Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 22033
Mărime: 2.67MB (arhivat)
Publicat de: Arcadian Marton
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Alin Pohoață

Cuprins

 1. Argument pag.4
 2. Capitolul I. Importanța activităților matematie în educația preșcolară
 3. 1.1.Importanța activităților matematice cu conținut matematic în grădiniță pag.6
 4. 1.2.Obiectivele activităților matematice din grădiniță pag.10
 5. Bibliografie pag.15
 6. Capitolul II. Rolul grădiniței în pregătirea copilului pentru școală
 7. 2.1.Profilul psihofizic al copilului apt pentru debutul școlar pag.16
 8. 2.2.Aptitudinea de preșcolaritate ca sinteză de trăsături și capacități specifice copilului apt pentru școală pag.21
 9. 2.3.Valoarea formativă a jocului didactic matematic și contribuția sa specifică la pregătirea preșcolarului pentru școală pag. 27
 10. Bibliografie pag.32
 11. Capitolul III. . Rolul, locul și importanța jocului didactic matematic în învățământul preșcolar
 12. 3.1.Funcțiile și importanța jocului didactic matematic în învățământul preșcolar pag.33
 13. 3.2. Clasificarea jocurilor didactice matematice pag.35
 14. 3.3. Note definitorii ale jocului didactic matematic pag.38
 15. 3.4. Organizarea și desfășurarea jocului didactic matematic pag.40
 16. Bibliografie pag.47
 17. Capitolul IV.Microcercetare
 18. 4.1.Obiectivele cercetarii pag.48
 19. 4.2. Ipotezele cercetării pag.48
 20. 4.3. Metodologia utilizată pag.49
 21. 4.4. Desfășurarea experimentului pag.50
 22. 4.5. Prezentarea și interpretarea datelor pag.50
 23. 4.5. Desfășurarea experimentului pag.48
 24. Concluzii pag.61
 25. Bibliografie pag.63
 26. Anexe

Extras din licență

Argument

MOTTO:

Matematica va fi limba latină a viitorului, obligatorie pentru toți oamenii de știință.

Tocmai pentru că matematica permite accelerarea maxima a circulației ideilor știintifice.

Grigore. C. Moisil

Copilul la grădiniță va intra în contact nemijlocit cu lumea pe care o va vedea, o va cerceta și o va înțelege. Acest lucru îl va ajuta să formuleze imagini clare despre formă, culoare, dimensiune.

Pentru dezvoltarea copilului ca și formă a deprinderii de a gândi cu eficiență și creativitate, o importanță deosebită o au activitățile matematice din învățământul preșcolar.

Matematica înseamnă gândire, prelungită în ultimpul timp cu calculatorul.

Calitățile și operațiile gândirii fundamentale se realizează cel mai repede la vârsta preșcolară. În această etapă sunt înregistrate ritmurile cele mai ridicate in dezvoltarea intelectuală a copiilor.

Pornind de la locul si rolul matematicii în general, și în special de la importanța deosebită pe care o au activitățile matematice în dezvoltarea raționamentului și logicii copiilor, de la necesitatea înțelegerii cât mai clare a cunoștințelor matematice ce se predau în grădinită am optat in alegerea acestei teme.

Am ales această temă „Rolul, locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar” cu scopul de a culege cât mai multe informații, de ai învăța pe copii să își însușească conștient jocul didactic matematic, acesta fiind de actualitate și foarte atractiv pentru ei.

Fundamentul pe care se clădește întregul sistem al cunoștințelor matematice din clasa I il constituie activitățile matematice desfășurate cu preșcolarii. Acestea oferă largi posibilități de stimulare a progresului fiecarui copil, făcându-i pe toți apți pentru școală.

Scopul învățământul preșcolar este de a contribui la formarea personalității copiilor de la 3 la 6/7 ani, atât sub aspectul dezvoltării psihice armonioase cât și al stimulării inteligenței și creativității acestora. Educația estetică și moral civică, socializarea lor în condițiile specifice grădiniței, potrivit particularităților vârstei, precum si pregătirea adecvată contribuie la o mai bună integrare a acestora în clasa I. Rezultatele muncii de instruire si educare depind de eforturile educatorilor, de pregătirea acestora, de dăruirea cu care muncesc.

