Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului

Licență
7.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 24706
Mărime: 132.04KB (arhivat)
Publicat de: Banica M.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CAP.I Profilul psihologic al copilului preşcolar 4
 2. I.1 Caracteristici ale dezvoltǎrii psihofizice ale copilului în perioada preşcolarǎ 4
 3. I.2 Premise ale dezvoltǎrii intelectuale a preşcolarului 12
 4. I.3 Intelectul şi procesele cognitive superioare 18
 5. CAP.II Particularitǎţile activitǎţilor de educare a limbajului în învǎţǎmântul preşcolar 31
 6. CAP.III Metode activ-participative utilizate în grǎdiniţa de copii 43
 7. III.1 Povestirea 45
 8. III.2 Memorizarea 52
 9. III.3 Lectura dupǎ imagini 54
 10. III.4 Convorbirea 56
 11. III.5 Jocul didactic 58
 12. III.6 Brainstorming-ul 63
 13. III.7 Diagrama Venn 65
 14. III.8 Explozia stelarǎ 66
 15. III.9 Metoda piramidei 70
 16. CAP.IV Influenţa poveştilor asupra îmbogǎţirii vocabularului şi a expresivitǎţii verbale a
 17. preşcolarilor 73
 18. Bibliografie 87

Extras din licență

CAPITOLUL I

PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI PREŞCOLAR

I.1 Caracteristici ale dezvoltării pshihofizice ale copilului în perioada preşcolară

Pentru majoritatea oamenilor, copilăria reprezintă etapa de vârstă cea mai luminoasă a vieţii. După trecerea anilor, fiecare persoană îşi aminteşte cu duioşie şi retrăieşte clipele frumoase petrecute cândva, undeva.

Ştiinţele umaniste îndeosebi au acordat copilăriei o mare importanţă şi i-au dezvăluit rolul esenţial în dezvoltarea fiinţei umane. Copilăria este legată de fenomenul general al generaţiilor, de structura socială, de instituţia familială, de puterile care se exercită

În timpul vieţii omul se deosebeşte de celelalte vieţuitoare chiar şi prin durata şi bogǎţia copilăriei, prin complexitatea creierului, prin capacitatea de adaptare a speciei umane.

Neîndoielnic, psihicul uman, ridicându-se la nivelul superior al conştiinţei, constituie cel mai complex fenomen din univers. Aceasta cu atât mai mult cu cât, în intimitatea sa obiectivă, psihicul uman nu poate fi exploatat asemenea unui obiect sau fenomen fizic, a unei substanţe chimice sau chiar a unei funcţiuni fiziologice. S-a spus de aceea, că psihicul este infailibil, imponderabil, că se prezină ca o trăire subiectivă, subtilă, ideală.

Unii specialişti au considerat că dezvoltarea personalităţii copilului este influienţată într-o mare masură de ereditate; alţii au susţinut rolul primordial al educaţiei, al mediului.

În urma numeroaselor confruntări privind raportul dintre ereditar şi dobândit s-a conchis că dezvoltarea psihică, intelectuală şi morală presupune o întâlnire, interacţiune şi interdependenţă dintre ereditar şi dobândit.

Vârsta preşcolară este foarte importantă deoarece acum are loc dezvoltarea fiinţei umane din toate punctele de vedere: fizic, psihic, moral, etc.

Caracteristicile anatomofiziologice constituie punctul de plecare în cercetarea dezvoltării de ansamblu, dat fiind faptul că ele se modifică şi evoluează în raport cu vârsta copilului.

Ritmul dezvoltării fizice este determinat in linii mari de factorii genetici (fetele prezintă încă de la naştere o precocitate care se menţine până la încheierea procesului de osificare 22-23 ani).

În perioada preşcolarităţii (3-6,7ani) are loc creşterea în înălţime de la aproximativ 92-116 cm, iar ponderal de la 14 kg-22 kg (fetele având talia şi greutatea mai mică decât băieţii cu aproximativ 1cm şi 0,5 kg în greutate). Dacă realizăm o ecografie putem distinge la 3 ani osul piramidal, semilunarul şi trapezoidul, iar după 5 ani scafoidul.Osatura este intensă la nivelul epifizelor, oaselor lungi, a celor toracice, clavicolului. Dentiţia provizorie începe să se deterioreze şi mugurii danturii definitive se întăresc.

