Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 10982
Mărime: 86.62KB (arhivat)
Publicat de: Marin G.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Dr. Marius Bazgan
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Universitatea Transilvania, Brasov
Specializare: Pedagogia Învățământului Primarși Preșcolar

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. CAPITOLUL I. Metode și tehnici interactive de grup 6
 3. 1. Conceptul de metodă didactică 6
 4. 2. Criterii de clasificare a metodelor didactice 7
 5. 3. Clasificarea metodelor și tehnicilor interactive de grup 8
 6. 3.1. Metode de predare-învățare interactivă de grup 9
 7. 3.1.1. Metoda mozaicului/experților 9
 8. 3.1.2. Învățarea dramatizată 10
 9. 3.1.3. Metoda schimbarii perchii 10
 10. 3.2. Metode de fixare și sistematizare a cunoștințelor 10
 11. 3.2.1. Harta cognitivă sau harta conceptuală 10
 12. 3.2.2. Diagrama cauzelor și a efectului 11
 13. 3.2.3. Tehnica florii de nufăr 11
 14. 3.3. Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativității 12
 15. 3.3.1. Explozia stelară 12
 16. 3.3.2. Metoda pălăriilor gânditoare 14
 17. 3.3.3. Metoda Frisco 17
 18. 4. Valențele formativ-educative ale metodelor interactive de învățare în grup 19
 19. CAPITOLUL II. Particularitățile clasei de elevi ca grup social 21
 20. 1.Clasa de elevi – definire 21
 21. 2. Structura clasei de elevi 22
 22. 2.1. Conducerea clasei de elevi 22
 23. 2.2. Structuri dimensionale ale clasei de elevi 23
 24. 2.2.1. Dimensiunea psiholgică 23
 25. 2.2.2. Dimensiunea socială 24
 26. 2.2.3. Dimensiunea normativă 24
 27. 2.2.4.Dimensiunea operațională 25
 28. 2.2.5.Dimensiunea inovatoare 26
 29. CAPITOLUL III. Studiu empiric privind influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi 27
 30. 1.Rațiunea generală a studiului 27
 31. 2. Metodologia cercetării 27
 32. 2.1. Obiectivele cercetării 27
 33. 2.2. Ipotezele cercetării 27
 34. 2.3.Variabilele cercetării 28
 35. 2.4. Lotul cercetării 28
 36. 3. Metode și instrumente de cercetare 28
 37. 4. Analiza și interpretarea rezultatelor cercetării 30
 38. 4.1. Analiza și interpretarea rezultatelor anchetei pe bază de interviu 30
 39. 4.2. Analiza și interpretarea rezultatelor colectate în urma analizei documentelor 31
 40. 4.3. Analiza și interpretarea rezultatelor colectate în urma aplicării metodei sociometrice 32
 41. 5.Discuții și concluzii privind rezultatele cercetării 34
 42. 6.Contribuții personale 35
 43. 7. Limitele cercetării 35
 44. Bibliografie 36

Extras din licență

Metodele de învățământ reprezintă căile folosite de cadrul didactic pentru a-i sprijini pe elevi să descopere lumea înconjurătoare. Acestea reprezintă totodată mijloacele prin care elevii își formează și dezvoltă priceperile, deprinderile și aptitudinile necesare pentru a-și forma caracterul și pentru a-și dezvolta personalitatea.

Metoda didactica este o sursă de organizare și desfășurare a procesului de predare învățare și ajută la îndeplinirea scopurilor și obiectivelor stabilite de către profesor. Folosirea diversificată a metodelor didactice duc la îmbinarea activităților de învățare și de muncă independentă, cu activitățile de cooperare, de învățare în grup și de muncă independentă.

Aplicarea de către cadrul didactic a metodelor didactice potrivite tine de cât de bine își cunoaște acesta grupul pe care îl manageriază, de asemenea metodele aplicate conduc la cunoașterea interpersonală a elevilor și la o mai bună interacțiune a acestora.

Învățământul actual permite inițiativa, spontaneitatea și creativitate elevului, dar și posibilitatea profesorului de dirijare și îndrumarea elevilor spre scopurile propuse. Utilizarea metodelor interactive contribuie la îmbunătățirea calității procesului instructiv educativ, având un caracter activ-participativ și o reală valoare educativ-formativă asupra personalității și caracterului elevilor.

CAPITOLUL I

Metode și tehnici interactive de grup

1. Conceptul de metodă didactică

În semnificație originară, cuvântul metodă, provenit din grecescul „methodos”, înseamnă „cale care duce spre ” , de cercetare a unui lucru, de căutare, de explorare a unui fenomen, drum de parcurs în vederea atingerii unui scop, a obținerii unui rezultat determinant.

Potrivit lui Cerghit (2006, p. 265), „dacă în domeniul științei metoda își păstrează cu fidelitate semnificația ei inițială, odată transpusă în planul activității didactice, ea capătă alte înțelesuri, devine altceva decât un instrument destinat să faciliteze cunoașterea științifică”. Astfel în plan pedagogic , metoda, se transformă într-un instrument de transmitere de cunoștințe, o modalitate de formare a unor reprezentări despre lume înconjurătoare ,a obiectelor și a fenomenelor pentru cei ce învață. Iar pentru profesor, metoda reprezintă calea prin care acesta organizează activitatea de cunoaștere a elevului, un instrument didactic cu ajutorulcăruia îi determină pe elevi să deprindă activ cunoștințe, deprinderi, comportamente și în același timp îi stimulează în dezvoltarea cognitivă și intelectuală.

