Cercetarea la fata locului

Licență
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 19100
Mărime: 891.09KB (arhivat)
Publicat de: Anamaria P.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Lazăr Cârjan
Facultatea de Drept si Administratie Publica
Universitatea Spiru Haret, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE pag 4
 2. CAPITOLUL 1 - Notiunea, caracterul si functia cercetarii la fata locului pag 5
 3. CAPITOLUL 2 - Cercetarea la locul faptei pag 9
 4. 2.1 Noțiunea, scopul și importanța cercetării locului faptei pag 9
 5. 2.2 Caracteristicile cercetării locului faptei, Importanța cercetării locului faptei pag 13
 6. 2.3 Reguli tactice privind pregătirea cercetării locului faptei pag 13
 7. CAPITOLUL 3 - Pregătirea cercetări la fața locului pag 17
 8. 3.1 Mijloace procesuale de fixare a rezultatelor cercetarii la fata locului pag 25
 9. 3.2 Reluarea si repetarea cercetarii la fata locului pag 29
 10. 3.3 Rolul victimei infracțiunii în cercetarea la fața locului pag 30
 11. CAPITOLUL 4 - Particulartati ale cercetarii la fata locului in cadrul investigarii
 12. infractiunilor de furt si talharie pag 35
 13. 4.1 Materiale si utilaje folosite la cercetarea locului faptei pag 47
 14. 4.1.1 Trusa criminalistică universală Pag 47
 15. 4.1.2 Materiale complementare Pag 48
 16. 4.1.3 Detectoare Pag 48
 17. CONCLUZII pag 49
 18. STUDIU DE CAZ pag 50
 19. PROCES VERBAL DE CERCETARE LA FAȚA LOCULUI pag 52
 20. PLANȘA FOTOGRAFICĂ pag 54
 21. BIBLIOGRAFIE pag 71

Extras din licență

INTRODUCERE

Cercetarea la fața locului este una dintre cele mai importante activități care se desfășoară de către organele judiciare în vederea realizării scopului procesului penal.

Legiuitorul român reglementează cercetarea la fața locului în cadrul art. 129 din Codul de Procedură Penală, ca fiind activitatea desfășurată de către organul de urmărire penală sau instanța de judecată, atunci când este necesar să se facă constatări cu privire la situația locului săvârșirii infracțiunii, să se descopere și să se fixeze urmele infracțiunii, să se stabilească poziția și starea mijloacelor materiale de probă și împrejurările în care a fost săvârșită infracțiunea.

Analizând definiția legală, apreciez că, ceea ce ține de esența acestei activități, este complexitatea conferită de mai multe laturi acționale ce se îmbină, în scopul de a oferi cât mai multe informații anchetei penale.

Eficacitatea muncii de descoperire și cercetare a infracțiunilor în mare măsură este condiționată de oportunitatea și plenitudinea efectuării acțiunilor de anchetă precum și a măsurilor operative de investigație în etapa inițială a cercetărilor.

O deosebită însemnătate în acest sens obține realizarea calitativă a cercetării locului faptei, activitate în cadrul căreia se depistează și se colectează un mare volum de informație criminalistică autentică, servind drept bază de cercetare a majorității covîrșitoare a dosarelor penale.

CAPITOLUL 1

Notiunea, caracterul si functia cercetarii la fata locului

Pornind de la ideea că cercetarea la fața locului este atat punctul inițial intr-o investigație criminalistică, precum și pilonul pe care se sprijină și care dirijează intreaga probațiune judiciară , ne-am propus să scoatem in evidență particularitățile teoretice și practice pe care le ridică această activitate de urmărire penală și de tactică criminalistică. In accepțiunea legii procesual penale și in opiniile specialiștilor in domeniu, cercetarea la fața locului constituie un procedeu probatoriu care servește la administrarea sau aflarea unor mijloacede probă. Această activitate se efectuează atunci cand este necesar a se face constatări cu privire la situația locului săvarșirii infracțiunii, să se descopere și să se fixeze urmele infracțiunii, să se stabilească poziția și starea mijloacelor materiale de probă și imprejurările in care infracțiunea a fost săvarșită . De aceea, cercetarea la fața locului este considerată una dintre principalele activități care contribuie in mod substanțial la realizarea scopului procesului penal.