În cazul în care apar anumite influenţe nocive în mediul de viaţă, sau dacă alimentaţia nu este una corectă, consistentă, raţională, starea de sănatate a copilului se înrăutăţeşte şi apar distorsiuni în creşterea oaselor, unele semne de rahitism caracterizate prin cutia toracică deformată, gambele curbate, etc.

Bogǎţia vitaminelor, a proteinelor, a sărurilor minerale, efectul calciului şi al soarelui combinat cu exerciţii fizice moderate ajută la dezvoltarea armonioasă a corpului şi a minţii ,,Minte sanătoasă în corp sanătos”, proverb latinesc.

Are loc o schimbare a dezvoltării structurii muşchilor, de la nivelul centurii scapulare şi pelviene, se dezvoltă musculatura mică cu rol în activitatea motorie.

Preşcolarul găseşte o adevarată plăcere în a intreprinde tot felul de acţiuni. El imită ceea ce fac adulţii îşi însuşeşte şi evidenţiază cuvintele şi sentimentele prin gesturi şi mimică, deci mişcarea diferitelor segmente ale feţei sau ale trunchiului.

Forţa de construcţie a muşchilor creşte odată cu vârsta, la băieţi fiind mai bine conturată decât la fete. Tot în raport cu vârsta se dezvoltă capacitatea de mânuire a unor obiecte, fetele fiind mult mai îndemânatice decât băieţii.

Descreşte ponderea ţesutului adipos, pielea devine mai elastică, mai densă conţinând mai multă apă comparativ cu cea a adultului.

Motricitatea şi acţiunea cu obiecte contribuie nu doar la îmbogăţirea şi diversificarea planului cognitiv al copilului, ci şi la închegarea personalităţii acestuia.

Pe măsura formării şi exersării unor tipuri de conduite motorii (condiţii alimentare, igienice, vestimentare), preşcolarul se detaşează tot mai mult, se individualizează, îşi creează un suport de autonomie reală, îşi conştientizează mai clar responsabilităţile în raport cu propria lui persoană.

Activităţile din grădiniţă solicită capacitatea de mânuire a obiectelor, contribuie la exersarea şi dezvoltatea abilităţilor şi totodată la creşterea randamentului de lucru cu 15-20% faţă de cel iniţial (ţinând cont de faptul că obiectele mari se mânuiesc cu dificultate comparativ cu cele mici).

Datorită dezvoltării insuficiente, a lipsei de maturizare a musculaturii şi a osaturii, preşcolarii nu pot sta în picioare sau în şezând, o perioadă de timp îndelungată, nu rezistă la eforturi prelungite şi de aici nevoia de mişcare sau de schimbare continuă a poziţiei pentru a preveni oboseala şi plictiseala.

Cu toate acestea, preşcolarul nu are suficientă coordonare, precizie în perioada preşcolară mică, urmând ca aceasta să se amelioreze concomitent cu dezvoltarea oaselor, musculaturii şi cu perfecţionarea analizatorului kinestezic.

Bibliografie

*** Curriculum pentru învǎţǎmântul preşcolar, Prezentare şi explicitǎri, Ed. Did. şi Ped. Bucureşti, 2009;

*** Revista Învǎţǎmântul preşcolar nr. 3 , Ed. Did. şi Ped., 2007;

*** Revista Învǎţǎmântul preşcolar nr.4, Ed. Did. şi Ped., 2008;

*** Revista Învǎţǎmântul preşcolar 1-2, Ed. Did. şi Ped., 2009

Bontaş, Ioan - Tratat de pedagogie, Ed. All, Bucureşti, 2007;

Breben, Silvia - Metode interactive de grup, Ghid metodic, Ed. Arves, 2002;

Cerghit, Ioan - Metode de învǎţǎmânt, Ed. Polirom, 2006;

