Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Matematică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 25730
Mărime: 1.85MB (arhivat)
Publicat de: Emilia M.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Doctor, Popescu Georgiana
Facultatea de Litere si Stiinte
Universitatea "Petrol - Gaze", Ploiesti

Cuprins

 1. Argument . . 3
 2. Cap.I Obiective ale învățământului actual din perspectivele cultivării și dezvoltării
 3. creativității elevilor din ciclul primar 5
 4. Cap.II Teorii despre creativitate .10
 5. 2.1 Creativitatea și cultivarea ei în școală 11
 6. 2.2 Învățarea matematicii și creativitatea 18
 7. 2.3 Creativitatea de tip școlar ...21
 8. Cap. III Creativitatea și jocul didactic 24
 9. 3.1 Conceptul de joc didactic matematic .24
 10. 3.2 Integrarea jocului didactic în orele de matematică 28
 11. 3.3 Cultivarea creativității prin joc didactic matematic ..39
 12. Cap. IV Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic ..51
 13. 4.1. Proiectarea, organizarea și desfășurarea jocului didactic matematic 51
 14. 4.2. Metode și tehnici creative utilizate în orele de matematică ..54
 15. 4.3. Tipuri de jocuri didactice matematice ...58
 16. Cap. V Cercetare pedagogică 62
 17. 5.1 Ipoteza și obiectivele cercetării 63
 18. 5.2. Metodologia cercetării .64
 19. 5.2.1 Etapele cercetării 64
 20. 5.2.2. Metode și tehnici de cercetare ...68
 21. 5.2.3 Analiza și interpretarea rezultatelor ...69
 22. Concluzii .80
 23. Anexe ..82
 24. Bibliografie ...110

Extras din disertație

ARGUMENT

Tema „ Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la

ciclul primar” a pornit de la ideea că introducerea jocului didactic în cadrul procesului de

învățământ este imperios reclamată de particularitățile de vârstă ale elevilor mici și de

necesitatea tratării individuale a acestora în vederea creșterii randamentului școlar, deci

îmbunătățirea performanțelor școlare. Prin caracterul său atractiv, prin dinamismul său, prin

stimularea interesului și competitivității, jocul didactic contribuie la consolidarea cunoștințelor

matematice și la însușirea unor concepte și noțiuni noi.

Este știut că jocul didactic are în activitatea școlară o deosebită valoare practică,

ajutând la obținerea următoarelor obiective:

- permit valorificarea la timp a disponibilității școlarului mic;

- reprezintă un mijloc eficient prin care elevii care învață mai greu sunt ajutați să-și însușească

cunoștințele;

- îmbogățește experiența de viață și limbajul copiilor;

- corespunde intereselor copilului de a dobândi cunoștințe;

- reprezintă o cale sigură ce înlesnește înțelegerea și formarea reprezentărilor;

- jocul didactic folosește stimuli schimbători, fiind o cale sigură spre succesul școlar al

elevilor;

- contribuie la dezvoltarea imaginației creatoare și perspicacității elevilor, a încrederii elevului

în forțe proprii, creează satisfacții, asigură adaptarea la munca școlară;

- jocul didactic contribuie în mare măsură la realizarea sarcinilor educaționale, fiind o formă

de activitate accesibilă și atractivă.

Rezolvarea sistematică a problemelor de orice tip sau gen are drept efect

dezvoltarea creativității, punând la încercare în cel mai înalt grad, capacitățile intelectuale

ale elevilor, solicitându-le acestora toate disponibilitățile psihice. Activitatea de rezolvare

și compunere a problemelor oferă terenul cel mai fertil din domeniul activităților

matematice pentru cultivarea si educarea creativității si a inventivității. Diferența dintre a

învăța „rezolvarea unei probleme” și „a ști” (a putea ) să rezolvi o problemă nouă

înseamnă, în esență, creativitate, dar de niveluri diferite. Rezolvarea de probleme

„învățate” oferă mai puțin teren pentru creativitate decât rezolvarea unor probleme noi,

care, la rândul ei, este depășită de alcătuirea (compunerea) unor probleme noi.