Încă de la începuturi, înaintașii criminaliști au stabilit reguli tactice ale cercetării la fața locului, generalizând experiența pozitivă a organelor judiciare. Pe măsura trecerii timpului și mai ales ca urmare a dezvoltării tehnico-științifice contemporane și a exploziei informaționale din ultimii ani, s-a simțit tot mai stringent nevoia unei metodologii adecvate, adaptate tehnici moderne de efectuare a cercetării la fața locului.

"Cercetarea la fața locului se înscrie printre activitățile de baza ce contribuie în mod substanțial la aflarea adevarului în cauza, de ea depinzând în mod substanțial lămurirea problemelor referitoare la faptele și împrejurările acesteia, inclusiv cu privire la persoana faptuitorului . "Nu de putine ori, această activitate se constituie în unica modalitate de obținere a probelor si mijloacelor materiale de proba, cel puțin în prima fază a cercetarilor” . Cercetarea la fața locului este o activitate de cautare, localizare, descoperire, relevare,fixare,ridicare,ambalare si transport a probelor descoperite la fata locului. În acceptiunea specialistilor, cercetarea la fata locului poate fi definita ca fiind acea activitate inițiala de urmarire penala si de tactica criminalistica care consta în cunoasterea nemijlocita a locului unde s-a savârsit infractiunea sau a locului în care au fost descoperite urmele acesteia, în vederea descoperirii, fixarii si ridicarii urmelor si în stabilirea împrejurarilor în care infractiunea a avut loc.

Bibliografie

1. Codul de Procedură Penală al României, cu modificările și completările ulterioare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010;

2. Codul Penal al României, cu modificările și completările ulterioare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009;

3. Constantin Aionitoaie, Vasile Berchesan, Ion N. Dumitrascu, Constantin Pletea,Ion-Eugen Sandu - Tratat de metodica criminalistica, Editura „Carpai”, Craiova, 1994;

4. Constituția României actualizată și republicată în Monitorul oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003 ;

5. Emilian Stancu - Tratat de criminalistica, Editura ACTAMI, Bucureti, 2001;

6. Gheorghe Nistoreanu, Costică Păun, Criminologie, Editura Europa Nova, București, 1996;

7. Institutul Național de Criminalistică, Procedură Specifică de Inspecție. Cercetare la fața locului, P.S.I.001 din 05.12.2011 (bază Ordin comun M.A.I. și P.I.C.C.J. nr. 182/2009 privind procedura cercetării la fața locului apro, ISO/IEC 1720/2005);

8. Lazăr Cȃrjan,Tratat de criminalistica,Ed.Pinguin Book, Bucuresti,2005.

9. Lazăr Cârjan, Itinerar Criminalistic Internațional, în Revista Română de Criminaslitică, nr,4 din 2009 ;

10. Lazăr Cârjan, Mihai Chiper, Criminalistică, Editura Fundației România de Mâine, București, 2009;

11. Lazăr Cârjan, Vasile Lăpăduși, Iancu Ștefan, Dan Voinea, Gavril Dorelu Țărmurean, „Investigarea Criminalistică A Locului Faptei“. București, 2004;

12. Lazăr Cârjan/ Compendiu de criminalistică. - București, EdituraFundațieiRomânia de Mâine, 2004.

13. Lucian Ionescu, Dumitru Sandu, „Identificarea criminalistica”, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1990,Little Star, București, 2006, pag.10 Aurel Ciopraga, Criminalistica. Tratat de tactică, Editura Gama, Iași, 1996;

14. Marin Ruiu , Elemente de Noutate privind procedura cercetării la fața locului în raport cu standardele și exigențele de calitate impuse de euroconformizarea activităților criminalistice în Revista de Investigare a Criminalității, nr.3 2008 , pag.35

