Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 39639
Mărime: 839.69KB (arhivat)
Publicat de: Svetlana Moldovan
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: emilian stancu
Facultatea de Drept
Universitatea Titu Maiorescu, Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. CAPITOLUL I : NOȚIUNI JURIDICE. CLARIFICĂRI CONCEPTUALE SI DEFINIȚII PENALE ALE INFRACȚIUNII DE OMOR. 6
 3. 1.Protejarea dreptului la viată prin norme penale.Drept fundamental al omului. 6
 4. 2.Reglementarea juridică a infracțiunii de omor. 9
 5. 3.Crima și criminalitatea 13
 6. CAPITOLUL II : ELEMENTE DE CRIMINALISTICĂ ȘI PSIHOLOGIE JUDICIARĂ ÎN CERCETAREA OMORURILOR COMISE DE CRIMINALI ÎN SERIE. 17
 7. 1.Definirea conceptului de criminal în serie 17
 8. 1.1.Elemente obiective 17
 9. 1.2.Elemente subiective 18
 10. 1.3.Definiție 19
 11. 2.Tipologia criminalului în serie 19
 12. 2.1.Distincții generale 19
 13. 2.2.Diferite categorii de criminali în serie. 20
 14. 2.3.Caracteristicile criminalului în serie. 22
 15. 2.4.Trăsaturile psihologice ale criminalului în serie 24
 16. 3.Profilul psihologic al criminalului în serie 25
 17. 4.Modul de operare al criminalului în serie. 27
 18. 5.Demers preventiv 30
 19. 6.Studiu de caz 31
 20. CAPITOLUL III : CERCETAREA LA FAȚA LOCULUI ÎN INFRACȚIUNILE COMISE DE CRIMINALI ÎN SERIE(conturarea ipotezelor profiling ) 46
 21. 1.Aspecte generale privind cercetarea la fața locului. 46
 22. 1.1.Noțiunea și importanța cercetarii la fața locului 46
 23. 1.2.Principiile tactice și procesuale privind cercetarea la fața locului. 47
 24. 1.3.Pregatirea in vederea cercetarii la fata locului 53
 25. 2.Cercetarea la fața locului a cadavrului.(anexa 5) 56
 26. 2.1.Etapele cercetarii la locul faptei a cadavrului. 56
 27. 2.2.Stabilirea datei morții și a eventualelor modificări în poziția cadavrului 60
 28. 2.3.Metodata descrierii semnalmentelor la identificarea persoanelor si a cadavrelor. 62
 29. 3.Particularitățiile cercetarii crimelor în funcție de mijloacele și procedeele folosite de criminali în serie. 65
 30. 3.1.Crime săvârșite cu arme albe și corpuri contondente. 65
 31. 3.2.Crime săvârșite prin asfixie. 67
 32. 3.3.Crime săvârșite prin împuscare. 70
 33. 3.4.Moartea violentă determinată de alți factori. 72
 34. 4.Expertiza criminalistică 74
 35. 4.1.Urme dactiloscopice. 74
 36. 4.2.Urme biologice. 77
 37. 4.3.Urmele existente pe cadavru ( raport urmă-instrument) 78
 38. CONCLUZII 80
 39. Bibliografie 81
 40. Anexe 84
 41. Anexa 1 85
 42. Anexa 2 86
 43. Anexa 3 87
 44. Anexa 4 88
 45. Anexa 5 89
 46. Anexa 6 90

Extras din licență

Introducere

Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme de licență se regăsește în importanța cercetării criminalistice la fața locului în cazul infracțiunilor săvârșite de criminali în serie, și bineînteles conturarea unui profil psihologic al acestui tip de criminal.

Importanța rezultă din faptul că știința Criminalisticii pune la îndemâna organelor judiciare metodele şi mijloacele tehnico – ştiinţifice necesare descoperirii, fixării, ridicării şi examinării urmelor omuciderii, a identificării autorului şi eventual a victimei. Totodată, prin regulile tactice de efectuare a actelor de urmărire penală, precum şi prin metodologia cercetării omorului, este posibilă strângerea probelor necesare stabilirii adevărului si condamnarea faptuitorului.

Investigarea criminalistică a omorului se deosebește de cercetarea altor categorii de infracţiuni, prin problematica sa specifică, concentrată în câteva direcţii principale, respectiv: stabilirea cauzei şi naturii morţii, a circumstanţelor de timp şi de mod în care a fost săvârşită fapta, descoperirea mijloacelor sau instrumentelor folosite la suprimarea vieţii victimei, identificarea autorului, a eventualilor participanţi la comiterea omorului, precizarea scopului său și a mobilului infracţiunii

Lucrarea este structurată pe trei capitole:

Primul capitol va prezenta noțiunile juridice și clarificările conceptuale ale infracțiunii de omor.În cadrul acestui capitol am scris despre protejarea dreptului fundamental al omului prin norme penale,și anume dreptul la viață.În continuare acestui capitol am realizat reglementarea juridica a infracțiunii de omor,iar la finalul acestui capitol am analizat câteva date despre crima si criminalitate.

