Cetățenia Europeană

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 42663
Mărime: 153.59KB (arhivat)
Publicat de: Corvin Ispas
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: C. Smochina
Teza de master scrisa despre institutia cetateniei europene prin prisma Tratatului de la Lisabona. Chisinau

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. CONCEPTUL ŞI EVOLUŢIA CETĂŢENIEI EUROPENE 7
 3. § 1.1 Elemente definitorii ale conceptului de cetăţenie europeană 7
 4. § 1.2 Evoluţia istorică a instituţiei cetăţeniei europene 22
 5. CAPITOLUL II. SPECIFICUL STATUTULUI JURIDIC AL
 6. CETĂŢENIEI EUROPENE 35
 7. § 2.1 Drepturile şi îndatoririle cetăţeanului european 35
 8. 2.1.1. Dreptul de liberă circulaţie şi de şedere pe teritoriul statelor membre 39
 9. 2.1.2. Dreptul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European, precum
 10. şi la alegerile locale 41
 11. 2.1.3. Dreptul la protecţie diplomatică într-o ţară terţă, în care propria ţară
 12. nu are reprezentanţă consulară 46
 13. 2.1.4. Dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European şi dreptul de a se
 14. adresa Mediatorului European 52
 15. § 2.2 Sistemul de protecţie a drepturilor cetăţeanului european 57
 16. CAPITOLUL III. DIMENSIUNEA CETĂŢENIEI EUROPENE ÎN
 17. CONTEXTUL TRATATULUI REFORMĂ DE LA LISABONA 68
 18. § 3.1 Interdependenţa cetăţeniei naţionale cu cetăţenia europeană 68
 19. § 3.2 Regimul juridic al cetăţeniei din Republica Moldova 78
 20. ÎNCHEIERE 87
 21. BIBLIOGRAFIE 91

Extras din disertație

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice transformări, iar construcţia europeană reprezintă o mărturie de netăgăduit a semnificaţiei şi dinamismului fenomenelor cunoscute în ultimii ani. Aşadar, instituţia cetăţeniei europene este un fenomen relativ nou pentru Uniunea Europeană comparativ cu cetăţenia naţională. Astfel, acest fenomen necesită un studiu profund întru elucidarea tuturor aspectelor sale.

După cum afirmă, C.Bârzea, instituţia cetăţeniei europene reprezintă o „provocare” pentru teoria şi practica cetăţeniei. Întrucât, este o cetăţenie supranaţională, care pentru prima dată se raportează la o paletă de valori şi instituţii, şi nu aparţine unui teritoriu, unei culturi şi unui stat naţional. Cetăţenia europeană vine să consolideze construcţia comunităţii politice europene transfrontaliere şi să creeze un spaţiu public comunitar. Din acest punct de vedere cercetarea noului concept de cetăţenie europeană este indispensabil.

Prin cetăţenia europeană se încearcă apropierea Europei ca un tot întreg de fiecare cetăţean sau rezident al Uniunii Europene. Parcurgând o dezvoltare dinamică de la Tratatul de la Maastricht, unde a fost stipulată oficial pentru prima dată această instituţie, până la Tratatul de la Lisabona, unde se conferă noi valenţe acestei instituţii, cetăţenia europeană devine un moment cheie pentru stabilirea unei relaţii mai apropiate dintre Europa şi cetăţeni.

Un fapt care ne demonstrează actualitatea temei investigate este faptul că în Tratatul de la Lisabona această instituţie nu este trecută cu vederea, ci a fost fortificată prin adăugarea unor noi drepturi la cele existente deja.

Pornind de la noţiunea clasică de cetăţenie, care este o legătură între stat şi individ, cetăţenia europeană vine să asigure legătura între poporul european şi Uniunea Europeană – ca personalitate juridică. Totodată consacrarea unei cetăţenii a Uniunii Europene în tratatele de bază aminteşte importanţa acesteia pentru om, ea consolidând personalitatea sa socială, care îi permite să acţioneze fie direct, fie prin împuternicire. Ca această împuternicire să funcţioneze peste frontierele statului este o şansă istorică, căci a constitui o cetăţenie multiplă al cărei rezultat se situează la nivel de un continent este un eveniment care deschide o nouă perioadă pentru istoria omenirii.

Cetăţenia europeană este rezultatul integrării europene şi un răspuns la problemele pe care această integrare le-a adus cu ea. În acelaşi timp, natura specifică a conceptului de cetăţenie europeană se poate vedea în analiza drepturilor specifice, deşi nu dezvăluie natura reală a acestui fenomen. În acest sens cetăţenii din ţările Uniunii Europene au responsabilităţi şi drepturi în viaţa politică a Uniunii Europene. Ei au un rol determinant în dezvoltarea în viitor a acesteia.

Dinamica evoluţiei relaţiilor comunitare şi a vieţii în general este de natură să marcheze o reacţie ştiinţifică, doctrinară la schimbările care se produc în lumea contemporană, conştientizarea şi fundamentarea lor ştiinţifică.

