Drept procesual penal - partea specială

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 25497
Mărime: 343.69KB (arhivat)
Publicat de: Andreea L.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Mihaela Laura Pamfil

Extras din curs

CAPITOLUL I

URMĂRIREA PENALĂ

Secţiunea I-a

Noţiunea, obiectul şi principiile specifice

urmăririi penale

1. Noţiune

Urmărirea penală este prima fază a procesului penal şi are rolul de a pregăti şi asigura

buna desfăşurare a procesului penal în faza de judecată, prin activitatea de descoperire a

infracţiunilor, de identificare şi prindere a făptuitorilor, de strângere de probe cu privire la

faptă şi făptuitor, astfel încât la data sesizării instanţei, să fie cunoscută infracţiunea săvârşită

şi persoana ce trebuie judecată, precum şi celelalte persoane ce pot avea o calitate procesuală

în cauză.

Urmărirea penală se efectuează obligatoriu în toate cauzele penale.

2. Obiectul urmăririi penale

Potrivit dispoziţiilor art.200 C.pr.pen., urmărirea penală are ca obiect strângerea

probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunii, la identificarea făptuitorului şi la

stabilirea răspunderii acestuia pentru a se constata dacă este sau nu cazul să fie trimis în

judecată.

Organul de urmărire penală este obligat, conform art.202 C.pr.pen., să strângă toate

probele necesare pentru aflarea adevărului şi lămurirea cauzei sub toate aspectele, atât cele în

defavoarea, cât şi cele în favoarea învinuitului sau inculpatului şi indiferent dacă aceştia

recunosc sau nu săvârşirea faptei.

3. Principiile specifice urmăririi penale

Principiile fundamentale ale procesului penal, reglementate de art.2 - art. 8 C.pr.pen.,

îşi găsesc aplicarea în toate fazele procesului penal. Ca urmare, şi urmărirea penală se va

desfăşura potrivit cerinţelor principiilor legalităţii, oficialităţii, aflării adevărului, rolului activ

al organelor judiciare, garantării libertăţii persoanei, respectării demnităţii umane, garantării

dreptului de apărare, prezumţiei de nevinovăţie şi folosindu-se în activitatea de urmărire

penală limba română.

În afara principiilor fundamentale ale procesului penal, urmărirea penală este

guvernată şi de anumite principii specifice, determinate de necesitatea realizării obiectivelor

sale.

a) Lipsa de publicitate a urmăririi penale se evidenţiază din faptul că, în cursul

urmăririi, nu este permisă prezenţa unor persoane străine de cauza penală la efectuarea actelor

de urmărire penală.

b) Operativitatea rezultă din faptul că orice act de urmărire penală poate fi efectuat la

data apreciată ca fiind cea mai favorabilă pentru efectuarea actului, nefiind impusă o anumită

ordine pentru efectuarea actelor ca în faza de judecată.

c) Mobilitatea constă în faptul că actele de urmărire penală se efectuează la locul

considerat cel mai indicat, nu neapărat la sediul organului de urmărire penală.

d) Lipsa de contradictorialitate este urmare a faptului că procurorul îndeplineşte în

faza de urmărire penală şi funcţia de învinuire şi cea de apărare şi cea de soluţionare a cauzei.

Lipsa de contradictorialitate permite organului de urmărire penală să asigure mobilitatea şi

operativitatea necesare efectuării actelor de urmărire penală, întrucât el se poate deplasa

imediat la locul indicat fără a fi necesară convocarea părţilor şi prezenţa lor, afară de cazurile

în care legea impune aceasta.

e) Forma preponderent scrisă, ca principiu de desfăşurare a urmăririi penale, este

determinată de faptul că părţile nu pot acţiona, în general, oral în faţa organelor de urmărire

penală, ci numai în scris, prin formularea de cereri sau memorii. Forma preponderent scrisă a

urmăririi penale este evidenţiată şi de faptul că activitatea organului de urmărire penală, în

mare parte, se efectuează pe baza unor hotărâri luate şi exprimate în scris (rezoluţii, ordonanţe

prin care se confirmă, infirmă, autorizează sau se dau soluţii), fără ca acestea să fie dezbătute

în faţa părţilor.

