Studiu de caz - procedura dării în urmărire

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 14176
Mărime: 80.06KB (arhivat)
Publicat de: Gabriela D.
Puncte necesare: 10

Extras din disertație

Introducere

Prezenta lucrarea de disertație analizează o temă ce constituie parte integrantă a dreptului procesual penal, partea specială, mai exact procedura dării în urmărire.

Am ales această temă datorită importanței deosebite pe care o are atât din punct de vedere teoretic, cât mai ales practic, dar și din interesul de a-mi aprofunda cunoștințele în legătură cu procedura exactă la care este supusă persoana ce urmează să fie adusă în fața organelor judiciare.

De-a lungul timpului, în special de la sfârșitul secolului al XIX-lea și până în zilele noastre, perfecționarea luptei împotriva fenomenului infracțional a constituit o puternică necesitate atât pentru societate, cât și pentru juriști și celelalte categorii de persoane implicate în lupta împotriva infracționalității.

Evoluția societății și progresele din ce în ce mai accentuate și mai evidente din majoritatea ariilor sau domeniilor umane i-au determinat pe aceștia din urmă, încrezători în aportul real al științei la aflarea adevarului, să recurgă la mijloace cât mai eficiente în scopul aflării adevărului.

În vederea atingerii scopului legii penale, legiuitorul român a instituit o serie de norme juridice integrate în codul de procedură penală și în legile speciale ale domeniului, norme care au menirea de a disciplina desfașurarea procesului penal.

Procesul penal este activitatea reglementată de lege, desfașurată de organele competente, cu participarea părților și a altor persoane, în scopul constatării la timp și în mod complet a faptelor ce constituie infracțiuni, astfel că orice persoană care a savârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la raspundere penală.

Actuala legislație, urmărind să realizeze o reglementare unitară a desfășurării procesului penal, conține dispoziții aplicabile în mod obișnuit în rezolvarea oricărei cauze penale, care alcătuiesc procedura de drept comun.

În anumite situații, pentru atingerea scopului procesului penal, este absolut necesară adoptarea unui regim juridic cu caracter special, aplicabil numai unor anumite cauze penale, normele respective fiind denumite proceduri speciale. Acest fapt se datorează insuficienței eficacități a procedurii obișnuite, care nu poate conduce la aflarea adevărului și instrumentarea tuturor cauzelor penale.

Existenta unor reglementari speciale poate fi interpretata si ca o preocupare a legiuitorului pentru asigurarea unor garantii procesuale suplimentare, în desfasurarea procesului penal.

Pentru a putea constitui o procedură specială, normele derogatorii trebuie ca, prin conținut, sistematizare și mod de aplicare, să formeze un complex de norme cu caracter complementar și derogatoriu, ceea ce presupune că procesul penal se desfășoară după normele comune numai în masura în care nu există dispoziții speciale care au prioritate.

Astfel, voi defini procedurile speciale ca un complex de derogări cu o întindere variabilă, dar care pastrează întotdeauna un caracter complementar și derogatoriu. De aceea, oriunde procedura specială nu reglementeaza expres anumite situații, va fi aplicabilă procedura obișnuită. De asemenea, dacă o anumită situație este reglementată atât de procedura obișnuită, cât și de procedura specială, reglementările derogatorii se vor aplica cu prioritate.

În legislația procesual penală română în vigoare, procedurile speciale, puține la număr, pot fi întâlnite atât în realizarea tragerii la răspundere penală, cât și cu ocazia rezolvării pe cale jurisdicțională a unor aspecte adiacente sarcinilor fundamentale ale procesului penal.

Există nenumărate situații când unii infractori, după ce au săvârșit o infracțiune, se sustrag de la executarea măsurii preventive, măsurii educative privative de libertate, măsurii internării medicale, a expulzării sau a pedepsei stabilită de instanța de judecată, prin părăsirea domiciliului sau reședinței .

De asemenea, se întâmplă ca un infractor să evadeze din penitenciarul unde trebuia să-și execute pedeapsa ori din locul unde trebuia să-și execute măsura preventivă, să fugă dintr-un centru educativ, centru de detenție sau din unitatea în care se execută măsura internării medicale.

Bibliografie

1. Alexandru Pintea, Drept procesual penal. Partea specială, Ed.Sintech, Craiova, 2010

2.Bogdan Micu, Drept procesual penal. Partea specială, Ediția 3, Ed. Hamangiu, București, 2013

3.C. S. Paraschiv, Drept procesual penal, Ed. Lumina Lex, București, 2002,

4.Gh.Theodoru, L.Moldovan, Drept procesual penal, Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979

5.Ion Neagu, Drept procesual penal. Îndreptar de practică judiciară, Ed. Didactică și pedagogică, București, 1992

6.Ion Neagu, Tratat de procedură penală, Ed. Pro, București, 1997

7.Ion Neagu, Tratat de procedură penală. Partea generală, Ediția 3, Ed. Universul Juridic, București, 2013