Al doilea capitol este dedicat criminalui în serie. În acest capitol voi realiza analiza complexă a crimei în serie,potrivit căreia, crima în serie reprezintă uciderea de victime disparate în timp,de la zile la săptamani sau luni,între ele. Aceste pauze de timp între omoruri sunt denumite și ca perioade de „calmare”. Tot în cadrul acestui capitol am încercat realizarea unei tipologi a criminalui, a modului său de operare,făcând și o analiză aprofundată a profilului psihologic al acestuia.

Capitolul trei,de astfel si ultimul, este alocat cercetării la fața locului,în care voi analiza aspectele generale privind cercetarea la fața locului,cercetarea la fața locului a cadavrului, particularitățiile cercetării crimelor în funcție de mijloacele și procedeele folosite de criminali în serie și expertiza criminalistică.

Cercetarea omorului este una din cele mai importante atribuţii care intră în sarcina criminaliştilor dintr-o serie de motive bine întemeiate. În primul rând, această infracţiune este cea mai gravă cu putinţă deoarece prin ea se ajunge la răpirea bunului cel mai de preţ al omului, respectiv viaţa. Ceea ce este şi mai grav este că prin această „răpire” se petrece un act ireversibil, victima nu mai poate fi readusă la viaţă.

CAPITOLUL I : NOȚIUNI JURIDICE. CLARIFICĂRI CONCEPTUALE SI DEFINIȚII PENALE ALE INFRACȚIUNII DE OMOR.

1. Protejarea dreptului la viată prin norme penale.Drept fundamental al omului.

În cadrul oricărei ştiinţe factorul uman are o importanţă deosebită. Studiind fenomenele ce au loc în societate noi nu putem să ne abatem de la problema personalităţii umane, deoarece omul este baza tuturor evenimentelor ce se petrec în orice societate.

Personalitatea este studiată şi abordată de un şir de discipline, cum ar fi: sociologia, psihologia, pedagogia, psihiatria, filozofia ş.a. Fiecare din ele, având obiectul propriu de cercetare, examinează problema omului sub aspectul său.

În cadrul ştiinţelor penale aspectul dat se manifestă prin studierea personalităţii umane prin prisma comportamentului ei deviant. Dar cercetarea juridică a personalităţii infractorului, care o identifică cu infracţiunea şi se orientează spre cele patru componente ale ei – obiectul infracţiunii, cauzele obiective şi subiective şi subiectul ei – nu ne oferă material suficient pentru înţelegerea deplină, atat a personalităţii infracţionale, cat şi a persoanei concrete, acţiunile căreia au provocat pricina penală. Este nevoie de o tratare dinamică, ce ţine cont de geneza şi afirmarea personalităţii. Iar o tratare atat de amplă este cuprinsă de obiectul de studiu al criminologiei si al criminalisticii.

Dreptul la viață reprezintă un drept fundamental al omului,care,prin importanța sa depășește sfera interesului personal,având relevanță pentru întreaga societate. De aceea,acest drept fundamental capătă o dimensiune socială, garantarea sa fiind necesară prin tratatele si convențiile internaționale,dar și prin normele dreptului intern.

Protejarea dreptului la viața prin norme interne si internaționale constituie un imperativ,și in același timp o necesitate,deoarece reprezintă atributul fundamnetal al persoanei,a cărui ocrotire este strans legată si determina ocrotirea celorlalte atribute ale persoanei: integritatea corporala,sanatatea,libertatea etc. Dupa cum s-a arătat viața umană ca valoare socială apărată prin normele de drept se infațișează nu numai ca un drept absolut al individului la viața,opozabil erga omnes,dar și ca o valoare socială pe care dreptul obiectiv o ocrotește in interesul întregii societați.

Ocrotirea dreptului la viața iși gasește consacrarea prin normele internaționale in

primul rând dar și prin normele interne,ale dreptului penal,având in vedere importanța pe care viața unei persoane o prezintă nu numai pentru ea,dar și pentru întreaga societate. Astfel, in articolul 3 al Declarației Universale a Drepturilor Omului se prevede că „ orice ființa are dreptul la viață,la libertate și la securitatea sa”. În articolul 6 din Pactul Internațional privitor la drepturile civile și Politice se precizează că „ Dreptul la viață este inerent persoanei umane.Acest drept trebuie ocrotit prin lege.Nimeni nu poate fi privat de viața sa in mod arbitrar”.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului garantează dreptul la viața al oricărei

persoane,dar reglementează,în același timp, și cazurile în care se poate aduce atingere acestuia. În articolul 1 se precizează că : „ dreptul la viață al oricărei persoane este protejat prin lege.Moartea nu poate fi cauzată cuiva în mod intenționat,decât în executarea unei sentințe capitale pronunțate de un tribunal în cazul în care infracțiunea este sancționată cu această pedeapsă prin lege.” Dispozițiile articolului 2 vin în completare arătând că „moartea nu este considerată ca fiind cauzată prin încalcarea acestui articol în cazurile în care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesară la forța : pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenței ilegale; pentru a efectua o arestare legală sau pentru a împiedica evadarea unei persoane legal deținute și pentru a reprima,conform legii, tulburări violente sau o insurectie.”

