Reglementarea Măsurilor Preventive

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 30773
Mărime: 103.71KB (arhivat)
Publicat de: Ilie I.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Pavaleanu
Lucrarea de Licenta se va prezenta la Facultatea de drept "Mihail Kogalniceanu" - Iasi, sesiunea iulie 2008

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE 6
 3. CAPITOLUL I LUAREA MĂSURILOR PREVENTIVE 10
 4. Sectiunea1. Condiţiile în care se pot lua măsurile preventive 13
 5. Sectiunea 2. Organele judiciare care pot lua măsuri preventive şi actele prin care pot fi luate aceste măsuri 20
 6. Secţiunea 3. Înlocuirea, revocarea şi încetarea de drept a măsurilor preventive 23
 7. 3.1. Înlocuirea măsurilor preventive 23
 8. 3.2. Revocarea măsurilor preventive 25
 9. 3.3. Încetarea de drept a măsurilor preventive 28
 10. Secţiunea 4. Căile de atac împotriva actelor prin care se dispune asupra luării, revocării sau încetării de drept a măsurilor preventive 31
 11. 4.1. Consideraţii preliminare 31
 12. 4.2. Plângerea împotriva ordonanţei organului de cercetare penală sau a procurorului privind măsura reţinerii 32
 13. 4.3. Plângerea împotriva ordonanţei procurorului privind măsurile preventive prevăzute în art. 136 lit. b) şi c) 32
 14. 4.4. Calea de atac împotriva încheierii privind măsurile preventive 33
 15. CAPITOLUL II REGLEMENTAREA MĂSURILOR PREVENTIVE 37
 16. Secţiunea 1. Reţinerea 37
 17. 1.1 Notiune si justificare 37
 18. 1.2. Condiţii 38
 19. 1.3. Organele competente a dispune luarea măsurii 39
 20. 1.4. Actele prin care se ia măsura reţinerii 41
 21. 1.5. Durata măsurii preventive a reţinerii 42
 22. 1.6. Particularităţi în cazul infracţiunilor flagrante 43
 23. Secţiunea 2. Obligarea de a nu părăsi localitatea şi ţara 44
 24. 2.1 Obligarea de a nu parasi localitatea 44
 25. Secţiunea 3. Arestarea preventivă 51
 26. 3.1. Noţiune şi justificare 51
 27. 3.2. Modalităţi de arestare preventivă 52
 28. Sectiunea 4. Prelungirea arestării inculpatului 65
 29. Secţiunea 5. Dispoziţii speciale pentru minori 68
 30. 5.1. Drepturile proprii şi regimul special pentru minori 68
 31. 5.2. Reţinerea minorului la dispoziţia organului de cercetare penală sau a procurorului 69
 32. 5.3. Arestarea preventivă a minorului 69
 33. CAPITOLUL III LIBERAREA PROVIZORIE 71
 34. Sectiunea 1. Noţiune şi natura juridică 71
 35. 1.1 Noţiune şi justificare 71
 36. 1.2. Caracterizarea liberării provizorii 72
 37. 1.3. Natura juridică a liberării provizorii 73
 38. 1.4. Modalităţi de liberare provizorie 76
 39. Sectiunea 2. Liberarea provizorie sub control judiciar 76
 40. 2.1. Condiţiile liberării 77
 41. 2.2. Ridicarea controlului judiciar 78
 42. Sectiunea 3. Liberarea provizorie pe cauţiune 79
 43. 3.1. Cauţiunea 80
 44. 3.2. Procedura de liberare provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune 81
 45. CONCLUZII 83
 46. BIBLIOGRAFIE 84

Extras din licență

INTRODUCERE

Printre dimensiunile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are semnificaţia subordonării statului faţă de normele juridice. Problema care se ridică este dacă şi în ce măsură, subordonarea statului faţă de drept afectează libertatea umană, pentru că puterea statală şi libertatea par imposibil de conciliat în măsura în care nimeni nu poate fi liber şi constrâns în acelaşi timp.

Sentimentul libertăţii s-a născut şi s-a înălţat odată cu omul, de aceea pentru fiinţa umană a fost şi va rămâne tot atât de firească şi de legitimă cum este însăşi existenţa. Însă, oricât de intens va fi trăită şi simţită libertatea umană, ea nu va putea trece niciodată dincolo de limitele pe care condiţia socială le fixează sub semnul necesităţii. Trăind în societate omul trebuie să accepte - în scopul realizării interesului general, a „binelui social comun” - limitarea formelor lui de manifestare la dimensiunile rezonabilului. Lucrul acesta se poate înfăptui - ceea ce este de preferat - prin autocontrol, dar acesta este o cale nesigură, variabilă, aleatorie. Mai sigură este intervenţia unui factor exterior, constituit în societate prin forţa coercitivă cu care este înzestrată puterea publică. Este o cale ce are avantajul permanenţei, proporţionalităţii, posibilităţii de a fi controlată.

Constrângerea instituţionalizată este nu numai o dimensiune exclusivă a puterii publice dar este şi dimensiunea ei esenţială. Desigur, ca metodă de conducere a puterii de stat, are prioritate convingerea, constrângerea având un rol subsidiar, dar ea este omniprezentă. Orice societate organizată statal dispune de o forţă coercitivă, variind doar formele de realizare a constrângerii, intensitatea acesteia, precum şi raporturile dintre constrângere şi convingere.

