Dreptul Diplomatic și Consular

Disertație
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 35733
Mărime: 147.59KB (arhivat)
Publicat de: Raluca N.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Cuprins
 2. Introducere 2
 3. Capitolul I. Noțiuni introductive privind dreptul diplomatic 4
 4. 1.1 Noţiunea, definirea şi caracteristicile dreptului diplomatic 4
 5. 1.2 Izvoarele dreptului diplomatic 5
 6. 1.3. Codificarea dreptului diplomatic 8
 7. 1.4. Interacţiunea dintre dreptul diplomatic, diplomaţie, politică externă şi morala internaţională 16
 8. Capitolul II. Diplomația 18
 9. 2.1 Noțiunea și evoluția istorică a diplomației 19
 10. 2.2 Știință și artă 26
 11. 2.3 Funcțiile și tipurile diplomației 27
 12. 2.4 Diplomația și interesul național 32
 13. Capitolul III. Misiunile diplomatice 34
 14. 3.1 Funcțiile misiunilor diplomatice 35
 15. 3.2 Imunitățile și privilegiile misiunilor diplomatice 40
 16. 3.3 Elemente de procedură și tehnică diplomatică 50
 17. 3.4 Misiunile diplomatice ad-hoc 53
 18. Capitolul IV. Dreptul consular 58
 19. 4.1 Elemente definitorii privind dreptul consular 58
 20. 4.2 Relațiile consulare 61
 21. 4.3 Oficiile consulare 62
 22. 4.4 Funcțiile consulare 67
 23. 4.5 Imunitățile și privilegiile oficiilor consulare și ale membrilor acestora 69
 24. Concluzii 76
 25. Bibliografie 82

Extras din disertație

Introducere

Dreptul internațional reprezintă corpul de reguli referitoare la drepturile și obligațiile staatelor în relațiile dintre ele, iar acesta conține în conținutul normelor sale – dreptul diplomatic și dreptul consular.

În prezenta lucrare, dreptul diplomatic și dreptul consular sunt privite ca ,, beneficiare,, ale surselor, doctrinei și principiilor de drept internațional, acesta din urmă fiind considerat subramură a dreptului public, mai exact a ramurii sale externe, adică a dreptului internațional public.

Dreptul internațional public reprezintă parte a ansamblului de norme cu privire la drepturile şi obligaţiile statelor şi ale organizaţiilor internaţionale, ca şi la drepturile şi obligaţiile companiilor şi ale indivizilor pe planul relaţiilor interstatale.

Capitolele destinate din prezenta lucrare dreptului diplomatic, prezintă explicații și adnotări concentrate mai ales asupra semnificațiilor definitorii ale diplomației ca profesie dar și ale instituțiilor prin intermediul cărora diplomația este exercitată, aceste explicații le regăsim cu precădere în cel de-al doilea capitol al lucrări. Exercitarea diplomației ca profesie este prezentată exclusive în cadrul organizării, al pregătirii sau al îndeplinirii misiunilor diplomatice. Drept urmare, din cuprinsul lucrari putem da de înțeles că dreptul diplomatic este dreptul misiunii diplomatice.

Misiunea diplomatică permanentă (ambasada, postul consular) se constituie în vederea atingerii obiectivelor din domeniul relaţiilor diplomatice şi consulare şi este, aşadar, constituită pentru a funcţiona permanent.În general, este evident că între două state care îşi primesc reciproc misiunile diplomatice „temporare” şi „permanente” există relaţii diplomatice.În condiţiile în care două state schimbă doar misiuni diplomatice ad hoc se poate vorbi, fără îndoială, despre relaţii diplomatice, dar numai în înţelesul cel mai larg, pentru a se evita excluderea nefirească a misiunilor diplomatice ad hoc din sfera relaţiilor diplomatice.

Altminteri, în înţelesul desprins riguros din capitolele 1-3, capitole destinate dreptului diplomatic putem spune că, relaţiile diplomatice propriu-zise rezultă numai din îndeplinirea unor acte anumite de către fiecare stat, nefiind suficient schimbul de misiuni diplomatice ad hoc.

De asemenea în prezenta lucrare, termenul „privilegiu” se referă la domeniul indicat prin grupul confuz de cuvinte de prea multe ori utilizate la pluralul care îi conferă dimensiunea de spuză imprecisă: „facilităţi, privilegii, imunităţi”.

Capitolul destinat dreptului consular prezintă pe larg cele mai importante caracteristici ale dreptului consular și anume: normele generale care guvernează relațiile consulare in general; regulile și normele care privesc organizarea și funcționarea oficiilor consulare și normele referitoare la statutul juridic al oficiilor consulare și a personalului lor, respectiv,imunitățile și privilegiile consulare.

