Cercetare - curriculumul școlar

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 17562
Mărime: 109.82KB (arhivat)
Publicat de: Antonia I.
Puncte necesare: 11

Extras din licență

1. Obiective si ipoteze

Activitatea de predare, la fel ca şi cea de învăţare sunt fundamentale în dezvoltarea viitoare a elevilor. După Anca Dragu şi Sorin Cristea, predarea reprezintă acţiunea de comunicare pedagogică proiectată şi valorificată de profesor în diferite contexte specifice instruirii şcolare, într-un cadru organizat, în mod special la nivel formal, dar şi non-fromal.

Conţinuturile predării sunt prelucrate în raport de specificul fiecărei vârste, trepte şi discipline şcolare, în cazul elevilor cu deficienţe mintale şi în funcţie de gradul de handicap.

Învăţarea, cuprinde conform lui Ioan Neacşu (1990), achiziţionarea de noi cunoştinţe, noi priceperi, atitudini şi valori necesare pentru a trăi într-o lume în continuă schimbare. În cazul de faţă, învăţarea şcolară se realizează cu ajutorul unui instructor specializat, organizat în echipe reprezentând diferite discipline de învăţamânt.

Studiul limbii române are o însemnătate cu totul deosebită în formarea multilaterală a tineretului şcolar. Fără însuşirea corespunzătoarea a limbii române nu poate fi concepută evoluţia intelectuală viitoare a şcolarilor, pregătirea lor corespunzătoare la celelalte discipline de învăţământ, precum şi pregătirea pentru activitatea socială.

Astfel, obiectivul general al acestei lucrări vizeaza identificarea aspectelor comparative, în predarea şi învăţarea limbii române la şcolarul de vârstă mică din şcoala generală şi şcoala specială (pentru elevii cu deficienţe mintale uşoare şi moderate).

Obiectivele specifice vizează:

1) Evidenţierea principalelor diferenţe privind conţinuturile curriculare din şcoala de masă, respectiv şcoala specială vizând predarea şi învăţarea limbii române la şcolarul mic.

2) Evidenţierea utilizării diferenţiate a metodelor şi procedeelor de predare şi învăţare a limbii române, în şcoala de masă şi în şcoala specială.

3) Evidenţierea viziunii cadrelor didactice cu privire la necesitatea individualizării procesului de predare şi învăţare al limbii române în şcoala specială şi în şcoala de masă.

Atingerea obiectivului general propus a fost urmărită printr-un studiu de natură descriptiv-calitativă, în cadrul căruia ne-am propus şi un set de ipoteze:

1) Se prezumă că există diferenţe de conţinut curricular între predarea şi învăţarea limbii române în şcoala specială faţă de şcoala de masă.

2) Se prezumă că metodele şi procedeele specifice predării şi învăţării limbii române se utilizează diferenţiat în şcoala specială faţă de şcoala de masă.

3) Se prezumă că este necesară individualizarea procesului de predare şi învăţare a limbii române în şcoala specială, respectiv în şcoala de masă.

2. Lotul de subiecti

Studiul s-a desfăşurat în perioada anului şcolar 2013-2014, pe un număr de 125 subiecţi, 5 cadre didactice din învăţământul de masă ( Şcoala Generală cu Clasele I- VIII, Nr.19, Bucuresti) şi 5 cadre didactice din învăţământul special (Şcoala Specială, Nr.1, Bucuresti), pe care am aplicat un interviu individual, iar pentru observaţie 101 elevi din şcoala de masă de la clasele I – IV şi 14 elevi cu deficienţă mintală uşoară şi moderată din şcoala specială de la clasele a III-a şi a IV-a.