Aşa cum se exprimă un prestigios autor , „relaţia dintre libertate şi constrângere trebuie să fie raţională, pentru că din acest raport rezultă veritabilul simbol al unei civilizaţii care poartă denumirea de stat de drept”; orice exagerare într-un sens sau altul este păgubitoare atât pentru individ cât şi pentru colectivitate. În ansamblu „Libertatea fără autoritate se alterează, autoritatea fără libertate degenerează” . Postularea exclusivă a libertăţii echivalează cu voluntarismul, pe când postularea exclusivă a constrângerii conduce la negarea omului, la transformarea lui într-un simplu obiect al puterii. De aceea trebuie căutat echilibrul între cele două „forţe” şi stabilită o anumită măsură. Aici intervine dreptul, oferindu-şi „bunele oficii”. Prin reguli de comportament, exprimând voinţa generală sau majorităţii membrilor societăţii, regulile de drept moderează înclinaţia iminentă naturii umane spre o libertate absolut necondiţionată. Şi tot dreptul controlează „constrângerea”, o proporţionalizează şi o înscrie în proceduri de natură să-i împiedice excesul, orientând-o nu atât împotriva celui sancţionabil, cât mai ales în scopul apărării interesului general. Deci dreptul nu se limitează la o instituţie sau la a institui şi legitima constrângerea, ci o încadrează într-un sistem de mijloace şi produceri de natură să-i împiedice degenerescenţa. Aşadar, atenuarea unui posibil conflict între libertate şi constrângere se poate realiza prin limitarea adecvată a libertăţii individului, dar şi a formelor şi intensităţii constrângerii.

Ideea de mai sus se regăseşte şi în documentele internaţionale pentru protecţia drepturilor omului . Ilustrativ, în acest sens, este art. 29 din „Declaraţia universală a drepturilor omului”, care prevede că: „fiecare persoană este supusă, în exercitarea drepturilor sale unor îngrădiri prevăzute de lege, în scopul asigurării şi respectului drepturilor şi libertăţilor altora şi în scopul satisfacerii exigenţelor cerute de morală, de ordinea publică şi de bunăstarea generală, într-o societate democrată” .

Preview document

Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 1
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 2
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 3
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 4
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 5
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 6
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 7
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 8
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 9
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 10
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 11
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 12
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 13
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 14
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 15
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 16
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 17
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 18
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 19
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 20
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 21
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 22
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 23
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 24
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 25
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 26
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 27
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 28
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 29
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 30
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 31
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 32
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 33
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 34
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 35
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 36
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 37
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 38
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 39
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 40
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 41
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 42
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 43
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 44
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 45
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 46
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 47
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 48
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 49
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 50
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 51
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 52
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 53
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 54
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 55
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 56
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 57
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 58
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 59
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 60
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 61
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 62
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 63
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 64
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 65
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 66
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 67
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 68
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 69
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 70
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 71
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 72
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 73
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 74
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 75
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 76
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 77
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 78
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 79
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 80
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 81
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 82
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 83
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 84
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 85
Reglementarea Măsurilor Preventive - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Reglementarea Masurilor Preventive.doc

Alții au mai descărcat și

Măsurile Procesuale Privative de Libertate

Introducere De-a lungul istoriei societăţii şi a evoluţiei procesului penal una din cele mai importante probleme care s-au pus în modul în care să...

Cercetarea Urmelor Accidentelor

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost preocupati pentru pregatirea cetatii, a drepturilor si intereselor lor, luând masuri...

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Arestarea Preventivă

CAP. 1 Considerații generale Arestarea preventivă este cea mai gravă măsură preventivă privativă de libertate și constă în deținerea persoanei...

Reținerea și Arestarea Preventivă

INTRODUCERE Statului român, printre dimensiunile definitorii se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Urmărirea și judecarea unor infracțiuni flagrante și procedura recuperării pagubei în cazul condamnării sau al luării unei măsuri preventive pe nedrept

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCEDURILE SPECIALE 1.1 NOTIUNEA DE PROCEDURA SPECIALA In vederea realizarii scopului sau, procesul...

Măsurile preventive

Notiunea de masuri preventive in scopul acestora Masurile preventive reprezinta acea categorie a masurilor procesuale, prevazute de lege, cu...

Te-ar putea interesa și

Reținerea și Arestarea Preventivă

INTRODUCERE Statului român, printre dimensiunile definitorii se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Jurisprudență

Constitutie, dispozitiile acestora urmând a se aplica numai cu privire la bunurile prevazute în art. 135 alin. (4) din Constitutie, bunuri ce fac...

Arestul la domiciliu

DISPOZITII GENERALE: Masurile de preventie sunt institutii de drept procesual penal cu caracter de constrangere prin care inculpatul este...

Urmărirea și judecarea unor infracțiuni flagrante și procedura recuperării pagubei în cazul condamnării sau al luării unei măsuri preventive pe nedrept

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCEDURILE SPECIALE 1.1 NOTIUNEA DE PROCEDURA SPECIALA In vederea realizarii scopului sau, procesul...

Măsurile preventive

Notiunea de masuri preventive in scopul acestora Masurile preventive reprezinta acea categorie a masurilor procesuale, prevazute de lege, cu...

Reglementarea măsurilor preventive

1.Consideraţii introductive privind reglementarea măsurilor preventive prin prisma protecţiei europene a drepturilor omului Printre dimensiunile...

Drept Penal - Cursuri

Cazurile în care se poate dispune arestarea prevazute de art. 148 lit. e si h din C. proc. pen. Ordine de drept. Ordine publica. Ordine...

Drept procesual penal - partea generală

CAPITOLUL I NOÞIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL PROCESUAL PENAL Secþiunea I-a Normele de drept procesual penal 1. Noþiune Normele de drept...

Ai nevoie de altceva?