Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului

Disertație
9.2/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 37206
Mărime: 1.45MB (arhivat)
Publicat de: Valer State
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Ileana-Silvia Ciornei

Cuprins

 1. Argument 5
 2. Capitolul 1. Caracteristicile dezvoltării psihice a copilului preşcolar 9
 3. 1.1. Caracteristici generale 9
 4. 1.2. Limbajul şi gândirea la copiii preşcolari 15
 5. 1.3. Formarea capacităţilor de comunicare 18
 6. 1.4. Particularităţi ale limbajului copilului 23
 7. Capitolul 2. Introducere în literatura pentru copii 26
 8. 2.1. Specificul literaturii pentru copii 26
 9. 2.2. Literatura pentru copii (tematică, genuri şi specii accesibile) 27
 10. 2.3. Literatura pentru copii în învăţământul preşcolar 30
 11. 2.3.1. Mari povestitori pentru copii: Ion Creangă, Petre Ispirescu, Călin Gruia 30
 12. Capitolul 3. Povestirea în activitățile de educarea limbajului 45
 13. 3.1. Rolul povestirii în educarea limbajului 45
 14. 3.2. Povestirea ca metodă 49
 15. 3.3. Povestirea, ca mijloc instructiv-educativ în grădiniţa de copii 52
 16. 3.4. Structura activităţii de povestire 54
 17. 3.5. Povestirile copiilor 57
 18. Capitolul 4. Cercetare pedagogică. Rolul formativ-educativ al activităților de povestire 67
 19. 4.1. Motivarea alegerii temei 67
 20. 4.2. Ipoteza cercetării 69
 21. 4.3. Obiectivele cercetării 70
 22. 4.4. Coordonatele cercetării 72
 23. 4.5. Metodologia cercetării 73
 24. 4.6. Etapa preexperimentală 74
 25. 4.7. Etapa experimentală 81
 26. 4.8. Etapa postexperimentală 86
 27. 4.9. Analiza și interpretarea rezultatelor cercetării 88
 28. Concluzii 90
 29. Bibliografie 91
 30. Anexe 94

Extras din disertație

ARGUMENT

Vârsta preșcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea și optimizarea deprinderilor de comunicare și a capacităților cognitive. În acest sens, grija pentru educarea limbajului constituie o preocupare permanentă a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, în atenția acestora fiind latura informațională, cât și cea formativă.

Mi-am ales această temă, ținând seama că procesul dificil de formare a deprinderilor de exprimare corectă începe în grădiniță. Grija pentru o exprimare orală corectă, clară și precisă, este preocuparea majoră a educatoarei atât la activitățile specifice de educare a limbajului cât și în celelalte activități. Procesul instructiv-educativ este în primul rând o acțiune de dezvoltare a gândirii și de îmbogățire a minții copiilor cu noi cunoștințe.

Vârsta preșcolarității aduce mari schimbări în viața copilului atât în planul dezvoltării somatice, cât și a celei psihice, dar și în ceea ce privește planul relațional. Copiii merg la grădiniță unde sunt cerințe noi, deosebite de cele din familie dar și față de cele din etapa anterioară. Diferențele de solicitări provoacă surescitarea tuturor posibilităților de adaptare ale preșcolarului și pe de altă parte o diversificare a conduitelor sale. Principala formă de activitate a preșcolarului mic este jocul care lasă loc pentru timp scurt unor activități sistematice, simple în conținut care iau tot forma jocului. Cultivarea exprimării coerente, expresive, fluente este o datorie a educatorului, formare de care va depinde locul copilului și omului de mai târziu în societate.

Vârsta preșcolară este deosebit de importantă în dezvoltarea limbajului și în ridicarea gândirii pe trepte superioare de generalizare și abstractizare. Odată cu asimilarea fondului lexical, copilul își însușește și semnificația cuvintelor adică noțiunile care se schimbă, se îmbogățesc și se precizează treptat, pe măsura experienței și a perfecționării operațiilor gândirii.

Formele de activitate prevăzute la dezvoltarea vorbirii și comunicării urmăresc pregătirea preșcolarilor pentru receptarea fenomenului gramatical din ciclul primar, dar mai ales formarea capacităților de comunicare verbală.

