Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță

Disertație
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 29724
Mărime: 122.89KB (arhivat)
Publicat de: Floarea Chiriac
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I Limbajul şi metodica dezvoltării vorbirii 5
 3. 1.1 Conceptul de limbaj 5
 4. 1.2 Limbajul şi gândirea 8
 5. 1.2.1 Tulburările de limbaj 13
 6. 1.2.2 Prevenirea şi înlăturarea greşelilor de exprimare 15
 7. 1.3 Importanţa metodicii dezvoltării vorbirii 17
 8. Capitolul II Limbajul şi vârsta preşcolară 22
 9. 2.1 Caracteristicile limbajului la vârsta preşcolară 22
 10. 2.2 Îmbogăţirea limbajului – scopul principal al activităţii din cadrul grădiniţei 25
 11. 2.3 Structuri lexicale găsite cu preponderenţă în limbajul copiilor de vârstă preşcolară 26
 12. Capitolul III Dezvoltarea limbajului în rândul copiilor încadraţi în grădiniţe 29
 13. 3.1 Metodologii de dezvoltare a limbajului utilizate în grădiniţă 29
 14. 3.1.1 Literatura pentru copii 31
 15. 3.1.2 Jocurile didactice în stimularea dezvoltării limbajului 37
 16. 3.2 Modalităţi de evaluare a activităţilor destinate îmbogăţirii limbajului 53
 17. 3.3 Necesitatea intervenţiei timpurii în dezvoltarea limbajului la nivelul copiilor încadraţi în grădiniţe 55
 18. Capitolul IV Studiu de caz – Repere metodologice 60
 19. 4.1 Tematica şi conţinutul cercetării 60
 20. 4.2 Ipotezele cercetării 61
 21. 4.3 Metode aplicate în elaborarea cercetării 62
 22. 4.4 Mijloace de învăţământ şi forme de organizare 70
 23. Capitolul V Interpretarea rezultatelor 72
 24. 5.1 Aplicarea experimentului 72
 25. 5.2 Analiza datelor 72
 26. 5.3 Evaluarea 78
 27. 5.4 Concluziile experimentului 85
 28. Concluzii şi propuneri 86
 29. Bibliografie 88

Extras din disertație

INTRODUCERE

Limbajul este un mijloc de creaţie, de afirmare de sine, de adaptare şi de facilitare a relaţiilor sociale. Limbajul este strâns legat de evoluţia personalităţii umane, pe care o exprimă din punct de verede al stilului, al nivelului de cultură şi al sociabilităţii.

Evoluţia personalităţii fiecărui individ depinde de bazele de la care porneşte această dezvoltare. Bazele acestuia sunt depuse în perioada de vârstă preşcolară, vârstă ce este considerată o perioadă liniştită, situată între puternica dezvoltare şi creşterea din primii ani de viaţă şi tulburenţa vârstei şcolare. De aceea, este o vârstă potrivită pentru formarea principalelor caracteristici psihice umane (memoria, gândirea, limbajul şi viaţa afectivă).

Limbajul îi coferă copilului preşcolar autonomie şi posibilitatea de a se mişca cu uşurinţă în mediul înconjurător. Dobândind încă de la vârsta preşcolară capacitatea de a comunica cu cei din jur, de a-şi exprima în mod inteligibil gândurile, ideile, impresiile, copilul îşi formează o bază pentru activitatea şcolară şi pentru viaţa socială de mai târziu.

Dezvoltarea limbajului se află în relaţie de inter-dependenţă alături de celelalte caracteristici psihice ale individului, astfel influenţând în mare măsura, formarea personalităţii acestuia.

Lucrarea de faţă este menită a trata tocmai această problematică, şi anume aceea a dezvoltării limbajului în rândul copiilor încadraţi în grădiniţe, această dezvoltare reprezentând o premisă pentru integrarea socială a acestora şi implicit a dezvoltării armonioase a maturilor de mâine.

Primul capitol al lucrării prezintă noţiuni de ordin general în ceea ce priveşte noţiunile de limbaj cât şi de metodică a dezvoltării vorbirii. În cadrul acestuia sunt tratate succinct concepte, legătură directă dintre limbaj şi gândire, subliniindu-se noţiuni şi aspecte despre tulburările de limbaj şi modalităţile de înlăturare ale greşelilor de exprimare.

