Cercetarea la Fața Locului

Referat
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4583
Mărime: 26.55KB (arhivat)
Publicat de: Costel Roșu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Ciuca Bogdan
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI MASTER „ŞTIINTE PENALE” Anul I

Cuprins

  1. 1.Semnificaţia şi importanţa cercetării la faţa locului 3
  2. 2. Pregătirea cercetării la faţa locului 5
  3. 2.1. Pregătirea efectuată la sediul organului judiciar 5
  4. 2.2. Pregătirea efectuată la locul faptei 8
  5. 3.Efectuarea cercetării la faţa locului 10
  6. 3.1. Fazele cercetării la faţa locului 11
  7. 4. Procesul verbal de cercetare la faţa locului 13
  8. 5. Concluzii 15
  9. Bibliografie 16

Extras din referat

Cercetarea la faţa locului

1.Semnificaţia şi importanţa cercetării la faţa locului

Cercetarea la faţa locului se înscrie printre activităţile ce cotribuie în mod esenţial la realizarea scopului procesului penal.

În accepţiunea legii penale, cercetarea la faţa locului constituie un procedeu probatoriu care serveşte la administrarea sau aflarea unor mijloace de probă.

Acestei activităţi i se atribuie o semnificaţie deosebită, de ea depinzând direct aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei, inclusiv cu privire la persoana făptuitorului.

În opinia specialiştilor, cercetarea la faţa locului poate fi definită ca acea activitate iniţială de urmărire penală şi de tactică criminalistică care constă în cunoşterea nemijlocită a locului unde sa săvâşit infracţiunea sau a locului unde au fost descoperite urmele acesteia.

Această activitate este: iniţială, în sensul că precede orice altă investigaţie, imediată, adică nu poate fi amânată, şi nu în ultimul rând irepetabilă, dacă avem în vedere posibilitatea modificării cu sau fără voie a aspectului locului faptei.

Cercetarea la faţa locului este necesară pentru descoperirea, fixarea urmelor biologice şi a împrejurărilor în care sa săvârşit fapta.

Cercetarea la faţa locului constituie o activitate complexă care solicită exactitate şi calm, perseverenţă şi prudenţă, eforturi şi chiar şi sacrificii din partea echipei care o efectuează.

Prin cercetare la faţa locului organul de urmărire penală stabileşte fapta, identifică făptuitorul sau delimitează sfera persoanelor bănuite, adună conservă şi examinează probele materiale descoperite

Codul de procedură în vigoare nu precizează semnificcaţia expresiei „faţa locului”,. Prin locul faptei se înţelege perimetrul în limitele căruia se află probele materiale create cu ocazia săvârşirii de infracţiuni şi nu numai locul propriu zis unde infracţiunea a avut loc, ci şi locurile unde s-au descoperit probele acesteia, sau locurile în care s-au extins urmările ei.

Astefel el cuprinde: terenul sau încăperea în care s-a comis infracţiunea, locul unde s-a produs rezultatul, împrejurările acestor locuri, dacă sunt purtătoare ale urmelor create cu prilejul săvârşirii faptei cercetate.

În cazul infracţiunilor comise prn acţiuni fizice, cu urmări concretizate obiectiv în mediul ambiant, cercetarea la faţa locului este deschizătoare de drumuri pentru activităţile tactice de cercetare criminalistică.

De aceea în procesul cercetării la faţa locului, se impune necesitatea efectuării unei examinări minuţioase, porţiune cu porţiune, a locului respectiv, astfel încât nici o zonă să nu rămână necercetată.

Dacă una dintre zone ar fi omisă cu ocazia cercetării, ar putea rămâne nevalorificate diferite urme preţioase pentru stabilirea modului de comitere a faptei şi de identificare a autorului ei, ceea ce ar fi de natură să ducă, în cele din urmă, chiar la imposibiliatatea stabilirii adevărului în cauza respectivă.

Având în vedere prevederile legale şi practica judiciară se poate concluziona că, locul săvârşirii faptei diferă de la caz la caz, este în raport cu natura infracţiunii săvârşite, cu metodele şi mijloacele folosite în acest scop, cu urmările activităţii ilicite desfăşurate de autor.

Cercetarea la faţa locului este o activitate procedurală:

a) Iniţială: se încearcă descoperirea, fixarea şi ridicarea urmelor, concomitent cu perceperea locului unde a fost săvârşită infracţiunea;

b) Obligatorie;

c) Imediată: trebuie efectuată în cel mai scurt timp posibil după descoperirea infracţiunii;

d) Irepetabilă:

2. Pregătirea cercetării la faţa locului

În condiţiile specifice cercetării la faţa locului, pregătirea activităţii presupune parcurgerea a două etape:

a. la sediul organului judiciar;

b. la locul faptei.

