Legislația română privind violența în familie

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 8601
Mărime: 45.72KB (arhivat)
Publicat de: Vasile Cosma
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. Naghi Gabriel

Cuprins

 1. Introducere.p.3
 2. Capitolul I
 3. 1. 1. Definiţia violenţei în familie.p. 5
 4. 1.2. Tipuri de violenţă în familie.p. 7
 5. 1.2.1.Violenţa fizică.p.7
 6. 1.2.2.Violenţa psihologică/psihică.p.8
 7. 1.2.3.Violenţa sexuală/Abuzul sexual.p.8
 8. 1.2.4.Violenţa economică.p.8
 9. 1.2.5. Violenţa socială.p.9
 10. 1.3 . Consecinţe şi efecte ale violenţei în familie.p.9
 11. 1.3.1 Viaţa profesională şi economică.p.9
 12. Capitolul II
 13. 2. Cadrul legislativ privind violenţa în familie.p. 10.
 14. 2.1. Reglementarea violenţei în familie în România.p.10
 15. 2.1.1. Constituţia României.p. 10
 16. 2.1.2. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei familie.p.11
 17. 2.1.3. Codul penal.p.11
 18. 2.1.4. Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor.p.11
 19. 2.1.5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.p.12
 20. 2.1.6. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.p.12
 21. Capitolul III
 22. 3. Aspecte legale controversate privind violenţa în familie.p. 13
 23. 3.1. Dispoziţiile legii penale referitoare la fenomenu violenţei în familie.p. 13
 24. 3.1.1. Categoriile de infracţiuni prevăzute de Codul penal.p. 13
 25. 3.1.2. Specificitatea legii nr. 217/2003.p. 14
 26. 3.2. Dispoziţiile procedurale penale referitoare la fenomenul violenţei în familie.p.15
 27. 3.2.1. Procedura penală în cazul în care este necesară plângerea prealabilă.p.15
 28. 3.2.2. Procedura penală când nu este necesară o plângere prealabilă.p.16
 29. 3.2.3. Prevederi procedurale comune tuturor modurilor de sesizare.p.16
 30. 3.3. Măsurile de siguranţă care se pot lua în cazul violenţei în familie.p.17
 31. 3.3.1. Accesul victimelor violenţei în familie la asistenţă juridică.p.18
 32. 3.3.2. Asistenţa juridică gratuită în cadrul procesului penal. .p.18
 33. 3.4. Medierea în cazurile de violenţă în familie.p.20
 34. 3.4.1. Aspecte generale referitoare la utilizarea medierii în cazurile de violenţă în familie.p.20
 35. 3.4.2. Cadrul legal privind medierea în România. .p.22
 36. 4. Concluzii.p. 25
 37. 5. Bibliografie.p.26

Extras din referat

INTRODUCERE

“Amploarea fenomenului violenţei în familie

reprezintă una dintre cele mai grave probleme sociale

cu care trebuie să se confrunte societatea contemporană,

inclusiv România.”

Violenţa umană are nenumărate forme de manifestare. Securitatea personală este ameninţată cotidian în diferite locuri şi diferite circumstanţe: acasă sau în alte locuinţe, la şcoală, la locul de muncă, în cursul desfăşurării unor evenimente sportive, pe stradă. Violenţa şi frica de a fi victimizat afectează neîndoielnic calitatea vieţii oricărui individ, dar diferite grupuri – femeile, copiii şi persoanele vârstnice – sunt de obicei considerate drept ţinte predilecte ale actelor de violenţă.

Violenţa în familie este în general definită ca orice act vătămător, fizic, sau emoţional care are loc între membrii unei familii.

Am ales această temă pentru că problematica violenţei în familie a intrat relativ recent în atenţia opiniei publice, ca urmare a presiunilor făcute de către organizaţiile de femei. Frecvenţa fenomenului a impulsionat organizaţiile care activează în domeniul drepturilor omului şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile să abordeze fenomenul dintr-o nouă perspectivă şi să îl impună pe agenda publică ca fiind o problemă reală şi foarte răspândită.

