Cetățenia Europeană

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 43598
Mărime: 143.78KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 13
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” – GALAŢI FACULTATEA DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE SPECIALIZAREA: RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

Extras din licență

INTRODUCERE

Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie" are o latură politică prin faptul că modalităţile de stabilire şi cadrul legal de instituire nu reprezintă altceva decât expresia voinţei suverane a unui popor. Mai mult decât atât, orice om dintr-o societate îşi poate singur da seamă că participă, în calitatea sa de cetăţean, la exercitarea puterii, astfel încât se poate spune că oricăruia dintre noi îi revine o foarte mică parte din puterea suverană a poporului. Ca exemplu elocvent în acest sens, poate fi dat dreptul cetăţenilor de a alege şi de a fi aleşi în instituţiile parlamentare.

O altă latură a cetăţeniei este cea civilă, care se referă, spre exemplu, la drepturile privind libertatea individuală.

În fine, cea de-a treia latură a cetăţeniei este cea socială, are include, spre exemplu, drepturile cetăţenilor la un standard decent de viaţă, dreptul la sănătate, dreptul al educaţiei dreptul la locuinţa etc.

Cetăţenia reprezintă cu aceeaşi forţă un stătut (juridic şi dar şi un rol, un rol social. Astfel, din perspectiva statului , cetăţenia reprezintă atât totalitatea drepturilor şi libertăţilor pe un care un stat le acordă cetăţenilor săi, dar şi obligaţiilor pe care aceştia le au faţă de stat. Din va rolului sau social, cetăţenia reprezintă una dintre individului şi presupune dezvoltarea anumitor sau a unei culturi civice care fac posibilă efectivă a statutului de cetăţean.

Tot ceea ce am amintit în rândurile precedente este valabil şi pentru cetăţenia europeană, care reprezintă ansamblul drepturilor şi libertăţilor pe care Uniunea Europeană le acordă cetăţenilor celor 27 de state membre. Ca stătut de drepturi, cetăţenia europeană ajută la observarea naturii compozite a Uniunii Europene, care este ea însăşi o comunitate de drept, un sistem socio-economic şi, din ce în ce mai mult, o entitate politică (amintim în acest context că începând cu 1 decembrie 2009, data când a intrat în vigoare noul Tratat de Reforma de la Lisabona, Uniunea Europeană a dobândit personalitate juridică proprie).

Sub aspect politic, cetăţenia europeană este expresia tuturor proceselor politice sau de negociere interguvernamentale, a interpretărilor, impulsurilor comunitare şi a mobilizărilor sociale. Tocmai la acest nivel putem regăsi dinamică cetăţeniei, noutatea să şi în acelaşi timp aspectele sale cele mai controversate. Totodată, trebuie reamintit, aşa cum bine ştim, că încă de la începutul construcţiei comunitare, Uniunea Europeană şi-a pus întrebări despre scopul sau final. Este ea o simplă piaţă comună care face doar să dispară frontierele statale? Sau Uniunea Europa se îndreaptă pas cu pas către for-marea unei federaţii politice, succedându-se statului aşa cum şi acesta s-a succedat cetăţilor şi statelor feudale? La astfel de întrebări am încercat să vorbim pe larg în cele patru capitole ale lucrării de faţă, încercând o abordare multidisciplinara a conceptului de cetăţenie europeană, atât din perspective juridică cât şi politică şi chiar sociologică, acolo unde s-a impus o astfel de abordare.

Înainte de a vorbi efectiv despre conceptul de cetăţenie, şi cel de cetăţenie europeană, în special, în capitolul 1 al lucrării, intitulat sugestiv „Procesul integrării europene şi conceptul de cetăţenie europeană", am avut în vedere şi o scurtă incursiune în istoria constituirii unei identităţi europene, de la începuturi şi până în zilele noastre. În continuare, partea a două a primului capitol încearcă să lămurească câteva aspecte esenţiale pe care le implică conceptul de cetăţenie, şi în special concepţia juridico-politică asupra acesteia.