Capitolul I. Noțiuni introductive privind dreptul diplomatic

1.1 Noţiunea, definirea şi caracteristicile dreptului diplomatic

Dreptul diplomatic cuprinde toralitatea normelor juridice ce guvernează statutul organelor diplomatice sau altfel spus totalitatea regulilor de drept internațional care fac referire la organizarea, sarcinile, comtetența și staturul organelor pentru relațiile externe.

Dreptul diplomatic este definit în literatura de specialitate ca fiind o ramură a dreptului internațional public ce are ca obiect normele și practica care reglementează relațiile externe ale statelor și ale altor subiecte de drept internațional. Într- o altă accepțiune dreptul diplomatic este definit ca fiind aceea parte a dreptului internațional ce stabilește regulile practicii relațiilor externe ale statelor între ele, ori ca o ramură a dreptului internațional public care reglementează înființarea, funcționarea și statutul juridic, precum și desfințarea organelor internaționale .

Obiectul dreptului diplomatic îl reprezintă diferitele aspect al activității diplomatice desfășurate de organele interne ale statelor, ca și de organelle externe ale statelor, create cu acest scop – misiunile diplomatice permanente și ad-hoc, - precum și anumite laturi ale activității conferințelor și organizațiilor internaționale.

De aici rezultă următoarele trăsături ale dreptului diplomatic :

- Dreptul diplomatic nu este situate în afara dreptului internațional, ci că acesta reprezintă una dintre ramurile dreptului internațional;

- Comparativ cu celelalte norme de drept internațional per ansamblu, normele dreptului diplomatic joacă un rol instrumental, în sensul că acesta ajută la atingerea obiectivelor de politică externă și oferă modalitățile de stabilire și de ducere a relațiilor interstatale și, într-un fel contribuie direct efectiv la asigurarea aplicării celorlalte norme de drept internațional;

- Dreptul diplomatic ocupă un loc central în cadrul ramuri de drept internațional deoarece acesta se ocupă de însuși mecanismul ce face să existe și să se desfășoare relațiile interstatale.

- La baza dreptului diplomatic stau aceleași principii fundamentale pe care se sprijină dreptul internațional. Principiile dreptului internațional constituie criteriul cel mai important în aprecierea legalității activității diplomatice, acestea constituind călăuza activității diplomatice, fiind necesar ca acestea să se respecte cu strictețe.

- Baza dreptului diplomatic rezidă în imperativul stabilirii și dezvoltării unor relații normale interstatale, de menținere a contactelor și de a realize o bună colaborarea înte acestea, dar și în dezideratul pe care îl au statele ca relațiile diplomatice să funcționeze pe o bază stabilă și ordonată.

Bibliografie

Anghel, I. M., Răspunderea În Dreptul Internaţional, Editura Lumina Lex,Bucureşti, 1998

Anghel, Ion M., Drept Diplomatic Şi Consular, Editura Lumina Lex,Bucureşti, 1996

Anghel, Ion, M., Dreptul Consular, Editura Ştiinţifică Şi Enciclopedică, 1978

Anghel, Ion M., Dreptul Diplomatic. Relaţiile, Privilegiile Şi Imunităţile Diplomatice, Editura Ştiinţifică Şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984

Anghel, Ion M., Dreptul Diplomatic. Diplomaţia Ad-Hoc Şi Diplomaţia Multilaterală, Editura Ştiinţifică Şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987

Barston, R. P., Modern Diplomacy, Second Edition, Longman, London And New York, 1998

Cahier, Philippe, Le Droit Diplomatique Contemporain, Genève, Libraire E. Dro, Paris, Libraire Minard, 2-Ième Édition, 1964

Căpăţână, O., Regimul Juridic Al Persoanelor Juridice Străine În România, Editura Academiei, Bucureşti, 1969

Chebeleu, Traian, Dreptul Diplomatic Şi Consular, Editura Universităţii Din Oradea, 2000

Constantinescu, Mihai, Deleanu, Ion, Iorgovan, Antonie, Muraru, Ioan, Vasilescu, Florin, Vida, Ioan, Constituţia României –Comentată Şi Adnotată, Bucureşti, 1992

Couve De Murville, Maurice, [Contribuţie] În Romain Gary, Écrivain- Diplomate, Colloque Du 2 Février 2002, Ministère Des Affaires Étrangères, Sous La Direction De Mireille Sacotte, Coorganisation: Anne Simon, Paris, 2003

Couve De Murville, Maurice, Une Politique Étrangère (1958-1969), Plon, Paris

Demetrescu, Camil, Note-Relatări, Ediţie Îngrijită De Nicolae C. Nicolescu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001

Deutsch, M., Soluţionarea Unui Conflict: Procese Constructive Şi Distructive, Yale University Press, New Haven, Connecticut, 1973

