Cetățenia Europeana

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 29766
Mărime: 115.41KB (arhivat)
Publicat de: Gabriel D.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL . 1. NOŢIUNEA DE CETĂŢENIE 4
 3. 1.1. Scurt istoric 4
 4. 1.2. Definiţia cetăţeniei 7
 5. 1.3. Însemnătatea cetăţeniei în epoca contemporană 16
 6. 1.4. Tradiţii româneşti în consacrarea juridică a cetăţeniei 18
 7. CAPITOLUL 2 . ASPECTE PRIVIND CETĂŢENIA EUROPEANA 22
 8. 2.1.Cetăţenia europeană 22
 9. 2.1.1. Necesitatea cetăţeniei europene 23
 10. 2.1.2. Conţinutul conceptului de cetăţenie europeană 25
 11. 2.2.Drepturile cetăţenilor europeni 27
 12. 2.2.1. România în relaţiile cu Uniunea Europeană 27
 13. 2.2.2. Reglementarea cetăţeniei Uniunii Europene şi a drepturilor ce decurg din calitatea de cetăţean european 28
 14. 2.2.3. Clasificarea drepturilor ce decurg din calitatea de cetăţean european 31
 15. 2.2.4. Principalele drepturi ale cetăţenilor europeni 31
 16. 2.3. Concluzii referitoare la cetăţenia europeană 37
 17. CAPITOLUL 3. CADRUL LEGAL COMUNITAR PRIVIND LIBERTATEA DE CIRCULATIE SI DE SEDERE IN UNIUNEA EUROPEANA 39
 18. 3.1. Dreptul de acces si de sejur 39
 19. 3.1.1. Libera circulatie si sedere a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si membrilor familiilor acestora conform Directivei 2004/38/CE 41
 20. 3.2. Dreptul de sedere permanentă 44
 21. 3.3. Liberul acces la angajare si egalitatea de tratament 45
 22. CAPITOLUL 4 . INSTITUTII COMPETENTE 60
 23. 4.1. – Sistemul institutional al Uniunii Europene 60
 24. 4.2. Competentele Uniunii Europene intre trecut si viitor 61
 25. 4.3. Libertatea de stabilire 64
 26. 4.4.Libertatea de a presta servicii 67
 27. 4.5.Libera circulatie a persoanelor si a fortei de munca 70
 28. CONCLUZII 75
 29. Bibliografie 77

Extras din proiect

INTRODUCERE

Esenţa libertaţii de circulaţie a persoanelor constă în eliminarea discriminărilor între cetăţenii statului membru pe teritoriul căruia se află aceştia sau îşi desfăşoară activitatea şi cetăţenii celorlalte state membre ce stau sau muncesc pe teritoriul acestui stat.

Aceste discriminări se pot referi la condiţiile de intrare, deplasare, muncă, angajare sau remuneraţie. Prin asigurarea unui asemenea regim nediscriminatoriu se realizează libera circulaţie a persoanelor în spaţiul comunitar.

Cetăţenii europeni beneficiază de dreptul fundamental de a se deplasa şi de a se stabili unde doresc. Dar, pentru a fi cu adevărat în avantajul tuturor, libertatea de circulaţie a persoanelor trebuie însoţită de un nivel corespunzător de securitate şi justiţie.

Instanţele naţionale din fiecare stat membru UE sunt responsabile pentru aplicarea corespunzătoare a legislaţiei comunitare în statul respectiv. Dar, există riscul ca instanţele din diferite ţări să interpreteze legislaţia comunitară în moduri diferite.

„Procedura de pronunţare a unei hotărâri preliminare” are rolul de a preîntâmpina acest lucru. Dacă o instanţă naţională are îndoieli cu privire la interpretarea sau valabilitatea unei legi comunitare, aceasta poate şi, în anumite cazuri, este obligată, să solicite opinia Curţii de Justiţie

Această opinie este furnizată sub forma unei „proceduri de pronunţare a unei hotărâri preliminare”.

În Hotărârea Baumbast , Curtea de Justiţie a constatat că acest articol trebuie interpretat în sensul că, un copil al unui lucrător migrant are un drept de sedere în cazul în care acest copil doreste să îsi continue studiile în statul membru gazdă, desi lucrătorul migrant nu are resedinţa sau nu mai lucrează nici el însusi în acest stat membru. Acest drept de sedere se aplică si părintelui care asigură în fapt îngrijirea acestui copil.

