Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 29008
Mărime: 1.48MB (arhivat)
Publicat de: Monica O.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. 1. Motivaţia alegerii temei.4
 3. 2. Cerinţe actuale ale invăţământului matematic în ciclul preşcolar.6
 4. 3. Ipoteza şi obiectivele lucrării.8
 5. CAP.I. Jocul didactic in invatamantul prescolar.10
 6. I.1. Definirea.Functiile si importanta jocului didactic.10
 7. I.2. Clasificarea jocurilor didactice.17
 8. I.3. Rolul matematicii în stimularea gândirii logice.22
 9. I.4. Multimi.Operatii cu multimi.24
 10. I.5. Formarea noţiunii de număr şi a deprinderilor de număr.34
 11. CAP.II.Metodologia organizarii si desfasurarii jocului didactic matematic in invatamantul prescolar.43
 12. II.1. Conceptul de joc didactic.43
 13. II.2. Tipuri de jocuri didactice matematice.56
 14. II.3. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea metodică a jocului didactic matematic.59
 15. CAP.III. Modalităţi de utilizare a jocului didactic la lecţiile de matematică
 16. III.1. Jocuri didactice matematice pentru insusirea notiunii de multime si operatii cu multimi.63
 17. III.2. Jocuri didactice matematice pentru insusirea numerelor naturale si calcului matematic.69
 18. III.3 Jocuri didactice matematice pentru insusirea notiunilor de geometrie.72
 19. CAP.IV. Activităti rezolutive în învăţământul preşcolar pe grupe de vârstă.
 20. IV.1. Proiect de cercetare. Rolul jocului didactic în activităţile din grădiniţă.84
 21. IV.2.Activităti rezolutive în învăţământul preşcolar pe grupe de vârstă.95
 22. ANEXE.105
 23. CONCLUZII.112
 24. BIBLIOGRAFIE.115

Extras din licență

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI

Am ales această temă având în vedere ca, prin studiul efectuat pentru pregătirea ei şi colaborat cu experienţa la clasă, să-mi îmbogăţesc nivelul de pregãtire profesională, să găsesc cele mai adecvate metode şi procedee pentru a-i face pe preşcolarii cu care lucrez să-şi însuşească temeinic şi conştient primele noţiuni de formare a reprezentărilor matematice.

Copilul la vârsta prescolarã, intrã în contact nemijlocit cu lumea inconjuratoare, o vede, o cerceteaza si o intelege, ceea ce ii va permite sa isi formuleze imagini clare despre forme, culoare, dimensiune si relatii spatiale.

O importanta deosebita o au activitatile matematice in dezvoltarea gandirii copilului ca forma a deprinderii de a gandi cu eficienta si creativitate.

Experienta demonstreaza ca activitatea gandirii este stimulata si aplicata in mare masura de matematica, de aici tragand concluzia ca matematica inseamna gandirea organizata, prelungita in ultimul timp prin calculatoare.

Vârsta preşcolară reprezintă stadiul la care se înregistrează ritmurile cele mai pregnante în dezvoltarea intelectuală a copiilor privind înmagazinarea achiziţiilor fundamentale referitoare la calităţile şi operaţiile gindirii.

Activităţile matematice desfăşurate cu preşcolarii constituie fundamentul pe care se clădeşte întregul sistem al cunoştinţelor matematice din clasa I si oferă largi posibilităţi de stimulare a progresului fiecarui copil, făcându-i pe toţi apţi pentru şcoală.

Invăţămantul preşcolar are scopul de a contribui la formarea personalitaţii copiilor de la 6/7 ani, atât sub aspectul dezvoltării psihice armonioase cât şi al stimulării inteligenţei şi creativităţii acestora, al educaţiei estetice şi moral civice, al socializării lor în condiţiile specifice grădiniţei, potrivit particularităţilor vârstei precum si pregătirea adecvată pentru o mai buna integrare în clasa I. Rezultatele muncii de instruire si educare depind de eforturile educatorilor, de pregătirea acestora, de dăruirea cu care muncesc.

