Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii

Licență
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 27111
Mărime: 3.14MB (arhivat)
Publicat de: Elena C.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Langa Claudiu
Facultatea de Stiinte ale Educatiei
Universitatea din Pitesti, Pitesti

Cuprins

 1. ARGUMENTUL
 2. CAPITOLUL 1 : JOCUL DIDACTIC - ACTIVITATE PREDOMINANTA LA VARSTA PRESCOLARA
 3. 1.1. Teorii privind activitatea ludică
 4. 1.2. Jocul didactic - metodă și formă de organizare a activităților instructiv-educative
 5. 2.2.1. Jocul didactic - metodă de învățământ
 6. 2.2.2. Jocul didactic - formă de organizare a activităților instructiv-educative
 7. 2.2.3. Importanța jocului didactic
 8. 2.2.4. Structura jocului didactic
 9. CAPITOLUL 2 : IMPORTANȚA JOCULUI DIDACTIC CA METODĂ ȘI FORMĂ DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-FORMATIVE ...
 10. 2.1. Repere metodologice în organizarea și conducerea jocului didactic
 11. 2.1.1. Planificarea jocului didactic
 12. 2.1.2. Organizarea jocului didactic
 13. 2.1.3. Desfășurarea jocului didactic
 14. 2.2. Clasificarea jocurilor didactice
 15. 2.3. Valențe formative ale jocului didactic
 16. 2.3.1. Importanța jocului didactic în dezvoltarea psihomotrică a copilului
 17. 2.3.2. Rolul jocului didactic în formarea și dezvoltarea gândirii logice
 18. 2.3.3. Contribuția jocului didactic în formarea și dezvoltarea competenței de comunicare
 19. CAPITOLUL 3: DEZVOLTAREA COMPETENTELOR SOCIALE ALE PRESCOLARILOR PRIN JOCUL DIDACTIC
 20. 3. PREZENTAREA PROBLEMEI CERCETATE
 21. 3.1. SCOPUL CERCETĂRII
 22. 3.2. OBIECTIVE ȘI IPOTEZE
 23. 3.2.1. OBIECTIVELE CERCETĂRII
 24. 3.2.2. IPOTEZA STUDIULUI
 25. 3.2.3. VARIABILELE CERCETĂRII
 26. 3.3. METODOLOGIE ȘI INSTRUMENTE UTILIZATE
 27. 3.3.1. SELECȚIA SUBIECȚILOR
 28. 3.3.2. METODE UTILIZATE
 29. 3.3.3. PROCEDURA UTILIZATĂ
 30. 3.4. DESCRIEREA ETAPELOR CERCETĂRII
 31. 3.5. Concluziile cercetării
 32. CONCLUZII
 33. BIBLIOGRAFIE
 34. ANEXE

Extras din licență

ARGUMENTUL

Perioada preșcolarității este tot mai des apreciată ca fiind vârstă ce cuprinde cea mai importantă experiență educațională din viața unei persoane. Pe tot parcursul ei, se înregistrează ritmurile cele mai pregnante în dezvoltarea individualitații umane și unele din cele mai semnificative achiziții cu ecouri evidente pentru etapele precedente ale dezvoltării sale. Vârsta preșcolară reprezintă un moment important în evoluția omului. Realitatea este una foarte complexă și copilul nu poate să o cunoască decât prin intermediul jocului. De aceea unii psihologi consideră jocul - ca o activitate de pre-învățare. Esența sa constă în reflectarea, transpunerea și transformarea pe plan imaginar a realității înconjurătoare și a diferitelor sale aspecte. Jocul constituie pentru copil o simplă distracție; jucându-se cunoaște, descoperă și înțelege lumea și viața într-o formă foarte atractivă. Jocul exprimă dorința de pregătire, de explorare. Prin joc copiii își satisfac dorința de manifestare și independență.

Jocul didactic este unul dintre cele mai eficiente mijloace pentru dezvoltarea socială preșcolarilor. Este foarte efficient deoarece în desfășurarea lui participă toți copiii, ei depunând eforturi de gândire, de exprimare, fără a conștientiza acest lucru, considerând că se joacă. Ca și activitate, jocul contribuie la dezvoltarea atitudinii pozitive față de sine, față de muncă și față de învățare. Este un mijloc foarte eficace care contribuie la dezvoltarea limbajului, activitate prin care realizăm, în cea mai mare măsură, comunicarea didactică.

Jocul impune de asemenea o stare de destindere, bună dispoziție, relaxantă, ajutându-i pe preșcolari să-și formeze capacitatea de a crea, de a se exprimare utilizând un limbaj cât mai corect, frumos și nuanțat. Organizat și condus cu foarte mare pricepere ajută copilul la construirea unor structuri mentale, lărgește orizontul de cunoaștere, consolidează și sistematizează cunoștințele, priceperile, deprinderile de exprimare corectă, coerentă, logică și expresivă, îmbogățește, corectează și activează vocabularul copiilor, influențează dezvoltarea personalității lor.