Sesizarea relațiilor spațiale dintre diferite grupe de obiecte, a unor relații matematice referitoare la cantitate, formarea unor reprezentări concrete despre unele forme geometrice, dezvoltarea unor operatii ale gândirii, inteligenței, creativității se urmăresc în mod deosebit în activitățile cu conținut matematic.

Este necesara formularea obiectivelor operaționale astfel încât să se comunice mai exact intențiile urmărite, rezultatul concret ce se așteptă. Formularea clară a acestora facilitează realizarea obiectivelor operaționale precum si descrierea comportamentului final al copiilor, ceea ce trebuie să cunoască și să realizeze la sfârșitul activității didactice.

Educatoarea are menirea să dirijeze jocul didactic matematic, de al face pe înțelesul preșcolariilor.

Capitolul I. Importanța activităților matematie în educația preșcolară

1.1.Importanța activităților matematice cu conținut matematic în grădiniță

În concepția noului curriculum pentru învățământ preșcolar este necesar ca preșcolarul să fie în contact cu domeniul matematic prin diferite jocuri matematice, jocuri dirijate cu materiale ori prin simularea unor activități. Dezvoltarea reprezentărilor acestora în ceea ce privește unele concepte (masă, număr, volum) vor fi implicați în unele activități de discriminare, descriere sau clasificare cantitativă. Dezvoltarea capacităților de raționament abstract este încurajat în relație cu activități și obiecte familiare.

Concretizarea ideilor matematice în experimente, folosirea împreună cu alte noțiuni și elemente de cunoaștere pentru rezolvarea de probleme, pentru formularea punctelor de vedere, creșterea clarității și relevanța unor noi mesaje.

Importanța activităților matematice în grădiniță este de a efectua o introducere în procesul de matematizare care va garanta înțelegerea unor comportamente ale realității.

Domeniul să nu fie îndrăgit de preșcolar doar în cazul disciplinelor matematice să ofere posibilitatea de a explora și în cazul altor componente curriculare (generarea unor desene geometrice, estimarea unor cheltuieli, scheme, organizarea unor activități).

Preșcolarii vor fi încurajați să organizeze experimente, să utilizeze diferite instrumente și echipamente, să comunice și să înregistreze rezultatele obținute, utilizarea diferitelor surse de informare, efectuarea unor probleme și căutarea unor soluții.

Reprezentativ activităților matematice, etapa preșcolară este o perioadă de dezvoltare. Solicitarea cunoștințelor mecanismelor intelectuale caracteristice etapei de evoluție a copilului cuprinsă între 3-7 ani în activitățile matematice din ciclul preșcolar. Evidențierea caracteristicilor gândirii preșcolarului este de a determina implicațiile dezvoltării stadiale asupra reprezentărilor matematice la vârsta mică.

Simpla observare a apariției și dezvoltării diferitelor tipuri de reprezentări la nivelul preșcolarității este insuficientă, fiind necesară analiza factorilor ce determină această dezvoltare. În acest scop este importantă evidențierea reprezentărilor specifice etapei senzorio-motorii și implicațiilor lor în planul gândirii pentru exersarea posibilităților de reprezentare ale copilului prin acțiune cu obiecte. (Neagu, Beraru, 1995, 1).

Bibliografie

Antohe, V., Gherghinoiu, C., (2002) Metodica predării matematicii - Jocul didactic matematic, Brăila, Ed. Ex Libris

Beraru ,G., Neagu M. , (1995), Activități matematice în grădiniță, București, Editura Asis

Borțeanu, S., Brăniștean, R., Breben, S., Fulga, M., (2009), Curriculum pentru învățământul preșcolar, București, Editura Publishing

Claparede, Ed., (1975), Psihologia copilului și pedagogia experimentală, București, Editura Didactică și Pedagogică

Constantinescu, L., (1986), Ne jucăm, construim, învățăm, Craiova, Editura Scrisul Românesc