Directiva privind libera circulaţie a cetăţenilor Uniunii a modificat acest regulament si a înlocuit mai multe acte existente referitoare la libera circulaţie a cetăţenilor. Aceasta prevede că orice cetăţean are dreptul de circulaţie si sedere pe teritoriul unui alt stat membru ca lucrător, student sau dacă deţine asigurări medicale complete si suficiente resurse, astfel încât, să nu devină o povară pentru sistemul de asistenţă socială.

Directiva a abrogat articolul 10 din regulament privind dreptul de sedere al membrilor de familie ai unui lucrător migrant, înlocuindu-l cu un drept de sedere pentru membrii de familie ai cetăţenilor care îndeplinesc condiţiile de sedere. În schimb, ea nu a abrogat articolul 12 din regulament privind dreptul de acces la sistemul de educaţie. Directiva prevede de asemenea că dreptul de sedere al unui copil înscris într-o instituţie de învăţământ cu scopul de a urma studii sau dreptul părintelui care asigură în fapt îngrijirea copilului nu este afectat de plecarea sau de decesul cetăţeanului.

Sesizată cu aceste două cauze, Court of Appeal (Curtea de Apel, Regatul Unit) solicită Curţii de Justiţie să stabilească dacă interpretarea articolului 12 din regulament, consacrată de Hotărârea Baumbast, se mai aplică de la intrarea în vigoare a noii directive si dacă dreptul de sedere în favoarea persoanei care asigură în fapt îngrijirea copilului nu este supus de acum înainte conditiilor de exercitare a dreptului de sedere stabilite de această directivă, respectiv în special cerinţei ca părintele să dispună de suficiente resurse, astfel încât, să nu devină o povară pentru sistemul de asistenţă socială.

CAPITOLUL . 1. NOŢIUNEA DE CETĂŢENIE

1.1. Scurt istoric

Istoric vorbind, termenul a apărut în lumea antică, în oraşele-cetate greceşti, cu semnificaţii uşor diferite în Sparta şi Atena: în primul caz, el denota o formă de loialitate riguros disciplinată, în cel de al doilea, noţiunea de cetăţenie cunoştea forme de exercitare mai „democratice”, cu grade sporite de libertate, care erau rezervate însă doar unui segment redus al populaţiei: femeile, copiii, sclavii şi străinii rezidenţi nu erau consideraţi cetăţeni. În Politica sa, Aristotel defineşte cetăţeanul ca pe un membru al comunităţii ce „are parte atât de statutul de conducător, cât şi cel de supus” şi, mai important, „este gata să exercite aceste calităţi”. La Aristotel, însă, pentru ca această rotaţie a rolurilor să funcţioneze, comunitatea trebuie să fie de dimensiuni reduse, astfel încât membrii comunităţii „să cunoască capacităţile (calităţile) tuturor” .

Perioada dominaţiei romane a adus cu sine noi valenţe ale noţiunii de cetăţenie: a apărut noţiunea de civitas sine suffragio (cetăţeni cu drepturi civice, dar fără dreptul de a alege sau de a fi aleşi) - situaţie valabilă pentru popoarele cucerite - a apărut cetăţenia multiplă şi, cel mai important, noţi¬unea de cetăţean al imperiului a început să fie asociată cu aşa-numitele „vir¬tuţi civice” (devotament patriotic faţă de obligaţii şi legi, disponibilitatea de a lupta pentru binele imperiului etc.), virtuţi a căror cultivare era dezirabilă, aducând cu sine sentimente de demnitate şi de autoapreciere.