În activităţile cu conţinut matematic se urmăresc în mod deosebit sesizarea relaţiilor spaţiale dintre diferite grupe de obiecte, a unor relaţii matematice referitoare la cantitate, formarea unor reprezentări concrete despre unele forme geometrice, dezvoltarea unor operatii ale gândirii, inteligenţei, creativităţii. Pentru a facilita realizarea obiectivelor operaţionale, este necesara formularea lor astfel încât să se comunice mai exact intenţiile urmărite, rezultatul concret ce se aşteptă precum si descrierea comportamentului final al copilului, ceea ce trebuie să cunoască şi să realizeze la sfârşitul activităţii didactice.

Tema lucrarii ,, Metodologia organizarii si desfasurarii jocului didactic matematic in invatamantul prescolar”, este deosebit de actuală şi pentru faptul că număratul si socotitul fac parte din deprinderile cognitive de baza care se formează la grădinită.

M-am oprit la aceasta temă deoarece am constatat din experienta anterioară că este important să se dezvolte interesul si capacitatea copiilor de a efectua operaţii cu mulţimi de obiecte si imagini ale acestora, de a forma si dezvolta operaţiile gândirii, de a intui primele numere naturale, de a familiariza copiii cu procesul de numărare până la 10, etc.

Copiii de varstă preşcolară nu sunt lipsiţi de logică, nici de idei matematice. Ei nu stiu însă să exprime aceste idei prin cuvinte, dar le folosesc în mod spontan în acţiunile lor în cadrul jocurilor. Ca urmare, nouă, educatoarelor, cu ajutorul noului curriculum, prin metode eficiente şi atractive, formăm copiilor noţiuni matematice importante cum sunt. clasificări de obiecte si fiinţe - după unul sau mai multe criterii asociate, realizarea de serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de copil însuşi, stabilirea de relaţii între obiecte si grupuri de obiecte, după diferite criterii relizând comparatii, să construiască diferite structuri după un model dat, să numere de la 1 la 10 recunoscind grupele de obiecte, să efectueze operaţii de adunare si scădere cu 1-2 unităti in limitele 1-10, etc.

Se ştie ca la preşcolari predomină analogia în clasificarea logică, iar inducţia şi deductia, ca raţionamente pe care se fundamentează gândirea logică se realizează cu mare dificultate. De aceea în activităţile matematice, sintezele care au la baza un şir logic de întrebări, îl obligă pe copil la anumite răspunsuri căutate de el prin inducţie sau chiar deducţie.

Pornind de la locul si rolul matematicii în general şi în special de la importanţa deosebită pe care o au activităţile matematice în dezvoltarea raţionamentului şi logicii copiilor, de la necesitatea înţelegerii căt mai clare a cunoştinţelor matematice ce se predau în grădinită, care se aprofundează în ciclul primar, precum şi a dificultăţilor ce le întâmpină în formarea anumitor noţiuni matematice la copiii de vârstă preşcolară, am optat in alegerea acestei teme.

Educatoarea are menirea să dirijeze raţionamentul copilului în operaţii de analiză şi comparare a obiectelor.

Bibliografie

1. ,,Didactica activitatilor instructiv–educative pentru invatamantul preprimar ’’ Ed. Didactica Nova, Craiova, 2009 ;

2. ,,Jocuri Minunate. Activitati amuzante si instructive pentru 6-10ani ’’ Ed. Teora, Bucuresti, 2007 ;

3. ,,Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice ’’ Ed. Polirom, Bucuresti, 2005 ;

4. Ioan Cerghit - ,, Curs de pedagogie , Bucureşti 1984 ’’;

5. Ion T.Radu, Liliana Ezechil ,,Pedagogie-Fundamente Teoretice’’,Ed.Integral,Bucuresti 2002 ;

6. Jinga I., Istrate Elena, - „Manual de pedagogie”, Ed. All, Bucureşti, 2006;

7. Lisievici Petru, - „Evaluarea în învăţământ, Teorie practică, instrumente”, Ed. Aramis, 2002;

8. Meyer G., - „De ce şi cum evaluăm”, Ed. Polirom, Iaşi, 2000 Mihaela Neagu; 9. Georgeta Beraru - ,, Activităţi matematice în grădiniţă, Editura AS’S 1995 ’’;

10. Momanu Mariana, - „Introducere în teoria educaţiei”,Ed. Polirom, Bucureşti, 2002;

11. Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii – Bucureşti, 2000;

