Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 16175
Mărime: 89.46KB (arhivat)
Publicat de: Ofelia Ilie
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ban Tiberiu
UNIVERSITATEA “BOGDAN VODĂ” DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE DREPT SPECIALIZAREA DREPT

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1
 2. Secțiunea 1
 3. Procesul penal; elemente definitorii; Fazele procesului penal . pag.3
 4. Secțiunea 2
 5. Procedura obişnuită şi procedura urgentă de urmărire penală şi judecarea a unor infracţiuni; .pag.6
 6. Secțiunea 3
 7. Clasificarea procedurilor speciale în dreptul român .pag.8
 8. CAPITOLUL 2
 9. Noţiunea de infracţiune flagrantă. pag.11
 10. Necesitatea unei proceduri speciale și Evoluţia istorică a noţiunii de flagranţă juridică penală. pag.14
 11. CAPITOLUL 3
 12. Secțiunea 1
 13. Cazurile de aplicare ale infracțiunii flagrante.pag.17
 14. Secțiunea 2
 15. Cazurile de excludere de la procedura urgentă. pag.20
 16. Secțiunea 3
 17. Derogări de la procedura de drept comun, în cazul infracţiunilor in flagrant. pag.22
 18. CAPITOLUL 4
 19. Secțiunea 1
 20. Sesizarea organelor judiciare penale . pag.24
 21. Secțiunea 2
 22. Actele premergătoare. pag.28
 23. CAPITOLUL 5
 24. Procedura specială de urmărire a unor infracţiuni în flagrant. pag.29
 25. Urmărirea penală în cadrul procedurii urgente. pag.29
 26. CAPITOLUL 6
 27. Secțiunea 1
 28. Judecata. pag.36
 29. Judecata în primă instanţă în cadrul procedurii urgente. pag.36
 30. Judecata în căile ordinare de atac. pag.38
 31. Bibliografie.pag.43

Extras din licență

CAPITOLUL 1

SECȚIUNEA 1

Procesul penal; elemente definitorii;

Fazele procesului penal

Termenul "proces" derivă din latinul "procedare" , care exprimă ideea de mişcare, de evoluţie.

Pe planul dreptului procesual penal aceasta înseamnă o activitate ce se desfăşoară în timp, pentru aplicarea dreptului material penal, în vederea descoperirii infracţiunilor şi identificării, prinderii şi judecării infractorilor, astfel încât orice persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.

În acelaşi timp, procesul penal contribuie la apărarea ordinii de drept, la apărarea persoanei şi a drepturilor şi libertăţilor acesteia, la prevenirea infracţiunilor, precum şi la educarea cetăţenilor în spiritul respectării legilor.

Invocând una dintre numeroasele definiţii ale doctrinei, procesul penal este activitatea reglementată de lege, desfăşuratâ într-o cauză penală, de către organele judiciare, cu participarea părţilor şi a altor persoane, ca titulare de drepturi şi obligaţii, având ca scop constatarea la timp si în mod complet a infracţiunilor şi tragerea la răspundere penală a celor care le-au săvârsit, în aşa fel încât prin aceasta să se asigure ordinea de drept precum şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor.

Așadar, elementele care caracterizează această instituție procesuală, sunt următoarele:

• Constituie o activitate. Procesul penal este un fenomen dinamic, tipic evolutiv şi care se manifestă ca o activitate foarte complexă. În cadrul său se desfăşoară o seamă de activităţi mai restrânse. Fiecare dintre ele are menirea să împingă, să propulseze procesul spre atingerea scopului său final;

• Activitatea este reglementată de lege. Instituţiile procesuale şi activitatea în ansamblul său se desfăşoară în limitele celei mai stricte legalităţi.

• Procesul penal se realizează într-o cauză penală determinată. Premisa procesului penal rezidă întotdeauna într-un fapt determinat, care constituie obiectul material al procesului penal. Obiectul material şi juridic, determinând întreaga desfăşurare a procesului penal, poartă denumirea de cauză penală

• activitatea procesuală se realizează de diverşi subiecţi procesuali (oficiali și particulari), titulari de drepturi şi obligaţii procedurale.

• întreaga activitate procesuală se desfăsoară în vederea realizării unui anumit scop, precizat de legea procesuală.

Procesul penal se declanşează odată cu dispoziţia de începere a urmăririi penale şi se încheie în momentul punerii în executare a hotărării de condamnare. Dacă aceasta este regula limitelor procesului penal, trebuie totuşi să menţionăm şi cazurile de exceptie, când procesul penal se încheie, prin stingerea acţiunii penale, mai înainte de momentul arătat, pe parcursul procesului penal, când apare o cauză de împiedicare a exercitării acţiunii penale. Într-o asemenea situaţie procurorul va da o soluţie neurmărire penală (scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale iar instanţa va dispune achitarea şi, după caz, încetarea procesului penal.

În structura tipică a desfășurării procesului penal există trei faze:

• urmărirea penală,

• judecata

• şi punerea în executare a hotărârilor penale.

Fiecare dintre aceste faze se caracterizează prin trăsături definitorii specifice, în cadrul cărora rolul şi raportul de poziţie al organelor judiciare sunt determinate.

