Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor

Proiect
7/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 34563
Mărime: 124.01KB (arhivat)
Publicat de: Caius Iacob
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Vintila

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE
 2. Secţiunea 1. Consideraţii preliminare.1
 3. 1.1. Noţiuni generale.1
 4. 1.2. Importanţa şi rolul investigaţiei criminalistice a omorului.2
 5. 1.3. Aspecte referitoare la apariţia şi stingerea dreptului la viaţă.3
 6. CAPITOLUL II. PROBLEME CARE TREBUIE LĂMURITE ÎN CURSUL CERCETĂRII
 7. Secţiunea 1. Stabilirea cauzei şi naturii morţii. 5
 8. 1.1. Natura morţii.5
 9. 1.2. Cauza nemijlocită a morţii.7
 10. Secţiunea 2. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii.8
 11. 2.1. Identificarea locului în care a fost săvârşit omorul.8
 12. 2.2. Stabilirea momentului comiterii infracţiunii.9
 13. Secţiunea 3. Metodele şi mijloacele folosite pentru săvârşirea şi acoperirea infracţiunii.9
 14. Secţiunea 4. Identitatea şi calitatea victimei.11
 15. Secţiunea 5. Făptuitorii, calitatea acestora şi contribuţia la săvârşirea Infracţiunii.13
 16. Secţiunea 6. Mobilul şi scopul săvârşirii infracţiunii.14
 17. Secţiunea 7. Condiţiile şi împrejurările care au generat, înlesnit sau favorizat săvârşirea infracţiunii.15
 18. CAPITOLUL III. PRIMELE MĂSURI CARE SE ÎNTREPRIND PENTRU ADMINISTRAREA PROBELOR
 19. Secţiunea 1. Cercetarea la faţa locului.16
 20. 1.1. Noţiunea şi aspecte generale.16
 21. 1.2. Importanţa cercetării în echipă a omorului.19
 22. 1.3. Fazele în cadrul cercetării la faţa locului în cadrul infracţiunii de omor.20
 23. 1.4. Examinarea cadavrului.24
 24. 1.4.1. Constatarea morţii victimei.24
 25. 1.4.2. Examinarea propriu-zisă a cadavrului.25
 26. 1.4.3. Stabilirea datei morţii şi a eventualelor modificări în poziţia cadavrului.27
 27. 1.5. Particularităţile cercetării omorului în funcţie de mijloacele şi procedeele folosite de făptuitor.29
 28. 1.5.1. Omorurile săvârşite cu arme albe şi corpuri contondente.29
 29. 1.5.2. Omorul săvârşit prin asfixie.31
 30. 1.5.3. Omorul săvârşit prin împuşcare.35
 31. 1.5.4. Moartea prin otrăvire.36
 32. 1.5.5. Moartea violentă determinată de alţi factori.40
 33. Secţiunea 2. Dispunerea constatării ori a expertizei medico-legale.42
 34. 2.1. Aspecte generale ale constatării ori expertizei medico-legale.42
 35. 2.2. În cazul morţii produsă prin traumatisme mecanice.49
 36. 2.3. În cazul morţii produsă prin arme de foc sau suspectă de a fi produsă de asemenea mijloace.49
 37. 2.4. În cazul morţii produsă prin traumatisme chimice.50
 38. 2.5. În cazul morţii produsă prin asfixie.50
 39. Secţiunea 3. Dispunerea expertizelor criminalistice.51
 40. 3.1. Valorificarea ştiinţifică a urmelor şi mijloacelor materiale de probă.51
 41. 3.2. Urmele de mâini.52
 42. 3.3. Urmele de picioare.52
 43. 3.4. Urmele de buze.53
 44. 3.5. Urmele de dinţi, urechi, nas sau ale altor părţi ale feţei şi corpului uman.54
 45. 3.6. Urmele biologice.55
 46. 3.7. Expertiza sau constatarea tehnico-ştiinţifică balistică.56
 47. Secţiunea 4. Elaborarea versiunilor.57
 48. 4.1. Consideraţii generale.57
 49. 4.2. Criterii de elaborare a versiunilor.58
 50. Secţiunea 5. Stabilirea identităţii victimei.60
 51. 5.1. Activităţi specifice de urmărire penală.60
 52. 5.2. Metodele tehnicii criminalistice.60
 53. Secţiunea 6. Identificarea şi ascultarea martorilor.61
 54. Secţiunea 7. Efectuarea percheziţiilor.63
 55. Secţiunea 8. Identificarea, urmărirea şi prinderea făptuitorilor.64
 56. CAPITOLUL IV. ALTE ACTIVITĂŢI CARE SE ÎNTREPRIND PENTRU DOVEDIREA ACTIVITĂŢII ILICITE. UNELE PARTICULARITĂŢI PRIVIND CERCETAREA OMORULUI URMAT DE DEZMEMRAREA CADAVRULUI ORI ÎN CAZURILE CÂND CADAVRUL NU A FOST DESCOPERIT
 57. Secţiunea 1. Alte activităţi care se întreprind pentru administrarea
 58. Probelor.67
 59. 1.1. Organizarea şi planificarea cercetărilor.67
 60. 1.2. Ascultarea învinuiţilor sau inculpaţilor.68
 61. 1.3. Efectuarea confruntării. Efectuarea reconstituirii. Dispunerea expertizei psihiatrice.69
 62. 1.3.1. Efectuarea confruntării.69
 63. 1.3.2. Efectuarea reconstituirii.69
 64. 1.3.3. Efectuarea expertizei psihiatrice.70
 65. Secţiunea 2. Particularităţile cercetării omorului urmat de dezmembrarea cadavrului.70
 66. Secţiunea 3. Particularităţile cercetării omorului în cazul în care cadavrul nu a fost descoperit.74