15. Nicolae Văduva, Curs universitar de tactică și metodică criminalistică, Editura Universitaria, Craiova, 2004;

16. Nicolae Volonciu - Tratat de procedura penala,vol. I, Editura Paideia, Bucucurești, 1993;

17. Nicu Jidovu, Gheorghe Bică, Drept Procesual Penal, Editura Funcdației României de Mâine, București 2007;

18. Stancu Emilian, Prof. [univ] dr.[Facultatea de Drept, UniversitateaBucurești]. Pledoarie pentru criminalistică, Seminarul de perfecționare profesională a procurorilor criminaliști,Sinaia, 20-24 noiembrie 2000.

19. Tudorel Butoi, Dorinel Dinuică, Dan Voinea, Valentin Ifentie, Alexandru Butoi, Florin Făiniș, Ioana Teodora Butoi, Constantin Zărnescu, Luminița Georgeta Nicolae, Victimiologie și psihologie victimală, compendiu universitar;

20. Tudorel Butoi, Ioana Teodora Butoi, Psihologie Judiciară, Editura Fundației România de Mâine, București 2004 ;

21. Tudorel Toader - Drept Penal Roman, Partea Speciala, Ediia a 3-a revizuita și adăugita,Editura Hamangiu, Bucureti, 2008.

22. Valentin Iftenie, Medicină legală din perspectivă juridică, Editura Fundației România de Mâine, București, 2006 ;

23. Vasile Lepăduși, Alexandru Bogdan Georgescu, Triplu asasinat in cartierul Giulești în Revista Română de Criminalistică, an 2007, pag.38

24. www.avocatnet.ro.

25. www.ecitate.ro/

Preview document

Cercetarea la fata locului - Pagina 1
Cercetarea la fata locului - Pagina 2
Cercetarea la fata locului - Pagina 3
Cercetarea la fata locului - Pagina 4
Cercetarea la fata locului - Pagina 5
Cercetarea la fata locului - Pagina 6
Cercetarea la fata locului - Pagina 7
Cercetarea la fata locului - Pagina 8
Cercetarea la fata locului - Pagina 9
Cercetarea la fata locului - Pagina 10
Cercetarea la fata locului - Pagina 11
Cercetarea la fata locului - Pagina 12
Cercetarea la fata locului - Pagina 13
Cercetarea la fata locului - Pagina 14
Cercetarea la fata locului - Pagina 15
Cercetarea la fata locului - Pagina 16
Cercetarea la fata locului - Pagina 17
Cercetarea la fata locului - Pagina 18
Cercetarea la fata locului - Pagina 19
Cercetarea la fata locului - Pagina 20
Cercetarea la fata locului - Pagina 21
Cercetarea la fata locului - Pagina 22
Cercetarea la fata locului - Pagina 23
Cercetarea la fata locului - Pagina 24
Cercetarea la fata locului - Pagina 25
Cercetarea la fata locului - Pagina 26
Cercetarea la fata locului - Pagina 27
Cercetarea la fata locului - Pagina 28
Cercetarea la fata locului - Pagina 29
Cercetarea la fata locului - Pagina 30
Cercetarea la fata locului - Pagina 31
Cercetarea la fata locului - Pagina 32
Cercetarea la fata locului - Pagina 33
Cercetarea la fata locului - Pagina 34
Cercetarea la fata locului - Pagina 35
Cercetarea la fata locului - Pagina 36
Cercetarea la fata locului - Pagina 37
Cercetarea la fata locului - Pagina 38
Cercetarea la fata locului - Pagina 39
Cercetarea la fata locului - Pagina 40
Cercetarea la fata locului - Pagina 41
Cercetarea la fata locului - Pagina 42
Cercetarea la fata locului - Pagina 43
Cercetarea la fata locului - Pagina 44
Cercetarea la fata locului - Pagina 45
Cercetarea la fata locului - Pagina 46
Cercetarea la fata locului - Pagina 47
Cercetarea la fata locului - Pagina 48
Cercetarea la fata locului - Pagina 49
Cercetarea la fata locului - Pagina 50
Cercetarea la fata locului - Pagina 51
Cercetarea la fata locului - Pagina 52
Cercetarea la fata locului - Pagina 53
Cercetarea la fata locului - Pagina 54
Cercetarea la fata locului - Pagina 55
Cercetarea la fata locului - Pagina 56
Cercetarea la fata locului - Pagina 57
Cercetarea la fata locului - Pagina 58
Cercetarea la fata locului - Pagina 59
Cercetarea la fata locului - Pagina 60
Cercetarea la fata locului - Pagina 61
Cercetarea la fata locului - Pagina 62
Cercetarea la fata locului - Pagina 63
Cercetarea la fata locului - Pagina 64
Cercetarea la fata locului - Pagina 65
Cercetarea la fata locului - Pagina 66
Cercetarea la fata locului - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Cercetarea la fata locului.doc

