Tipuri de violență în școală

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 12172
Mărime: 2.42MB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE. 3
 2. CAPITOLUL I COMPORTAMENTUL VIOLENT AL
 3. CLASEI/GRUPULUI DE ELEV. 4
 4. 1.1. Violenţa – delimitări teoretice. 4
 5. 1.2. Strategii de intervenţie ale cadrului didactic. 5
 6. CAPITOLUL II VIOLENŢA, COMPORTAMENT VIOLENT AL ELEVULUI. 8
 7. 2.1. Termenul de violenţă. 8
 8. 2.2. Agresivitatea, act de violenţă. 9
 9. 2.3. Tipologia actelor de violenţă şi de agresivitate. 9
 10. 2.4. Formele violenței . 14
 11. 2.5. Cauzele violenţei, implicit agresivităţii elevului. 15
 12. CAPITOLUL III PERCEPȚIA VIOLENȚEI DE CĂTRE COPII ÎN DIFERITE FORME DE MANIFESTARE. 22
 13. 3.1. Studiu privind percepția violenței. 22
 14. 3.1.1. Prezentarea generală a structurii studiului cantitativ. 22
 15. 3.1.2. Precizări metodologice. 26
 16. 3.1.3. Calcularea structurii eşantionului non-exhaustiv. 28
 17. 3.1.4. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor obţinute. 31
 18. 3.1.5. Concluziile studiului. 38
 19. 3.1.6. Propuneri. 39
 20. CONCLUZII. 42
 21. BIBLIOGRAFIE. 43
 22. ANEXE . 45

Extras din licență

INTRODUCERE

Într-o relaţie educaţională există o tentaţie a cadrului didactic de a observa anumite elemente normative, care vor putea reconsidera total răspunsul elevilor în ce priveşte anumite intervenţii sau atitudini ale acestora.

Violența reprezintă dezorganizarea brutală şi continuă a sistemului personal, colectiv ori social; este pierderea integrităţii fizice, psihice şi materiale şi care conduc la agresiune, la folosirea forţei în mod conştient/inconştient împotriva altuia/altora, după cum este posibil ca agresorul să nu fi urmărit producerea unui rău.

Lucrarea TIPURI DE VIOLENȚĂ ÎN ȘCOALĂ.STRATEGII DE INTERVENȚIE ÎN CLASĂ este împărţită în trei capitole.

Primul capitol se numeşte COMPORTAMENTUL VIOLENT AL CLASEI/GRUPULUI DE ELEV şi prezintă anumite noțiuni ale violenței și strategii de intervenție ale cadrelor didactice.

Capitolul secund numit, VIOLENŢA, COMPORTAMENT VIOLENT AL ELEVULUI începe cu definirea termenului de violent și oferă câteva caracteristici ale agresivității, ale actelor de violență și prezintă tipologia actelor de violență și agresivitate. Finalul capitolului se incheie cu aspecte ale cauzelor de violență sau agresivitatea elevului.

Ultimul capitol PERCEPȚIA VIOLENȚEI DE CĂTRE COPII ÎN DIFERITE FORME DE MANIFESTARE oferă multe detalii concrete printr-un exemplu pus în aplicare. Pe parcursul capitolului se pune accent pe studiul în sine. Am adăugat și anumite propuneri privind politica intervenționistă.

CAPITOLUL I

COMPORTAMENTUL VIOLENT AL

CLASEI/GRUPULUI DE ELEVI

1.1. Violenţa – delimitări teoretice

Conceptul acoperă, atât în reglementările juridice, cât şi în practică, grade diferite de vizibilitate şi de încadrare a comportamentelor considerate agresive, de la cele care afectează starea de sănătate a victimei, la cele care afectează situaţia ei socială sau stima de sine. O privire de ansamblu asupra percepţiei şi încadrării formale sau informale a comportamentelor şi atitudinilor în registrul violenţei arată o recunoaştere diferenţiată a comportamentelor şi atitudinilor, de la formele de violenţă fizică la formele de violenţă sexuală, verbală sau psihologică. Diferenţele apar în definirea noţiunii de violenţă şi în raport cu persoana care este victimă a violenţei; prin urmare, este diferenţiată teoria violenţei asupra femeii, asupra tânărului său asupra persoanei vârstnice .

