Actele organelor de urmărire penală

Licență
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 28932
Mărime: 88.62KB (arhivat)
Publicat de: Raluca N.
Puncte necesare: 11

Extras din licență

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ

1.1 Noțiunea, obiectul și principiile urmăririi penale

În cadrul procesului penal, pot fi deosebite anumite funcțiuni procesuale esențiale, care împreună, contribuie la atingerea scopului final al acestei activități sociale. Funcțiunile procesuale se realizează în cadrul fazelor procesuale care sunt alcătuite dintr-un ansamblu de acte și măsuri procesuale și procedural, având de îndeplinit un obiectiv limitat subsumat obiectivului general al procesului penal . În fiecare fază procesuală sunt rezolvate problem de a căror soluție depinde trecerea dosarului penal în faza următoare.

Între fazele sau subdiviziunile procesului penal, urmărirea penală, datorită finalității și funcțiunii sale proprii, ocupă un loc deosebit . În literatura de specialitate, numeroși autori au subliniat importanța urmăririi penale ca fază distinct a procesului penal. Astfel, în unele opinii se arată, pe bună dreptate, că necesitatea de a contracara activitatea infracțională a condus la înființarea unor organe specializate care să realizeze anumite activități specific într-o fază premergătoare desfășurării judecății . Existența fazei de urmărire penală este justificată și de faptul că în epoca modern, se săvârșesc infracțiuni prin folosirea unor procedee și tehnici noi tot mai perfecționate, uneori criminalitatea căpătând caracter organizat , toate acestea au impus o preocupare sporită din partea statului pentru combaterea fenomenului infracțional.

Conform legii, urmărirea penală se înfățișează ca o fază obligatorie în marea majoritate a cauzelor penale. Sunt însă, situații excepționale în care procesul penal are forme atipice, în sensul inexistenței urmăririi penale. Astfel, conform art. 2781 alin. (8) lit. c) Vechiul Cod de procedură penală , instanța sesizată prin plângerea persoanei ale cărei interese legitime au fost vătămate prin acte de netrimitere în judecată ale procurorului poate dispune admiterea plângerii și reținerea cauzei spre judecare prin încheiere.

În Noul cod de procedură penală urmărirea penală ca primă fază a procesului penal, a fost regândită şi simplificată pentru a răspunde mai bine cerinţei de desfăşurare cu celeritate şi cu mai multă eficienţă a procesului penal.

Regândirea reglementării etapei de urmărire penală în noul cod de procedură penală introduce mai multe elemente de noutate.

Un prim element de noutate constă în eliminarea etapei actelor premergătoare şi realizarea tuturor activităţilor în cadrul etapei de urmărire penală care se împarte în două faze distincte: faza de investigare a faptei şi faza de investigare a persoanei.

Faza de investigare a faptei începe prin sesizarea organelor judiciare competente, iar faza de investigare a persoanei debutează prin actul de începere a urmării penale faţă de suspect atunci când din probe rezultă bănuiala rezonabilă că această persoană a săvârşit o infracţiune .

Obiectul urmăririi penale. Conform legislației anterioare , urmărirea penală are ca obiect străngerea probelor necesare cu privire la existența infracțiunilor, la identificarea făptuitorilor și la stabilirea răspunderii acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată.

Conform art. 285 alin. (1) din Noul cod de procedură penală ,, urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea persoanelor care au săvârşit o infracţiune şi la stabilirea răspunderii penale a acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată,, .

Prin ,,strângerea probelor necesare ,, se înțelege, cum pe bună dreptate s-a subliniat în literatura de specialitate, atât operația de adunare a probelor, cât și examinarea și evaluarea lor, pentru a se constata dacă sunt suficiente în vederea luării hotărârii privind trimiterea sau netrimiterea în judecată .

Bibliografie

1. Apetrei M., Drept procesual penal, vol. I, Partea generală, şi vol. ÎI, Partea specială, Editura Victor, Bucureşti 2007.