Povestirea, jocul didactic, convorbirea, memorizarea sunt activități în care se formează, se îmbogățește, se consolidează toate achizițiile în planul limbii și comunicării.

Copilăria nu se poate concepe fără lumea minunată a basmelor și poveștilor. Preșcolarul face un efort mare să- și reprezinte lumea necunoscută în care se transferă, însoțind firul poveștii. Copilul își creează propriile imagini iar acest lucru nu poate fi conceput în afara unei gimnastici imense a memoriei gândirii, voinței și limbajului.

Povestirea are valențe însemnate, informative și formative. Preșcolarul asimilează informații diverse dar în același timp își satisface nevoia de cunoaștere și afectivitatea, se stimulează imaginația și se constituie cadrul propice de a-și exersa capacitățile de comunicare.

Povestirea nu este numai un exercițiu util de dezvoltare a vorbirii și comunicării dar joacă un rol însemnat și în educarea morală si estetică. Lucrarea de față urmărește să prezinte aspecte teoretice legate de valențele informative și formative ale povestirii în activitățile cu preșcolarii precum și o cercetare aplicativă care analizează eficiența povestirii la problema dezvoltării competențelor comunicative a copiilor și este structurată după cum urmează: Capitolul I Caracteristicile dezvoltării psihice a copilului preșcolar conține câteva repere teoretice referitoare la caracteristicile dezvoltării psihice pentru cele trei subperioade ale preșcolarității: cea a preșcolarului mic (3-4 ani), a preșcolarului mijlociu (4-5 ani) și a preșcolarului mare (5-6 ani), formarea capacității de comunicare și particularități ale limbajulu copilului. La copilul preșcolar, dezvoltarea limbajului este strâns legată de evoluția gândirii căreia îi impune exigențele sale culturale contribuind astfel la restructurarea ei. Preșcolarul face apel la realitate dar prin limbaj se depărtează de ea, își amintește situațiile trecute, face deducții valide, stabilește raporturi. Limbajul se îmbogățește sub raport cantitativ. De la 1600 cuvinte la 3 ani, copilul ajunge la 6 ani la un vocabular cu 3500 cuvinte. În același timp se dezvoltă coerența limbajului, caracterul său închegat, structurat. De la limbajul situativ, specific antepreșcolarității se face treptat trecerea la limbajul contextual. Posibilitatea de a interacționa ce semenii este dată de capacitatea de comunicare. În grădinița de copii, dezvoltarea capacității de comunicare este unul din obiectivele majore care se realizează gradual, prin lărgirea relațiilor verbale cu cei din jur, în condițiile manifestării de către copil a curiozității de a cunoaștere a obiectelor, pe de o parte, a atitudinii interogative referitoare la originea și cauza unor fenomene, pe de altă parte.

Capitolul II Introducere în literatura pentru copii definește specificul literaturii pentru copii prin sfera tematică, genuri și specii, ca o literatură formativă care construiește în plan moral și estetic. Pentru învățământul preșcolar cei mai reprezentanți autori sunt marii noștri povestitori pentru copii: Ion Creangă, Petre Ispirescu, Călin Gruia, autori de povestiri și mai ales povești sau basme.

Capitolul III Povestirea în educarea limbajului la preșcolari definește mai întâi rolul povestirii în educarea limbajului. Povestirea are valențe însemnate, informative și formative. Preșcolarul asimilează informații diverse dar în același timp își satisface nevoia de cunoaștere și afectivitatea, se stimulează imaginația și se constituie cadrul propice de a-și exersa capacitățile de comunicare. Prin ea se modelează procesele intelectuale superioare care participă la construirea limbajului (analiza, sinteza, generalizarea) povestirea solicită imaginația și memoria, este un mijloc de exprimare contextuală.

În grădinița de copii povestirea este folosită atât ca metodă de expunere și comunicare cât și ca formă de activitate destinată cunoașterii mediului înconjurător, dezvoltării limbajului și comunicării și educației pentru societate. Ca în toate celelalte niveluri ale învățământului, metodele de învățare fac parte din activitatea comună a personalului didactic și a copiilor educați.

