Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 21260
Mărime: 84.67KB (arhivat)
Publicat de: Teresa Blaga
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daiana Maura Vesmas

Cuprins

 1. Abrevieri 4
 2. Introducere 5
 3. Capitolul I: Comunităţile Europene – aspecte generale 10
 4. Secţiunea 1: Scurt istoric al comunităţilor europene 10
 5. Secţiunea 2 : Tratatul de la Maastricht – constituirea Uniunii Europene 13
 6. Capitolul II: Cetăţenia Europeană 17
 7. Secţiunea 1 : Consideraţii privind cetăţenia naţională 17
 8. Secţiunea 2 : Corelaţia dintre cetăţenia naţională şi cetăţenia europeană 20
 9. Secţiunea 3 : Instituţia cetăţeniei europene 23
 10. Secţiunea 4: Cetăţenia europeană în dispoziţiile Tratatului instituind Comunitaea Europeană 26
 11. Capitolul III: Drepturile cetăţenesti rezultate din cetăţenia uniunii europene 29
 12. Secţiunea 1 : Consideraţii generale privind drepturile cetăţenilor europeni 29
 13. Secţiunea 2 : Dreptul la liberă circulaţie, dreptul la sejur şi de stabilire, dreptul la muncă şi la studiu un toate statele membre 31
 14. Secţiunea 3 : Drepul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European şi în alegeri locale în statul de rezidenţă în aceleaşi condiţii ca şi cele stabilite pentru cetaţenii statului respectiv 46
 15. Secţiunea 4 : Dreptul de petiţie în fata Parlamentului European şi dreptul de a se adresa instituţiei Mediatorului 53
 16. Secţiunea 5: Dreptul la protecţie diplomatică şi consulară 57
 17. Capitolul IV: Cetăţenia europeană între trecut şi viitor 61
 18. Concluzii 74
 19. Bibliografie 77

Extras din referat

Introducere

Pornind de la primele gânduri de unificare ale Europei care încolţeau în mintea lui Napoleon Bonaparte sau a lui Carol cel Mare, ideea de un stat european sau cel putin federatie de state europene a facut obiectul unor discuţii ample, fiinid unul din subiectele agreate de marii gânditori ai Europei.

Pe sfârsitul celui de al doilea razboi mondial încep sa se contureze din ce in ce mai puternic concepţii cu privire la o Uniune Europeană sau cel putin la o Comuniate Europeană. Aşa cum am prezentat pe larg în paginile ce urmează, premisa care a stat la baza constituirii comunităţior europene, paradoxal nu a fost cea economică, ci în primul rând s-a dorit de către inţiatorii proiectelor o evitare a unei noi conflagratii mondiale. Astfel a luat nastere CECO, CEE si EURATOM, cele trei Comunităţi care vor costitui baza viitorului edificiu european. O data îndeplinit scopul menţinerii păcii, se are în finalitatea economica a comunităţiilor, astfel ele devenind un mijoc de taranzacţionare şi o piaţă comună între statele membre.

Pe fondul dezvoltării economice, implicit se simţea nevoia stringentă de unele norme politice care să reglementeze domeniile în care activau cele trei comunităţi. În aceste perioade începe să se dezvolte partea politică a Comunităţiilor Europene, deschizând calea pentru ce va urma sa fie Uniunea Europeană.

Dezvoltarea politică duce şi la întrebarea sau la ipoteza în care, dupa crearea pieţei comune şi, mai tarziu, dezvoltarea porcesului intergaţional, ce se va întampla cu cetaţenii statelor membre. La aceasta întrebare am incercat să raspundem în aceasta lucare incercând să prezentăm drumul pe care l-a parcurs cetaţenia europeana de la constituirea comunităţilor pâna la Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa.

Am încercat deasemenea şi o scurtă prezentare istorică a conceptului de catăţenie şi implicaţiile istorice pe care le-a determinat această noţiune culmind cu instituirea ei ca şi europeană în Tratatul de la Maastricht. Până şi astazi mai există numeroase discuţii pe această temă, prezenta lucrare încercând să pună în lumină conceptul de cetăţenie europeană în relaţia cu cel de cetăţenie natională şi finalitatea pe care acest statut o are în sarcina sau în beneficiul cetăţenilor resortisanţi ai statelor membre. După cum se va putea observa cetăţenia europeană nu este un substitut pentru cetăţenia natională aceasta oferind cetăţeanului european un plus de drepturi de care nu a putut beneficia, sau cel puţin nu au fost consacrate printr-un tratat, până la intrarea în vigoare a Tratului de la Maastricht. Inroducerea sau acordarea acestui statut tuturor cetăţenilor resortisanţi ai statelor membre va determina schimbări majore în legislaţiile statelor membre, aceste schimbări fiind de altfel rezultatul procesului integrativ.

