Motodologia cuvântului pedeapsă

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 36793
Mărime: 150.87KB (arhivat)
Publicat de: Manole Moldoveanu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Poiata

Cuprins

 1. Capitolul I. Apariţia şi evoluţia pedepselor penale ca sancţiuni de drept penal.
 2. Secţiunea I. Evoluţia pedepselor penale ca sancţiuni de drept penal 3
 3. 1.1. Etimologia cuvîntului „pedeapsă” 3
 4. 1.2. Evoluţia conceptului de pedeapsă 3
 5. 1.3. Evoluţia reacţiei represive a societăţii 4
 6. 1.4. Evoluţia sistemului sancţionar de stat: Periada premergătoare apariţiei şcolii claisce; Şcoala clasică;
 7. Şcoala pozitivistă; Curentele electice 11
 8. Secţiunea II. Evoluţia istorică a reacţiei represive şi a sistemului sancţionar în Republica Moldova 23
 9. Capitolul II. Consideraţii generale privind pedeapsa penală.
 10. Seţiunea I. Conceptul, particularităţile şi clasificarea pedepselor penale 31
 11. 1.1 Conceptul şi esenţa pedepsei penale 31
 12. 1.2. Principiile de aplicare a pedepsei penale 38
 13. 1.3. Particularităţile pedepsei penale 39
 14. 1.4. Clasificarea pedepselor penale 44
 15. Secţiunea II. Scopul şi funcţiile pedepsei penale 56
 16. 2.1. Scopul pedepsei penale 56
 17. 2.1.1. Restabilirea echităţii sociale 58
 18. 2.1.2. Corectarea condamnatului 59
 19. 2.1.3. Prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni 59
 20. 2.1.3.1 Prevenţia specială 60
 21. 2.1.3.2 Prevenţuia generală 61
 22. 2.2. Funcţiile pedepsei penale 63
 23. Capitolul III. Conceptul de pedeapsă în sistemul sancţionator penal al Republicii Moldova.
 24. Secţiunea I. Aspecte generale privind pedeapsa penală în legislaţia penală a Republicii Moldova 70
 25. 1.1. Sistemul şi categoriile pedepselor penale în Codul penal al Republicii Moldova 72
 26. 1.2. Pedepsele care sunt aplicate persoanelor fizice 76
 27. 1.3. Pedepsele care sunt aplicate persoanelor juridice 87
 28. Secţiunea II. Unele viziuni ce ţin de pedepsele non-privative de libertate şi cele privative de libertate 93
 29. 2.1. Argumentarea necesităţii aplicării pedepselor non-privative de libertate 93
 30. 2.2. Reflecţii asupra utilităţii pedepselor privative de libertate.97
 31. Concluzii 103
 32. Bibliografie 105

Extras din referat

Capitolul I. Apariţia şi evoluţia pedepselor penale ca sancţiuni de drept penal

Secţiunea I. Evoluţia pedepselor penale ca sancţiuni de drept penal.

1.1 Etimologia cuvîntului „pedeapsă”. Originea cuvîntului latinesc „poena” se în limba sanscritică, derivînd fie din cuvîntul „poena”, care înseamnă verificare, numărare de unde provine şi ideia de retribuţie, fie din cuvîntul „punic”, însemnînd purificare de unde provine ideia de expiaţiune pe care ar evoca-o această noţiune. Totodată, se susţine că „poena” derivă de la „pundere” (a plăti), astfel pedeapsa nu este decît un schimb de valori, este moneda cu care se plăteşte infracţiunea.

Latinescul „poena” îşi are echivalentul în limba greacă „poini” preluat de dreptul roman din limba grecească şi consacrat ca atare. Se susţine că cuvîntul „poena” este în legătură cu „poenitentia” (căinţă, pocăinţă).

Mai întîi de toate vom menţiona că pedeapsa reprezintă o măsură de constrîngere aplicată de stat prin organele sale judiciare unei persoane care a săvîrşit o infracţiune. Totodată, dacă pedeapsa nu este dictată de o necesitate strigentă, ea devine un act de violenţă, din acest considerent, studierea comparativă a fenomenului pedepsei penale, este actuală atît din punct de vedere teoretic, cît şi din punct de vedere practic.

1.2 Evoluţia conceptului de pedeapsă. Timp îndelungat, legiutorii şi filosofii au considerat pedeapsa drept o temelia a societăţii, o necesiatate imperativă, cu toate că nu prea salutată şi agreată, graţie fricii pe care a inspirat-o întotdeauna.

În cadrul acestui studiu, vom încerca să trecem cu vederea cele mai importante etape din evoluţia istorică a pedepsei penale, elucidînd cele mai de bază pozţii existente în domeniul dat.