2. Boroi Al., Drept Penal şi drept procesual - penal, Editura C.H. Beck. 2006

3. Buneci P., Drept procesual penal, vol. I, II, III, Editura SemnE, Bucureşti 2006;

4. C.A. Braşov, decizia penală nr. 309/R din 7 aprilie2004, în C.P.J.P. 2003-2004

5. Codul de procedură penală actualizat 2012, republicat în M.Of nr. 78 din 30 aprilie 1997

6. Codul penal,adoptat prin Legea Nr. 286 din 17 iulie 2009,intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014

7. Constituţia României;

8. Dongoroz V., colectiv, Noul Cod de procedură penală și Codul de procedură penală anterior – prezentare comparativă, Ed. Politică, București

9. Dongoroz V., Siegfried K. și colectiv., Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea specială., vol. II, Ed. Academiei, București 1976 Dongoroz, V., Kahane, S., Antoniu, G., Bulai, C., Iliescu, N., Stănoiu, R., Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român, vol. I, (II) Ed. Academiei, București, 1975

10. Gheorghe D., Administrarea şi aprecierea probelor în procesul penal, Pro lege nr. 2/2006.

11. Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1390 din 14 aprilie 2008,www.legalis.ro

12. Kahane S., Dreptul procesual penal în România, Ed/ Didactică și Pedagogică, București 1963, p. 209

13. Lazăr A., Supravegherea procurorului asupra actelor premergătoare. Activitatea informativ-investigativă a poliției judiciare și materializarea ei în mijloace de probă, în Dreptul, nr. 1/2005, p. 197-210

14. Legea de punere în aplicare a dispozițiilor Noului cod de procedură penală nr. 255/2013

15. Legea nr. 104/1992 pentru modificarea si completarea Codului penal, a Codului de procedura penala si a altor legi, precum si pentru abrogarea Legii nr. 59/1968 si a Decretului nr. 218/1977

16. Legea nr. 135 din 1 iulie 2010, privind Codul de procedură penală, Intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014

17. Lordre A., Formalite et instruction judiciaire, Lyon, 1624, Cartea I, art. 1, nr, 1 și Cartea III, art. 2,39.

18. Lorincz A.L, Drept procesual penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005.

19. Lorincz A.L, Drept procesual penal, Partea generală. Editura Pro Universitaria , Bucureşti, 2006.

20. Lorincz A.L, Drept procesual penal, Partea specială. Editura Pro Universitaria , Bucureşti, 2007.

21. Mateuț, Gh., Tratat de procedură penală, Partea specială, vol. I, Ed. C.H. Beck, București, 2007

22. Neagu I. , Tratat de procedură penală. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2010

23. Neagu I. , Tratat de procedură penală. Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2010

24. Neagu I., Drept procesual penal, Tratat, Ed. Academiei Române, București, 1988,

25. Neagu I., Drept Procesual Penal. Tratat. Partea generală; Editura Global Lex, Bucureşti, 1997.

26. Neagu I., Lucia Moldovan, Drept procesual penal. Îndreptar de practică judiciară, Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1982

27. Neagu I., Tratat de drept procesual penal.Partea specială, Editura Universul Juridic 2011, București

28. Neagu I., Tratat de procedură penală. Partea generală, Ed Universul Juridic, București, 2008

29. Neagu I., Tratat de procedură penală. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureșri 2011

30. Neagu I., Tratat de procedură penală.Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2008

31. Pop Tr., Propuneri de lege ferenda privind sfera noţiunii de parte în procesul penal, R. R. D. nr.8 , 1980.

32. Răileanu R.P., Elemente de noutate în desfășurarea procesului penal aduse prin Noul Cod de procedură penală – Legea nr. 135/2010, Școala Națională de grefieri, București, 2013

33. Theodoru G. Gr., Drept procesual penal, Ed. Didactică și Pedagogică, București 1979

34. Theodoru Gh, L.Moldovan, Drept procesual penal roman, E.D.P.

35. Theodoru Grigore Gh., Drept procesual penal, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1979

36. Theodoru Grigore Gh., Drept procesual penal, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1979

37. Udroiu M., Procedură penală. Partea specială, Ed. Universul Juridic, București 2011

38. Volonciu N., Drept procesual penal, Ed. Didactică și pedagogică, București, 1972 Dincu A., Criminoloogie, Tipografia Universității București, 1984

