Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 24511
Mărime: 535.46KB (arhivat)
Publicat de: Catrinel Duma
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: EDUCAŢIA LA GRUPA REGĂTITOARE
 2. I.1. CONSIDERAŢII GENERALE
 3. I.2. ROLUL ŞI LOCUL GRĂDINIŢEI ÎN EDUCAŢIE
 4. I. 2. 1 Grădiniţa în societatea modernă
 5. I. 2.2. Rolul grădiniţei în dezvoltarea copilului
 6. I. 2. 3. Rolul educatoarei în grădiniţă
 7. I. 2. 4. Particularităţile psiho-fizice ale şcolarului mic
 8. I. 3. SISTEMUL ACŢIUNII DE ÎNVĂŢARE
 9. CAPITOLUL II - PREGĂTIREA PRESCOLARULUI PENTRU CLASA I
 10. 2.1. DEMERSURI ÎN PREGĂTIREA COPILULUI PENTRU ŞCOALĂ
 11. 2.2. IMPLICAŢIILE ÎN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI
 12. 2.3. IMPLICAŢII IN ACTIVITĂŢILE CU CONŢINUT MATEMATIC
 13. CAPITOLUL III - GRUPA PREGĂTITOARE – PUNCTE DE LEGĂTURĂ ÎNTRE ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI CEL PRIMAR
 14. CAPITOLUL IV: ANUL PREGĂTITOR ŞI DEBUTUL ŞCOLAR
 15. 4. 1. ADAPTAREA ŞCOLARĂ
 16. 4. 2. CONTRIBUŢIA ANULUI PREGĂTITOR ÎN ADAPTAREA COPILULUI LA ŞCOALĂ
 17. 4.1. ORGANIZAREA ŞI STRUCTURA CERCETĂRII
 18. CAPITOLUL V: METODOLOGIA CERCETĂRII
 19. 5. 1. ORGANIZAREA ŞI STRUCTURA CERCETĂRII
 20. 5. 1. 1. Fundamentele conceptuale
 21. 5. 1. 2. Obiectivele cercetării
 22. 5. 1. 3. Ipoteza de lucru
 23. 5. 1. 4. Variabilele cercetării
 24. 5. 1. 5. Eşantionarea
 25. 5. 1.5.1. Eşantionul de subiecţi
 26. 5. 1.5.2. Eşantionul de conţinut
 27. 5. 1.6. Metodologia cercetării
 28. 5. 2. DESFĂŞURAREA CERCETĂRII
 29. 5. 2.1. Etapa preexperimentală
 30. 5. 2.2. Etapa experimentală
 31. 5. 2.3. Etapa postexperimentală
 32. 5. 3. ANALIZA, PRELUCRAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR OBŢINUTE
 33. 5. 4. CONCLUZII ŞI IMPLICAŢII EDUCAŢIONALE
 34. ANEXA 1
 35. ANEXA 2
 36. ANEXA 3
 37. ANEXA 4
 38. ANEXA 5
 39. ANEXA 6
 40. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

INTRODUCERE

Grădiniţa, prin grupa pregătitoare a devenit veriga iniţială a învăţământului, cu sarcini instructiv-educative pentru pregătirea copiilor preşcolari, în vederea integrării şcolare cu şanse mai mari de reuşită.

In cadrul activităţilor din grădiniţă, prin intermediul jocului şi al activităţilor frontale, copilul învaţă să desfăşoare o activitate socială pe care o va continua cu activitatea şcolară. Activitatea instructiv-educativă din grădiniţă îl impulsionează pozitiv în devenirea lui şcolară, îi uşurează trecerea spre următoarea treaptă a integrării sociale – şcoala. Copilul percepe trecerea de la preşcolaritate la şcolaritate ca un salt calitativ în devenirea lui socială. Succesul sau eşecul în viitoarea activitate, cea şcolară, depind de natura influenţelor exercitate asupra lui în perioada anterioară, în grădiniţă. Cu cât educaţia este mai bine organizată în perioada preşcolarităţii, cu atât produsul ei este mai de calitate pe următoarea treaptă a evoluţiei copilului: şcolaritatea.

Grupa pregătitoare finalizează dezvoltarea psihică a copilului, mai ales în ceea ce privesc procesele psihice de cunoaştere, atât a copiilor care au parcurs întreg ciclul preşcolar, cât şi a celor care frecventează doar anul pregătitor.

Includerea copilului în activitatea din grupa pregătitoare concură la antrenarea şi stimularea abilităţii de a-şi concentra atenţia timp mai îndelungat, de a-şi media procesele perceptive şi mnezice prin acte de gândire, de a-şi forma unele structuri operaţionale, implicate în demersul de asociere, comparare şi integrare a informaţiilor în formaţiuni semantice mai lungi.