CAP.I OBIECTIVE ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ACTUAL DIN

PERSPECTIVA CULTIVĂRII CREATIVITĂȚII ELEVILOR DIN

CICLUL PRIMAR

„Obiectivul fundamental al politicii interne și externe a României a fost

aderarea la structurile europene și euro-atlantice. Corespunzător acestor orientări, au avut

și au loc schimbări esențiale și pe tărâmul educației și cercetării științifice românești.

Integrarea țării noastre în Uniunea Europeană este un mod de ridicare a nivelului său de

dezvoltare economică și socială, conferind noi prerogative de manifestare a democrației

românești la nivel european și asigurând sporirea manifestării identitare în Europa și în

lumea întreagă. Evoluția învățământului obligatoriu din România, corelat cu obiectivele de

aliniere a politicilor educaționale românești în rândul celor europene are în vedere două

direcții concrete: reforma învățământului obligatoriu și perspectivele care decurg din noile

priorități educaționale europene.”2

Fluxul de informație este vast și de aceea necesitatea unei schimbări în

învățământ este de neînlăturat, dacă luăm în considerare și schimbările atribuțiilor din

instituțiile tradiționale și noile descoperiri privind activitatea mentală. Ca urmare școlile

acționează ca și cum cel mai important aspect al educației ar fi conținutul informațional

prin care ele educă elevii. Școlile se concentrează asupra memorării. Produsele sunt faptele

pe care elevii le memorează. Astfel se conturează urgența numărul unu: crearea unui

model educațional care îl face pe copil să fie conștient, chiar din clasa I, că tot ce se

întâmplă în viață este interdependent.

Necesitatea formării unor elevi creativi, independenți, capabili de a lua decizii

decurge și din finalitățile învățământului primar formulate în Legea Învățământului.

Întrucât activitatea la clasă ar trebui orientată către atingerea scopurilor și obiectivelor

ciclurilor curriculare, le reamintesc în cele ce urmează.

Ciclul curricular al achizițiilor fundamentale (grupa pregătitoare a grădiniței

urmată de clasele I și a II-a) are ca obiective majore acomodarea la cerințele sistemului

școlar și alfabetizarea inițială. Acest ciclu curricular vizează:

- asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenționale (scris,

citit, calcul aritmetic);

- stimularea copilului în vederea perceperii, cunoașterii și stăpânirii mediului

apropiat;

- stimularea potențialului creativ al copilului, a intuiției și a imaginației

acestuia;

- formarea motivării pentru învățare, înțeleasă ca activitate socială.

Bibliografie

Albu, Gabriel- Mecanisme psihopedagogice ale evaluării școlare, 2001, Ed. Universității

din Ploiești

Bălan,B., Boncu,Șt., Cosmovici, A., Cocoș, C.- Psihopedagogie pentru examenele de

definitivare și grade didactice, Ed. Polirom, 1998

Cerghit, Ioan - Metode de învățământ, EDP , București, 1976

Chateau, Jean - Copilul și jocul, EDP, 1967

Cucoș, C-tin. - Pedagogie, Ediția a II-a revăzută și adăugită,Iași, Ed. Polirom 2002

Landau, Erika - Psihologia creativității, EDP, București, 1979

Landan, Erika - Creativitatea și inteligența emoțională, Ed. Polirom, București, 2001

Neacșu, Ioan - Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Manual pentru liceele

pedagogice, EDP, București, 1988

Neagu, M., Mocanu, M. - Metodica predării matematicii în ciclul primar, Iași, Ed.

Polirom,2007

Osborn, A.- Creativity. L'imagination creative, Bordas, Paris, 1988

Osborn, A. - L’ imagination constructive , Dunod, Paris, 1971

Peneș, Marcela. - Sărbătoarea abecedarului , Ed. Carminis, București,1991

Piaget, J., - Psihologia copilului, 1970, E.D.P., București

Popescu-Neveanu, P. - Dicționar de psihologie, 1978, Ed. Albatros, București

Roco, Mihaela - Creativitate și inteligență emoțională, Ed.Polirom, București, 2001

Roșea, Alexandru., Creativitatea generală și specifică,Editura Academiei, București, 1981

Sălvăstru, Dorina - Psihologia educației, Ed. Polirom, Iași, 2004

Skinner, B.F. - Revoluția ștințifică a învățământului, EDP, București, 1971

Stan, Emil- Teoria și metodologia instruirii, 2000, Ed. Universității din Ploiești