Încă şi astăzi mai există discuţii pe marginea subectului “cetăţenie”. Cu atât mai mult este foarte dificil de a crea o concepţie unitară în acest domeniu datorită tradiţiilor constituţionale al fiecărui stat membru şi perioadei necesare armonizării atât a legislaţiilor cât ţi a tradiţiilor din acest domeniu. Pe cealaltă parte reacţia este normală din partea fiecărui stat de a încerca să-şi conserve propriile tardiţii şi uzanţe în această materie, de aici şi unul din motto-urile Uniunii Europene: “unitate în diversitate”. Prin urmare discuţiile s-au elaborat în momentul intrării în scenă a noţiunii de cetăţenie europeană, juristii europeni stabilind un statut juridic al cetăţeanului europenan şi drepturile de care acesta beneficiază.

Dupa cum am subliniat şi în paginile care urmează, cetăţenia europenă ca obiectiv se constituie într-o “noua etapa a procesului de realizare a unei Uniuni din ce în ce mai strânse între popoarele Europei” Din statutul instituit prin Tratul de la Maastricht, cetătenia europeană este o cetătenie care suplimentează şi completează pe cea naţională, în nici un caz nu o înlocuieşte. Din drepturile rezultate din statulul cetăţeanului european în această lucare ne-am oprit asupra patru dintre ele, şi anume cele instituite prin Tratatul asupra Uniunii Europene.

Preview document

Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 1
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 2
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 3
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 4
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 5
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 6
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 7
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 8
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 9
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 10
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 11
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 12
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 13
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 14
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 15
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 16
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 17
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 18
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 19
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 20
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 21
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 22
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 23
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 24
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 25
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 26
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 27
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 28
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 29
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 30
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 31
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 32
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 33
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 34
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 35
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 36
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 37
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 38
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 39
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 40
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 41
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 42
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 43
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 44
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 45
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 46
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 47
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 48
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 49
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 50
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 51
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 52
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 53
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 54
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 55
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 56
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 57
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 58
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 59
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 60
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 61
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 62
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 63
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 64
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 65
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 66
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 67
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 68
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 69
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 70
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 71
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 72
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 73
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 74
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 75
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 76
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 77
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 78
Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni - Pagina 79

Conținut arhivă zip

 • Cetatenia Europeana si Drepturile Fundamentale ale Cetatenilor Europeni.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul la Vot

Capitolul I EXPLICAREA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI Secţiunea 1: Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor omu¬lui Omul, prin...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Scopul lucrării este cercetarea teoretică a reglementărilor de drept internaţional public referitoare la populaţia statelor ( tratate...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice...

Modalității de dobândire și renunțare la cetățenia română

INTRODUCERE Cetăţenia reprezintă o legătură juridică inseparabilă având legătură cu persoana titularului, această legătură începe de la naşterea...

Cetățenia Europeană

1. Introducere Cetăţenia europeană este o provocare pentru teoria şi practica cetăţeniei. Ea vizează o cetăţenie postnaţională care, pentru prima...

Considerații privind cetățenia din perspectiva integrării României în Uniune Europeană

Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetatenie a ajuns sa fie printre cele mai frecvent utilizate în discutiile comunitatilor din...

Problematica cetațeniei, în contextul globalizării și al integrării europene

Introducere Această lucrare obiectivă analizează fenomenul globalizării și al cetățeniei europene în interiorul ordinii juridice comunitare, care...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Deşi este frecvent folosit conceptul de cetăţenie nu este uşor de definit. Unii cercetători definesc cetăţenia drept o simplă...

Te-ar putea interesa și

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice...

Libera Circulație a Persoanelor

CAPITOLUL I Consideratii introductive Sectiunea I Scurt istoric – Uniunea Europeana Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Cetățenia Europeană

1. Introducere Cetăţenia europeană este o provocare pentru teoria şi practica cetăţeniei. Ea vizează o cetăţenie postnaţională care, pentru prima...

Abordarea Cetățeniei de Către Dreptul Internațional

INTRODUCERE Conceptul de cetăţenie („citizenship") este central pentru ştiinţele politice şi dreptul internaţional. Fără o înţelegere minimală a...

Considerații privind cetățenia din perspectiva integrării României în Uniune Europeană

Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetatenie a ajuns sa fie printre cele mai frecvent utilizate în discutiile comunitatilor din...

Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona

I.Introducere 1.Scurt istoric: de la Laeken la Lisabona Inspirat de moştenirea culturală, religioasă şi umanistă europeană, din care s-au...

Parlamentul European - atribuții financiare și modul de înfăptuire a acestora

1. Notiuni generale privind Parlamentul European 1.1. Scurt istoric Între 10-13 septembrie 1950, în cadrul CECO (Comunitatea Europeană a...

Libera circulație a persoanelor în UE

„Orice cetăţean sau orice cetăţeană a Uniunii Europene are dreptul de a se deplasa şi de a-şi stabili reşedinţa în mod liber pe teritoriul statelor...

Ai nevoie de altceva?