Organizarea, funcționarea și structura ministerului public

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 30405
Mărime: 100.97KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valerica Nistor

Cuprins

 1. Cuprins
 2. INTRODUCERE 3
 3. CAPITOLUL 1 5
 4. ORGANIZAREA, FUNCŢIONAREA ŞI STRUCTURA MINISTERULUI PUBLIC 5
 5. 1.1.Consideraţii generale 5
 6. 1.2 Structura şi ierarhia funcţiilor din cadrul Ministerului Public 5
 7. CAPITOLUL 2
 8. ORGANIZAREA, STRUCTURA ŞI CONDUCEREA PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 9
 9. 2.1 Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) 14
 10. 2.2.1 Organizarea DNA 14
 11. 2.2.2 Atribuţiile procurorului şef DNA 16
 12. 2.2.3. Atribuţiile procurorilor şefi adjuncţi ai DNA 19
 13. 2.2.4 Organizarea si atribuţiile adunării generale a procurorilor si ale Colegiului de conducere al DNA 19
 14. 2.3 Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 21
 15. 2.3.1 Conducerea, structura şi atribuţiile Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (precurtat"DIICOT" sau"Direcţia") 21
 16. 2.3.2 Competenţele serviciilor şi birourilor din cadrul structurii centrale a DIICOT 24
 17. 2.3.3 Centrul de aplicaţii operaţionale al procurorilor 26
 18. 2.3.4 Compartimentul de specialişti ai DIICOT 27
 19. 2.3.5 Serviciile şi birourile teritoriale 28
 20. 2.4. Secţia de urmărire penală şi criminalistică 29
 21. 2.4.1 Atribuţiile procurorilor şefi şi structura secţiei de urmărire penală şi criminalistică 29
 22. 2.4.2 Serviciul de urmărire penală 30
 23. 2.4.3 Serviciul pentru coordonarea activităţii Ministerului Public 33
 24. 2.5. Secţia judiciară 34
 25. 2.5.1 Structura Secţiei judiciare 34
 26. 2.6. Secţia de resurse umane şi documentare 38
 27. 2.7. Secţia parchetelor militare 45
 28. CAPITOLUL 3 65
 29. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PARCHETELOR DE PE LÂNGĂ CURŢILE DE APEL, TRIBUNALE ŞI JUDECĂTORII 65
 30. 3.1 Structura şi conducerea parchetelor de pe lângă curţile de apel 65
 31. 3.2. Structura şi conducerea parchetului militar 70
 32. 3.3. Structura şi conducerea parchetelor de pe lângă tribunale şi a parchetelor de pe lângă tribunalele pentru minori şi familie 72
 33. 3.4. Structura judecătorii şi conducerea parchetelor de pe lângă judecătorii 74
 34. CAPITOLUL 4 COLEGIILE DE CONDUCERE ŞI ADUNĂRILE GENERALE ALE PROCURORILOR 76
 35. 4.1. Colegiile de conducere 76
 36. 4.2. Adunările generale ale procurorilor 78
 37. STUDIU DE CAZ 80
 38. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 87
 39. BIBLIOGRAFIE 89

Extras din disertație

INTRODUCERE

Pe teritoriul actual al României, activitatea judecătorească a apărut şi a evoluat odată cu organizarea statală. La început, activitatea judiciară era realizată împreună cu celelalte activităţi ale statului, neavând un caracter independent şi nefiind exercitată de persoane specializate.

Primele menţiuni privind instituţia datează din 1831, când Regulamentul Organic al Valahiei a prevăzut înfiinţarea Ministerului Public. În Moldova, Ministerul Public a fost instituit printr-o lege din 26 martie 1862.

Prin Legea de organizare judiciară din 9 iulie 1865, Ministerul Public a fost organizat după principiile stabilite în Franţa, ţara de origine a instituţiei. După unirea într-un singur stat a tuturor provinciilor române, în 1918, a existat o preocupare de armonizare a legislaţiei pe întregul teritoriu naţional, inclusiv în ceea ce priveşte organizarea puterii judecătoreşti.

Legea de organizare judecătorească din 24 iunie 1924 are dispoziţii privind structura Ministerului Public, însă în privinţa competenţelor şi a modulului de acţiune, face trimitere la Codul de procedură penală.

După 1945, România a intrat într-o etapă nouă a istoriei sale, când, treptat, în organizarea judecătorească apar influenţe sovietice.