Finalul Capitolului 1 (Prezentarea cadrului legal în materie de cetăţenie europeană) şi Capitolul 2 (Cetăţenie europeană şi drepturi cetăţeneşti) sunt şi trebuie considerate că fiind partea centrală a lucrării. Dacă în primul capitol sunt dezbătute, pe rând, atât noţiunile de cetăţenie europeană, cât şi dimensiunile exprimate în literatură de specialitate privitoare la acest nou concept, Capitolul 3 analizează în detaliu drepturile pe care tratatele comunitare le conferă cetăţeanului european, şi anume: dreptul la liberă circulate, dreptul de a înainta petiţii în faţă Parlamentului European, dreptul la protecţie din partea Mediatorului European (un fel de „avocat al poporului", în comparaţie cu sistemul din ţara noastră) şi dreptul la protecţie diplomatică.

Continuând, practic, linia începută în Capitolul 2, următorul capitol prezintă celelalte drepturi ale cetăţeanului european aşa cum sunt ele garantate prin noua Cartă a Drepturilor Fundamentale care, odată cu intrarea în vigoarea a ratatului de la Lisabona a căpătat forţă juridică obligatorie.

O importanţă deosebită am acordat prezentării în paralel şi a articolelor corespondenţe din Convenţia Europeană a drepturilor Omului adoptată încă din 1950 sub auspiciile

Consiliului Europei şi la care Uniunea Europeană este parte.

Nu trebuie neglijat şi un alt punct esenţial dezbătut în , care pune în evidenţa faptul că în marea majoritate a membre UE, cetăţenii au posibilitatea de a participa în comun a anumitor decizii, în contextul în care democraţiei reprezintă un sistem de guvernare cu şi pentru cetăţeni. Este vorba de aşa-numita democraţie participativă - acel „dialog cu cetăţeanul" atât de trâmbiţat în ultima vreme şi care se poate realiza practic prin consultări, sondaje, întâlniri cu autorităţile, e-mailuri, forumuri de discuţii etc.

În contextul în care, la 1 decembrie 2009, a intrat în vigoare un nou tratat în domeniu, care să asigure bună funcţionare a Uniunii care reuneşte în prezent nu mai puţin de 27 de state membre, din prezenţa lucrare nu putea lipsi şi un capitol care se dezbată principalele elemente de noutate ale noului tratat - Tratatul de Reforma de la Lisabona.

CAPITOLUL 1

PROCESUL INTEGRĂRII EUROPENE ŞI CONCEPTUL DE „CETĂŢENIE EUROPEANĂ"

1.1 PROCESUL INTEGRĂRII EUROPENE. EVOLUŢII ISTORICE ŞI NORMATIVE

1.1.1 Ideea de „Europa Unită"

Se cunoaşte faptul că Uniunea Europeană, în formă în care se găseşte astăzi, nu a luat naştere dintr-o data, ci în mai multe etape istorice, fiecare ocupând un loc aparte şi bine-meritat în definitivarea acestei puteri economice şi politice mondiale. Mai mult, este important de amintit că originea ideii de „Europa Unită" se pierde în umbră istoriei, expresii de acest gen existând în operele unor mari filosofi, scriitori, istoriei, jurişti, politicieni şi oameni de ştiinţă de pe bătrânul continent începând chiar din antichitate. Cu titlu de exemplu amintim aici pe Dante Aligheri care în 1306, în operă să „De Monarchia", solicita crearea unei monarhii europene universale sub un împărat româno-german; un an mai târziu, în 1307, juristul francez Pierre Dubois în operă să „De recuperatione Terra Sancte" propunea crearea unei Europe unite din punct de vedere politic, că o condiţie pentru păstrarea păcii pe continentul european. Astfel de propuneri au devenit mult mai numeroase începând cu sec. XVI-XVII.