În ceea ce priveşte gradul de investigaţie, am încercat să realizăm o cercetare a literaturii de specialitate din domeniul respectiv, să evidenţiem diversitatea opiniilor şi concepţiilor privind instituţia cetăţeniei europene. Astfel, suportul juridico-doctrinar al cercetării este bazat şi pe lucrările de valoare ale savanţilor jurişti care au studiat domeniul în cauză.

În scopul atingerii obiectivului investigat, urmărind abordarea graduală a problemelor enunţate, în procesul elaborării lucrării a fost selectat materialul doctrinar teoretic, normativ-legislativ, precum şi cel referitor la concepţiile în materia cetăţeniei europene.

În acest sens, dorim să remarcăm următorii autori, care au elaborat monografii, studii de o mare importanţă: Bârzea Cezar, Guyla Fabian, Granrut du Claude, Munteanu Ştefan, Schnapper Dominique, Bachelier Christian, Vrabie Mihaela, Zorgbibe Charles, Martinello Marco, Thatham Allan, Кашкин С.Ю.

Suportul normativ-legislativ constituie tratatele Uniunii Europene(Tratatul de la Maastricht, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Nisa, Tratatul de la Lisabona), convenţii internaţionale, decizii, directive, precum şi jurisprudenţa Uniunii Europene.

De asemenea, au fost studiate publicaţiile din domeniu, din revistele de specialitate: „Legea şi Viaţa”, „Revista Naţională de Drept”, „Revista Română de Drept Comunitar”, „Sfera Politică”.

În ceea ce priveşte gradul de investigaţie a problemei în literatura de specialitate în Republica Moldova constatăm cu regret că sunt lipsă studiile şi monografiile în domeniul cetăţeniei europene, deşi instituţia cetăţeniei naţionale este studiată pe larg de către Arseni A., Suholitco L. Totuşi, sperăm ca în viitorul apropiat să apară şi în literatura autohtonă cercetări în domeniul cetăţeniei europene.

Scopul şi obiectivele lucrării. Uniunea Europeană fiind declarată şi o Europă a cetăţenilor, am avut ca scop studierea instituţiei cetăţeniei europene şi a interdependenţei acesteia cu organismele europene, cu cetăţenia naţională, aceasta prezentând interes atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic.

Scopul principal al tezei se referă la analiza detaliată a concepţiilor, ideilor, opiniilor doctrinare ale cercetătorilor în domeniu atât din statele membre ale Uniunii Europene, cât şi ale celor din alte state privind: conceptul cetăţeniei europene, evoluţia instituţiei cetăţeniei europene, conţinutul statutului juridic al cetăţeanului european, precum şi noua sa abordare în Tratatul de la Lisabona. Totuşi obiectivul cel mai elocvent este de a conferi o nouă dimensiune acestui fenomen atât novator, cât şi integrator al Uniunii Europene.

Întru realizarea obiectivului menţionat ne propunem a trasa anumite probleme care sunt propulsate de fenomenul european al integrări:

- elucidarea elementelor de bază şi istoricului evoluţiei instituţiei cetăţeniei;

- precizarea valorii şi rolului cetăţeniei europene în procesul de integrare europeană;

- fundamentarea importanţei cetăţeniei europene pentru consolidarea Uniunii Europene;

- analiza drepturilor cetăţeniei europene;

- studierea modalităţilor de protejare a drepturilor cetăţenilor europeni;

- evidenţierea noilor trăsături ale acestei instituţii.

Prin urmare, prezenta lucrare vine să întregească cercetările întreprinse anterior în domeniu, evidenţiind unele tendinţe şi aspecte noi specifice pentru actuala etapă de dezvoltare a comunităţii europene.