Preview document

Cetățenia Europeana - Pagina 1
Cetățenia Europeana - Pagina 2
Cetățenia Europeana - Pagina 3
Cetățenia Europeana - Pagina 4
Cetățenia Europeana - Pagina 5
Cetățenia Europeana - Pagina 6
Cetățenia Europeana - Pagina 7
Cetățenia Europeana - Pagina 8
Cetățenia Europeana - Pagina 9
Cetățenia Europeana - Pagina 10
Cetățenia Europeana - Pagina 11
Cetățenia Europeana - Pagina 12
Cetățenia Europeana - Pagina 13
Cetățenia Europeana - Pagina 14
Cetățenia Europeana - Pagina 15
Cetățenia Europeana - Pagina 16
Cetățenia Europeana - Pagina 17
Cetățenia Europeana - Pagina 18
Cetățenia Europeana - Pagina 19
Cetățenia Europeana - Pagina 20
Cetățenia Europeana - Pagina 21
Cetățenia Europeana - Pagina 22
Cetățenia Europeana - Pagina 23
Cetățenia Europeana - Pagina 24
Cetățenia Europeana - Pagina 25
Cetățenia Europeana - Pagina 26
Cetățenia Europeana - Pagina 27
Cetățenia Europeana - Pagina 28
Cetățenia Europeana - Pagina 29
Cetățenia Europeana - Pagina 30
Cetățenia Europeana - Pagina 31
Cetățenia Europeana - Pagina 32
Cetățenia Europeana - Pagina 33
Cetățenia Europeana - Pagina 34
Cetățenia Europeana - Pagina 35
Cetățenia Europeana - Pagina 36
Cetățenia Europeana - Pagina 37
Cetățenia Europeana - Pagina 38
Cetățenia Europeana - Pagina 39
Cetățenia Europeana - Pagina 40
Cetățenia Europeana - Pagina 41
Cetățenia Europeana - Pagina 42
Cetățenia Europeana - Pagina 43
Cetățenia Europeana - Pagina 44
Cetățenia Europeana - Pagina 45
Cetățenia Europeana - Pagina 46
Cetățenia Europeana - Pagina 47
Cetățenia Europeana - Pagina 48
Cetățenia Europeana - Pagina 49
Cetățenia Europeana - Pagina 50
Cetățenia Europeana - Pagina 51
Cetățenia Europeana - Pagina 52
Cetățenia Europeana - Pagina 53
Cetățenia Europeana - Pagina 54
Cetățenia Europeana - Pagina 55
Cetățenia Europeana - Pagina 56
Cetățenia Europeana - Pagina 57
Cetățenia Europeana - Pagina 58
Cetățenia Europeana - Pagina 59
Cetățenia Europeana - Pagina 60
Cetățenia Europeana - Pagina 61
Cetățenia Europeana - Pagina 62
Cetățenia Europeana - Pagina 63
Cetățenia Europeana - Pagina 64
Cetățenia Europeana - Pagina 65
Cetățenia Europeana - Pagina 66
Cetățenia Europeana - Pagina 67
Cetățenia Europeana - Pagina 68
Cetățenia Europeana - Pagina 69
Cetățenia Europeana - Pagina 70
Cetățenia Europeana - Pagina 71
Cetățenia Europeana - Pagina 72
Cetățenia Europeana - Pagina 73
Cetățenia Europeana - Pagina 74
Cetățenia Europeana - Pagina 75
Cetățenia Europeana - Pagina 76
Cetățenia Europeana - Pagina 77
Cetățenia Europeana - Pagina 78
Cetățenia Europeana - Pagina 79
Cetățenia Europeana - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Cetatenia Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Integrarea Europeană și Utilizarea Factorului Muncă în România

Capitolul I Integrarea României în Uniunea Europeana 1.1. Drumul României catre Uniunea Europeana România a început drumul sau catre Uniunea...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie" are o latură...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice...

Considerații privind cetățenia din perspectiva integrării României în Uniune Europeană

Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetatenie a ajuns sa fie printre cele mai frecvent utilizate în discutiile comunitatilor din...

Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni

Introducere Pornind de la primele gânduri de unificare ale Europei care încolţeau în mintea lui Napoleon Bonaparte sau a lui Carol cel Mare, ideea...

Cetățenia europeană

Introducere Ce inseamna sa fii cetatean al Europei? Care sunt drepturile si responsabilitatile care definesc cetatenia europeana? Este oare...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Deşi este frecvent folosit conceptul de cetăţenie nu este uşor de definit. Unii cercetători definesc cetăţenia drept o simplă...

Drept Comunitar al Afacerilor

Cetatenia europeana 1. Cetatenia. Notiuni introductive. Termenul « cetatenie » isi are originile in gândirea greaca, fiind preluat de limbile...

Cetățenia europeană

Conceptul de cetatenie europeana In “L’Europe apres l’Europe”, Philippe Herzog, spunea ca pentru a ajunge la o democratie populara exista trei...

Ai nevoie de altceva?