Prin urmare, în teoria descriptivă a noţiunii de violenţă apar forme cum sunt: izolarea şi separarea persoanei de mediul social, refuzul accesului acesteia la orice tip de resurse, ridiculizarea, hărţuirea verbală şi poreclirea (folosite pentru a determina o persoană să se aprecieze că fără valoare personală, prin urmare, încât aceasta să poată fi ţinută sub controlul agresorului), ameninţarea verbală privind abuzul sau tortura directă sau indirectă (asupra copiilor sau rudelor) .

Inconsistenţa în modul de încadrare a comportamentelor şi atitudinilor în registrul violenţei este dată de gradul diferit de percepţie şi conştientizare la nivel comunitar, atât a femeii şi copilului şi raportului acestora cu ceilalţi membrii ai familiei, cât şi de definire diferită a violenţei.

Un prim aspect implicat îl reprezintă percepţia culturală; studiile realizate pe grupuri delimitate cultural arată că încadrarea comportamentelor în definirea violenţei, la nivel comunitar, este făcută sub aspect cultural. Fiecare comunitate defineşte violenţa în cuplu în raport cu propriile cadre culturale de indentificare şi erarhizare a gradelor de violenţă.

Prin urmare, teoria violenţei elaborată cu scopul de a fi utilizată în procedurile penale va fi diferită de teoria utilizată de către serviciile de asistenţă a victimelor violenţei. De asemenea, definiţia utilizată de către serviciile de sănătate publică diferă de definiţiile folosite de către psihologi în cadrul programelor de terapie a victimei sau agresorului.

Atât în domeniul ştiinţific, cât şi în cel juridic, sunt utilizate definiţii asupra violenţei care includ termenul de acţiuni intenţionate sau acţiuni percepute ca intenţionate. Aspectul de intenţionalitate delimitează realizarea actelor violente de intenţia de a produce suferinţă şi condiţionează definirea unui act violent de intenţia de a produce suferinţă. Intenţionalitatea actelor violente este raportată la persoana care le utilizează, la motivaţia şi modalitatea în care este utilizată violenţa. Includerea ideei de intenţionalitate în operaţionalizarea conceptului de violenţă crează dificultăţi atât în încadrarea unor comportamente în registrul violenţei cât şi în măsurarea violenţei.

Bibliografie

1. Antonesei, Liviu (coord.), Ghid pentru cercetarea educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2009.

2. Aucoin K.J., Frick P.J., Bodin S.D., Corporal punishment and child adjustment. Journal of Applied Developmental Psychology, University of New Orleans, United States, 2006.

3. Bodiştean, Florica, Literatura pentru copii şi tineret dincolo de story, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007.

4. Clinciu, Aurel, 2005, Psihologie educaţională, Editura Psihomedia, Sibiu.

5. Cusson, M., Devianţa, apud Boudon, Raymond coord., Tratat de sociologie, ediţia II, Editura Humanitas, Bucureşti 2005.

6. Dragomirescu, Virgil, Psihosociologia comportamentului deviant, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 2005.

7. Durrant, Joan; Ghid pentru dezvoltarea relaţiilor sănătoase între părinţi şi copii. O abordare pozitivă, bazată pe respectarea drepturilor copiilor, Printing: tipărituri.ro, Traducere: Salvaţi copiii, Universitatea din Manitoba, Winnipeg, Canada, 2012.

8. Hart, Stuart (ed.), Eliminating corporal punishment – the way forward to constructive child discipline, UNESCO, France, 2005.

9. Ilica, Anton; Herlo, Dorin, Aspecte metodologice privind cercetarea pedagogică, Editura Universităţii Aurel Vlaicu Arad, 2007.

10. Iucu, Romiţă, Managementul clasei de elevi, Ed. Polirom, Iaşi, 2005.

11. Iuşcǎ, Dorina, Psihologia educaţiei, Nivelul I (studii de licenţǎ), Anul I, Semestrul I, 2009-2010.

12. Lespezeanu, Monica, Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar românesc. O metodică a activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura Omfal Esenţial, Bucureşti, 2007.