Preview document

Cetățenia Europeană - Pagina 1
Cetățenia Europeană - Pagina 2
Cetățenia Europeană - Pagina 3
Cetățenia Europeană - Pagina 4
Cetățenia Europeană - Pagina 5
Cetățenia Europeană - Pagina 6
Cetățenia Europeană - Pagina 7
Cetățenia Europeană - Pagina 8
Cetățenia Europeană - Pagina 9
Cetățenia Europeană - Pagina 10
Cetățenia Europeană - Pagina 11
Cetățenia Europeană - Pagina 12
Cetățenia Europeană - Pagina 13
Cetățenia Europeană - Pagina 14
Cetățenia Europeană - Pagina 15
Cetățenia Europeană - Pagina 16
Cetățenia Europeană - Pagina 17
Cetățenia Europeană - Pagina 18
Cetățenia Europeană - Pagina 19
Cetățenia Europeană - Pagina 20
Cetățenia Europeană - Pagina 21
Cetățenia Europeană - Pagina 22
Cetățenia Europeană - Pagina 23
Cetățenia Europeană - Pagina 24
Cetățenia Europeană - Pagina 25
Cetățenia Europeană - Pagina 26
Cetățenia Europeană - Pagina 27
Cetățenia Europeană - Pagina 28
Cetățenia Europeană - Pagina 29
Cetățenia Europeană - Pagina 30
Cetățenia Europeană - Pagina 31
Cetățenia Europeană - Pagina 32
Cetățenia Europeană - Pagina 33
Cetățenia Europeană - Pagina 34
Cetățenia Europeană - Pagina 35
Cetățenia Europeană - Pagina 36
Cetățenia Europeană - Pagina 37
Cetățenia Europeană - Pagina 38
Cetățenia Europeană - Pagina 39
Cetățenia Europeană - Pagina 40
Cetățenia Europeană - Pagina 41
Cetățenia Europeană - Pagina 42
Cetățenia Europeană - Pagina 43
Cetățenia Europeană - Pagina 44
Cetățenia Europeană - Pagina 45
Cetățenia Europeană - Pagina 46
Cetățenia Europeană - Pagina 47
Cetățenia Europeană - Pagina 48
Cetățenia Europeană - Pagina 49
Cetățenia Europeană - Pagina 50
Cetățenia Europeană - Pagina 51
Cetățenia Europeană - Pagina 52
Cetățenia Europeană - Pagina 53
Cetățenia Europeană - Pagina 54
Cetățenia Europeană - Pagina 55
Cetățenia Europeană - Pagina 56
Cetățenia Europeană - Pagina 57
Cetățenia Europeană - Pagina 58
Cetățenia Europeană - Pagina 59
Cetățenia Europeană - Pagina 60
Cetățenia Europeană - Pagina 61
Cetățenia Europeană - Pagina 62
Cetățenia Europeană - Pagina 63
Cetățenia Europeană - Pagina 64
Cetățenia Europeană - Pagina 65
Cetățenia Europeană - Pagina 66
Cetățenia Europeană - Pagina 67
Cetățenia Europeană - Pagina 68
Cetățenia Europeană - Pagina 69
Cetățenia Europeană - Pagina 70
Cetățenia Europeană - Pagina 71
Cetățenia Europeană - Pagina 72
Cetățenia Europeană - Pagina 73
Cetățenia Europeană - Pagina 74
Cetățenia Europeană - Pagina 75
Cetățenia Europeană - Pagina 76
Cetățenia Europeană - Pagina 77
Cetățenia Europeană - Pagina 78
Cetățenia Europeană - Pagina 79
Cetățenia Europeană - Pagina 80
Cetățenia Europeană - Pagina 81
Cetățenia Europeană - Pagina 82
Cetățenia Europeană - Pagina 83
Cetățenia Europeană - Pagina 84
Cetățenia Europeană - Pagina 85
Cetățenia Europeană - Pagina 86
Cetățenia Europeană - Pagina 87
Cetățenia Europeană - Pagina 88
Cetățenia Europeană - Pagina 89
Cetățenia Europeană - Pagina 90
Cetățenia Europeană - Pagina 91
Cetățenia Europeană - Pagina 92
Cetățenia Europeană - Pagina 93
Cetățenia Europeană - Pagina 94
Cetățenia Europeană - Pagina 95
Cetățenia Europeană - Pagina 96
Cetățenia Europeană - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Cetatenia Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul la Vot

Capitolul I EXPLICAREA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI Secţiunea 1: Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor omu¬lui Omul, prin...

Libera circulație

INTRODUCERE UNIUNEA EUROPEANĂ: UN ALT PAS ÎNAINTE Uniunea Europeană a atins un punct critic în procesul dezvoltării ei. Să înghiţi dintr-o dată...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Scopul lucrării este cercetarea teoretică a reglementărilor de drept internaţional public referitoare la populaţia statelor ( tratate...

Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public

INTRODUCERE Tratatul internațional este rezultatul preocupărilor mai multor state sau membrii ai comunității internațional față de anumite...

Asistența juridică internațională în materie penală

INTRODUCERE Încă de la primele colectivități umane s-a simțit nevoia organizării în scopul stabilirii unei discipline, fără de care conviețuirea...

Considerații privind cetățenia din perspectiva integrării României în Uniune Europeană

Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetatenie a ajuns sa fie printre cele mai frecvent utilizate în discutiile comunitatilor din...

Te-ar putea interesa și

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie" are o latură...

Cetățenia Europeana

INTRODUCERE Esenţa libertaţii de circulaţie a persoanelor constă în eliminarea discriminărilor între cetăţenii statului membru pe teritoriul...

Considerații privind cetățenia din perspectiva integrării României în Uniune Europeană

Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetatenie a ajuns sa fie printre cele mai frecvent utilizate în discutiile comunitatilor din...

Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni

Introducere Pornind de la primele gânduri de unificare ale Europei care încolţeau în mintea lui Napoleon Bonaparte sau a lui Carol cel Mare, ideea...

Cetățenia europeană

Introducere Ce inseamna sa fii cetatean al Europei? Care sunt drepturile si responsabilitatile care definesc cetatenia europeana? Este oare...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Deşi este frecvent folosit conceptul de cetăţenie nu este uşor de definit. Unii cercetători definesc cetăţenia drept o simplă...

Drept Comunitar al Afacerilor

Cetatenia europeana 1. Cetatenia. Notiuni introductive. Termenul « cetatenie » isi are originile in gândirea greaca, fiind preluat de limbile...

Cetățenia europeană

Conceptul de cetatenie europeana In “L’Europe apres l’Europe”, Philippe Herzog, spunea ca pentru a ajunge la o democratie populara exista trei...

Ai nevoie de altceva?