Extras din proiect

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE

Secţiunea 1 Consideraţii preliminare.

1.1. Noţiuni generale

Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai grave infracţiuni contra persoanei, prin săvârşirea lor, omului i se răpeşte bunul cel mai de preţ, care este viaţa. Pentru acest motiv, faptele îndreptate împotriva vieţii omului au fost incriminate din cele mai îndepărtate timpuri, fiind întotdeauna sancţionate cu mare severitate .

Obiectul juridic. Infracţiunile contra vieţii au ca obiect juridic relaţiile sociale referitoare la dreptul la viaţa, fiecare persoană, luată individual, apare ca titular al dreptului absolut la viaţa, iar toate celelalte persoane apar cu obligaţia de a se abţine de la săvârşirea oricărei fapte prin care s-ar aduce atingere dreptului la viaţă al titularului .

Omorul. Primul loc, in cadrul infracţiunilor contra vieţii, al căror grad de pericol social, a fost evidenţiat este ocupat de omor. Conform articolului 174 C. pen., această infracţiune constă în „uciderea unei persoane”, la aceasta adăugându-se că, potrivit articolului 19 alin. Penultim C. pen., uciderea persoanei se realizează cu intenţie în cazul omorului, mai exact cu ştiinţa şi voinţa făptuitorului. Acestea fiind spuse, este şi mai uşor de înţeles de ce se distanţează atât de mult această infracţiune sub raportul gravitaţii, de celelalte infracţiuni contra vieţii. Tocmai de aceea se poate argumenta sancţionarea omorului cu o pedeapsă mult mai aspră decât pedepsele cu care sunt sancţionate celelalte infracţiuni contra vieţii.

Trebuie menţionat că textul Codului penal, referitor la infracţiunea de omor, nu vorbeşte despre omor simplu, dar având în vedere textele articolelor 175 si 176 C. pen, în care sunt prevăzute formele agravante ale infracţiunii, respectiv „omor calificat” si „omor deosebit de grav”, trebuie să acceptăm expresia de „omor simplu”.

1.2. Importanţa şi rolul investigaţiei criminalistice a omorului

Viaţa omului, existenţa sa, in egală măsură individuală si socială, a stat în centrul acţiunilor, al transformărilor proprii tuturor etapelor parcurse de umanitate in dezvoltarea sa .

Apărarea uneia dintre cele mai mari valori , ea însăşi creatoare de valoare are o semnificaţie cu totul deosebită. A pune in pericol viaţa unui om reprezintă un act care primejduieşte nu numai existenţa individului, ci însuşi ansamblul relaţiilor sociale, omul reprezentând esenţa acestor relaţii. A ucide înseamnă a su-prima pe făuritorul de istorie, pe beneficiarul bunurilor create împreuna cu se-menii săi. Prin apărarea acestei valori estimabile este ocrotită, nu nu-mai fiinţa umană, dar şi imensa masă a relaţiilor sociale .

Dintre numeroasele mijloace de apărare a vieţii omului, amintim şi mijloacele juridice, dintre acestea, un loc important ocupându-l cele proprii dreptu-lui penal. Astfel, este necesar să se apeleze la termenul de investigare, în accepţiunea sa de cercetare, de anchetă penală a unor fapte penale, aşa cum sunt con-sacrate în activitatea de urmărire penală in primul rând, pentru a-i evidenţia atât complexitatea cât si dificultăţile, dar şi pentru a ne apropia, de o anumită terminologie devenită tot mai frecventă (de exemplu crime investigation). Acest mod caracteristic de apărare a existenţei persoanei are, insă, un caracter amplu, neputând fi concepută decât in cadrul unui sistem organizat de anchetă destinată aflării adevărului, activităţile tehnico – tactice criminalistice ocupând o poziţie deosebită.