În România, violenţa în familie este un fenomen larg răspândit, mult mai răspândit decât arată sondajele, pentru simplul fapt că multe dintre aceste acte de violenţă nu sunt raportate poliţiei. Deşi există o continuă creştere a numărului de cazuri de violenţă în familie, acest fenomen rămâne în cele mai multe cazuri un secret de familie.

Lucrarea este structurată în trei capitole. În primul capitol, am prezentat câteva noţiuni introductive privind violenţa în familie, precum şi definiţia violenţei aşa cum este dată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, definiţie care, dupa unii autori este cea mai cuprinzătoare. Am precizat de asemenea şi tipurile de violenţă existente în familie, dar şi consecinţele şi efectele acesteia.

Capitolul doi al lucrării este dedicat cadrului legislativ privind violenţa în familie,în special în România. Am pornit de la legea supremă , Constituţia, care garantează tuturor cetătenilor egalitate în faţa legii, am precizat apoi legile care reglementeză prevenirea şi combaterea violenţei în familie , a tuturor membrilor acestei, femei şi copii si nu în ultimul rând am specificat rolul Codului Penal român în stabilrea măsurilor şi sancţiunilor aplicate persoanelor care săvârşesc acte de violenţă împotriva membrilor familiei.

În ultimul capitol am încercat să redau câteva aspecte legale controversate privind violenţa în familie. Am amintit dispoziţiile legii penale referitoare la fenomenul violenţei în familie ,apoi categoriile de infracţiuni prevăzute de Codul penal şi măsurile de siguranţă care se pot lua în cazul violenţei în familie.

Expertii care cerceteaza aceasta problema a , violenţei domestice, sunt de acord ca violenta este un fenomen larg răspândit, mult mai răspândit decât arată sondajele, pentru simplul motiv că unele fapte nu sunt raportate poliţiei sau spitalelor. Conform legii, cazurile de violenţă în familie trebuie supuse medierii la cererea părţilor, mediere realizată de către persoane specializate, prin consiliul de familie format din rude sau de către mediatori autorizaţi. Acestă mediere însă nu opreşte desfăşurarea procesului penal sau aplicarea de sancţiuni pentru cei care au săvârşit abuzuri.

Medierea în cazurile de violenţă în familie şi cadrul legal privind medierea în România reprezintă un alt punct tratat în acest capitol.Relativ recentă, prin mediere se acordă o atenţie deosebită reglementării acestei proceduri dar şi modului în care se încheie aceasta. Definiţia dată medierii de către lege consacră caracterul facultativ de soluţionare a litigiilor, stabilind şi principiile care trebuie să stea la baza acestei proceduri şi anume neutralitatea, imparţialitatea şi confidenţialitatea. Legea specială reglementează procedura de mediere ca pe o opţiune oferită părţilor în cazuri de violenţă în familie.

Capitolul I

Violenţa în familie reprezintă o problemă socială extrem de gravă, iar specialiştii o consideră o formă de tortură datorită caracteristicilor sale. Impactul social al violenţei în familie este extins, deoarece aceasta afectează nu numai victimele, dar şi persoanele care sunt martore sau au cunoştinţă de situaţii de violenţă în familie. Reprezintă una dintre formele de violenţă cel mai frecvent întâlnite, dar şi una din cele mai îngrijorătoare, pentru că este prea puţin vizibilă. În cele mai multe dintre cazuri, actele de violenţă au loc în spatele uşilor închise şi sunt ascunse de către victimă, din cauza sentimentului de teamă faţă de agresor şi de jenă faţă de societate. Mai mult chiar, un obstacol îl reprezintă şi reticenţa statului şi a organelor sale de a interveni într-o sferă considerată încă „privată”.

În România, violenţa domestică nu apare în statistici rafinate , deşi se distinge între criminalitatea masculină şi cea feminină , care să includă categorii nuanţate de victimizare, probabil şi pentru faptul că statisticile dau predominant atenţie agresorilor şi mai ales criminalităţii masculine.

