Procuratura

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 12875
Mărime: 73.47KB (arhivat)
Publicat de: Tatiana C.
Puncte necesare: 8
Materie: Organele de Ocrotire a Normelor de Drept

Cuprins

 1. INTRODUCERE .. 2
 2. CAPITOLUL I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA PROCURATURII. COMPETENȚA ȘI DOMENIILE DE ACTIVITATE 3
 3. 1.1. Atribuțiile și competențele Procuraturii și Procurorului 3
 4. 1.2. Conducerea și exercitarea urmăririi penale 4
 5. 1.3. Participarea procurorului la înfăptuirea justiției și actele procurorului ..7
 6. CAPITOLUL II. STRUCTURA ȘI ATRIBUȚIILE FUNCȚIONALE ALE PROCURATURII .9
 7. 2.1. Structura și personalul Procuraturii .9
 8. 2.2. Statutul Procurorului ...12
 9. 2.3. Drepturile și obligațiile procurorilor .15
 10. 2.4. Răspunderea procurorilor ...18
 11. 2.5. Protecția de stat a procurorului ..20
 12. CAPITOLUL III. ORGANELE CONSULTATIVE ȘI ORGANELE DE AUTOADMINISTRARE DIN CADRUL PROCURATURII 22
 13. 3.1. Colegiul Procuraturii și Colegiul de Calificare 22
 14. 3.2. Consiliul Superior al Procurorilor ..24
 15. 3.3. Colegiul disciplinar ...28
 16. CONCLUZII 33
 17. BIBLIOGRAFIE ... ..34

Extras din referat

INTRODUCERE

În Moldova, activitatea Procuraturii a fost creată prin Regulamentul din 23 iulie 1812, privind instituirea administrației provizorii. Instituția Procuraturii era un element nou pentru sistemul de drept existent în Moldova. Procuratura a fost copiată după modelul rusesc cu unele modificăriîn ordinea numirii procuraturilor. A fost schimbată și denumirea de procuror - în Moldova acestuia i se zicea procurator. În mai 1818, pe lîngă Guvern a fost desmnat un procurator regional, iar în județe procuratori de județ de asemenea au fost instituite procuraturile județene și aprobate statele de funcționari.

Funcția de Procurator regional a funcționat în Basarabia pînă în 1859, cînd a fost organizată judecătoria districtuală Chișinău, procuratorii fiind instituiți pe lîngă judecătoria districtuală și Curtea de Apel.

După instaurarea puterii sovietice la 2 august 1940 a fost creată Procuratura R.S.S.M., procuraturile de județ Bălți, Bender, Cahul, Chișinău, Orhei și Soroca.

Odată cu adoptarea Constituției U.R.S.S. (1977) și a Constituției R.S.S.M. (1978) s-au întărit considerabil pozițiile Procuraturii. Spre deosebire de constituțiile precedente, Procuraturii i se consacră un întreg capitol în care se conțin principiile de organizare și funcționare, în special independența de oricare alte organe.

După proclamarea independenței și suveranității, Republica Moldova a declarat instituirea unui stat bazat pe drept și promovarea valorilor unanim recunoscute.

În prezent, potrivit art. 124 din Constituția Republicii Moldova, Procuratura reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor, conduce și exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanțele judecătorești, în condițiile legii.

.

CAPITOLUL I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA PROCURATURII. COMPETENȚA ȘI DOMENIILE DE ACTIVITATE

Procuratura este o instituție autonomă în cadrul autorității judecătorești, care, în limitele atribuțiilor și competenței, apără interesele generale ale societății, ordinea de drept, drepturile și libertățile cetățenilor, conduce și exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanțele de judecată, în condițiile legii. Procurorul este persoana cu funcție de răspundere prin al cărei intermediu Procuratura își exercită atribuțiile. Procuratura își desfășoară activitatea pe principiul legalității.

Activitatea Procuraturii este transparentă și presupune garantarea accesului societății și al mijloacelor de informare în masă la informațiile despre această activitate, cu excepția restricțiilor prevăzute de lege. Principiul independenței exclude posibilitatea de subordonare a Procuraturii autorității legislative și celei executive, precum și de influență sau de imixtiune a unor alte organe și autorități ale statului în activitatea Procuraturii. Procurorul își organizează activitatea și o desfășoară pe principiul autonomiei, asigurat prin independență procesuală și control judecătoresc, care îi oferă posibilitatea de a lua de sine stătător decizii în cauzele și în cazurile pe care le examinează. În activitatea Procuraturii, controlul ierarhic intern și controlul judecătoresc sînt principii care asigură exercitarea dreptului procurorului ierarhic superior de a verifica legalitatea deciziilor emise de procurorul ierarhic inferior, precum și posibilitatea contestării în instanță de judecată a deciziilor și a acțiunilor cu caracter procesual ale procurorului.