Rolul si importanţa investigaţiei criminalistice in soluţionarea infracţiunilor împotriva vieţii – ca şi a celorlalte fapte penale –rezultă din aceea că ştiinţa Criminalisticii pune la îndemâna organelor judiciare metodele şi mijloacele tehnico – ştiinţifice necesare descoperirii, fixării, ridicării şi examinării urmelor omuciderii, a identificării autorului şi eventual a victimei. Totodată, prin regulile tactice de efectuare a actelor de urmărire penală, precum şi prin metodologia cercetării omorului, este posibilă strângerea probelor necesare stabilirii adevărului .

În esenţa, criminalistica oferă instrumentele ştiinţifice destinate atât conturării elementelor constitutive ale infracţiunii şi identificării făptuitorului, cât şi aplicării unei pedepse conform vinovăţiei sale.

În consecinţa, un element de natură a sublinia importanţa cercetării criminalistice a omorului, îl reprezintă însuşi rolul său în stabilirea faptelor si împrejurărilor cauzei.

Preview document

Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 1
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 2
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 3
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 4
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 5
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 6
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 7
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 8
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 9
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 10
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 11
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 12
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 13
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 14
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 15
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 16
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 17
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 18
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 19
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 20
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 21
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 22
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 23
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 24
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 25
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 26
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 27
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 28
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 29
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 30
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 31
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 32
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 33
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 34
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 35
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 36
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 37
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 38
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 39
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 40
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 41
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 42
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 43
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 44
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 45
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 46
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 47
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 48
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 49
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 50
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 51
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 52
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 53
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 54
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 55
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 56
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 57
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 58
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 59
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 60
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 61
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 62
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 63
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 64
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 65
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 66
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 67
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 68
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 69
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 70
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 71
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 72
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 73
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 74
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 75
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 76
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 77
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 78
Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Cercetarea Criminalistica a Infractiunii de Omor.doc

Alții au mai descărcat și

Identificarea Armelor de Foc după Urmele Principale ale Tragerii

Capitolul I: Balistica judiciară 1.1 Apariţia si dezvoltarea balisticii judiciare Istoria balisticii judiciare este, aşa cum e şi normal,...

Organizarea, funcționarea și structura ministerului public

INTRODUCERE Pe teritoriul actual al României, activitatea judecătorească a apărut şi a evoluat odată cu organizarea statală. La început,...

Omorul

INTRODUCERE O examinare cât de sumară a fenomenului criminaliăţii relevă că faptele de pericol social care compun codul penal, declarate de legea...

Cercetarea la fata locului

INTRODUCERE Cercetarea la fața locului este una dintre cele mai importante activități care se desfășoară de către organele judiciare în vederea...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere După cum se ştie, orice activitate infracţională presupune prezenţa făptuitorului la faţa locului şi desfăşurarea de către acesta a...

Aspecte Metodologice Criminalistice Privind Pruncuciderea

CAPITOLUL I . PRUNCUCIDEREA INFRACŢIUNE CONTRA VIETII UNEI PERSOANE 1.1 PRUNCUCIDEREA 1.1.1 OCROTIREA VIEŢII PRIN MIJLOACE DE DREPT Dreptul la...

Cercetarea la Fața Locului

Cercetarea la faţa locului 1.Semnificaţia şi importanţa cercetării la faţa locului Cercetarea la faţa locului se înscrie printre activităţile ce...

Identificarea Criminalistică

CAPITOLUL I Aspecte generale privind identificarea criminalistică Secţiunea I- Importanţa identificării criminalistice Datorită înţelepciunii...

Te-ar putea interesa și

Cercetarea locului faptei în cazul infracțiunilor stradale - furtul și tâlhăria

CAPITOLUL I 1. Infracţiunea de furt. Text incriminator. Luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în...

Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie

Introducere Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme de licență se regăsește în importanța cercetării criminalistice la fața locului în...

Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut

Capitolul 1. Omul şi criminalistica, ştiinţa studierii infracţiunilor Nimic nu poate să justifice o apropiere, altfel decât paradoxală, între...

Profilajul criminal în investigația criminalistică

INTRODUCERE Prezenta lucrare de licență prezintă sub diferite aspecte metodologia specifică investigării criminalistice pe baza profilajului...

Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor

INTRODUCERE Viaţa este bunul cel mai de preţ al omului. Pe oricare treaptă a dezvoltării sale, omul şi-a apărat viaţa, individual sau colectiv,...

Infracțiunile comise prin violență

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Urmele de sânge

Introducere De-a lungul secolelor, dar îndeosebi, de la sfârșitul secolului al XIX - lea și până în prezent perfecționarea luptei împotriva...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere Eficacitatea muncii de descoperire şi cercetare a infracţiunilor în mare măsură este condiţionată de oportunitatea şi plenitudinea...

Ai nevoie de altceva?