13. Munteanu, Ana, Munteanu, Anca, Violenţă, traumă, rezilienţă, Editura Polirom, Iaşi, 2011.

14. Petermann, U., Petermann, F., Program terapeutic pentru copii agresivi, Ed. R.T.S., Cluj, 2006.

15. Stan, Emil (coord.), Nicolescu, Viorel; Iurea, Corina; Brezoi, Alina Managementul clasei. Gestionarea situaţiilor de criză, suport de curs, Editura Institutul European, Iaşi, 2009.

16. Studioul de Design al Consiliului Europei, Ilustraţii de Gabriel Pagonis, Abolirea pedepsei corporale aplicate copiilor, publicat de Consiliul Europei, Strasbourg, iunie 2008.

SURSE ONLINE:

1. http://www.educatiefaraviolenta.ro Materiale_informative_si_cursuri/Disciplina_pozitiva-Salvaţi copiii - manual de acţiune, E. Alexandrescu, I. Petrea ( 10 iunie 2014).

2. http://www.psiholife.ro Szabo, Z. – Probleme comportamentale la copii (23 aprilie 2014).

3. http://www.lemauricien.com/article/la-punition-corporelle-l-ecole, (12 februarie 2014).

4. http://www.isjcj.ro/crei/crei/pdfeuri/formare/module%20IDD/modulul%207/7-u1.pdf (10 ianuarie 2014).

5. http://harvardpress.typepad.com/ ( 5 februiarie 2014).

6. http://ww2.ac-poitiers.fr/paideia/spip.php?article103 (14 mai 2014).

7. http://ccdmures.ro/cmsmadesimple/pdf/moga.pdf (18 februarie 2014).

8. www.didactic.ro (25 februarie 2014).

9. http://focusinstitut.blogspot.ro/2007/12/persuasiunea-coercitiva.html (18 aprilie 2014).

10. www.endcorporalpunishment.org Global initiative to end all corporal punishment of children (15 mai 2014).

11. http://www.cmaj.ca/content/184/12/1373 ( 10 noiembrie 2013).

Preview document

Tipuri de violență în școală - Pagina 1
Tipuri de violență în școală - Pagina 2
Tipuri de violență în școală - Pagina 3
Tipuri de violență în școală - Pagina 4
Tipuri de violență în școală - Pagina 5
Tipuri de violență în școală - Pagina 6
Tipuri de violență în școală - Pagina 7
Tipuri de violență în școală - Pagina 8
Tipuri de violență în școală - Pagina 9
Tipuri de violență în școală - Pagina 10
Tipuri de violență în școală - Pagina 11
Tipuri de violență în școală - Pagina 12
Tipuri de violență în școală - Pagina 13
Tipuri de violență în școală - Pagina 14
Tipuri de violență în școală - Pagina 15
Tipuri de violență în școală - Pagina 16
Tipuri de violență în școală - Pagina 17
Tipuri de violență în școală - Pagina 18
Tipuri de violență în școală - Pagina 19
Tipuri de violență în școală - Pagina 20
Tipuri de violență în școală - Pagina 21
Tipuri de violență în școală - Pagina 22
Tipuri de violență în școală - Pagina 23
Tipuri de violență în școală - Pagina 24
Tipuri de violență în școală - Pagina 25
Tipuri de violență în școală - Pagina 26
Tipuri de violență în școală - Pagina 27
Tipuri de violență în școală - Pagina 28
Tipuri de violență în școală - Pagina 29
Tipuri de violență în școală - Pagina 30
Tipuri de violență în școală - Pagina 31
Tipuri de violență în școală - Pagina 32
Tipuri de violență în școală - Pagina 33
Tipuri de violență în școală - Pagina 34
Tipuri de violență în școală - Pagina 35
Tipuri de violență în școală - Pagina 36
Tipuri de violență în școală - Pagina 37
Tipuri de violență în școală - Pagina 38
Tipuri de violență în școală - Pagina 39
Tipuri de violență în școală - Pagina 40
Tipuri de violență în școală - Pagina 41
Tipuri de violență în școală - Pagina 42
Tipuri de violență în școală - Pagina 43
Tipuri de violență în școală - Pagina 44
Tipuri de violență în școală - Pagina 45
Tipuri de violență în școală - Pagina 46
Tipuri de violență în școală - Pagina 47
Tipuri de violență în școală - Pagina 48
Tipuri de violență în școală - Pagina 49
Tipuri de violență în școală - Pagina 50
Tipuri de violență în școală - Pagina 51
Tipuri de violență în școală - Pagina 52
Tipuri de violență în școală - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Tipuri de violenta in scoala.doc