Activitatea Procuraturii este reglementată de Constituția Republicii Moldova, de prezenta lege, de alte acte legislative, precum și de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

1.1. Atribuțiile și competențele Procuraturii și Procurorului

Procuratura:

a) în numele societății și în interes public, asigură aplicarea legii, apără ordinea de drept, drepturile și libertățile cetățeanului atunci cînd încălcarea acestora atrage sancțiune penală;

b) conduce și exercită urmărirea penală;

c) reprezintă învinuirea în instanță de judecată;

d) participă, în condițiile legii, la judecarea cauzelor civile, inclusiv de contencios administrativ, și contravenționale în care procedura a fost intentată de ea;

e) asigură asistența juridică și colaborarea internațională în domeniul său de activitate;

f) implementează politica penală a statului;

g) asigură protecție eficientă martorilor, victimelor infracțiunii și altor participanți la proces;

h) intentează acțiune civilă în cazurile prevăzute de lege;

i) exercită controlul respectării legilor în locurile de detenție preventivă și în penitenciare;

j) exercită controlul legalității în Forțele Armate;

k) exercită controlul asupra executării hotărîrilor judecătorești în cauzele penal

Bibliografie

1. http://www.procuratura.md/md/ist/

2. Constituția RM

3. Note de Curs, ORGANELE DE OCROTIRE A NORMELOR DE DREPT (Ciclul I), Mihail Nistor, Chișinău 2013

4. Codul de Procedură penală al RM

5. http://www.referatele.com/referate/drept/online4/Procuratura-ca-subiect-al-dreptului-de-procedura-penala---Procurorul-referatele-com.php

6. Note de Curs, ORGANELE DE OCROTIRE A NORMELOR DE DREPT (Ciclul I), Mihail Nistor, Chișinău 2013

7. Note de Curs, ORGANELE DE OCROTIRE A NORMELOR DE DREPT (Ciclul I), Mihail Nistor, Chișinău 2013

8. Legea Procuraturii al RM

9. Note de Curs, ORGANELE DE OCROTIRE A NORMELOR DE DREPT (Ciclul I), Mihail Nistor, Chișinău 2013

10. Note de Curs, ORGANELE DE OCROTIRE A NORMELOR DE DREPT (Ciclul I), Mihail Nistor, Chișinău 2013

Preview document

Procuratura - Pagina 1
Procuratura - Pagina 2
Procuratura - Pagina 3
Procuratura - Pagina 4
Procuratura - Pagina 5
Procuratura - Pagina 6
Procuratura - Pagina 7
Procuratura - Pagina 8
Procuratura - Pagina 9
Procuratura - Pagina 10
Procuratura - Pagina 11
Procuratura - Pagina 12
Procuratura - Pagina 13
Procuratura - Pagina 14
Procuratura - Pagina 15
Procuratura - Pagina 16
Procuratura - Pagina 17
Procuratura - Pagina 18
Procuratura - Pagina 19
Procuratura - Pagina 20
Procuratura - Pagina 21
Procuratura - Pagina 22
Procuratura - Pagina 23
Procuratura - Pagina 24
Procuratura - Pagina 25
Procuratura - Pagina 26
Procuratura - Pagina 27
Procuratura - Pagina 28
Procuratura - Pagina 29
Procuratura - Pagina 30
Procuratura - Pagina 31
Procuratura - Pagina 32
Procuratura - Pagina 33
Procuratura - Pagina 34

Conținut arhivă zip

 • Procuratura.docx

Alții au mai descărcat și

Dreptul la un proces echitabil

1 SCURT ISTORIC AL DREPTURILOR OMULUI Se poate afirma că istoria drepturilor omului se confundă cu istoria omenirii. Convingerea că oamenilor li...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Actele organelor de urmărire penală

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ 1.1 Noțiunea, obiectul și principiile urmăririi penale În cadrul procesului penal, pot...

Organizarea și Exercitarea Avocaturii

§1. Caracterizarea profesiei. Principii şi reguli fundamentale ale exercitării avocaturii Nu putem începe analiza referitoare la organizarea...

Statutul magistratului procuror

I. Noțiuni generale Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii. Procurorii care...

Orgaziarea și Exercitarea Profesiei de Avocat

DISPOZITII GENERALE Profesia de avocat este libera si independenta, cu organizare si functionare autonoma, in conditiile legii 51/1995 republicata...

Statul și Dreptul în Dacia Romană

1. RĂDĂCINILE DACO-ROMANE ALE STATULUI ŞI DREPTULUI ROMÂNESC Strămoşii noştri, geto-dacii, după cum afirmă părintele istoriei Herodot, aparţinea...

Activitatea Procurorului în Cadrul Urmăririi Penale - Reglementare și Implicații Practice

1. Competenţa procurorului Potrivit art. 201 din Cod pr. pen., urmărirea penală se efectuează de către procuror şi de către organele de cercetare...

Te-ar putea interesa și

Organizarea, funcționarea și structura ministerului public

INTRODUCERE Pe teritoriul actual al României, activitatea judecătorească a apărut şi a evoluat odată cu organizarea statală. La început,...

Rolul procurorului la exercitarea următorul penale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realizarea justiţiei penale în cazul săvîrşirii unor fapte penale este posibilă în urma înfăptuirii unei...

Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante

Apropierea maximă a sancţiunii faţă de momentul comiterii faptei social-periculoase, este unul din principalele avantaje ale acestei...

Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu

INTRODUCERE Societatea a acumulat în decursul dezvoltării sale o anumită experienţă, lucru care a dus la formarea unor reguli care să-i asigure...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Procurorul

Introducere Orice organizare statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordnea de drept în acel stat şi în baza cărora...

Procuratura

Notiunea si Componenta Sistemul organelor procuraturii reprezinta un sistem unic, centralizat, erarhizat, si independent toate procuraturile...

Rolul Procuraturii în Asigurarea Dreptului Fundamental la Proprietate

INTRODUCERE Actualitatea temei. Proprietatea, ca fenomen social obiectiv, este indisolubil legată de personalitatea umană. Coexistența indivizilor...

Ai nevoie de altceva?