39. Volonciu N., Drept procesual penal, Ed. Didactică și pedagogică, București, 1972

40. Volonciu N., Tratat de procedură penală, Editura Paideia, Bucureşti, 2001.

41. Volonciu N., Tratat de procedură penală. Partea specială, vol II., Ed. Paideia, București, 1999

42. Volonciu N., Tratat de procedură penală. Partea specială, vol. II, Ed. Paideia, București, 1999

Preview document

Actele organelor de urmărire penală - Pagina 1
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 2
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 3
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 4
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 5
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 6
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 7
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 8
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 9
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 10
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 11
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 12
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 13
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 14
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 15
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 16
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 17
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 18
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 19
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 20
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 21
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 22
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 23
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 24
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 25
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 26
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 27
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 28
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 29
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 30
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 31
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 32
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 33
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 34
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 35
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 36
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 37
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 38
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 39
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 40
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 41
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 42
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 43
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 44
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 45
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 46
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 47
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 48
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 49
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 50
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 51
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 52
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 53
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 54
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 55
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 56
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 57
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 58
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 59
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 60
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 61
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 62
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 63
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 64
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 65
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 66
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 67
Actele organelor de urmărire penală - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Actele Organelor de Urmarire Penala.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul la un proces echitabil

1 SCURT ISTORIC AL DREPTURILOR OMULUI Se poate afirma că istoria drepturilor omului se confundă cu istoria omenirii. Convingerea că oamenilor li...

Urmărirea penală - prima fază a procesului penal

CAPITOLUL I NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE. ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ 1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI...

Violul

САР. І ІNТRОDUСERE Ѕесtіunеa І -Аѕресtе соmmunе 1. Lіbеrtatеa іndіvіduala-соnсерt ѕі сaraсtеrіzarе Vіaţa ѕехuală rерrеzіntă о latură dеоѕеbіt...

Procuratura

INTRODUCERE În Moldova, activitatea Procuraturii a fost creată prin Regulamentul din 23 iulie 1812, privind instituirea administrației provizorii....

Activitatea Procurorului în Cadrul Urmăririi Penale - Reglementare și Implicații Practice

1. Competenţa procurorului Potrivit art. 201 din Cod pr. pen., urmărirea penală se efectuează de către procuror şi de către organele de cercetare...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale

I.1. Obiectul şi principiile specifice urmării penale §1. Urmărirea penală ca primă fază a procesului penal român 1) Desfăşurarea procesului...

Te-ar putea interesa și

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Urmărirea penală - prima fază a procesului penal

CAPITOLUL I NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE. ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ 1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI...

Dreptul de apărare - apărătorul, instrument al asistenței juridice

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. Sectiunea 1: Dreptul de aparare- drept fundamental al omului ( aparitie si evolutie) Dezvoltarea...

Urmărirea penală

Întroducere În vechime procesul penal se defăşoară mai mult la instanţă sau aproape în exclusivitate în faţa acestei. Nu există decît în forme...

Părțile în Procesul Penal

PĂRŢILE ÎN PROCESUL PENAL CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA. ESENŢA. SCOPUL PROCESULUI PENAL. NOŢIUNEA...

Noțiunea și ordinea efectuării acțiunii de urmărire penală

Notiunea şi ordinea efectuarii acţiunii urmaririi penale Introducere În literatura de specialitate numerosi autori au subliniat necesitatea si...

Drept procesual penal și criminalistică

(BILETUL NR.1) 1.Liberarea provizorie sub control judiciar si pe cautiune a persoanei retinute Liberarea provizorie sub control judiciar poate fi...

Drept procesual penal - partea specială

CAPITOLUL I URMĂRIREA PENALĂ Secţiunea I-a Noţiunea, obiectul şi principiile specifice urmăririi penale 1. Noţiune Urmărirea penală este...

Ai nevoie de altceva?