Dumitrana, M., (2005), Jocuri și jucării pentru preșcolari, București, Editura Compania

Elkonin, D.B., (1975), Psihologia jocului, Iași, Ed. Asis

Neagu, M., Beraru, G. (1995), Activități matematice în grădiniță, Iași, Ed. Asis

Ozunu, D., (1996), Pedagogia preșcolară a jocului, Cluj-Napoca, Editura Genesis

Petrovici C., (2004), Metodica activităților matematice în grădiniță, București

Popescu, N., Andreescu, F., (1970) Studii pedagogice privind dezvoltarea copiilor între 3 și 7 ani, București, Ed. Didactică Pedagogică

Șchiopu, U., (1971) Probleme psihologice ale jocului și distracțiilor, București, Ed. Didactică Pedagogică

Taiban, M., Petre, M., Nistor, V., Berescu, A., (1976), Jocuri didactice pentru grădiniță, București, Editura. Didactică și Pedagogică

Preview document

Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 1
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 2
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 3
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 4
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 5
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 6
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 7
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 8
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 9
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 10
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 11
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 12
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 13
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 14
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 15
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 16
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 17
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 18
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 19
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 20
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 21
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 22
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 23
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 24
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 25
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 26
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 27
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 28
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 29
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 30
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 31
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 32
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 33
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 34
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 35
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 36
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 37
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 38
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 39
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 40
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 41
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 42
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 43
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 44
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 45
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 46
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 47
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 48
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 49
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 50
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 51
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 52
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 53
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 54
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 55
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 56
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 57
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 58
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 59
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 60
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 61
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 62
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 63
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 64
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 65
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 66
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 67
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 68
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 69
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 70
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 71
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 72
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 73
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 74
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 75
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 76
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 77
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 78
Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Rolul locul si metodologia jocului didactic matematic in activitatile din invatamantul prescolar.doc

Alții au mai descărcat și

Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Am ales această temă având în vedere ca, prin studiul efectuat pentru pregătirea ei şi colaborat cu experienţa la clasă,...

Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar

INTRODUCERE „...jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții...este singura atmosferă în care ființa sa psihologică poate să...

Strategii de stimulare a creativității școlarilor mici

ARGUMENT Fenomen multidimensional, creativitatea apare ca o activitate complexă care se finalizează într-un produs. Ea se manifestă în...

Rolul, Locul și Metodologia Jocului Didactic Matematic

Modele de proiecte didactice propuse pentru evaluarea sumativa I. MOTIVATIA ALEGERII TEMEI Am optat în alegerea temei pentru jocul didactic...

Rolul activităților integrate în realizarea educației morale la vârsta preșcolară

INTRODUCERE Rolul educaţiei este acela de a mijloci deschiderea spre lumea valorilor, de a forma atitudini de receptare şi preţuirea lor....

Rolul basmului în activitatea didactică

1. IPOTEZA DE LUCRU Pornind de la studierea experienţei didactice de-a lungul timpului, sprijinindu-mă pe datele unor observaţii repetate în...

Proiectarea evaluării inițiale la preșcolarii de grupă mare

Cercetarea a fost efectuata la Gradinita de copii cu program prelungit, nr. 30 Ploiesti. A fost aplicata EVALUAREA INITIALA la grupa mare, pe un...

Inspecție curentă pentru înscrierea la gradul didactic 1

Inventar de activități 1.Activități de dezvoltare personală ( ADP ) : - ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ: “De ce îmi iubesc părinții?” (dezvoltarea...

Te-ar putea interesa și

Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Am ales această temă având în vedere ca, prin studiul efectuat pentru pregătirea ei şi colaborat cu experienţa la clasă,...

Educația preșcolară - premisă a dezvoltării psiho-fizice a copilului

ARGUMENT Ca primă etapă a sistemului de învăţământ, grădiniţa de copii are o importanţă covârşitoare în formarea personalităţii tinerei generaţii...

Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic

Învățământul actual înclină balanța de la informativ spre formativ, de la cantitate spre calitatea cunoștințelor, permite școlii pregătirea și...

Ai nevoie de altceva?