Prin Decretul nr. 2 din 22 aprilie 1948 privind organizarea şi funcţionarea Parchetului s-a stabilit că „Parchetul supraveghează respectarea legilor penale, atât de către funcţionarii publici, cât şi de ceilalţi cetăţeni”. Principala sarcină era vegherea la urmărirea şi pedepsirea crimelor împotriva ordinii şi libertăţii democratice a intereselor economice, independenţei naţionale şi suveranităţii statului român.

Parchetul funcţiona sub conducerea ministrului justiţiei. Procurorii se bucurau de stabilitate.Procurorul general era numit de către Prezidiul Marii Adunări Naţionale, la propunerea Guvernului, după recomandarea ministrului justiţiei.

Legea nr. 6/1952 pentru înfiinţarea şi organizarea Procuraturii elimina din textele legislative sintagma „Minister Public” înlocuind-o cu termenul „procuror” iar Parchetul este numit Procuratura. Noua instituţie astfel creată era un organ independent, subordonat exclusiv organului suprem al puterii de stat şi Consiliului de Miniştri. Procurorul general era numit de Marea Adunare Naţională. Procuratura exercita activitatea de supraveghere şi asigurare a respectării legii, apără drepturile şi interesele legale ale cetăţenilor.

A fost înfiinţată Procuratura Generală ca aparat central de conducere a tuturor unităţilor de procuratură formată din 8 direcţii şi 3 servicii.

Odată cu adoptarea Legii nr. 60/1968 pentru organizarea şi funcţionarea Procuraturii, a Codului penal şi a Codului de procedură penală, România devine prima ţară din Europa centrală şi de Est care reintroduce în legislaţie principii procesual penale europene, eliminând influenţele sovietice.Legea prevedea dreptul procurorului de a da dispoziţii obligatorii şi de a lua măsuri cu privire la efectuarea oricărui act de urmărire penală, precum şi de a încuviinţa, autoriza, confirma sau infirma actele şi măsurile procesuale ale organului de urmărire penală.

Se consacra dreptul procurorului de a efectua orice act de urmărire în orice cauză şi obligativitatea efectuării urmăririi în cazurile prevăzute de lege.

Procurorul ierarhic superior putea să îndeplinească oricare din atribuţiile procurorilor din subordine sau să suspende ori să anuleze dispoziţiile acestora.

În decembrie 1991 a fost adoptată noua Constituţie a României, cu modificările şi completările efectuate în 2003, care reflectă schimbările democratice produse în ţară în decembrie 1989 şi consacră o serie de principii noi în ceea ce priveşte activitatea judecătorească.

La 1 iulie 1993 a intrat în vigoare Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, care, în conformitate cu prevederile constituţionale, reintroduce termenul de „minister public", punând bazele organizării şi funcţionării noii instituţii.Prin această lege a fost eliminată din competenţa procurorului atribuţia de supraveghere generală, păstrându-i-se numai atribuţiile judiciare.

În urma modificării din 1996, a fost eliminată denumirea de Parchet General şi a fost instituită funcţia de procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel.

Ulterior revizuirii Constituţiei prin Legea nr. 429 din 13 octombrie 2003, au fost adoptate Legea nr. 303 din 28 mai 2004 privind statutul magistraţilor şi Legea nr. 304 din 28 mai 2004 privind organizarea judiciară, care au înlocuit Legea nr. 92/1992, armonizând legislaţia română cu cea europeană, în procesul de pregătire a integrării României în Uniunea Europeană.

S-a statuat independenţa procurorului în soluţiile pe care le dispune, iar cariera magistratului a trecut în competenţa Consiliului Superior al Magistraturii, au fost reglementate noile structuri specializate de combatere a corupţiei şi crimei organizate.

CAPITOLUL 1

ORGANIZAREA, FUNCŢIONAREA ŞI STRUCTURA MINISTERULUI PUBLIC

1.1.Consideraţii generale

Ministerul Public este parte componentă a autorităţii judecătoreşti, iar atribuţiile sale sunt prevăzute în Constituţia României, în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi speciale.

Ministerul Public reprezintă, în activitatea judiciară, interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor iar atribuţiile şi le exercită prin procurori constituiţi în parchete, în condiţiile legii.

Structura şi organizarea Ministerului Public sunt prevăzute în Legea nr. 304/2004, în alte legi speciale, precum şi în Regulamentul de ordine interioară al parchetelor din 21 februarie 2007.

