Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 24654
Mărime: 464.82KB (arhivat)
Publicat de: Iancu Ivan
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1. Jocul didactic în învățământul preșcolar
 3. 1. 1. Definirea. Funcțiile și importanța jocului didactic . . ..5
 4. 1. 2. Clasificarea jocurilor didactice . .. ..8
 5. 1. 3. Rolul matematicii în stimularea gândirii logice . 11
 6. 1. 4. Mulțimi. Operații cu mulțimi . ...13
 7. 1. 5. Formarea noțiunii de număr și a deprinderilor de numărat . ...15
 8. CAPITOLUL 2. Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar
 9. 2. 1. Conceptul de joc didactic și structura acestuia . ..21
 10. 2. 2. Proiectarea, organizarea și desfășurarea metodică a jocului didactic matematic 27
 11. 2. 3. Evaluarea în învățământul preșcolar 30
 12. CAPITOLUL 3. Modalități de utilizare a jocului didactic la lecțiile de matematică
 13. 3. 1. Jocuri didactice matematice pentru însușirea noțiunii de mulțime și operații cu mulțimi ... ..38
 14. 3. 2. Jocuri didactice matematice pentru însușirea numerelor naturale și calculului matematic .. .. .45
 15. 3. 3. Jocuri didactice matematice pentru însușirea noțiunilor de geometrie .48
 16. CAPITOLUL 4. STUDIU DE CAZ: Proiect de cercetare. Rolul jocului didactic în activitățile din grădiniță. Activitățile rezolutive în învățământul preșcolar pe grupe de vârstă ..60
 17. CONCLUZII . ..77
 18. BIBLIOGRAFIE .. ...81

Extras din licență

INTRODUCERE

„...jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții...este singura atmosferă în care ființa sa psihologică poate să respire și, în consecință, poate să acționeze” (Édouard Claparède). Un rol important în dezvoltarea copilului îl ocupă jocul. Prin activitatea de a se juca, copilul își satiface nevoia de activitate, interacționează cu obiecte reale sau chiar imaginare, copilul are ocazia de a se transpune în diferite roluri, descoperind diverse situații care îl apropie de realitatea de zi cu zi. La vârsta preșcolară, copilul intră în contact direct cu lumea înconjurătoare. Fapul că acesta o vede cu proprii ochi, o descoperă, o analizează și o înțelege, îi permite să-și creeze imagini evidente despre forme, culori, dimensiuni și relații spațiale.

Vârsta preșcolară reprezintă nivelul în care se înregistrează ritmurile cele mai pregnante în dezvoltarea intelectuală a copiilor în ceea ce privește acumularea achizițiilor esențiale care se referă la calitățile și operațiile gândirii. La acest capitol, vin în ajutor activitățile matematice. Activitățile matematice sunt un important factor ce contribuie la dezvoltarea gândirii copilului, fiind drept o formă fundamentală a deprinderii de a gândi cu eficiență și creativitate. Activitățile matematice au drept scop urmărirea în mod deosebit a sesizării relațiilor spațiale dintre diverse grupe de obiecte, a unor relații matematice care se referă la termenul de cantitate, formarea unor reprezentări precise despre unele forme geometrice, dezvoltarea unor operații ale gândirii, inteligenței și desigur, ale creativității.

Despre tema lucrării „ Jocul didactic în activitățile matematice”, se poate spune cu fermitate că este una actuală, nu numai pentru că număratul și calculele fac parte nemijlocit din deprinderile cognitive de bază care se formează încă de la grădiniță, dar și pentru că vorbește despre dezvoltarea interesului și capacității copilului de a efectua operații cu mulțimi de obiecte și imagini ale acestora, de a „clădi” și dezvolta operațiile gândirii, de a intui primele numere naturale, de a-i face cunoștiință copilului cu numărătoarea până la zece etc.

Deoarece copii aflați la vârsta preșcolară încă nu știu să-și exprime ideile matematice prin cuvinte, ideile sunt folosite de către aceștia într-un mod spontan în cadrul acțiunilor lor săvârșite în timpul jocurilor. „Matematica va fi limba latină a viitorului, obligatorie pentru toți oamenii de știință. Tocmai pentru că matematica permite accelerarea maximă a circulației ideilor științifice” (Grigore C. Moisil). „Căci ce altceva este matematica decât un exercițiu al minții, pregătitor pentru marile probleme ale vieții, ale profesiei, ale carierei? Ce altceva poate fi matematica decât saltul peste timp, de la stadiul de gândire empirică, ineficientă la gândirea euristică, făuritoare de creații noi? Ce altceva poate fi matematica decât tiparul în care vom turna forma personalității noastre viitoare? .