În 1693, spre exemplu, în lucrarea „Eseu pentru pacea actuală şi viitoare a Europei", William Penn face o propunere modernă pentru epocă sa: reunirea reprezentanţilor europeni într-o „Dietă".

O propunere asemănătoare a fost făcută în anul 1712 de către Abatele de Saint-Pierre care, în faimosul „ Proiect de pace eternă", a schiţat imaginea unui Senat european ce ar dispune de competenţe legislative şi chiar judiciare.

Preview document

Cetățenia Europeană - Pagina 1
Cetățenia Europeană - Pagina 2
Cetățenia Europeană - Pagina 3
Cetățenia Europeană - Pagina 4
Cetățenia Europeană - Pagina 5
Cetățenia Europeană - Pagina 6
Cetățenia Europeană - Pagina 7
Cetățenia Europeană - Pagina 8
Cetățenia Europeană - Pagina 9
Cetățenia Europeană - Pagina 10
Cetățenia Europeană - Pagina 11
Cetățenia Europeană - Pagina 12
Cetățenia Europeană - Pagina 13
Cetățenia Europeană - Pagina 14
Cetățenia Europeană - Pagina 15
Cetățenia Europeană - Pagina 16
Cetățenia Europeană - Pagina 17
Cetățenia Europeană - Pagina 18
Cetățenia Europeană - Pagina 19
Cetățenia Europeană - Pagina 20
Cetățenia Europeană - Pagina 21
Cetățenia Europeană - Pagina 22
Cetățenia Europeană - Pagina 23
Cetățenia Europeană - Pagina 24
Cetățenia Europeană - Pagina 25
Cetățenia Europeană - Pagina 26
Cetățenia Europeană - Pagina 27
Cetățenia Europeană - Pagina 28
Cetățenia Europeană - Pagina 29
Cetățenia Europeană - Pagina 30
Cetățenia Europeană - Pagina 31
Cetățenia Europeană - Pagina 32
Cetățenia Europeană - Pagina 33
Cetățenia Europeană - Pagina 34
Cetățenia Europeană - Pagina 35
Cetățenia Europeană - Pagina 36
Cetățenia Europeană - Pagina 37
Cetățenia Europeană - Pagina 38
Cetățenia Europeană - Pagina 39
Cetățenia Europeană - Pagina 40
Cetățenia Europeană - Pagina 41
Cetățenia Europeană - Pagina 42
Cetățenia Europeană - Pagina 43
Cetățenia Europeană - Pagina 44
Cetățenia Europeană - Pagina 45
Cetățenia Europeană - Pagina 46
Cetățenia Europeană - Pagina 47
Cetățenia Europeană - Pagina 48
Cetățenia Europeană - Pagina 49
Cetățenia Europeană - Pagina 50
Cetățenia Europeană - Pagina 51
Cetățenia Europeană - Pagina 52
Cetățenia Europeană - Pagina 53
Cetățenia Europeană - Pagina 54
Cetățenia Europeană - Pagina 55
Cetățenia Europeană - Pagina 56
Cetățenia Europeană - Pagina 57
Cetățenia Europeană - Pagina 58
Cetățenia Europeană - Pagina 59
Cetățenia Europeană - Pagina 60
Cetățenia Europeană - Pagina 61
Cetățenia Europeană - Pagina 62
Cetățenia Europeană - Pagina 63
Cetățenia Europeană - Pagina 64
Cetățenia Europeană - Pagina 65
Cetățenia Europeană - Pagina 66
Cetățenia Europeană - Pagina 67
Cetățenia Europeană - Pagina 68
Cetățenia Europeană - Pagina 69
Cetățenia Europeană - Pagina 70
Cetățenia Europeană - Pagina 71
Cetățenia Europeană - Pagina 72
Cetățenia Europeană - Pagina 73
Cetățenia Europeană - Pagina 74
Cetățenia Europeană - Pagina 75
Cetățenia Europeană - Pagina 76
Cetățenia Europeană - Pagina 77
Cetățenia Europeană - Pagina 78
Cetățenia Europeană - Pagina 79
Cetățenia Europeană - Pagina 80
Cetățenia Europeană - Pagina 81
Cetățenia Europeană - Pagina 82
Cetățenia Europeană - Pagina 83
Cetățenia Europeană - Pagina 84
Cetățenia Europeană - Pagina 85
Cetățenia Europeană - Pagina 86
Cetățenia Europeană - Pagina 87
Cetățenia Europeană - Pagina 88
Cetățenia Europeană - Pagina 89
Cetățenia Europeană - Pagina 90
Cetățenia Europeană - Pagina 91
Cetățenia Europeană - Pagina 92
Cetățenia Europeană - Pagina 93
Cetățenia Europeană - Pagina 94
Cetățenia Europeană - Pagina 95
Cetățenia Europeană - Pagina 96
Cetățenia Europeană - Pagina 97
Cetățenia Europeană - Pagina 98
Cetățenia Europeană - Pagina 99
Cetățenia Europeană - Pagina 100
Cetățenia Europeană - Pagina 101
Cetățenia Europeană - Pagina 102
Cetățenia Europeană - Pagina 103
Cetățenia Europeană - Pagina 104
Cetățenia Europeană - Pagina 105
Cetățenia Europeană - Pagina 106
Cetățenia Europeană - Pagina 107
Cetățenia Europeană - Pagina 108
Cetățenia Europeană - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • Cetatenia Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni Economice