12. Radu I. T., - „Evaluarea în procesul didactic”, Colecţia Idei pedagogice contemporane, E.D.P., Bucureşti, 2000;

13. Radu I. T., - „Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului”, E.D.P., Bucureşti;

14. Revista Învăţământul Preşcolar 1-2/2006;

15. Revista Invatamantul Preşcolar 1-2/2008;

16. Revista Învăţământul Preşcolar 2/2007;

17. Revista Învăţământul Preşcolar 4/2007;

18. Robert Dattrens, Mialaret Gaston, Rast Edmond, Ray Michel – “ A educa si a instrui”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1970, pag.33.

19. Claparede Eduard – “ Psychologie de l’enfand, pedagogie experimentale”, 1946, pag.165

20. Paisi-Lazarescu Mihaela-,, Laborator prescolar.Ghid metodologic’’

21. Dinuta Neculae - ,,Metodica predarii matemticii in gimnaziu si liceu’’

Preview document

Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 1
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 2
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 3
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 4
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 5
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 6
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 7
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 8
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 9
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 10
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 11
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 12
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 13
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 14
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 15
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 16
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 17
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 18
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 19
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 20
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 21
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 22
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 23
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 24
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 25
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 26
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 27
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 28
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 29
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 30
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 31
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 32
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 33
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 34
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 35
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 36
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 37
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 38
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 39
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 40
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 41
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 42
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 43
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 44
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 45
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 46
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 47
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 48
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 49
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 50
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 51
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 52
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 53
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 54
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 55
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 56
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 57
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 58
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 59
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 60
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 61
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 62
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 63
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 64
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 65
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 66
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 67
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 68
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 69
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 70
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 71
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 72
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 73
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 74
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 75
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 76
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 77
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 78
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 79
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 80
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 81
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 82
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 83
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 84
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 85
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 86
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 87
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 88
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 89
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 90
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 91
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 92
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 93
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 94
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 95
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 96
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 97
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 98
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 99
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 100
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 101
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 102
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 103
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 104
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 105
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 106
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 107
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 108
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 109
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 110
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 111
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 112
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 113
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 114
Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar - Pagina 115

Conținut arhivă zip

 • Metodologia organizarii si desfasurarii jocului didactic matematic in invatamantul prescolar.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate

INTRODUCERE Consideraţii generale ‘‘Cât se poate privi în zare, peste timp, nu există decât cerere de oameni pregătiTi Si mai ales bine echipaTi...

Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar

Argument MOTTO: Matematica va fi limba latină a viitorului, obligatorie pentru toți oamenii de știință. Tocmai pentru că matematica permite...

Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar

INTRODUCERE „...jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții...este singura atmosferă în care ființa sa psihologică poate să...

Metodologia Organizarii și Desfasurarii Jocului Didactic Matematic în Ciclul Primar

ARGUMENT În contextul noii societăţi, dreptul la educaţie a devenit realizabil pentru toţi copiii, iar nevoia de cultură - o condiţie a...

Rolul, Locul și Metodologia Jocului Didactic Matematic

Modele de proiecte didactice propuse pentru evaluarea sumativa I. MOTIVATIA ALEGERII TEMEI Am optat în alegerea temei pentru jocul didactic...

Rolul activităților integrate în realizarea educației morale la vârsta preșcolară

INTRODUCERE Rolul educaţiei este acela de a mijloci deschiderea spre lumea valorilor, de a forma atitudini de receptare şi preţuirea lor....

Proiectarea evaluării inițiale la preșcolarii de grupă mare

Cercetarea a fost efectuata la Gradinita de copii cu program prelungit, nr. 30 Ploiesti. A fost aplicata EVALUAREA INITIALA la grupa mare, pe un...

Familia - factor educativ în dezvoltarea personalității preșcolarilor

I.Legitimitatea cercetării Cine-l vede pe copil cum creşte? Nimeni! Numai cei care vin din altă parte spun: “Vai, ce a crescut!”. Dar nici mama,...

Te-ar putea interesa și

Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar

ARGUMENT Tema „ Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar” a pornit de la ideea că introducerea jocului...

Ai nevoie de altceva?