Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 22720
Mărime: 373.63KB (arhivat)
Publicat de: Natalia S.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Schitco Natalia
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUITUL DE FORMARE CONTINUĂ CATEDRA PSIHOLOGIE

Cuprins

 1. Introducere .3
 2. CAPITOLUL I Reţelele de socializare şi relaţiile interpersonale la adolescenți
 3. 1.1. Reţelele de socializare .5
 4. 1.2. Efectele reţelelor de socializare asupra adolescenţilor .7
 5. 1.3. Competența socială și abilitățile de interrelaționare .9
 6. 1.4. Comunicare și socializare pe internet .12
 7. 1.4.1. Relaţiile interpersonale .14
 8. 1.4.2. Relaţiile dintre Adolescenţi .15
 9. 1.4.3. Prietenia tip de relaţie interpersonale .17
 10. 1.4.4. Interacţiunea dintre reţelele de socializare şi relaţiile interpersonală . 19
 11. 1.5. Caracteristica perioadei adolescentine .20
 12. 1.6. Concluzii la capitolul I .25
 13. CAPITOLUL II Cercetarea experimentală
 14. 2.1. Ipoteza şi obiectivele cercetării .25
 15. 2.2. Metodologia cercetării .26
 16. 2.3. Analiza şi interpretarea datelor obţinute .33
 17. Concluzii
 18. Bibliografie
 19. Anexe

Extras din licență

Introducere

Omul este o fiinţă complexă, iar nevoia de a comunica, de a transmite sau de a primi semnale, mesaje (informaţii, idei, sentimente) este o trăsătură fundamentală a sa, ea îi defineşte viaţa, îi coordonează acţiunile, organizarea socială, îi condiţionează întreaga evoluţie. Evoluţia culturii şi a civilizaţiei, a omului însuşi, ca fiinţă superioară, este legată implicit de evoluţia procesului de comunicare, relaţiilor interpersonale, de multiplicare şi diversificare a modurilor şi mijloacelor de comunicare.

În prezent dorită modernizării din domeniul tehnologiilor informaţionale, omul a fost pus în faţa altui tip de comunicare şi anume comunicarea electronică. Ce se efectuează prin rețelele de socializare. Acest fapt creează bareme asupra relaţiilor interpersonale.

Problema ce ţine de reţelele de socializare, modul de comunicare, relaţiile interpersonale este foarte actuală în prezent. Mulţi psihologi, sociologi au cercetat această problemă, ce m-a motivat şi pe mine să cercetez această temă mai amplu. Scopul acestei cercetări este de a înţelege, cum influenţează reţelele de socializare asupra relaţiilor interpersonale de prietenie la adolescenţi. Obiectivele cercetării experimentale asupra „influenţei reţelelor de socializare asupra relaţiilor interpersonale” a fost realizat prin administrarea a două teste 16 PF Cattel, Leary şi un chestionar la utilizarea rețelelor de socializare.

Din materialul acumulat în Capitolul I ”Reţelele de socializare şi relaţiile interpersonale” am dedus ipoteza de cercetare: Reţelele de socializare ca Facebook, Odnoklassniki, Netlog şi altele creează dificultăţi în relaţiile interpersonale de prietenie. Pentru a o putea verifica am efectuat doua teste pe un lot de 20 de subiecţi și un chestionar. Rezultatele obţinute au fost plasate în capitolul II „Cercetarea experimentală”.

Actualitatea cercetării

Am citit multe despre adolescenţi, relaţiile acestora cu ceilalţi. La rândul meu fiind adolescent am avut posibilitatea sa relaţionez cu semenii. Un lucru pe care îl observam frecvent era că adolescenţii din zilele noastre sunt foarte agresivi au dificultăți în comunicare și sunt foarte pasionați ba chiar obsedați de rețelele de socializare.

Scopul acestei lucrări este dobândirea cunoştinţelor noi privind relaţia dintre utilizarea rețelelor de socializare capacitatea de interrelaționare la preadolescenții utilizatori frecvenți ai rețelelor de socializare.

Obiective:

1. Analiza şi studierea literaturii psihologice de referinţă cu privire la comportamentul adolescenților capacitate acestora de relaționare;

2. Analiza cantitativă şi calitativă a rezultatelor experimentale;

3. Măsurarea variabilelor cercetate;

4. Elaborarea concepţiei proprii privind relaţia dintre rețelele de socializare şi comunicare la adolescenți;

5. Elaborarea recomandărilor practice cu privire la capacitatea de comunicare.

Ipoteza de cercetare: Adolescenții ce utilizează frecvent rețelele de socializare posedă un nivel scăzut al capacităților comunicative și de stabilire a relațiilor interpersonale.