Fiecare etapă constă în anumite măsuri proprii, necesare pentru atingerea scopului urmărit.

Vorbind despre cele două etape s-ar putea crede că activităţile pregătitoare, ca excepţie, nu ar avea un caracter unitar. Este necesar să subliniem că activităţile pregătitoare au fost grupate în două entităţi, din raţiuni ce ţin de particularităţile fiecăreia dintre ele şi de o anumită ordine cronologică, în care acestea se desfăşoară.

Privită în ansamblu, pregătirea cercetării la faţa locului are un caracter unitar, fiecare dintre activităţi succedându-se într-o ordine logico-operativă, de modul în care se realizează şi rezultatele uneia depinzând de caracteristicile celei ce va urma.

Preview document

Cercetarea la Fața Locului - Pagina 1
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 2
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 3
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 4
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 5
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 6
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 7
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 8
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 9
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 10
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 11
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 12
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 13
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 14
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 15
Cercetarea la Fața Locului - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Cercetarea la Fata Locului.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetarea la fata locului

INTRODUCERE Cercetarea la fața locului este una dintre cele mai importante activități care se desfășoară de către organele judiciare în vederea...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental

I. Notiune si cadrul legal In cuprinsul Capitolului 2 din Titlul II al Constitutiei sunt enuntate, pe parcursul a 28 de articole, drepturile si...

Participanții la procedura de executare silită

1. Precizări prealabile Executarea silită, caracterizată ca fiind cea de-a doua fază a procesului civil, nu poate fi concepută fără participarea...

Structura și conținutul procesului verbal de cercetare la fața locului

Structura şi conţinutul procesului verbalde cercetarea la faţa locului De îndată ce s-a terminat cercetarea, pentru fixarea şi consemnarea...

Înregistrări și interceptări ca mijloace de probă în procesul penal

Capitolul I Mijloace de proba Probele reprezinta acele elemente de fapt, realitati, intamplari, imprejurari care datorita relevantei lor...

Modul de Sesizare a Organelor de Urmărire Penală

I. Organele de urmarire penală Potrivit articolului 201 intitulat „ organe de urmărire penală”, urmărirea penală se efectuează de către procurori...

Cercetarea la fata locului și reconstituirea

NOȚIUNEA DE CERCETARE LA FAȚA LOCULUI Cercetarea la fața locului, asemenea celorlalte acte sau activități de investigare a faptelor penale se...

Cercetarea la fata locului

Introducere Eficacitatea întregului arsenal de descoperire și cercetare a infracțiunilor este condiționată de oportunitățile și dezvoltarea...

Te-ar putea interesa și

Cercetarea la Fața Locului în Cazul Omuciderii

CAPITOLUL I DREPTUL LA VIAŢĂ - DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI SECŢIUNEA I ASPECTE ISTORICE PRIVIND DREPTUL LA VIAŢĂ Viaţa este bunul cel mai de...

Cercetarea la fata locului

INTRODUCERE Cercetarea la fața locului este una dintre cele mai importante activități care se desfășoară de către organele judiciare în vederea...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere După cum se ştie, orice activitate infracţională presupune prezenţa făptuitorului la faţa locului şi desfăşurarea de către acesta a...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere Eficacitatea muncii de descoperire şi cercetare a infracţiunilor în mare măsură este condiţionată de oportunitatea şi plenitudinea...

Cercetarea la Fața Locului

CAPITOLUL I NOŢIUNEA ŞI IMPORTANŢA CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI Cercetarea la faţa locului este una din activităţile procedurale1 şi de tactică...

Cercetarea la fata locului a accidentelor de trafic rutier

CAP. I. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA CIRCULAȚIA RUTIERĂ 1.1. Definirea noțiunilor: accident de circulație și accident de circulație rutieră...

Structura și conținutul procesului verbal de cercetare la fața locului

Structura şi conţinutul procesului verbalde cercetarea la faţa locului De îndată ce s-a terminat cercetarea, pentru fixarea şi consemnarea...

Cercetarea la fata locului și reconstituirea

NOȚIUNEA DE CERCETARE LA FAȚA LOCULUI Cercetarea la fața locului, asemenea celorlalte acte sau activități de investigare a faptelor penale se...

Ai nevoie de altceva?