Astfel, istoria universală a pedepsei, poate fi privită sub două aspecte:

- Evoluţia reacţiei represive a societăţii;

- Evoluţia sistemului sancţionar de stat;

1.3 Evoluţia reacţiei represive a societăţii. Istoria dreptului penal se prezintă ca o dovadă atît a efortului continuu de a ţine sub control manifestările contrare ordinii sociale, sancţionînd cele mai grave forme ale acestor manifestări, cît şi a preocupării spre umanizarea continuă a pedepsei.

Reacţia represivă a îmbrăcat dea lungul veacurilor forme diferite, plecînd de la răzbunarea nelimitată bazată pe reacţia instinctivă, înafara oricărei reglementări, pînă la reacţia reglementată juridic şi controlată strict de autoritatea statală

Este de menţionat că omul, ca oricare fiinţă vie, are trei instincte fundamentale:

- instinctul de conservare;

- instinctul de reproducere;

- instinctul de apărare;

Cînd se simpte amenininţată de un pericol, orice fiinţă opune rezistenţă, reacţionează. În mod firesc, reacţia represivă a victimei este dictată doar de instinctul de conservare, care are un caracter defensiv, adică încearcă să realizeze o apărare, care va dura atît timp cît există răul care o ameninţă. Această reacţie instinctivă şi primitivă, se explică ca o răzbunare defensivă, contra agresorului din partea individului ofensat şi a rudelor sale (răzbunarea sîngelui), reprezentînd şi o datorie imperioasă în morala primitivă, pentru că morala umană consacră şi impune întotdeauna ceea ce este util conservării speciei umane.

Dar, spre deosebire de alte fiinţe, omul, chiar şi primitiv, este înzestrat cu facultăţi spirituale superioare şi are în faţa acţiunilor îndreptate asupra sa o atitudine mai complexă. Deşi în faţa pericolului, omul, ca şi alte fiinţe, reacţionează defensiv, totuşi păstrează amintirea pericolului sau vătămării suferite, iar aceasta concepe sentimente de teamă că actul agresiv s-ar putea repeta, dar şi de ură, văzînd în orice agresor un duşman. Teama şi ura, împing reacţia omului dincolo de limitele unei apărări imediate, adăugînd reacţiei defensive şi o reacţie represivă, cu alte cuvinte, alături de atitudinea de apărare îşi face loc şi atitudinea de reprimare din partea victimei.

Reacţia defensivă trebuie privită ca un act complex, care nu este numai o simplă răzbunare pentru un fapt vătămător petrecut în trecut, dar prezintă, în acelaş timp, şi dorinţa celui vătămat de a se apăra în viitor, punînd agresorul în imposibilitatea de a mai repeta agresiunea, ucigîndu-l. Această formă de răzbunare, care ea forma de contraofensivă, dictată de temperamentul celui vătămat, pune în pericol nu numai viaţa ofensatorului, dar chiar şi pe cei din colectivitatea sa (familie, gintă, trib) şi nefiind supusă nici unei reglementări sau îngradiri, a fost denumită răzbunarea nelimitată.

Preview document

Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 1
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 2
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 3
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 4
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 5
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 6
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 7
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 8
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 9
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 10
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 11
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 12
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 13
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 14
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 15
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 16
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 17
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 18
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 19
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 20
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 21
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 22
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 23
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 24
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 25
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 26
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 27
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 28
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 29
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 30
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 31
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 32
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 33
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 34
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 35
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 36
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 37
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 38
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 39
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 40
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 41
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 42
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 43
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 44
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 45
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 46
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 47
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 48
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 49
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 50
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 51
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 52
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 53
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 54
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 55
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 56
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 57
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 58
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 59
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 60
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 61
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 62
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 63
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 64
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 65
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 66
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 67
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 68
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 69
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 70
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 71
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 72
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 73
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 74
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 75
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 76
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 77
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 78
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 79
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 80
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 81
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 82
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 83
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 84
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 85
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 86
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 87
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 88
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 89
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 90
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 91
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 92
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 93
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 94
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 95
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 96
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 97
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 98
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 99
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 100
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 101
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 102
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 103
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 104
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 105
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 106
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 107
Motodologia cuvântului pedeapsă - Pagina 108

Conținut arhivă zip

 • Motodologia Cuvantului Pedeapsa.doc

Alții au mai descărcat și

Asistența socială în cadrul serviciului de probațiune din România

Introducere Probațiunea reprezintă un rezultat al evoluției societății omenești în domeniul sancționării celor care, sub diferite forme, încalcă...

Reinsercția Socială a Condamnaților

INTRODUCERE Actualitatea temei. Printre multiplele probleme ale societăţii contemporane una din cele mai dificile, care necesită o atenţie...

Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale

INTRODUCERE Obiectul prezentei lucrări îl reprezintă răspunderea juridică, cu accent asupra răspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, în...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Executarea Pedepselor Complementare

În cadrul sancţiunilor de drept penal un loc important îl ocupă pedeapsa care este singura sancţiune penală şi este menită să asigure restabilirea...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Ai nevoie de altceva?