Elementul nou în tratarea acestei probleme este studiul relaţiei dintre capacitățile comunicative și utilizarea rețelelor de socializare la adolescenții din Republica Moldova.

Metodele empirice de cercetare: Metodica diagnosticării relaţiilor interpersonale Leary, Chestionarul la personalitate 16 PF Cattell; Chestionar privitor la utilizarea rețelelor de socializare, sociometria.

Metodele matematice de prelucrare statistică: Pentru prelucrarea statistică a datelor am folosit programul SPSS. Testul U Mann – Whitney; Test de normalitate Shapiro-Wilk.

Lucrarea este concepută din două capitole. Primul capitol include în sine baza teoretică alcătuită din studiul perioadei adolescentine ca obiect de cercetare psihologică, a relaţiilor interpersonale. Al doilea capitol include în sine cercetarea experimentală ce conţine patru subcapitole, concluzii, bibliografie şi anexe.

Bibliografie

1. A Green. Comunicarea eficientă în relațiile publice. Crearea mesajelor și relațiile sociale. Iași: Polirom. 2009, 300 p

2. A.И. Дедушка как научитъ детей дружбе? Психологическая работа с подостками, Спб.,2007

3. Alex Mucchielli „Arta de a Influenţa. Analiza tehnicilor de manipulare”, traducere din franceză, Polirom Iaşi, 2002

4. Bernard Russel H., (2005), Review – Linton C. Freeman : The development of social network analysis, Empirical Press, Vancouver, BC, 2004. Social Network, 27, 377-384 p.

5. Bigge, R., (2006, December), The cost of (anti–)social networks: Identity, agency and neoluddites. First Monday, 11(12). Retrieved 25 May 2010 http://firstmonday.org/issues/issue11_12/bigge

6. Boyd D., (2007), Social network sites: Public, private, or what?, Knowledge Tree, May 13. Retrieved 26 March 2010, from: http://kt.flexiblelearning.net.au/tkt2007/?page_id=28

7. Bullmer K., The art of empathy, New York, Human Science Press. 1975

8. Castells Manuel, (Ed.), The network society – A cross-cultural perspective. Edward Elgar, Cheltenham, UK. 2004

9. Chelcea A,”Psihoteste(2)Cunoaşterea de sine şi a celorlalţi”editura Ştiinţa&Tehnica, Bucureşti 1997

10. Ciupercă, E. şi Ciupercă, C. (2004). Individul şi lumea de lângă el. Bucureşti: Editura SPER, 9-45

11. Cosmovici A, Iacob L,”Adolescenţii şi timpul săuliber ” editura Jurmies,Bucureşti 1986

12. Doise, W., Deschamps, J.C şi Mugny, G. (1999). Psihologie socială experimentală. Iaşi: Editura Polirom, 149-157

13. H.C. Kон, Психология дружбы, Спб.,2005 205с

14. Hayes, J. Social Relationships. În M. Poole şi M. Warner (1998). The IEBM Handbook of Human Resource Management, Londra: International Thomson Business Press, p. 160-164 Moscovici, S. (1994/1998). Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt. Iaşi: Editura Polirom, 74-96.

15. http://enciclopedie.citatepedia.ro/

16. http://eugenfrunza.wordpress.com/2011/02/20/retelele-de-socializare

17. http://ro.wikipedia.org/wiki/Re%C8%9Bea_de_socializare

18. http://wieru.wordpress.com/2009/04/01/facebook-vs-odnoklassniki/

19. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1309612/Using-Facebook-lower-exam-results-20.html?openGraphAuthor=%2Fhome%2Fsearch.html%3Fs%3D%26authornamef%3DNic%2BFleming

20. http://www.gindul.md/?p=1637

21. http://www.psihodiagnostic.ro/stiri/1016/reteaua-facebook-poate-genera-dependenta-de-socializare.html

22. http://www.scribd.com/doc/19615080/20/Obiectivele-cercet%C4%83rii

23. http://www.thisislondon.co.uk/standard/article-23576325-the-women-addicted-to-facebook-friendships.do