Stoica, Ana- Creativitatea elevilor- posibilități de cunoaștere și educare, EDP, București,

1983

Stoica, Marin- Pedagogie și psihologie, 2001,Ed. Gh. Alexandru

www.rapidlibrary.com/valențe_formative_ale_problemelor_mihai_banciu

www.scribd.com./ lucrare metodico-științifică

Preview document

Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 1
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 2
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 3
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 4
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 5
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 6
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 7
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 8
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 9
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 10
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 11
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 12
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 13
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 14
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 15
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 16
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 17
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 18
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 19
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 20
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 21
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 22
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 23
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 24
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 25
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 26
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 27
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 28
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 29
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 30
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 31
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 32
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 33
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 34
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 35
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 36
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 37
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 38
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 39
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 40
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 41
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 42
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 43
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 44
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 45
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 46
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 47
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 48
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 49
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 50
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 51
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 52
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 53
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 54
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 55
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 56
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 57
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 58
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 59
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 60
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 61
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 62
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 63
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 64
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 65
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 66
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 67
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 68
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 69
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 70
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 71
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 72
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 73
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 74
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 75
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 76
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 77
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 78
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 79
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 80
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 81
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 82
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 83
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 84
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 85
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 86
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 87
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 88
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 89
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 90
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 91
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 92
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 93
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 94
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 95
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 96
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 97
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 98
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 99
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 100
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 101
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 102
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 103
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 104
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 105
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 106
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 107
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 108
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 109
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 110
Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar - Pagina 111

Conținut arhivă zip

 • Stimularea potentialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar.pdf

Alții au mai descărcat și

Modalități de Eficientizare

ARGUMENT Învățământul matematic are ca finalitate formarea deprinderilor și capacităților necesare învățării matematicii, care devin utile în...

Rolul jocului didactic în lecția de matematică

CAPITOLUL I INTRODUCERE I.1.LOCUL SI ROLUL MATEMATICII IN ANTRENAREA GANDIRII ELEVULUI În condiţiile actuale de tranziţie, şcoala românească...

Rapoarte. proporții

Unitatea de invatamant: Scoala cu clasele I-VIII Borosoaia Data: 5.01.2010 Clasa:a VI-a A Profesor: Disciplina: matematica-algebra Unitatea...

Probabilități

CAPITOLUL 1 NOTIUNI FUNDAMENTALE ALE TEORIEI PROBABILITATILOR 1.1 Experienta. Proba. Eveniment Orice disciplina foloseste pentru obiectul ei...

Plan de lecție clasa a XII a - proprietăți ale legilor de compoziție - comutativitate . asociativitate

Liceul : Grup Scolar Industrial Construtii de Masini Dacia Clasa :a XII-a E Data : 6.10.2008 Propunator : profesor Disciplina:...

Ecuații Diferențiale Ordinare de Ordinul Întâi Integrabile prin Cuadraturi

O ecuaţie diferenţială ordinară de ordinul întâi sub formă normală se prezintă printr-o egalitate de forma: , (1) unde este funcţia necunoscută...

Matematici Speciale

Tema de casă nr.1 1. Funcţii şi formule trigonometrice 2. Formule de derivare 3. Formule de integrare Temă de casă nr.2 1. Să se determine...

Te-ar putea interesa și

Modalități de îmbogățire a vocabularului deficienților mentali

I. LIMBAJUL VERBAL ( conexiuni şi funcţii ) Singura fiinţă care îşi reglează conştient relaţiile cu natura şi cu societatea este omul. La el nu se...

Retardul Mintal - Dezvoltarea Limbajului

Capitolul I. Aspecte teoretice ale conceptului de limbaj verbal la copiii cu retard mintal 1. Limbajul și gîndirea. Delimitări conceptuale...

Sindromul Down

Capitolul I S-a născut un copil cu sindrom Down… Ce este sindromul Down ? 1.1 Aspecte definitorii ale sindromului Sindromul a existat de la...

Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar

INTRODUCERE „...jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții...este singura atmosferă în care ființa sa psihologică poate să...

Ai nevoie de altceva?