Preview document

Legislația română privind violența în familie - Pagina 1
Legislația română privind violența în familie - Pagina 2
Legislația română privind violența în familie - Pagina 3
Legislația română privind violența în familie - Pagina 4
Legislația română privind violența în familie - Pagina 5
Legislația română privind violența în familie - Pagina 6
Legislația română privind violența în familie - Pagina 7
Legislația română privind violența în familie - Pagina 8
Legislația română privind violența în familie - Pagina 9
Legislația română privind violența în familie - Pagina 10
Legislația română privind violența în familie - Pagina 11
Legislația română privind violența în familie - Pagina 12
Legislația română privind violența în familie - Pagina 13
Legislația română privind violența în familie - Pagina 14
Legislația română privind violența în familie - Pagina 15
Legislația română privind violența în familie - Pagina 16
Legislația română privind violența în familie - Pagina 17
Legislația română privind violența în familie - Pagina 18
Legislația română privind violența în familie - Pagina 19
Legislația română privind violența în familie - Pagina 20
Legislația română privind violența în familie - Pagina 21
Legislația română privind violența în familie - Pagina 22
Legislația română privind violența în familie - Pagina 23
Legislația română privind violența în familie - Pagina 24
Legislația română privind violența în familie - Pagina 25
Legislația română privind violența în familie - Pagina 26
Legislația română privind violența în familie - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Legislatia Romana Privind Violenta in Familie.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza infracțiunilor de lovire și vătămare a integrității corporale

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt: infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa. Aceste...

Aspecte crimonologice ale infracțiunilor săvârșite cu violență

Introducere: Am decis să redactez lucrarea de licență folosindu-mă de o temă de actualitate și bazându-mă pe un subiect care poate provoca...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Infracțiunile comise prin violență

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Dimensiuni socio-juridice ale violenței domestice

ARGUMENT Familia nu reprezintă doar un grup format din câţiva membri, de regulă soţ, soţie şi copii, ci mult mai mult de atât, înseamnă o relaţie...

Violența în familie

I. Violența în familie art. 199 NCP : (1) Dacă faptele prevăzute în art. 188,art. 189 și art. 193-195 sunt săvârșite asupra unui membru de...

Violența în Familie

Violența în familie cunoscută și sub numele de violența domestică (abreviat VD) , abuz domestic, abuz familial, abuz marital/conjugal sau violență...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Desfacerea Căsătoriei

INTRODUCERE Căsătoria uneşte pe bărbat şi pe femeie în cea mai firească comunitate socială, care le contopeşte într-o asemenea măsură...

Investigarea Cazurilor de Trafic cu Ființe Umane

SCURT ISTORIC Prostitutia este considerata a fi cea mai veche “meserie din lume”. De multe ori fiind considerata un subiect tabu, prostitutia a...

Impactul Campaniilor Sociale Asupra Publicului din România

INTRODUCERE Am ales ca temă a lucrării de licenţă Impactul campaniilor sociale asupra publicului din România datorită multiplelor posibilităţi de...

Violența în rândul adolescenților ca o reacție la problemele sociale

INTRODUCERE Agresiunea sau altfel spus violenţa reprezintă unul din comportamentele sociale extrem de greu de definit. Înţelesul acordat de un...

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a...

Rolul climatului din familie în educație

CAPITOLUL I NATURA ŞI DEZVOLTAREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE 1.1. Elemente definitorii: violenţă/ abuz/ agresivitate Violenţa umanǎ este, fără...

Femeia, victimă a violenței domestice

Cap 1. Introducere 1.1. Abordări cu privire la violenta domestica Pe parcursul secolului XX, situaţia femeilor s-a ameliorat treptat. Acest lucru...

Copiii cu părinti deținuți

Introducere In cazul copiilor cu parinti detinuti, institutiile care au cel mai important rol sunt scoala si sistemele de asistenta sociala, intre...

Ai nevoie de altceva?