Bibliografie

1. Alexandru, Gheorghe, Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii, Sitech, Craiova, 2010

2. Antonovici, Ștefania, Jocuri interdisciplinare, Editura Aramis, București, 2003

3. Bartolomeis, Fr., Introducere în didactica școlii active, E.D.P., București, 1981

4. Bizduna, Maria, Neagu, Alexandrina, Texte pentru educația limbajului la preșcolari, Ed. Pro Gnosis, București, 2003

5. Borteanu, Silvia, Brănișteanu, Rodica, Breben, Silvia, Fulga, Mihaela, Grama, Filofteia, Haiden, Roxana, Ignat, Eugenia, Manzu, Liana, Necula, Gabriela, Nicolae, Irinela, Popescu, Carmela, Răileanu, Daniela, Curriculum pentru învățământul preșcolar - prezentare și exemplificări, Didactica Publishing House, București, 2009

6. Cerghit, Ioan, Metode de învățământ, EDP, București, 1976

7. Cucoș, C., Noi direcții în structurarea conținuturilor, perspectiva interdisciplinară și organizarea modulară, în Pedagogie, Polirom, Iași, 1996

8. Cucoș, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2002

9. Damșa, Ioan ș.a., Dezvoltarea vorbirii în grădinița de copii și clasele I și a II-a, EDP, București, 1996

10. Dumitrana, Magdalena, Educația limbajului în învățământul preșcolar, Editura Humanitas, București

11. Dumitrana, Magdalena, Educația limbajului în învățământul preșcolar, vol.II, Editura Compania, București, 1999

12. Dumitru, Gherghina, Didactica activităților instructiv-educative pentru învățământul preprimar, Craiova, Editura Didactica Nova, 2005

13. Dumitru, Gherghina, Literatura pentru copii, Craiova, Editura Didactica Nova, 2005

14. Dumitru, Gherghina, Modoran, Mihaela, Simiciuc, Elena, Novac, Cornel, Metodica activităților instructiv-educative în învățământul preprimar, Didactica Nova, Craiova, 2008

15. Ezechil, Liliana, Laborator preșcolar (ghid metodologic), Editura V & I Integral, București, 2004

16. Glava, A., Glava, C., Curriculum-ul preșcolar, în Introducere în pedagogia preșcolară, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002

17. Golu, Pantelimon, Verza, Emil, Zlate, Mielu, Psihologia copilului, EDP, R.A., București, 1993

18. Harlan, Ana, Dezvoltarea capacității de comunicare a copilului preșcolar, în Revista învățământului primar, nr.4/2003, Editura Miniped, București.

19. Ionescu, M., Procesul de învățământ, sistem dinamic și complex, în Demersuri creative în predare și învățare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000

20. Jurcău, Nicolae, Cum vorbesc copiii, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1988

21. Kelemen, Gabriela, Psihopedagogia jocului, Editura Universității „Aurel Vlaicu” Arad, 2007

22. Lespezeanu, Monica, Tradițional și modern în învățământul preșcolar - O metodică a activităților instructiv-educative, 2007

23. Mitu, Florica, Antonovici, Ștefania, Metodica activităților de educare a limbajului în învățământul preșcolar, Ed.a 2-a, rev., Humanitas Educational, București, 2005

24. Mitu, Florica, Literatura pentru cei mici - antologie de texte comentate, insotite de sugestii metodice - Gradinita- Clasele I-IV, Humanitas Educational, București, 2005

25. Neacșu, Ioan, Metode și tehnici de învățare eficientă, București, Editura Militară, 1990

26. Osterrieth, Paul, Copilul și familia,Editura Didactică și Pedagogică,București,1973

27. Palmade, G., Psihologia copilului și a adolescentului, în Metodele pedagogice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995