Cel de-al doilea capitol pune accentul pe limbajul la nivelul copiilor aflaţi la vârsta preşcolară, specificându-se caracteristicile limbajului la vârsta preşcolară, modalităţile şi rolul îmbogăţirii limbajului şi tratează de asemenea problematica structurilor lexicale găsite cu

preponderenţă în limbajul copiilor de vârstă preşcolara, utilizându-se exemple în acest sens.

Cel de-al treilea capitol al lucrării de faţă este axat strict pe dezvoltarea limbajului în rândul copiilor încadraţi în grădiniţe, astfel prezentându-se o serie de metodologii de dezvoltare a limbajului utilizate în grădiniţă (literatura pentru copii, jocul didactic, jocul dramatizare) şi de modalităţi de evaluare a activităţilor destinate îmbogăţirii limbajului. Un loc important în cadrul capitolului este ocupat de aspectele privind necesitatea intervenţiei timpurii în dezvoltarea limbajului la nivelul copiilor încadraţi în grădiniţe.

Studiul de caz al lucrării este prezentat în cadrul capitolului IV şi V şi prezintă o cercetare menită să verifice şi să adauge argumente în favoarea ipotezei studiului, utilizându-se metode şi strategii eficiente concretizate în rezultatele obţinute pe baza unor evaluări iniţiale, formative şi sumative rezultate în urma testării unui eşantion format dintr-un lot de 20 de subiecţi prescoalari în vârstă de 5-6 ani.

Grădiniţa trebuie să-l înzestreze pe copil cu un limbaj bogat şi nuanţat. Ea poate şi trebuie să reprezinte acea minunată cutie de rezonanţă în care cuvântul ca material sonor specific primei trepte a copilăriei se poate tranforma în cuvântul muzică în care corespondenţa mentală către idee duce vădit la progres.

Preview document

Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 1
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 2
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 3
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 4
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 5
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 6
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 7
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 8
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 9
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 10
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 11
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 12
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 13
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 14
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 15
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 16
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 17
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 18
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 19
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 20
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 21
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 22
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 23
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 24
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 25
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 26
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 27
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 28
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 29
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 30
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 31
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 32
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 33
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 34
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 35
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 36
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 37
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 38
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 39
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 40
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 41
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 42
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 43
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 44
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 45
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 46
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 47
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 48
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 49
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 50
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 51
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 52
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 53
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 54
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 55
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 56
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 57
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 58
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 59
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 60
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 61
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 62
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 63
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 64
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 65
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 66
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 67
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 68
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 69
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 70
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 71
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 72
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 73
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 74
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 75
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 76
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 77
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 78
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 79
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 80
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 81
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 82
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 83
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 84
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 85
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 86
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 87
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 88
Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Dezvoltarea Limbajului - Premisa a Integrarii Sociale a Copiilor din Gradinita.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE INTRODUCERE „ Să nu-i educăm...

Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

IMPLICATII PSIHOPEDAGOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PRESCOLARI ARGUMENT Prin natura ei, limba este un sistem de semne...

Rolul programelor de consiliere în asigurarea parteneriatului școală-familie

Daca lumea devine din ce in ce mai complexa dar si mai problematica si contradictorie, educatia este chemata sa raspunda din ce in ce mai adecvat...

Proiectare didactică

Capitolul I Delimitări conceptuale Proiectarea activității instructiv-educative/ proiectarea didactică reprezintă ansamblul de procese și...

Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar

Argument MOTTO: Matematica va fi limba latină a viitorului, obligatorie pentru toți oamenii de știință. Tocmai pentru că matematica permite...

Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului

CAPITOLUL I PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI PREŞCOLAR I.1 Caracteristici ale dezvoltării pshihofizice ale copilului în perioada preşcolară...

Instrumente de Măsurare și Apreciere a Comportamentelor Comunicaționale

„Transformă-ţi permanent viaţa în devotament faţă de adevăr şi de bine.”(Brâncuşi) „Nu e destul să ştii trebuie să şi aplici. Nu e destul să vrei...

Metode Alternative de Evaluare

ARGUMENT În cadrul reformei educaţionale actuale a învăţământului românesc, un accent deosebit se pune pe utilizarea unor metode şi tehnici de...

Ai nevoie de altceva?