Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți

Licență
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 18707
Mărime: 126.64KB (arhivat)
Publicat de: Cezar Constantin
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elena Segedin
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” IAŞI Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Specializarea Pedagogie

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. Introducere 2
 3. CAPITOLUL I CÂMPUL EDUCAŢIONAL ŞI FACTORII SĂI 3
 4. I.1 Forme ale educaţiei 3
 5. I.1 Factori ai educaţiei 7
 6. I.1.1 Familia 7
 7. I.1.2 Şcoala 9
 8. I.1.3 Mass-media 10
 9. I.3 Educaţii parelele cu accent pe mass-media 10
 10. I.3.1 Educaţia informală şi mass-media 10
 11. I.4. Influenţa mass-mediei în procesul educational 11
 12. I.5 Elevul preadolescent – subiect al educaţiei 14
 13. CAPITOLUL II MASS-MEDIA ŞI FUNCŢIILE SALE EDUCAŢIONALE 16
 14. 2.1 Mass-media. Delimitări conceptuale 16
 15. 2.2 Funcţiile mass-mediei 19
 16. 2.3 Specificul comunicării de masă 23
 17. 2.4 Mass-media, o atracţie irezistibilă 26
 18. 2.4.1 Mass-media în şcoală 30
 19. CAPITOLUL III INVESTIGAREA CONSUMULUI DE MASS-MEDIA 36
 20. 3.2. Rezultatele cercetării şi interpretarea acestora 38
 21. CAPITOLUL IV CONCLUZII 46
 22. ANEXE 50
 23. Bibliografie 53

Extras din licență

Introducere

Mass-media ne afecteaza profund, deoarece ea constituie o prezenţă constantă în viaţa noastră. Alte instituţii pot avea un impact mai puternic, dar nu unul atât de persistent şi adânc. Acesta poate fi pentru unii un mijloc foarte bun de informare asupra unor subiecte cum ar fi spatiul cosmic, evenimentele mondene, muzica, politică, arta, educaţia. Pentru alţii poate fi un mijloc prin intermediul căruia pot găsi soluţionări pentru rezolvarea anumitor probleme individuale sau colective, economice, comerciale, de sănătate sau sentimentale. Chiar dacă nu conştientizăm, mass-media ocupă un loc esenţial în toţi paşii făcuţi de adolescenţi în viaţă. În funcţie de aceste influenţe ei pot alege chiar direcţia de parcurs în viaţă.

Mass-media şi, în special televiziunea, a devenit un "membru al familiei" care monopolizează comunicarea cu lumea externă şi că de cele mai multe ori înlocuieşte celelalte mijloace de informare. Astfel, în urma expunerii permanente la mesajele mass-media, oamenii ajung să depindă de acestea şi să asimileze un anumit mod de a percepe lumea înconjurătoare.

În paginile următoare mi-am propus să evidenţiez modul în care mass-media are impact în procesul instructiv-educativ asupra elevilor preadolescenţi. Acest lucru va fi posibil prin prezentarea actorilor ce iau parte la educaţie, rolul mass-mediei şi importanţa acesteia, ca mai apoi să închei lucrarea prin identificarea modului în care receptorii mediatici, aparţinând grupei de vârstă 12-15 ani (perioada preadolescenţei) aleg, înţeleg şi sunt influenţaţi sau nu de diversitatea conţinuturilor mediatice.

Funcţia educativă a mass-mediei se practică cu preponderenţă în cadrul instituţiile şcolare şi mai puţin în afara acestora. Unul din motivele pentru care se întâmpla lucrul acesta, este faptul că televiziunile urmăresc mai mult sa facă rating, accentual punându-se mai puţin pe rolul educativ. Procesul tehnologic este un factor faţă de care instituţiile şcolare nu pot rămâne indiferente, calitatea procesului educative crescând odată cu promovarea mijloacelor moderne de învăţământ.

CAPITOLUL I

CÂMPUL EDUCAŢIONAL ŞI FACTORII SĂI

I.1 Forme ale educaţiei

Educaţia reprezintă activitatea de natură socială ce are rolul de a transmite experiente de viaţă a diferitelor culturi către tinerele generaţii, de influenţare metodică si conştientă a dezvoltării intelectuale, morale sau fizice. Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, ediţia a II-a, educaţia cuprinde “ansamblul de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor și ale tineretului sau ale oamenilor, ale societății” , iar din punct de vedere pedagogic, aceasta presupune a fi rezultatul acestei activități pedagogice; bună creștere, comportare civilizată în societate.

Cel mai important rol al educaţiei este acela de orientare spre o pregătire, o formare a omului pentru viaţă. Totodată, aceasta urmăreşte dezvoltarea calităţilor umane şi cercetarea orizonturilor. Spre exemplu, fiinţa umană infăţişează faţă de mediu o atitudine activă, schimbându-l prin intermediul uneltelor pe care le creează. Astfel ia naştere atitudinea activă a finiţei umane in contrast cu propria sa dezvoltare, responsabilitatea faţă de generaţiile viitoare, manifestată prin grija persoanelor adulte de a împărtăşi celor tineri experienţa de realizare şi manipulare a respectivelor unelte în scopul dezvoltării acestora ca forţă de muncă. In felul acesta, s-a putut observa că între muncă şi educaţie a luat naştere un raport de intercondiţionare, raport ce-şi are locul la baza perfecţionării uneltelor de muncă.

Preview document

Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 1
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 2
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 3
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 4
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 5
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 6
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 7
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 8
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 9
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 10
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 11
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 12
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 13
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 14
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 15
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 16
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 17
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 18
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 19
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 20
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 21
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 22
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 23
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 24
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 25
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 26
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 27
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 28
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 29
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 30
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 31
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 32
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 33
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 34
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 35
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 36
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 37
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 38
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 39
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 40
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 41
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 42
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 43
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 44
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 45
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 46
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 47
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 48
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 49
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 50
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 51
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 52
Influența mass media asupra procesului instructiv educativ dedicat elevilor preadolescenți - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Influenta Mass Media Asupra Procesului Instructiv Educativ Dedicat Elevilor Preadolescenti.docx

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE INTRODUCERE „ Să nu-i educăm...

Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

IMPLICATII PSIHOPEDAGOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PRESCOLARI ARGUMENT Prin natura ei, limba este un sistem de semne...

Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți

Introducere Omul este o fiinţă complexă, iar nevoia de a comunica, de a transmite sau de a primi semnale, mesaje (informaţii, idei, sentimente)...

Climatul educațional cultural-familial, factor esențial al reușitei școlare

INTRODUCERE Familia, nucleu de bază al societăţii noastre, are rolul de a asigura dezvoltarea fizică şi mora- lă a copilului. De familie depinde...

Teoria inteligențelor multiple în educație

Capitolul 1 Inteligenta - element al personalitatii scolarului mic 1.1. Dezvoltarea cognitiva a scolarului mic La intrarea in scoala,...

Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar

Introducere Actualitatea temei. Educaţia constituie o componentă a existenţei socio-umane şi poate fi concepută ca o întâlnire între individ şi...

Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar

INTRODUCERE Grădiniţa, prin grupa pregătitoare a devenit veriga iniţială a învăţământului, cu sarcini instructiv-educative pentru pregătirea...

Mass media în educație - aspecte pozitive și negative

INTRODUCERE Lucrarea de faţă prezintă aspecte teoretice şi analize sociologice în domeniul pedagogiei, mai exact referitoare la relaţia dintre...

Ai nevoie de altceva?