar din Perspectiva Asistenței Sociale

ARGUMENT Demersul teoretic şi practic al lucrării de faţă converge către confirmarea ideii care reprezintă elementul catalizator al întregii...

Abandonul Școlar

Educaţia este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin care societatea îşi perpetuează existenţa...

Asistența Socială Acordată Copiilor Aflați în Dificultate din Centrul de Zi Maria Stein Petroșani

INTRODUCERE Asistenţa socială a apărut ca răspuns la nevoile şi suferinţele umane, iar nevoia socială şi implicit, nevoia de asistenţă socială au...

Ai nevoie de altceva?