Distribuţia cadrelor didactice în funcţie de experienţa în învăţământ

Experienţă Învăţământ special Învăţământ de

masă Învăţământ special

şi învăţământ de

masă

0-4 ani 2 2 1

5-9 ani 3 1 1

10-19 ani 0 1

19-29 ani 0 1

Fig. 1 Distribuţia cadrelor didactice în funcţie de experienţa în învăţământ

Distribuţia cadrelor didactice în funcţie de vârstă

Vârstă Şcoala specială Şcoala de masă

20-30 ani 4 3

30-40 ani 1 1

40-50 ani 0 1

Fig. 2 Distribuţia cadrelor didactice în funcţie de vârstă

Distribuţia elevilor observaţi în funcţie de sex

Sex Şcoala de masă Şcoala specială

Masculin 50 1

Feminin 51 13

Fig. 3 Distribuţia elevilor observaţi în funcţie de sex

Distribuţia elevilor observaţi în funcţie de numărul lor în clasă

Clasa Număr de elevi şcoala

de masă

Număr de elevi şcoala

specială

I 20 0

a II -a 27 0

a III -a 29 6

a IV –a 25 8

Fig.4 Distribuţia elevilor observaţi în funcţie de numărul lor în clasă

Preview document

Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 1
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 2
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 3
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 4
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 5
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 6
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 7
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 8
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 9
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 10
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 11
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 12
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 13
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 14
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 15
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 16
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 17
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 18
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 19
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 20
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 21
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 22
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 23
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 24
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 25
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 26
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 27
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 28
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 29
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 30
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 31
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 32
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 33
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 34
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 35
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 36
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 37
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 38
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 39
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 40
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 41
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 42
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 43
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 44
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 45
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 46
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 47
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 48
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 49
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 50
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 51
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 52
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 53
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 54
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 55
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 56
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 57
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 58
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 59
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 60
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 61
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 62
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 63
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 64
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 65
Cercetare - curriculumul școlar - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Cercetare - curriculumul scolar.doc

Alții au mai descărcat și

Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie

ARGUMENT De-a lungul istoriei educația a înregistrat numeroase schimbări, unele însemnate, în scopul apropierii protagoniștilor acesteia- copiii,...

Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți

Introducere Omul este o fiinţă complexă, iar nevoia de a comunica, de a transmite sau de a primi semnale, mesaje (informaţii, idei, sentimente)...

Tehnicile Freinet

1. Introducere Pedagogia moderna dezvolta metode, tehnici si instrumente pedagogice al caror scop principal este acela de a ajuta elevul in...

Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional

INTRODUCERE Abordarea acestei lucrări, prin aspectele teoretice, metodele de abordare și practică, își propune să evidențieze complexitatea...

Proiectare didactică

Capitolul I Delimitări conceptuale Proiectarea activității instructiv-educative/ proiectarea didactică reprezintă ansamblul de procese și...

Relația joc-invățare la vârsta preșcolară

I. INTRODUCERE Cereintele mereu crescande ale societatii contemporane impun invatamantului actual sarcini importante care sa determine cresterea...

Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului

CAPITOLUL I PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI PREŞCOLAR I.1 Caracteristici ale dezvoltării pshihofizice ale copilului în perioada preşcolară...

Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar

REZUMAT Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în...

Te-ar putea interesa și

Metode active de învățare a istoriei

1. Istoria intre stiinta si disciplina de invatamânt In cadrul procesului instructiv educativ din scoala, toate disciplinele de invatamânt si toti...

Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic

Capitolul 1. INTRODUCERE 1.1 Actul didactic – context general 1.1.1 Istoric Începutul secolului al XXI-lea şi al mileniului al III-lea este...

Metodica Predării Propoziției în Ciclul Gimnazial

Structura semnificativa a enuntului La constituirea enuntului ca structura semnificativa participa atât unitatile lexicale care îl compun, cât...

Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță

1.1. Denumirea entitatii publice si a activitatii pe care o desfasoara Aceasta monografie contabila a fost întocmita la Scoala Generala nr. 7...

Formarea abilitaților - receptare mesaj scris

ÎNTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate decurge din realizările teoretice ale ştiinţelor educaţiei, de demersurile şi condiţiile...

Tehnici de Evaluare ale Resurselor Umane

Teachers need couching Cuvant inainte Cred ca acest raport al Ministerului Educatiei din Canada reflecta in cel mai acut mod schimbarile care au...

Curriculum-ul - Principal Operator în Pedagogia Interactivă

În sens foarte larg, curriculum-ul se constituie ca un plan de studiu ce încorporează două dimensiuni complementare: una de concepţie, de viziune...

Teoria Curriculumului

TEORIA CURRICULUMULUI Descrierea cursului Cursul propune sudentilor aprofundarea unei teme cu mare aplicabilitate in sistemele educationale...

Ai nevoie de altceva?