24. http://www.timpul.md/articol/facebook-vs--odnoklassniki-13161.html

25. http://www.ziare.com/articole/socializare+online+sanatate

26. L. Ștefănescu. Comunicarea în spațiul virtual. Autoreferat la teza de doctor. Universitatea din București. 2011 28p.

27. Levy, Pierre, The Second Flood. Report on Cyberculture (www.culturelink.org )

28. M. Golu. Fundamentele psihologiei. Vol I Ed. a V-a Editura Fundaţiei Romania de Maine, 2007 832 p.

29. Maffesoli, Michel, "Clipa eternă. Reîntoarcerea tragicului în societăţile postmoderne", Ed. Meridiane, Bucureşti, 2003

30. Malim, T. (2003). Psihologie socială. Bucureşti: Editura Tehnică, 39-110.

31. Mattelart, Armand, Mattelart, Michele , Istoria teoriilor comunicării, Editura Polirom , Iaşi, 2001

32. Michael J.Kolen,Robert L.Brennan “Test Equating Methodes and Practices” editura Springer

33. Mitrofan, L. (2004). Elemente de psihologie socială. Bucureşti: Editura SPER, p.116-206.

34. Mînzat, I. Istoria universală a psihologiei. Bucureşti 1994.

35. Moscovici, S. (coord.) (1998). Psihologia socială a relaţiilor cu celălalti. Iaşi: Editura Polirom, p. 41-50.

36. Munteanu Anca ”Psihologia copilului si a adolescentului” Timişoara 1998

37. Radu, I., Iluţ, P. şi Matei, L. (1994). Psihologie socială. Cluj-Napoca: Editura Exe SRL, p. 19-46, 211-215, 229-240.

38. Ralea M., Botez C. Istoria psihologiei. Bucureşti 1968 560p

39. Ştefănescu Maria Livia, Ştefănescu Şt., Măsurarea nivelului de reciprocitate a diadelor din reţelele sociale. Studii şi Cercetări de Calcul Economic şi Cibernetică Economică, 2005. vol. 39, no.1, 71-80.

40. V. Salagean „Adolescenta, Familia si Reproducerea” Timişoara 1997

41. Zisulescu, St “Adolescenţa” editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1968

Preview document

Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 1
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 2
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 3
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 4
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 5
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 6
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 7
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 8
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 9
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 10
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 11
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 12
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 13
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 14
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 15
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 16
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 17
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 18
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 19
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 20
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 21
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 22
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 23
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 24
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 25
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 26
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 27
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 28
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 29
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 30
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 31
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 32
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 33
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 34
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 35
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 36
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 37
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 38
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 39
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 40
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 41
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 42
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 43
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 44
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 45
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 46
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 47
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 48
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 49
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 50
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 51
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 52
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 53
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 54
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 55
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 56
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 57
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 58
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 59
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 60
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 61
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 62
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 63
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 64
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 65
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 66
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 67
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 68
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 69
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 70
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 71
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 72
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 73
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 74
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 75
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 76
Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Influenta Retelelor de Socializare Asupra Relatiilor Interpersonale la Adolescenti.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE INTRODUCERE „ Să nu-i educăm...

Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

IMPLICATII PSIHOPEDAGOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PRESCOLARI ARGUMENT Prin natura ei, limba este un sistem de semne...

Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie

ARGUMENT De-a lungul istoriei educația a înregistrat numeroase schimbări, unele însemnate, în scopul apropierii protagoniștilor acesteia- copiii,...

Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional

INTRODUCERE Abordarea acestei lucrări, prin aspectele teoretice, metodele de abordare și practică, își propune să evidențieze complexitatea...

Teoria inteligențelor multiple în educație

Capitolul 1 Inteligenta - element al personalitatii scolarului mic 1.1. Dezvoltarea cognitiva a scolarului mic La intrarea in scoala,...

Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar

Introducere Actualitatea temei. Educaţia constituie o componentă a existenţei socio-umane şi poate fi concepută ca o întâlnire între individ şi...

Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar

INTRODUCERE Grădiniţa, prin grupa pregătitoare a devenit veriga iniţială a învăţământului, cu sarcini instructiv-educative pentru pregătirea...

Cercetare - curriculumul școlar

1. Obiective si ipoteze Activitatea de predare, la fel ca şi cea de învăţare sunt fundamentale în dezvoltarea viitoare a elevilor. După Anca Dragu...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea sistemică pe Facebook

INTRODUCERE Dacă înainte se vorbea despre mass-media și influența sa asupra societății, în prezent s-a ajuns să se vorbească despre influențele...

Ai nevoie de altceva?