Noțiunile și cunoștințele matematice ce sunt transmise copiilor de vârstă preșcolară pot fi însușite de aceștia numai dacă se respectă condiția ca ele sa fie traduse în modul de a gândi al copiilor. Una din trăsăturile caracteristice ale matematicii, în contextul zilelor noastre și a realității de pretutindeni, este legătura ei cu practica. Noile materiale didactice, predestinate aprofundării studiului matematicii, sunt de o calitate superioară comparativ cu cele tradiționale și vin în sprijinul preșcolarilor, ușurându-le procesul de învățare și însușire, dar și în ajutorul educatorilor ușurându-le desfășurarea procesului instructiv-educativ.

Lucrarea de față este structurată în patru capitole. Primul capitol își propune să evidențieze conceptul de joc, importanța acestuia, apoi clasificarea jocurilor didactice. Mai mult de atât, cuprinsul capitolului scoate în relief principalul motor al jocurilor didactice - matematica. Capitolul doi se orientează spre metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar în care se aduc la cunoștință tipurile de jocuri didactice matematice, dar și elemente care privesc atât proiectarea, dar și organizarea și desfășurarea metodică a jocului didactic matematic.

Cele trei subcapitole ale capitolului trei prezintă câteva caracteristici ale jocului didactic matematic pentru însușirea noțiunii de mulțime, dar și a operațiilor cu mulțimi, pentru însușirea numerelor naturale și calculului matematic și pentru însușirea noțiunilor de geometrie. Având în vedere grupul țintă spre care este orientată tema lucrării - copiii cu vârsta preșcolară, capitolul patru reprezintă un proiect de cercetare asupra activității rezolutive în învățământul preșcolar pe grupele de vârstă. Încă din cele mai vechi timpuri, procesul educării copiilor aflați la vârsta preșcolară i-a preocupat pe specialiștii în știință, acesta îmbrăcând forme diverse în funcție de dezvoltarea fiecărei societăți. De altfel, la fel ca învățatul limbii materne sau cunoașterea mediului înconjurător, educația în sferele matematicii debutează în mod spontan, odată cu primele experiențe prezentate copilului de către ambientul familiar.

Bibliografie

1. Antonesei L., O introducere în pedagogie. Dimensiuni axiologice și transdisciplinarre ale educației, Editura Polirom, Iași, 2002;

2. Antohe G., Barna, I., Psihopedagogia jocului, Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos”, Galați, 2005;

3. Arkin R., Studii de psihologie, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1967;

4. Audigier Francois, Ensegner la societe, transmettre des valeurs, Les editions du Conseil de l' Europe, Strasbourg, 1993;

5. Barna A., Antohe G., Curs de pedagogie. Introducere în pedagogie, teoria educației și teoria curriculumului, Editura Sinteze, Galați, 2005;

6. Beraru Georgeta - Activități matematice în grădiniță, Editura AS’S, 1995;

7. Bocoș M. (coord.), Evaluarea în învățământul primar. Aplicații practice, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2004;

8. Bocoș M., Jucan D., Teoria și metodologia instruirii și Teoria și metodologia evaluării. Repere și instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2007;

9. Cerghit Ioan, Curs de pedagogie, București, 1984;

10. Charney Ruth, Să înveți copiii să le pese, Greenfield: Fundația nord-est pentru copii, 1992;

11. Claparede Eduard - Psychologie de l’enfant, pedagogie experimentale, Delachaux Et Niestlé, 1946;

11. Colleen Bane, Bună dimineața! Mă bucur că ești aici, Manualul cadrului didactic pentru întâlnirea de dimineță, C.E.D.P. Step-by-step, București, 2004;

12. Cucoș C. Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iași, 2008;

13. Cucoș C. (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura Polirom, Iași, 2008;

14. Dinuță Neculae - Metodica predării matemticii în gimnaziu și liceu, Editura Tiparg, Pitești, 2011;

14. Dumitru Gherghina, Cornel Novac, Didactica activităților instructiv- educative pentru învățământul preprimar, Editura Didactica Nova, Craiova, 2005;

15. Galperin P. J., Studii de psihologia învățării, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975;

16. Glava A., Glava C., Introducere în pedagogia preșcolară, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2009;

17. Grigoriu D., Copilul și jocul, în Culegerea editată de Revista de pedagogie, 1975;

18. Ion T. Radu, Liliana Ezechil, Pedagogie-Fundamente Teoretice, Editura Integral, București, 2002;

19. Ionescu M., Bocoș M. (coord.), Tratat de didactică modernă, Editura Paralela 45, Pitești, 2009;

20. Ionescu M., Instrucție și educație. Paradigme educaționale moderne, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011;

...