Din Ministerul Public fac parte: Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetele de pe lângă curţile de apel, parchetele de pe lângă tribunale, parchetele de pe lângă tribunalele pentru minori şi familie, parchetele de pe lângă judecătorii şi parchetele militare, conform organigramei prevăzute în anexa la Regulament.

Parchetele militare sunt organizate după cum urmează: Secţia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel; Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial şi parchetele militare de pe lângă tribunalele militare.

Preview document

Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 1
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 2
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 3
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 4
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 5
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 6
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 7
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 8
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 9
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 10
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 11
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 12
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 13
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 14
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 15
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 16
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 17
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 18
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 19
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 20
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 21
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 22
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 23
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 24
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 25
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 26
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 27
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 28
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 29
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 30
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 31
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 32
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 33
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 34
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 35
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 36
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 37
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 38
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 39
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 40
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 41
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 42
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 43
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 44
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 45
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 46
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 47
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 48
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 49
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 50
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 51
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 52
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 53
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 54
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 55
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 56
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 57
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 58
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 59
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 60
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 61
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 62
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 63
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 64
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 65
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 66
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 67
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 68
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 69
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 70
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 71
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 72
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 73
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 74
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 75
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 76
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 77
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 78
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 79
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 80
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 81
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 82
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 83
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 84
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 85
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 86
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 87
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 88
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 89
Organizarea, funcționarea și structura ministerului public - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Organizarea, Functionarea si Structura Ministerului Public.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Interdisciplinare Privind Criminalitatea în Domeniul Corupției

INTRODUCERE Coruptia in Romania este evaluata ca fiind foarte mare de catre diverse studii (Transparency International, PricewaterhouseCoopers,...

Tratatul de aderare a României la UE

Titlul lucrării:¬ „Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană-negocieri prevederi şi impact” INTRODUCERE MOTIVAREA TEMEI DE DISERTAŢIE...

Cercetarea la fata locului

INTRODUCERE Cercetarea la fața locului este una dintre cele mai importante activități care se desfășoară de către organele judiciare în vederea...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere După cum se ştie, orice activitate infracţională presupune prezenţa făptuitorului la faţa locului şi desfăşurarea de către acesta a...

Aspecte Metodologice Criminalistice Privind Pruncuciderea

CAPITOLUL I . PRUNCUCIDEREA INFRACŢIUNE CONTRA VIETII UNEI PERSOANE 1.1 PRUNCUCIDEREA 1.1.1 OCROTIREA VIEŢII PRIN MIJLOACE DE DREPT Dreptul la...

Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Corupția și formele ei

Consideratiuni generale Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pîna în prezent unul dintre cele mai grave...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere Eficacitatea muncii de descoperire şi cercetare a infracţiunilor în mare măsură este condiţionată de oportunitatea şi plenitudinea...

Te-ar putea interesa și

Analiza Impozitelor Directe la Nivelul Județului Cluj

Introducere Am ales această temă de lucrare, pentru că este o problemă de mare actualitate. Date fiind importanţa şi complexitatea temei, mi-am...

Președintele României

CAPITOLUL I ISTORICUL ŞI ROLUL INSTITUŢIEI ŞEFULUI STATULUI Secţiunea 1 Aprecieri introductive 1.1 Consideraţii generale Instituţia şefului...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Garda Financiară și Atribuțiile sale de Control

INTRODUCERE ’’Sa nu faci multe legi, si chiar de le faci vezi sa fie bune si mai cu seama ai grija sa fie ascultate si aduse la îndeplinire,...

Prezentarea Primăriei Sector 2

1. Prezentarea Primariei Sectorului 2 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Institutia publica in care s-a...

Intocmirea, conținutul informațional și circuitul documentelor în cadrul stării civile

Cap.I. Organizarea si functionarea starii civile STAREA CIVILA Cadrul organizatoric si functional al activitatilor de stare civila; organizarea...

Organizarea și Exercitarea Activității de Audit Public Intern

A. Prevederi legale privind auditul public intern În tara noastra cadrul legislativ care face referire la activitatea de audit public intern este...

Organizarea și funcționarea ministerelor

CAPITOLUL 1.MINISTER- DEFINIREA TERMENULUI Ministerele sunt organe de specialitate ale administratiei publice centrale care realizeaza politica...

Ai nevoie de altceva?