Făcând trecerea către ocupaţiile şcolare, grupa pregătitoare oferă numeroase prilejuri de grupare a factorilor motivaţionali în jurul unor structuri de interese, preponderent cognitive, care pot deveni, în şcoală, sursă generatoare de impulsuri intrinseci pentru învăţare.

CAPITOLUL I

EDUCAŢIA LA GRUPA REGĂTITOARE

I. 1. CONSIDERAŢII GENERALE

Gradiniţa reprezintă o lume nouă şi fascinantă pentru cei mai mulţi dintre copii, fiind un moment important în viaţa lor. Integrarea într-un colectiv bine definit, lucrul cu o persoana străina şi dezvoltarea unor abilităţi noi sunt lucruri pe care le presupune gradiniţa pentru un copil.

Mediul social acţioneaza asupra individului în sensul modelării personalităţii sale prin componentele educaţionale: iniţial familia apoi grădiniţa, care continuă şi îmbogăţeşte conţinutul educativ. Avându-se în vedere faptul ca preşcolaritatea cuprinde cea mai importantă experienţă socioeducaţionala din viaţa unei persoane, aşa cum se afirma tot mai des în studiile de specialitate, potenţialul formativ al acestei vârste poate fi valorificat cu succes în procesul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei.

Pregătirea copiilor pentru şcoală este o temă care a fost şi rămâne incitativă pentru educatoare, învăţătoare şi psihologi. Cercetările arată clar că până la 4/5 ani copilul îşi dezvoltă 40 % capacităţile intectuale, pe care urmează să le atingă la maturitate. Preşcolaritatea este apreciată ca fiind ,,vârsta ce cuprinde cea mai importantă experienţă educaţională din viaţa unei persoane”,

problematica pregătirii pentru un debut scolar optim vizează o varietate de aspecte de conţinut, se referă la aspecte ale realizării obiectivelor prevăzute în programa instructiv-educativă din grădiniţă, şi alţi factori care contribuie la realizarea ei, ca părinţi, scoală, comunitate.

Noţiunea de “pregătire“ echivalează cu noţiunea de ,,dezvoltare” a copilului,

viitor şcolar, sub aspectul dezvoltării intelectuale, motivaţionale, afectiv - voluţionale, pe care îl reclamă învăţătura.

Varietatea activităţilor instructiv educative din grădiniţă oferă un cadru potrivit pregătirii corecte pentru adaptarea şcolară şi pentru formarea atitudinii de şcolaritate. În munca cu preşcolarii se folosesc o serie de mijloace educative, ponderea principală fiind jocul şi învăţătura, primul dominând fără echivoc, al doilea fiind un atribut de neînlăturat al primului. Jocul, procesul natural, prin care copilul învaţă, nu oboseşte sau cu greu generează oboseală, crează confort şi bună dispoziţie, nu produce efecte neplăcute, penibile dacă se organizează aşa cum trebuie.

Copilul mic vine la grădiniţă, adesea la 5/6 ani, şi nici a se juca nu ştie. Educatoarea de la grupa mică, şi nu numai, are menirea de a crea un mediu educaţional propice pentru o stimulare corectă a învăţării. Perioada preşcolară imprimă cele mai profunde, durabile şi fructuase amprente asupra individualităţii copilului. Sub influenţa factorilor ambientali are loc expansiunea potenţialului creator al copilului , răsar mlădiţele ,,eului”cognitiv-afectiv-acţional, se constituie şi se consolidează trăsăturile de personalitate.

Bibliografie

1. Alexandru J., Cunoaşterea copilului preşcolar, Editura revistei de pedagogie, Bucureşti 1992

2. Bradu, B. (1997), Prescolarul si literatura, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti

3. Bocos, M. (2007), Didactica disciplinelor pedagogice, Presa Universitara Clujeana

4. Cerghit, I. (2006), Metode de învatamânt, Editura Polirom

5. Cucos, C. (2005), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice, Editura Polirom

6. Culegere metodica (1975), Educatia intelectuala a copilului prescolar, Editura Didactica si 7. Pedagogica, Bucuresti

8. Culegere metodica (1978), Integrarea copilului în activitatea scolara, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti

9. Culegere metodica (1978), Copii de 5-6 ani, Editura didactica, Tribuna scolii, Bucuresti

10. Creţu, C., (1997), Psihopedagogia succesului, Ed. Polirom, Iaşi

11. Creţu, T., 2005, Psihologia copilului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Proiectul pentru Învăţământul Rural

12. Debesse, M. (1970), Psihologia copilului de la nastere la adolescenta, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti

13. Gheorghian, E.; Taiban, M., Metodica jocului si a altor activitati cu prescolarii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti;