Preview document

Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 1
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 2
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 3
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 4
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 5
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 6
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 7
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 8
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 9
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 10
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 11
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 12
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 13
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 14
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 15
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 16
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 17
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 18
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 19
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 20
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 21
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 22
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 23
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 24
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 25
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 26
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 27
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 28
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 29
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 30
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 31
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 32
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 33
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 34
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 35
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 36
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 37
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 38
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 39
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 40
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 41
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 42
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 43
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 44
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 45
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 46
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 47
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 48
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 49
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 50
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 51
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 52
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 53
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 54
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 55
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 56
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 57
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 58
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 59
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 60
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 61
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 62
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 63
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 64
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 65
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 66
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 67
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 68
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 69
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 70
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 71
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 72
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 73
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 74
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 75
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 76
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 77
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 78
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 79
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 80
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 81
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 82
Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Jocul didactic matematic in invatamantul prescolar.docx

Alții au mai descărcat și

Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Am ales această temă având în vedere ca, prin studiul efectuat pentru pregătirea ei şi colaborat cu experienţa la clasă,...

Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar

Argument MOTTO: Matematica va fi limba latină a viitorului, obligatorie pentru toți oamenii de știință. Tocmai pentru că matematica permite...

Rolul, Locul și Metodologia Jocului Didactic Matematic

Modele de proiecte didactice propuse pentru evaluarea sumativa I. MOTIVATIA ALEGERII TEMEI Am optat în alegerea temei pentru jocul didactic...

Proiectarea evaluării inițiale la preșcolarii de grupă mare

Cercetarea a fost efectuata la Gradinita de copii cu program prelungit, nr. 30 Ploiesti. A fost aplicata EVALUAREA INITIALA la grupa mare, pe un...

Familia - factor educativ în dezvoltarea personalității preșcolarilor

I.Legitimitatea cercetării Cine-l vede pe copil cum creşte? Nimeni! Numai cei care vin din altă parte spun: “Vai, ce a crescut!”. Dar nici mama,...

Noțiunile de Geometrie Predate la Clasele I-II

INTRODUCERE Lucrarea de fata se intituleaza “Notiunile de geometrie predate la clasele I-II², si da o scurta introducere la câteva din notiunile...

Rolul Jocului

1. CONSIDERAŢII PRELIMINARE Învăţământul preşcolar ocupă un loc bine conturat, cu funcţii şi sarcini precise, în viziunea unitară a învăţământului...

Inspecție curentă pentru înscrierea la gradul didactic 1

Inventar de activități 1.Activități de dezvoltare personală ( ADP ) : - ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ: “De ce îmi iubesc părinții?” (dezvoltarea...

Te-ar putea interesa și

Bazele pshiopedagogice ale stimulării creativității copiilor preșcolari de 6-7 ani

Introducere.3 Capitolul I. Repere conceptuale ale creativităţii la preşcolarii de 6 – 7 ani.9 1.1 Conceptul de creativitate şi delimitările ei...

Modalități de activizare, diferențiere și individualizare a elevilor la lecțiile de matematică

INTRODUCERE IMPORTANŢA MATEMATICII CA ŞTIINŢĂ ” Între ştiinţă şi viaţă există o legătură indestructibilă… cu cât ştiinţa slujeşte viaţa, cu atât...

Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Am ales această temă având în vedere ca, prin studiul efectuat pentru pregătirea ei şi colaborat cu experienţa la clasă,...

Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar

ARGUMENT Tema „ Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar” a pornit de la ideea că introducerea jocului...

Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar

Argument MOTTO: Matematica va fi limba latină a viitorului, obligatorie pentru toți oamenii de știință. Tocmai pentru că matematica permite...

Metodologia Organizarii și Desfasurarii Jocului Didactic Matematic în Ciclul Primar

ARGUMENT În contextul noii societăţi, dreptul la educaţie a devenit realizabil pentru toţi copiii, iar nevoia de cultură - o condiţie a...

Rolul, Locul și Metodologia Jocului Didactic Matematic

Modele de proiecte didactice propuse pentru evaluarea sumativa I. MOTIVATIA ALEGERII TEMEI Am optat în alegerea temei pentru jocul didactic...

Rolul activităților integrate în realizarea educației morale la vârsta preșcolară

INTRODUCERE Rolul educaţiei este acela de a mijloci deschiderea spre lumea valorilor, de a forma atitudini de receptare şi preţuirea lor....

Ai nevoie de altceva?