Diaconu, Ion, Tratat De Drept Internaţional Public, Volumele I, Ii, Iii, 2002, 2003, 2005

Djuvara, Mircea, Teoria Generală A Dreptului (Enciclopedia Juridică), Drept Raţional, Izvoare Şi Drept Pozitiv, Editura All, Bucureşti, 1995

Duculescu, Victor, Călinoiu, Constanţa, Duculescu, Georgeta, Constituţia României – Comentată Şi Adnotată, Lumina Lex, [1998]

Duculescu, Victor, Călinoiu, Constanţa, Duculescu, Georgeta, Crestomaţie De Drept Constituţional, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998

Duculescu, Victor, Continuitate Şi Discontinuitate În Dreptul Internaţional, Editura Academiei Române, 1982

Duculescu, Victor, Diplomaţia Secretă, Casa Europeană, Bucureşti, 1992

Ecobescu, Nicolae, Duculescu, Victor, Drept Internaţional Public, Hyperion Xxi, Bucureşti, 1993

Ecobescu, Nicolae, Duculescu, Victor, Dreptul Tratatelor, Editura „Continent Xxi”, Bucureşti, 1995

Ecobescu, Nicolae, Duculescu, Victor, Drepturile Şi Obligaţiile Fundamentale Ale Statelor, Editura Politică, 1976

Fuerea, Augustin, Drept Comunitar European. Partea Generală, All Back, Bucureşti, 2003

Preview document

Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 1
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 2
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 3
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 4
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 5
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 6
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 7
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 8
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 9
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 10
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 11
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 12
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 13
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 14
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 15
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 16
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 17
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 18
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 19
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 20
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 21
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 22
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 23
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 24
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 25
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 26
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 27
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 28
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 29
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 30
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 31
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 32
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 33
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 34
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 35
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 36
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 37
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 38
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 39
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 40
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 41
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 42
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 43
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 44
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 45
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 46
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 47
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 48
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 49
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 50
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 51
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 52
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 53
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 54
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 55
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 56
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 57
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 58
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 59
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 60
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 61
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 62
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 63
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 64
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 65
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 66
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 67
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 68
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 69
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 70
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 71
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 72
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 73
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 74
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 75
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 76
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 77
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 78
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 79
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 80
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 81
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 82
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 83
Dreptul Diplomatic și Consular - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Diplomatic si Consular
  • cuprins lucrare - Drept diplomatic si consular.doc
  • Dreptul Diplomatic si Consular.doc

Alții au mai descărcat și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Nulitatea Contractului Individual de Munca

1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND NULITATEA Nulitatea contractului individual de munca asa cum este reglementata ca institutie juridica pentru...

Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Rolul misiunilor diplomatice în activitatea diplomatică internațională

INTRODUCERE De-a lungul timpului, diplomaţia a fost asociată eforturilor statelor de a reglementa litigiile şi conflictele dintre ele, de a-şi...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII Orice activitate omenească...

Te-ar putea interesa și

Dreptul Diplomatic și Consular

CAPITOLUL I. 1.1. Dreptul diplomatic şi consular – raporturi de complementaritate Noul secol şi noul mileniu marchează schimbări majore nu numai...

Imunitățile și privilegiile diplomatice - natura lor juridică

INTRODUCERE Aproape printr-o lege a firii în fiecare etapă, secol, pare a se ivi la nivelul fiecărei entităţi sociale personalităţi cu voinţa şi...

Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni

Introducere Pornind de la primele gânduri de unificare ale Europei care încolţeau în mintea lui Napoleon Bonaparte sau a lui Carol cel Mare, ideea...

Acquis-ul comunitar privind libera circulație a persoanelor

1. ACQUIS-UL COMUNITAR PRIVIND LIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR Esenta acestei libertati consta in eliminarea discriminarilor intre cetatenii...

Imunitatea de Jurisdicție în Dreptul Diplomatic și Consular

1. Noţiuni Introductive. Dreptul diplomatic cuprinde totalitatea normelor juridice care guvernează statutul organelor diplomatice sau totalitatea...

Dreptul Diplomatic și Consular

1. Dreptul Diplomatic Organizarea si desfasurarea activitatii diplomatice au trebuit sa fie, in decursul timpului, reglementate; unele din aceste...

Drept Comunitar al Afacerilor

Cetatenia europeana 1. Cetatenia. Notiuni introductive. Termenul « cetatenie » isi are originile in gândirea greaca, fiind preluat de limbile...

Cetățenia Europeană

Consideraţii generale Noţiune "Cetăţenia europeană” a fost definită prin Tratatul asupra Uniunii Europene, semnat în 1992 la Maastricht....

Ai nevoie de altceva?