Întroducere Actualitatea temei investigate, în această perioadă de tranziţie spre economia de piaţă cunoaşterea unor instrumente juridice de...

Carta Internațională a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Alegerea unei teme cum este Carta Internaţională a Drepturilor Omului mi se pare a fi firească în contextul actual, aici referindu-mă...

Drept Constituțional

CAPITOLUL-1 Abordarea tradiţională a suveranităţii statului 1.1.Noţiunea de suveranitate 1.1.1 Statul şi suveranitatea statului Statul a fost,...

Tratatul de la Lisabona

1. Introducere Fie că va fi ratificat sau nu, Tratatul de la Lisabona reprezintă unul dintre documentele cheie ale Uniunii Europene. Acesta...

Suveranitatea statelor membre în raport cu construcția Uniunii Europene

INTRODUCERE În ultimii ani a apărut o tendință de asociere a statelor la structuri mai mari sau de integrare în organizații regionale,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Dreptul Uniunii Europene

I. Ideea de unitate europeană, instituirea și evoluția Comunităților Europene 1. Necesitatea unificării regionale 1.1. Lunga gestație a ideii de...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Cetățenia Europeana

INTRODUCERE Esenţa libertaţii de circulaţie a persoanelor constă în eliminarea discriminărilor între cetăţenii statului membru pe teritoriul...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice...

Considerații privind cetățenia din perspectiva integrării României în Uniune Europeană

Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetatenie a ajuns sa fie printre cele mai frecvent utilizate în discutiile comunitatilor din...

Cetățenia europeană și drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni

Introducere Pornind de la primele gânduri de unificare ale Europei care încolţeau în mintea lui Napoleon Bonaparte sau a lui Carol cel Mare, ideea...

Cetățenia europeană

Introducere Ce inseamna sa fii cetatean al Europei? Care sunt drepturile si responsabilitatile care definesc cetatenia europeana? Este oare...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Deşi este frecvent folosit conceptul de cetăţenie nu este uşor de definit. Unii cercetători definesc cetăţenia drept o simplă...

Drept Comunitar al Afacerilor

Cetatenia europeana 1. Cetatenia. Notiuni introductive. Termenul « cetatenie » isi are originile in gândirea greaca, fiind preluat de limbile...

Cetățenia europeană

Conceptul de cetatenie europeana In “L’Europe apres l’Europe”, Philippe Herzog, spunea ca pentru a ajunge la o democratie populara exista trei...

Ai nevoie de altceva?