De asemenea, Convenția Europeană a Drepturilor Omului impune statelor obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura o protecție efectivă a dreptului la viața. S-a considerat ca această obligație excede obligației primare a statelor de adopta o legislație penală efectivă care să descurajeze comiterea de fapte ce pun in pericol viața unei persoane,legislație dublată de mecanismul care să asigure aplicarea sa,în scopul prevenirii,reprimării și sancționarii încălcării prevederilor sale.Această obligație include,in anumite circumstanțe,bine definite,o obligație pozitivă a autorităților de a lua preventiv măsuri practice pentru a proteja individul a cărui viață este amenințată de actele criminale ale altui individ.

Bibliografie

I. Tratate, Cursuri, Monografi

1. Stancu,E. Tratat de criminalistică, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2004.

2. Minovici M., Tratat complet de medicină legală, Bucureşti, 1928-1930.

3. Mateuț Gh, Tratat de procedură penală.Partea generală, Ed. C.H.beck,București,2012.

4. Volonciu N., Tratat de procedură penală, Ed. Paideia, Bucureşti, 1993.

5. Constantin I.R. ,Urmele mâinilor, în Tratat practic de criminalistică, vol I, Ministerul de Interne, Bucureşti,1976

6. Ionete D., Urmele piciorelor, în Tratat practic de criminalistică, vol I, Ministerul de Interne, Bucureşti, 1976.

7. Firu P. Rișcuția C., în lucrarea colectivă, „Tratat practic de criminalistică”, vol. II., București, 1978.

8. Aioniţoaie C., Stancu E., Deontologia organelor de urmărire penală, în Tratat de criminalistică, Ed.Carpaţi, Craiova, 1992.

9. Stancu E., Metodologia investigarii infractiunilor de omucidere, Tratat de criminalistica, Ed. Universul juridic, Bucursti, 2001

10. Vasiliu T.,.Pavel D., Antoniu G., Lucinescud., Papadopol V.,Rămureanu V., Codul penal comentat și adnotat, Bucuresti.

11. Udroiu M., Drept penal.Partea specială, ediția 3, Ed. C.H.Beck, București, 2016.

12. Stoica O., Drept penal,Partea speciala, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1976.

13. Cioclei V., Drept penal.Partea specială, Ed. Universul Juridic, București,2007

14. Cârjan L., Compediu de criminalistică, Ed. Fundația România de Mâine, București, 2004.

15. Bulai C., Curs de drept penal.Partea specială, ediția aII-a, T.U.B. 1976.

16. Scripcaru G. Terbancea M., Medicina legală, Ed. Didactică și pedagogică, București, 1970.

17. Beliș V. Panaitescu V. Eugen G., Medicina legală, Ed. Teora, București, 1992

18. Kernbach M., Medicina judiciară, Ed.Medicală, București, 1958

19. Moraru I., Medicina legală, Ed.Medicală, București

20. Dobrinescu I., Infracțiuni contra vieții persoanei , Ed. Academiei Române, București, 1987.

21. Rădulescu S.M., Baciu D., Sociologia crimei și criminalității,București, 1996.

22. Cioclei V., Manual de criminologie, Ed 4, C.H.Beck, Bucuresti, 2007.

23. Negrier-Dormont L., Nossintchouk R., Tueurs en serie, Ed. Dominos Flammarion, Paris,2001.

24. Montet L., Tueurs en serie, Ed. Dominos Flammarion, Paris,2001.

25. Butoi T., Ţîru G., L Păduşi V.,Investigarea criminalistică a infracțiunilor cu violență, Ed.Asociația criminalistilor din România..

26. Gebert V., Practical Homicide Investigation, Editura Taylor & Francis, New York, 1980.

27. Ţurai C., Elemente de criminalistică şi tehnică criminală, Bucureşti, 1974.