28. Păiși, Lăzărescu și colab., Laborator preșcolar ED V and I Integral, București, 2001

29. Păun, E., Iucu, R., Educația preșcolară în România, Editura Polirom, Iași, 2000

30. Preda, Viorica, Pletea Miora, Grama Filofteia, Cocoș, Aureliana, Oprea, Daniela, Călin, Marcela, Ghid pentru proiecte tematice, abordare în maniera integrată a activității din grădiniță, Humanitas Educational, București, 2005

31. Șchiopu, Ursula, Psihologia vârstelor, E.D.P., București

32. Toma, Georgeta, Maruța, Ristoiu ș.a., Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învățământul preșcolar - nivel 5-7 ani, Editura „Deltacart”, 2009

33. Verzea, Emil, Conduita verbală a școlarilor mici, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1973

34. Verzea, Emil, Psihologia vârstelor, Editura Hyperion XXI, București, 1993

35. Voiculescu, Ecaterina, Pedagogie preșcolară, Editura Aramis, București, 2001

36. Vrășmaș, Ecaterina, Educația copilului preșcolar, Editura Pro Humanitate, București, 1999

- **

1. Activitatea integrată din Grădiniță - Ghid pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Didactica Publishing House, 2008

2. Curriculum pentru învățământul preșcolar (3-6/7 ani), Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, 2008

3. Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas, 2005

4. Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii, Editura V & I Integral, București, 2005

5. Programa activităților instructiv-educative pentru învățământul preprimar, 2005

6. Revista Învățământul Preșcolar nr.1-2/2010, Editura Arlequin, București, 2010;

Preview document

Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 1
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 2
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 3
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 4
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 5
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 6
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 7
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 8
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 9
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 10
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 11
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 12
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 13
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 14
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 15
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 16
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 17
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 18
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 19
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 20
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 21
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 22
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 23
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 24
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 25
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 26
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 27
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 28
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 29
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 30
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 31
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 32
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 33
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 34
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 35
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 36
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 37
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 38
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 39
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 40
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 41
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 42
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 43
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 44
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 45
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 46
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 47
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 48
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 49
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 50
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 51
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 52
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 53
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 54
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 55
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 56
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 57
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 58
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 59
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 60
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 61
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 62
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 63
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 64
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 65
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 66
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 67
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 68
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 69
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 70
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 71
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 72
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 73
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 74
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 75
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 76
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 77
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 78
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 79
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 80
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 81
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 82
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 83
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 84
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 85
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 86
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 87
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 88
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 89
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 90
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 91
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 92
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 93
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 94
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 95
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 96
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 97
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 98
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 99
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 100
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 101
Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului - Pagina 102

Conținut arhivă zip

 • Rolul formativ-educativ al activitatilor de povestire in educarea limbajului.doc

Alții au mai descărcat și

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea Competențelor de Comunicare a Școlarilor Mici prin Intermediul Lecturii

Introducere ,,Cultura unui om se formează, în primul rând, prin lectură. De aceea, din frageda copilărie, e bine să iubim cartea, să o citim,...

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea...

Creativitatea

„Creativitatea înseamnă a lua elemente cunoscute şi a le asambla în moduri unice.” Jaques Fresco Pornind de la motto-ul menționat anterior, se...

Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar

MOTTO: „Legenda Meştereului Manole ne dezvăluie esenţa creaţiei. Creaţia este legea însăşi a vieţii spirituale a omului, atacul creaţiei este...

Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță

INTRODUCERE Limbajul este un mijloc de creaţie, de afirmare de sine, de adaptare şi de facilitare a relaţiilor sociale. Limbajul este strâns legat...

Memorizarea in cadrul domeniului limbă și comunicare la preșcolari. Abordare didactică

INTRODUCERE Grădinița trebuie să fie pentru copii un loc plăcut,un spațiu dorit, cu activități care să-i implice, să le ofere posibilitatea de a...

Valențe - formative ale operei lui Vladimir Colin

INTRODUCERE Învățământul preșcolar are ca principală finalitate pregătirea copilului pentru școală. În esență ceea ce face el este pregătirea...

Contribuția jocurilor didactice cu caracter gramatical la educarea limbajului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI “Limba este tezaurul cel mai preţios pe care-l moştenesc copiii de la părinţi, depozitul...

Ai nevoie de altceva?