Chiscop, Liviu - Didactica educaţiei limbajului în învǎţǎmântul preşcolar. Ghid metodic, Ed. Grigore Tǎbǎcaru, Bacǎu, 2000;

Cucoş, Constantin - Pedagogie, Ed. Polirom, 1999;

Dumitrana, Magdalena - Educarea limbajului în vǎţǎmântul preşcolar, vol I şi II, Ed. Compania, Bucureşti, 2001;

Lespezeanu, Monica - Tradiţional şi modern în învǎţǎmântul preşcolar, Ed. Omfal Esenţial, Bucureşti, 2007;

Oprea, Crenguţa-Lǎcrǎmioara - Strategii didactice interactive, Ed. Did. şi Ped. Bucureşti, 2006;

Preview document

Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 1
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 2
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 3
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 4
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 5
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 6
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 7
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 8
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 9
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 10
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 11
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 12
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 13
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 14
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 15
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 16
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 17
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 18
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 19
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 20
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 21
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 22
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 23
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 24
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 25
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 26
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 27
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 28
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 29
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 30
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 31
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 32
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 33
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 34
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 35
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 36
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 37
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 38
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 39
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 40
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 41
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 42
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 43
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 44
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 45
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 46
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 47
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 48
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 49
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 50
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 51
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 52
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 53
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 54
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 55
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 56
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 57
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 58
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 59
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 60
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 61
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 62
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 63
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 64
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 65
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 66
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 67
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 68
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 69
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 70
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 71
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 72
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 73
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 74
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 75
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 76
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 77
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 78
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 79
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 80
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 81
Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Metode Activ-Participative Folosite in Activitatile de Educare a Limbajului.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative

Prezenta lucrare se încadrează într-o temă deosebit de importantă pentru fenomenul educațional, evaluarea, componentă fundamentală a procesului...

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE INTRODUCERE „ Să nu-i educăm...

Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

IMPLICATII PSIHOPEDAGOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PRESCOLARI ARGUMENT Prin natura ei, limba este un sistem de semne...

Tehnicile Freinet

1. Introducere Pedagogia moderna dezvolta metode, tehnici si instrumente pedagogice al caror scop principal este acela de a ajuta elevul in...

Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare

În activitatea de zi a copilului jocul ocupă, în mod evident, locul perfect, jucându-se el îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona, cu...

Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță

INTRODUCERE Limbajul este un mijloc de creaţie, de afirmare de sine, de adaptare şi de facilitare a relaţiilor sociale. Limbajul este strâns legat...

Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional

ARGUMENT Alternativele educaționale reprezintă variante de organizare școlară, care propun modificări ale anumitor aspecte legate de formele...

Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step

INTRODUCERE Sistemul alternativ Step by Step este bine structurat şi corespunde atât intereselor şi nevoilor de grup, cât şi a celor individuale,...

Te-ar putea interesa și

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea...

Tulburările de Limbaj la Școlarul Mic

INTRODUCERE Motivaţia alegerii temei Comunicarea orală este o metodă cardinală în dezvoltarea personalităţii preşcolarilor. Limbajul îi coferă...

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE INTRODUCERE „ Să nu-i educăm...

Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului

ARGUMENT Vârsta preșcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea și optimizarea deprinderilor de comunicare și a capacităților cognitive. În...

Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii

ARGUMENTUL Perioada preșcolarității este tot mai des apreciată ca fiind vârstă ce cuprinde cea mai importantă experiență educațională din viața...

Educația civică

Introducere Educatia civica, ca obiectiv si dimensiune fundamentala a socializarii, nu poate lipsi din oferta de educatie, concretizata in moduri...

Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar

REZUMAT Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în...

Principalele Elemente ale Limbajului Plastic

CAPITOLUL I EDUCAŢIA ARTISTICĂ-PLASTICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ŞCOLAR ŞI PREŞCOLAR I.1.IMPORTANŢA ŞI SCOPUL INSTRUCTIV-EDUCATIV AL ARTEI PLASTICE CA...

Ai nevoie de altceva?