Alegerea unei metode didactice tine întotdeauna de anumiți factori obiectivi ce țin de natura finalităților și de anumiți factori subiectivi ce țin de personalitatea profesorului, de psihologia elevului și a grupului asupra căruia este aplicată, a particularităților de vârstă și cele individuale ale elevilor.

Metoda didactică presupune cooperarea între profesor și elevi și participarea acestora la căutare soluțiilor, la distingerea adevărului. În cadrul desfășurării metodei profesorul poate juca rolul de ghid, evaluator, lasându-i pe elevii să descopere singuri soluțiile.

În general metoda are un caracter polifuncțional, putând participa simultan la realizarea mai multor obiective instrunctiv-educative, de aceea alegerea metodei potrivite pentru desfășurarea optimă a activității îi revine profesorului, fiind o decizie complexă.

Metodele didactice îndeplinesc mai multe funcții specifice(Cerghit, 2006, p. 273):

1.Funcția cognitivă - astfel pentru elev metoda presupune o cale de acces spre cunoașterea unor adevăruri, devenind un mod de a afla și de a descoperii prin propriile forțe intelectuale.

2.Funcția formativ-educativă - metoda de predare este un proces educativ deoarece presupune exersarea diverselor funcții psihice, dar și formarea unor noi deprinderi, capacități și comportamente.

Bibliografie

Cerghit, I. (1976). Metode de învățământ. București: Editura Didactica și Pedagogica.

Cerghit, I. (2006). Metode de învățământ - Ediția a IV-a revăzută și adăugită. Iași: Polirom.

Cucoș, C. (2006). Pedagogie - Ediția a II-a revăzută și adăugită. Iași: Polirom.

Iucu, R. B. (2006). Managementul clasei de elevi- Aplicații pentru gestionarea situațiilor de criză educațională. București: Polirom.

Neacșu, I. (1990). Metode și tehnici de învățare eficientă. București: Editura militară.

Crenguța L.O. (2003). Pedagogie. Alternative metodologice interactive. București: Ed. Universității din București

Metode şi tehnici interactive de grup (n.d.). Accesat în 16.02.2016, URL: http://gradinitapp25-tm.ro/files/Metode%20si%20tehnici%20interactive%20d

e%20grup.htm

Explozia stelară aplicată la o lecție de limba română (n.d.). Accesat în 16.02.2016, URL: http://www.didactic.ro/materiale-didactice/119222_explozia-stelara-aplicata-la-o-lectie-de-limba-romana

Pălăriile gânditoare aplicată la o lecție de limba romană(n.d.). Accesat în 16.02.2016(URL: http://www.didactic.ro/revista-electronica/revista-electronica-didactic-ro-issn-1844-4679-iunie-2010/299_metoda-palariilor-ganditoare-in-orele-de-limba-si-literatura-romana-inv-constanta-grama-sc-cu-cls-i-viii-cornu-de-jos-jud-prahova

Metoda frisco - Accesat în 18.02.1016 (URL:http://www.didactic.ro/materiale-didactice/o-secventa-didactica-care-contine-metoda-frisco)

Managementul clasei de elevi (n.d.). Accesat în 2.12.2015, URL: http://www12.tuiasi.ro/

users/58/Managementul%20clasei%20de%20elevi.pdf

Preview document

Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 1
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 2
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 3
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 4
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 5
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 6
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 7
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 8
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 9
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 10
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 11
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 12
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 13
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 14
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 15
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 16
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 17
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 18
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 19
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 20
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 21
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 22
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 23
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 24
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 25
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 26
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 27
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 28
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 29
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 30
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 31
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 32
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 33
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 34
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 35
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 36

Conținut arhivă zip

 • Influenta metodelor si tehnicilor interactive de predare-invatare asupra coeziunii clasei de elevi.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative

Prezenta lucrare se încadrează într-o temă deosebit de importantă pentru fenomenul educațional, evaluarea, componentă fundamentală a procesului...

Gestionarea conflictelor în școală

Școala românească a traversat o perioadă de reforme menite să consolideze sistemul de învățământ, iar acum se află în faza în care ar trebui să se...

Influența Mediului Familial Asupra Activităților Extrașcolare ale Școlarului Mic

CAPITOLUL 1 ŞCOLARUL MIC (6 – 10 ANI) Lumea şcolarului mic este alcătuită din o serie de evenimente care îl fac să fie într-o evoluţie...

Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional

INTRODUCERE Abordarea acestei lucrări, prin aspectele teoretice, metodele de abordare și practică, își propune să evidențieze complexitatea...

Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar

ARGUMENT Creativitatea a devenit una dintre temele de bază ale psihologiei, în mare parte datorită societății contemporane care se caracterizează...

Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI 1.ARGUMENTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND MOTIVAREA ALEGERII TEMEI „Ai toată viaţa...

Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului

CAPITOLUL I PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI PREŞCOLAR I.1 Caracteristici ale dezvoltării pshihofizice ale copilului în perioada preşcolară...

Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar

REZUMAT Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în...

Ai nevoie de altceva?