28. Poenaru I., Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică, Editura M.I., București 1979.

29. Stancu E., Criminalistică, vol. II, Editura Actami, Bucureşti, 1995.

30. Bogdan T., Sântea I., Cornianu R., Comportamentul uman în procesul judiciar, Editura M.I., 1983.

31. Tardin T., Cei mai odioși 100 criminali români, Ed.Tritonic, București,2008.

32. Tandin T., Cazul Râmaru-Carte document, Ed.Phobes,București,2002.

33. Stancu Em. , Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor ,Ed. Proarcadia, Bucureşti, 1993.

34. Vasile V., Investigarea şi cercetarea infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanei, Bucureşti, 2013.

35. Suciu C., Criminalistica, Editura Didactică si pedagogică, Bucureşti, 1972.

36. Bercheşan V. ,Mijloacele Auxiliare de Probă şi Procedeele de probaţiune, în Cercetarea Penală, Editura şi Tipografia „ICAR” , Bucureşti, 2002

37. V.Bercheşan, Cercetarea penală (Criminalistică - Teorie şi Practică) - Îndrumar complet de cercetare penală, Ed. Icar, Bucureşti, Ediţia a doua revăzută şi adăugită.

38. Manea V., Curs de tehnică criminalistică, Vol. I, Ed.Academia de poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti, 1993.

39. Aioniţoaie C., Stancu E., Deontologia organelor de urmărire penală, în Tratat de criminalistică, Ed. Carpaţi, Craiova, 1992.

40. Bercheşan V., Investigarea criminalistică a omorului, Ed.Paralela 45, Piteşti, 1998.

41. Suciu C.,Cercetarea propriu-zisă a locului faptei,în Criminalistică , Ed.Didactică şi Pedagogică , Bucureşti, 1972.

42. Labo G., Cercetarea criminalistică, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti 2013.

43. Marian R, Metodologie criminalistică, Ed. Universului Juridic, Bucureşti, 2013.

44. Wilhelm J.G., Introducere în practica criminalistică, manual destinat poliţiei criminale, Stuttgart, Germania, 1946.

45. Ionescu F., Criminalistica, Ed. Universitară, Bucureşti, 2008

46. Scripcaru G. Terbancea M., Patologie medico-legală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978.

47. Macelaru V.,Urmele create prin folosirea armelor de foc,in Tratat practic de criminalistica, vol.1,Ministerul de Interne,Bucuresti,1976

...

Preview document

Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 1
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 2
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 3
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 4
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 5
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 6
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 7
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 8
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 9
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 10
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 11
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 12
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 13
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 14
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 15
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 16
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 17
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 18
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 19
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 20
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 21
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 22
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 23
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 24
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 25
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 26
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 27
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 28
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 29
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 30
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 31
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 32
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 33
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 34
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 35
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 36
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 37
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 38
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 39
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 40
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 41
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 42
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 43
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 44
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 45
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 46
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 47
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 48
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 49
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 50
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 51
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 52
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 53
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 54
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 55
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 56
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 57
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 58
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 59
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 60
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 61
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 62
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 63
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 64
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 65
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 66
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 67
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 68
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 69
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 70
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 71
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 72
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 73
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 74
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 75
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 76
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 77
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 78
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 79
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 80
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 81
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 82
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 83
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 84
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 85
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 86
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 87
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 88
Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Elemente de tactica criminalistica si psihologie judiciara aplicata in cadrul investigarii infractiunilor comise de criminali in serie.docx

Alții au mai descărcat și

Fenomenul criminalității în răndul minorilor

Actualitatea temei. În prezent, societatea este contaminată de un rău cu care luptă dintodeauna - criminalitatea. Acest fenomen datorită...

Cercetarea la Fața Locului în Cazul Omuciderii

CAPITOLUL I DREPTUL LA VIAŢĂ - DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI SECŢIUNEA I ASPECTE ISTORICE PRIVIND DREPTUL LA VIAŢĂ Viaţa este bunul cel mai de...

Cercetarea Criminalistică

INTRODUCERE Evoluţia Criminalisticii în ţara noastră, se cuvine subliniat faptul că, încă de la apariţia acestei ştiinţe la sfârşitul secolului al...

Analiza criminologică a infractorului și victimei în cazul furtului din apartamente

Capitolul I. Noțiuni introductive 1.1 Infracțiunea Ca una dintre instituțiile fundamentale ale dreptului, infracțiunea reprezintă fapta care...

Crima și criminali în serie

Conceptul de crimă, reprezintă unul din elementele obiectului de studiu al criminologiei, fiind legat aproape inseparabil de persoana criminalului....

Orientarea biologică în teoria cauzalității în criminologie

specializat in psihiatrie; a functionat ca profesor universitar de medicina legala la Universitatea din Torino. Este teoreticianul cel mai...

Expertiză medico - legală psihiatrică

Expertiza Medico-Legală Psihiatrică are rolul de a contura personalitatea psiho-patologică a unei persoane implicate în comiterea unei infracţiuni...

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Ai nevoie de altceva?