8.Ion Neagu, A.Crisu, A.Ciobanu, A.Zarafiru, Drept procesual penal, Curs selectiv pentru licență, Ed.All Beck, Bucuresti 2003

9.Ion Neagu, Mircea Damaschin, Tratat de peocedură penală. Partea specială, Ed. Universul Juridic, București, 2015

10.Gh.Theodoru, L.Moldovan, Drept procesual penal, Ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979

11.Gheorghiță Mateuț, Lucian Criste, Mirel Toader, Procedură penală. Partea specială- Ediția I, Ed. Universul Juridic, București, 2016

12.M.-C. Ivan, Gh. Ivan, Considerații asupra arestării preventive cu specială referire la condițiile de aplicare, în ,,Dreptul” nr. 3/2015

13.Mihail Udroiu, Drept penal. Partea specială. Ediția 3, Ed. C.H.Beck, București, 2016

14.Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlău, Raluca Moroșanu, Victor Văduva, Daniel Atasiei, Cristinel Ghigheci, Corina Voicu, Georgiana Tudor, Teodor-Viorel Gheorghe, Cătălin Mihai Chirița, Noul Cod de procedură penală comentat, Ed. Hamangiu, București, 2014

15.Nicu Jidovu, Drept procesual penal- Ediția a-2-a, Editura C.H. Beck, București, 2007

16. Vasile Păvăleanu, Drept procesual penal. Partea specială - volumul II-, Ed. Lumina lex, București, 2007

17.Noul Cod penal;

18.Noul Cod de procedură penală;

19.Monitorul Oficial al României;

20. https://legeaz.net

21.www.legalis.ro

22.www.rolii.ro

Preview document

Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 1
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 2
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 3
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 4
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 5
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 6
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 7
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 8
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 9
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 10
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 11
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 12
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 13
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 14
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 15
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 16
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 17
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 18
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 19
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 20
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 21
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 22
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 23
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 24
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 25
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 26
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 27
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 28
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 29
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 30
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 31
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 32
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 33
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 34
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 35
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 36
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 37
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 38
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 39
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 40
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 41
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 42
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 43
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 44
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 45
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 46
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 47
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 48
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 49
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 50
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 51
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 52
Studiu de caz - procedura dării în urmărire - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Studiu de caz - procedura darii in urmarire.docx

Alții au mai descărcat și

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Darea în Urmărire

CAPITOLUL I Aspecte generale privind darea în urmărire,cadru normativ Orice infractor ,după săvârşirea unei infracţiuni încearcă prin metodele pe...

Mandatul European de Arestare

I. Apariţia mandatului european de arestare, rolul său in cadrul cooperării judiciare internaţionale. Circulaţia liberă a persoanelor în...

Dreptul Procesual Penal

INTRODUCERE Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea organelor judiciare şi a părţilor,...

Proceduri Penale

NOTIUNI INTRODUCTIVE Procesul penal este activitatea reglementata de lege, desfasurata de organele competente, cu participarea partilor si a altor...

Legea nr 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri - comentarii

Situatia concreta a României, care dintr-o tara‚ ”eminamente” de tranzit la începutul anilor ’90, a devenit o piata de desfacere, traficul si...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Procedura Reabilitării

Scurt istoric Contrar unor opinii, cum că instituţia reabilitării ar fi existat din cele mai vechi timpuri, opinii ce nu se bazează însă pe dovezi...

Te-ar putea interesa și

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Asigurarea Creditului Ipotecar

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI TEORETICE ÎN ASIGURĂRI 1.1 Definiţia şi elementele tehnice ale asigurărilor. În literatura de specialitate noţiunea de...

Etica și Deontologia Funcționarilor Publici

Argument Una dintre cărămizile societăţii moderne, dacă o putem numi aşa, este funcţia publică. Această parte importantă a dezvoltării umane a...

Fiscalitatea Persoanelor Fizice

Introducere în tematica abordată Lucrarea de față își propune să concentreze analiza fiscalității persoanelor fizice în Italia,pornind de la...

Strategii de internaționalizare prin comerțul electronic

INTRODUCERE Secolul XX a adus cele mai mari descoperiri științifice, însă probabil cel mai mare eveniment a fost apariţia Internetului, la început...

Impozitul pe Veniturile Microintreprinderilor

CAPITOLUL I. - FISCALITATE 1.1. Sistemul fiscal - Trăsături şi funcţii Denumirea de "fisc" provine din limba latina , unde "fiscus" insemna coş...

Audit Public Intern

AUDIT PUBLIC INTERN Perspectiva aderării României la Uniunea Europeană a impus introducerea sa şi în ţara noastră. Etimologia cuvântului audit...

Monitorizarea lucrărilor de construcții

1. Descriere proiect Compania internationala BUILD-INVEST a hotarat sa realizeze un bloc de locuinte intr-o zona rezidentiala a orasului Brasov,...

Ai nevoie de altceva?