Alții au mai descărcat și

Probele și mijloacele de probă în procesul penal

1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal Procesul penal constituie un proces de cunoaştere, având ca finalitate aflarea...

Infracțiunea de Furt Calificat

INTRODUCERE Relaţiile de proprietate sunt cunoscute pe bună dreptate, drept cele mai importante relaţii economice materiale. Constituţia României...

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Urmărirea penală - prima fază a procesului penal

CAPITOLUL I NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI PRINCIPIILE URMĂRIRII PENALE. ACTELE DE CERCETARE PENALĂ.ACTE DE URMĂRIRE PENALĂ 1.1. NOȚIUNEA, OBIECTUL ȘI...

Cercetarea criminalistică a furtului din locuință

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Obiectul criminalisticii Termenul de criminalistică este întrebuinţat, pentru prima dată în literatura...

Cercetarea la Fața Locului

Cercetarea la faţa locului 1.Semnificaţia şi importanţa cercetării la faţa locului Cercetarea la faţa locului se înscrie printre activităţile ce...

Structura și conținutul procesului verbal de cercetare la fața locului

Structura şi conţinutul procesului verbalde cercetarea la faţa locului De îndată ce s-a terminat cercetarea, pentru fixarea şi consemnarea...

Te-ar putea interesa și

Cercetarea la Fața Locului în Cazul Omuciderii

CAPITOLUL I DREPTUL LA VIAŢĂ - DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI SECŢIUNEA I ASPECTE ISTORICE PRIVIND DREPTUL LA VIAŢĂ Viaţa este bunul cel mai de...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere După cum se ştie, orice activitate infracţională presupune prezenţa făptuitorului la faţa locului şi desfăşurarea de către acesta a...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere Eficacitatea muncii de descoperire şi cercetare a infracţiunilor în mare măsură este condiţionată de oportunitatea şi plenitudinea...

Cercetarea la Fața Locului

Cercetarea la faţa locului 1.Semnificaţia şi importanţa cercetării la faţa locului Cercetarea la faţa locului se înscrie printre activităţile ce...

Cercetarea la Fața Locului

CAPITOLUL I NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI Cercetarea la faţa locului este una din activităţile procedurale1 şi de tactică...

Cercetarea la fata locului a accidentelor de trafic rutier

CAP. I. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA CIRCULAȚIA RUTIERĂ 1.1. Definirea noțiunilor: accident de circulație și accident de circulație rutieră...

Structura și conținutul procesului verbal de cercetare la fața locului

Structura şi conţinutul procesului verbalde cercetarea la faţa locului De îndată ce s-a terminat cercetarea, pentru fixarea şi consemnarea...

Cercetarea la fata locului și reconstituirea

NOȚIUNEA DE CERCETARE LA FAȚA LOCULUI Cercetarea la fața locului, asemenea celorlalte acte sau activități de investigare a faptelor penale se...

Ai nevoie de altceva?