Preview document

Drept procesual penal - partea specială - Pagina 1
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 2
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 3
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 4
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 5
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 6
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 7
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 8
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 9
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 10
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 11
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 12
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 13
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 14
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 15
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 16
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 17
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 18
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 19
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 20
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 21
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 22
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 23
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 24
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 25
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 26
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 27
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 28
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 29
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 30
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 31
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 32
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 33
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 34
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 35
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 36
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 37
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 38
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 39
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 40
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 41
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 42
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 43
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 44
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 45
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 46
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 47
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 48
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 49
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 50
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 51
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 52
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 53
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 54
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 55
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 56
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 57
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 58
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 59
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 60
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 61
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 62
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 63
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 64
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 65
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 66
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 67
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 68
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 69
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 70
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 71
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 72
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 73
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 74
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 75
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 76
Drept procesual penal - partea specială - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Drept Procesual Penal - Partea Speciala.pdf

Alții au mai descărcat și

Procedura Plângerii Prealabile

INTRODUCERE Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 din Codul procedură penală, presupune existenţa...

Dreptul Internațional al Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activităţi umane,...

Tentativa - Formă a Infracțiunii Intenționate

SECTIUNEA I - CONCEPT SI TRASATURI FUNDAMENTALE ALE TENTATIVEI. În evolutia progresiva a procesului infractional, tentativa se încadreaza între...

Procedura Plângerii Prealabile

În cadrul procesului penal se efectuează un număr de acte procesuale şi procedurale, toate conducând la realizarea scopului acestei forme a...

Drept Procesual Penal

Unitatea de învățare nr.1 INTRODUCERE OBIECTIVELE CURSULUI Partea generală a Codului de procedură penală cuprinde dispozițiile privitoare la...

Drept procesual penal - partea generală

CAPITOLUL I NOÞIUNI GENERALE PRIVIND DREPTUL PROCESUAL PENAL Secþiunea I-a Normele de drept procesual penal 1. Noþiune Normele de drept...

Drept Procesual Penal

Este prima fază a procesului penal, o fază obligatorie în oricare dintre acesta. Atribuţii în domeniul urmăririi penale le revin procurorilor,...

Apelul și Recursul

Subcap. VI.2. Judecata în căile ordinare de atac Secţ.I. Apelul §1. Noţiune. Apelul reprezintă o cale de atac: - de reformare - cu caracter...

Te-ar putea interesa și

Recursul - Cale Ordinară de Atac

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CĂILE DE ATAC ÎN GENERAL 1.1) Aprecieri privind căile de atac 1.1.1) Noţiunea şi funcţionarea...

Mărturia mincinoasă

CARACTERIZAREA GENERALA A INFRACTIUNILOR CARE IMPIEDICA INFAPTUIREA JUSTITIEI 1.1.SCURT ISTORIC Pravilele romanesti din secolul al XVII-lea...

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Aspecte Procesuale în Clauzele cu Infractorii Minori

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în...

Studiu de caz - procedura dării în urmărire

Introducere Prezenta lucrarea de disertație analizează o temă ce constituie parte integrantă a dreptului procesual penal, partea specială, mai...

Mijloace de probă în procesul penal - interpretări și înregistrări audio - video

1. Mijloacele de proba Probele, adica faptele si imprejurarile care servesc la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

CAPITOLUL I NOŢIUNEA,OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL PRINCIPIULUI GARANTĂRII DREPTULUI LA APĂRARE Secţiunea 1 Scurt istoric privind dreptul la apărare...

Modurile de Sesizare în Procesul Penal

1-Aspecte generale privind actiunea penala a)Obiectul si subiectul actiunii penale- Actiunea penalã constituie instrumentul juridic prin...

Ai nevoie de altceva?