• În prima fază a procesului penal este, faza de urmărire, premergatoare judecății, în care se desfășoară o activitate de identificarea infractorului, prinderea acestuia, descoperirea, ridicarea și administrarea probelor în vederea trimiterii în judecată.

Procurorul ca titular al exercitării acţiunii penale are o poziţie centrală, în dubla sa calitate, de organ de supraveghere a activităţii de urmărire penală şi de organ care efectuează nemijlocit urmărirea. Alături de procuror, o activitate foarte importantă o desfăşoară organele de cercetare penală şi alte organe de constatare, precum şi instanţele de judecată.

În această fază, momentul de debut al urmăririi penale este marcat, cu valoare de act procesual, de un proces-verbal, rezoluţie sau ordonanţă, iar în momentul final, de o rezoluţie sau ordonanţă de neurmărire penală sau de rechizitoriul de trimitere în judecată.

• În cea de a doua fază a procesului penal, instanţa de judecată apare ca subiect oficial cu rol principal, ea fiind organul judiciar care conduce şi coordonează desfăşurarea procesului penal şi care decide asupra modului de soluţionare a cauzei.

Faza de judecată are inceputul marcat de înregistrarea rechizitoriului procurorului sau a plăngerii penale prealabile a părţii vătămate, iar momentul de sfărşit se exprimă prin hotărărea judecătorească rămasă definitivă. În aceasta fază procurorul iși pastrează poziția de titular al exercitării acțiunii penale.

Activitatea la instantă se desfășoară în condiții de publicitate, de contradictorialitate si de oralitate, astfel încât hotarârea instanței trebuie să exprime adevărul cu privire la fapta savârșita si de gradul de vinovăție al faptuitorului, sintetizate în sancțiunea penală aplicată acestuia la terminarea judecății cauzei.

Preview document

Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 1
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 2
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 3
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 4
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 5
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 6
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 7
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 8
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 9
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 10
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 11
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 12
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 13
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 14
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 15
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 16
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 17
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 18
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 19
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 20
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 21
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 22
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 23
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 24
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 25
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 26
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 27
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 28
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 29
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 30
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 31
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 32
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 33
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 34
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 35
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 36
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 37
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 38
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 39
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 40
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 41
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 42
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 43
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 44
Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante - Pagina 45

Conținut arhivă zip

 • Coperta.doc
 • prima pag.doc
 • Procedura de Urmarire si Judecare a Infractiunilor Flagrante.doc

Alții au mai descărcat și

Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante

Apropierea maximă a sancţiunii faţă de momentul comiterii faptei social-periculoase, este unul din principalele avantaje ale acestei...

Specificul Cercetării la Fața Locului în Infracțiunile de Crimă Organizată

CRIMA ORGANIZATĂ 1.1.Ce este Crima Organizată? Crima organizată este definită prin existenţa unor grupuri de infractori, structurate pe ideea...

Infracțiunea Flagrantă

CAPITOLUL I. Conceptul de infracţiune flagrantă Secţiunea 1. Scurte consideraţii istorice Prin practica autorităţilor judiciare, în decursul...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Descoperirea și Valorificarea Științifică Urmelor în Cazul Traficului și Consumului Ilicit de Droguri

Consideratii generale Una dintre problemele actuale ale societatii romanesti o constituie cresterea cererii de droguri in randul populatiei...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Obiectul și Principiile Specifice Urmării Penale

I.1. Obiectul şi principiile specifice urmării penale §1. Urmărirea penală ca primă fază a procesului penal român 1) Desfăşurarea procesului...

Te-ar putea interesa și

Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante

Apropierea maximă a sancţiunii faţă de momentul comiterii faptei social-periculoase, este unul din principalele avantaje ale acestei...

Căile ordinare de atac în materie penală

Caile de atac sunt mijloacele legale prin care anumiti subiecti procesuali pot cere declansarea unui control procesual asupra unei hotarâri...

Dreptul Procesual Penal

INTRODUCERE Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea organelor judiciare şi a părţilor,...

Jurisprudență

Constitutie, dispozitiile acestora urmând a se aplica numai cu privire la bunurile prevazute în art. 135 alin. (4) din Constitutie, bunuri ce fac...

Urmărirea și judecarea unor infracțiuni flagrante și procedura recuperării pagubei în cazul condamnării sau al luării unei măsuri preventive pe nedrept

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCEDURILE SPECIALE 1.1 NOTIUNEA DE PROCEDURA SPECIALA In vederea realizarii scopului sau, procesul...

Proceduri Penale

NOTIUNI INTRODUCTIVE Procesul penal este activitatea reglementata de lege, desfasurata de organele competente, cu participarea partilor si a altor...

Infracțiunea Flagrantă

CAPITOLUL I. Conceptul de infracţiune flagrantă Secţiunea 1. Scurte consideraţii istorice Prin practica autorităţilor judiciare, în decursul...

Infracțiunea Flagrantă

Capitolul I. Conceptul de infracțiune flagrantă. Secțiunea 1. Procedurile speciale de urmărire și de judecare a unor infracțiuni. 1.1.Conceptul...

Ai nevoie de altceva?