În această lucrare am încercat, în primul rând, să evidențiez importanța deosebită pe care o are jocul didactic ca metodă și formă de organizare a activităților instructive-formative. Jocul este activitatea care dă specific copilăriei și care își găsește motivația și împlinirea în sine însuși. Rolul și importanța jocului didactic constă în faptul că el facilitează procesul de asimilare, fixare, consolidare și verificare a cunoștințelor, iar datorită caracterului său formative influențează dezvoltarea personalității copiilor.

Jocul didactic utilizat în contextul activităților instructive formative are o particularitate esențială: el trebuie să îmbine armonios elemental instructiv - educative și exercițiul cu elemental distractiv. Învățând prin joc, copilul trebuie să se distreze în același timp. Îmbinarea elementului distractiv cu cel instructiv duce la apariția unor stări emotivecomplexe, care stimulează și intensifică procesele de dezvoltare psihică.

Lucrarea prezentată este structurată în două părți. Partea I a lucrării tratează aspecte teoretice și metodologice ale temei alese și cuprinde două capitole:

- Capitolul I “JOCUL DIDACTIC - ACTIVITATE PREDOMINANTA LA VARSTA PRESCOLARA”

- Capitolul II “IMPORTANȚA JOCULUI DIDACTIC CA METODĂ ȘI FORMĂ DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-FORMATIVE.”

Partea a doua a lucrării constituie o cercetare practic-aplicativă privind importanța jocului didactic în dezvoltarea competenței de comunicare la preșcolari și se intitulează „DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SOCIALE ALE PREȘCOLARILOR PRIN JOCUL DIDACTIC„.

În partea practic-aplicativă a lucrării metodico-științifice s-a utilizat metoda experimentului cu subiecti selectați aleatoriu, un grup de control și evaluare pretest-posttest, urmărindu-se astfel evoluția a două grupe: grupa experimentală (14 copii), iar grupa de control - de control (14 copii). Experimentul psihopedagogic s-a desfășurat în perioada 10.09.2018-14.06.2019. În cadrul cercetării, a fost utilizat un eșantion de 28 de copii de la grupa mare C, din Grădinița cu Program Prelungit “Aripi Deschise”, Pitesti. Metoda de bază folosită a fost experimentul didactic, iar tehnica utilizată a fost cea a eșantioanelor paralele. S-a operat cu un eșantion experimental și cu un eșantion de control și s-a studiat comparativ evoluția celor două eșantioane.Testarea ipotezei cercetării a impus organizarea și desfășurarea unei serii de jocuri didactice pe diferite domenii experentiale (domeniul limba si comunicare, domeniul stiinte, domeniul om si societate) și parcurgerea etapelor preexperimentală (pretest), etapa experimentală și etapa postexperimentală.

Bibliografie

1. Claparède, Ed., (1975) - Psihologia copilului și psihopedagogia experimentală, E.D.P. București

2. Colceriu, L., (2010) - Metedica activității instructiv-educative în grădiniță, București

3. Cucoș, C., (1996) - Pedagogie, Polirom, Iași

4. Dogaru, Z., (2001) - Jocuri didactice pentru educarea limbajului, Ed. Aramis, București

5. Dumitriu, Gh., (1998) - Comunicare și învățare, EDP, București

6. Dumitrana, M., (1999) - Educarea limbajului în învățămâtul preșcolar, Ed. Compania, București

7. Ezechil, L (2002) - Comunicarea educațională în context școlar, EDP, București

8. Ezechil, L., Păiși Lăzărescu, M, (2006) - Laboratorul preșcolar, Editura V&I Integral, București

9. Glava, A., Glava. C., (2002) - Introducere în pedagogia preșcolară, Ed. Dacia Educațional, București

10. Golu, F., ( 2009) - Joc și învățare la copilul preșcolar, EDP, București

11. Iacob, L, coord. Cucoș, C, 1998, - Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Ed. Polirom, Iași

12. Iacob L., (1999) - Comunicarea didactică, în: Psihopedagogie, Editura Polirom, Iași

13. Lupu, M., Iușcă, D., (2010), - Psihopedagogie pentru examenele de definitivat și gradul II, Iași

14. Marșieu, A., (2006), - Psihopedagogie și teoria și metodologia jocului didactic - Conspecte pentru pregătirea examenelor de absolvire, număr tematic, Editura UAV, Arad

15. Mitrofan, I. (1997) - Psihologie experiențială, Editura Infomedica, București

16. Mitu, F, Antonovici Șt., (2005) - Metodica activităților de educarea a limbajului în învățământul preșcolar, Ed. Humanitas Educașional, București

17. Moscal, C., (2006) - Psihopedagogie și teoria și metotologia jocului didactic - Conspecte pentru pregătirea examenelor de absolvire, număr tematic, Editura UAV, Arad

18. Păiși Lăzărescu, M., (2011) - Metodologia cercetării științifice în învățământul primar și preșcolar, Ed. Paralela 45, Pitești

19. Pânișoară, I.O., (2006) - Comunicarea eficientă, ediție revăzută și adăugită, Ed. Polirom, Iași

20. Preda, V., - coord- (2010) - Metodica activităților instructiv-educative în grădinițe de copii, Ed. Sitech, Craiova

21. Putnic, M, (2006) - Psihopedagogie și teoria și metodologia jocului didactic - conspecte pentru pregătirea examenelor de absolvire, număr tematic, Editura UAV, Arad