Alții au mai descărcat și

Gestionarea conflictelor în școală

Școala românească a traversat o perioadă de reforme menite să consolideze sistemul de învățământ, iar acum se află în faza în care ar trebui să se...

Influența Mediului Familial Asupra Activităților Extrașcolare ale Școlarului Mic

CAPITOLUL 1 ŞCOLARUL MIC (6 – 10 ANI) Lumea şcolarului mic este alcătuită din o serie de evenimente care îl fac să fie într-o evoluţie...

Rolul evaluării formative în atingerea performanței școlare deosebite

ARGUMENT Pe fiecare dintre noi şcoala ne-a format, ne-a cizelat, a scos din noi ceea ce aveam mai bun. Resursele proprii au fost prelucrate şi în...

Rolul managementului educațional în România

INTRODUCERE Rolul managementul educaţional a căpătat în ultima vreme o importanţă tot mai mare atât în Romania, cât şi în societatea...

Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar

Introducere Actualitatea temei. Educaţia constituie o componentă a existenţei socio-umane şi poate fi concepută ca o întâlnire între individ şi...

Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare

INTRODUCERE Oricare ar fi gradul de dezvoltare economică şi socială a unei ţări, învăţământul angajează direct sau mijlocit o parte însemnată a...

Prevenirea și Combaterea Violenței în Școli

ARGUMENT Violenţa poate fi întâlnită practic oriunde. Dacă deschidem ziarele, putem citi despre războaie în diferite părţi ale lumii. Dacă...

Proiect de lecție - clasa a VI-a la Limba Engleză

STUDENT TEACHER: Rizea Camelia DATE: December 13th, 2006 SCHOOL: No. 1 “Nicolae Simonide” GRADE: VI C TYPE OF LESSON: integrated skills TITLE...

Te-ar putea interesa și

Cadrul violenței școlare în România - școala între instanță de educare și mediu favorizant pentru violență

I INTRODUCERE Violenţa în şcoli este un fenomen care frământă toate societăţile şi se produce la toate şcolile de diferite niveluri, spectrul ei...

Violența școlară - violența profesor-elev

CAPITOLUL 1 DEVIANŢA ŞCOLARĂ- ABORDARE GENERALĂ 1.1. Delimitarea conceptului de devianţă şcolară Devianţa şcolară este un fenomen care se...

Cazul Educației pentru Rezolvarea Conflictelor

Capitolul I Rezolvarea conflictului şi misiunea educaţiei Într-un interviu recent, avocatul general al SUA, Janet Reno, a declarat că “e...

Aspecte și Metode de Observare și de Diminuare a Violenței la Ciclul Gimnazial

INTRODUCERE Creşterea fără precedent a cazurilor de violenţă din şcoli sub orice formă ar fi ea (verbală, fizică etc.) este un motiv de...

Prevenirea și diminuarea violenței în școală - ciclul primar și gimnazial

Asistenţa socială a apărut ca răspuns la nevoile şi suferinţele umane, iar nevoia socială şi implicit, nevoia de asistenţă socială au existat şi...

Metode și tehnici de cercetare în științele comunicării

TEMA 1 - PROIECT DE CERCETARE - tendintele agresive ale adolescentilor I. Formularea problemei de cercetat In Romania, tendintele de agresivitate...

Violența și agresivitatea în spațiul școlar

INTRODUCERE Tema aleasa pentru acesta lucrare sa născut din ideea că nicio violenţă asupra copiilor nu este justificată; si ca toate violenţele...

Violența în școală

MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Tema acestui proiect de cercetare o reprezinta: Violenta in scolile din Romania. In ceea ce priveste societatea din ziua...

Ai nevoie de altceva?