14. Glava, A., Glava, C., (2002), Introducere în pedagogia preşcolară, Ed. Dacia, Cluj-Napoca

15. Ionescu, M., Radu, I. (2001), Didactica moderna, Editura Dacia, Cluj- Napoca

16. Jinga Ioan, Elena Istrate, ,,Manual de pedagogie”, Ed. All, Bucureşti,2001

17. Libotean, I. ; Cicioc E. (1976), Jocuri didactice matematice pentru gradinita, Editura V&I Integral, Bucuresti

18. Lovinescu, A., (1979), Jocuri-exerciţiu pentru preşcolari, E.D.P., Bucureşti

19. Montessori, M. (1972), Descoperirea copilului, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti

20. Nicola, I. (1993), Cercetarea psihopedagogica, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti

21. Oprescu N., Copilul preşcolar în regimul activităţii şcolare, în Revista Învăţământului preşcolar nr. 1-2/ 1998

22. Paisi. E. L. (2001) Laborator prescolar, Editura V&I Integral, Bucuresti;

23. Paun Emil, Iucu Romita -"Educatia prescolara în România", Ed Polirom, Iasi 2002

24. Popescu, E. (1982), Pedagogie Prescolara, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti

25. Şchiopu, U. (1970), Psihologia vârstelor, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti

26. Tinca Cretu - Psihologia Copilului, Ed. Credis 2005

27. Todoran, D. (1970), Individualitate si educatie, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti

28. Voiculescu, Elisabeta - "Pedagogia prescolara", Ed. Aramis, 2001

29. Zlate, M. (2004). Tratat de psihologie organizaţională. Editura Polirom. Iaşi.

30. *** „Integrarea copilului în activitatea şcolară”, Culegere metodică editată de Revista de pedagogie Bucureşti 1978

31. *** Revista învatamântului prescolar Nr.1-2 , Ed. Didactica si Pedagogica, 1999

32. *** Revista învatamântului prescolar Nr.3 , Ed. Didactica si Pedagogica, 2007

33.*** Revista Învăţământului Preşcolar, Nr.4 , Ed. Didactica si Pedagogica, 2007

www.didactic.ro

www.referate.ro

www.edu.ro

Preview document

Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 1
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 2
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 3
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 4
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 5
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 6
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 7
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 8
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 9
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 10
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 11
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 12
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 13
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 14
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 15
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 16
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 17
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 18
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 19
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 20
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 21
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 22
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 23
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 24
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 25
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 26
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 27
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 28
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 29
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 30
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 31
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 32
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 33
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 34
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 35
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 36
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 37
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 38
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 39
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 40
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 41
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 42
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 43
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 44
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 45
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 46
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 47
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 48
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 49
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 50
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 51
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 52
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 53
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 54
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 55
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 56
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 57
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 58
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 59
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 60
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 61
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 62
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 63
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 64
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 65
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 66
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 67
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 68
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 69
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 70
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 71
Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Rolul Grupei Pregatitoare in Asigurarea Cerintelor de Integrare Optima a Prescolarului in Invatamantul Primar Scolar.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate

INTRODUCERE Consideraţii generale ‘‘Cât se poate privi în zare, peste timp, nu există decât cerere de oameni pregătiTi Si mai ales bine echipaTi...

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE INTRODUCERE „ Să nu-i educăm...

Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

IMPLICATII PSIHOPEDAGOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PRESCOLARI ARGUMENT Prin natura ei, limba este un sistem de semne...

Influența Mediului Familial Asupra Activităților Extrașcolare ale Școlarului Mic

CAPITOLUL 1 ŞCOLARUL MIC (6 – 10 ANI) Lumea şcolarului mic este alcătuită din o serie de evenimente care îl fac să fie într-o evoluţie...

Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți

Introducere Omul este o fiinţă complexă, iar nevoia de a comunica, de a transmite sau de a primi semnale, mesaje (informaţii, idei, sentimente)...

Metode și Procedee Folosite în Activitățile de Formare a Reprezentărilor Matematice la Vârsta Preșcolară

CAPITOLUL I INTRODUCERE. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI 1.1. CUNOAŞTERE ŞI ÎNVĂŢARE LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ Numeroşi psihologi şi-au focalizat...

Teoria inteligențelor multiple în educație

Capitolul 1 Inteligenta - element al personalitatii scolarului mic 1.1. Dezvoltarea cognitiva a scolarului mic La intrarea in scoala,...

Rolul climatului din familie în educație

CAPITOLUL I NATURA ŞI DEZVOLTAREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE 1.1. Elemente definitorii: violenţă/ abuz/ agresivitate Violenţa umanǎ este, fără...

Te-ar putea interesa și

Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate

INTRODUCERE Consideraţii generale ‘‘Cât se poate privi în zare, peste timp, nu există decât cerere de oameni pregătiTi Si mai ales bine echipaTi...

Ai nevoie de altceva?