22. Revista învățământului preșcolar, nr 3-4, 2006

23. Revista învățământului preșcolar, nr 4, 2007

24. Revista învățământului preșcolar, nr 1-2, 2008

25. Revista învățământului preșcolar, nr 3-4, 2010

26. Revista învățământului preșcolar, nr 3-4, 2015

27. Revista învățământului preșcolar, nr 3- 4, 2016

28. Sălăvastru, D., (2004) - Psihologia Educației, Editura Polirom, București

29. Sîrghie, A., (2009) - Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul primar și preșcolar, Ed. Alma Mater, Sibiu

30. Șchiopu, U., (1970) - Probleme psihologice ale jocurilor și distracțiilor, E.D.P., București

31. Șoitu L. (1996) - Pedagogia comunicării , EDP, București

32. Zamfir, C., Vlăsceanu, L. (1993) (coord.) Dicționar de sociologie, Editura Babel, București, 1993

33. Comunitatea on-line didactic.ro

Preview document

Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 1
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 2
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 3
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 4
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 5
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 6
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 7
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 8
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 9
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 10
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 11
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 12
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 13
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 14
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 15
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 16
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 17
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 18
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 19
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 20
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 21
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 22
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 23
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 24
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 25
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 26
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 27
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 28
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 29
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 30
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 31
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 32
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 33
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 34
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 35
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 36
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 37
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 38
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 39
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 40
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 41
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 42
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 43
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 44
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 45
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 46
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 47
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 48
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 49
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 50
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 51
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 52
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 53
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 54
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 55
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 56
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 57
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 58
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 59
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 60
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 61
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 62
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 63
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 64
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 65
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 66
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 67
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 68
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 69
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 70
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 71
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 72
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 73
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 74
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 75
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 76
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 77
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 78
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 79
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 80
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 81
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 82
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 83
Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Jocul didactic - Metoda si forma de organizare a activitatilor instructiv-formative in gradinita de copii.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar

MOTTO: „Legenda Meştereului Manole ne dezvăluie esenţa creaţiei. Creaţia este legea însăşi a vieţii spirituale a omului, atacul creaţiei este...

Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță

ARGUMENT Educaţia se realizează în instituţii formative, grădiniţe şi şcoli. De mici, copiii pornesc în viaţă cu un bagaj de cunoştinţe asimilate...

Relația joc - învățare în învățământul preșcolar

Orice tânăr, trecut prin grădiniţă / şcoală, poartă amprenta formatorului, a generaţiei care l-a educat şi l-a pregătit pentru viaţă. Această...

Programul de stimulare psihomotrică, mijloc de educare a componentelor psihomotrice a preșcolarilor

INTRODUCERE 1. Principalele aspecte subordonate temei Psihomotricitatea este definită ca rezultat al integrării funcţiilor motrice şi mentale sub...

Modalități de utilizare a colaborării și competiției în jocul didactic

Învățământul actual înclină balanța de la informativ spre formativ, de la cantitate spre calitatea cunoștințelor, permite școlii pregătirea și...

Inspecție finală gradul I

SCENARIUL ZILEI TEMA: ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” PROIECTUL: “Magia sărbătorilor!” SUBTEMA: “ Obiceiuri și tradiții de iarnă! ” 1....

Dezvoltarea și eficientizarea vocabularului preșcolarilor în activitățile de educare a limbajului

Dezvoltarea psihologică a copilului preșcolar Dominantele în procesul de dezvoltare în acest stadiu sunt: - creșterea deosebită a capacităților...

Proiect didactic - Cunoasterea mediului - Toamna

GRUPA: Mijlocie CATEGORIA DE ACTIVITATE: DS - Cunoașterea mediului TEMA: „Surprizele Toamnei” TIPUL DE ACTIVITATE: Verificare si consolidare de...

Te-ar putea interesa și

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea...

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE INTRODUCERE „ Să nu-i educăm...

Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

IMPLICATII PSIHOPEDAGOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PRESCOLARI ARGUMENT Prin natura ei, limba este un sistem de semne...

Folosirea jocurilor didactice la activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător

ARGUMENT Înv¬ăţământul preşcolar prima verigă a sistemului de învăţământ are menirea de a forma copiii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi...

Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar

MOTTO: „Legenda Meştereului Manole ne dezvăluie esenţa creaţiei. Creaţia este legea însăşi a vieţii spirituale a omului, atacul creaţiei este...

Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului

CAPITOLUL I Motivaţia alegerii temei În învăţământul românesc de toate gradele, dar în special în învăţământul preşcolar studiul lexical merită o...

Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță

INTRODUCERE Limbajul este un mijloc de creaţie, de afirmare de sine, de adaptare şi de facilitare a relaţiilor sociale. Limbajul este strâns legat...

Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Am ales această temă având în vedere ca, prin studiul efectuat pentru pregătirea ei şi colaborat cu experienţa la clasă,...

Ai nevoie de altceva?