Dreptul Uniunii Europene

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 159 în total
Cuvinte : 69996
Mărime: 4.06MB (arhivat)
Publicat de: Teo Nicu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Matusescu Constanta

Extras din curs

I. Ideea de unitate europeană, instituirea și evoluția Comunităților Europene

1. Necesitatea unificării regionale

1.1. Lunga gestație a ideii de unitate a Europei

Unificarea Europei este o operă în primul rând politică, care are la bază îndelungate tradiții intelectuale, morale, spirituale, rezultat al mai multor secole de pregătire ideologică în spiritul ideii europene.

Cu origini antice și medievale, ideea de unitate a Europei ca soluție pentru evitarea conflictelor dintre statele continentului a fost pregătită de generații întregi de scriitori, poeți, filosofi, oameni politici. Unii dintre ei s-au limitat la a formula idei generale despre necesitatea unității europene, în timp ce alții au elaborat veritabile proiecte, susceptibile de aplicare directă.

Două au fost modalitățile preconizate de-a lungul timpului pentru realizarea unității europene: pe de o parte, unificarea forțată, în jurul unei puteri imperialiste, hegemonice, iar, pe de altă parte, asocierea voluntară a statelor europene, pe baza unui proiect convenit de comun acord, sub forma unei federații sau confederații.

Ideea europeană a fost însă multă vreme apanajul elitelor, a unor gânditori izolați, prea puțin numeroși și prea puțin influenți, iar concretizarea sa nu a fost posibilă într-o Europă dominată de idei hegemonice, naționaliste și totalitariste.

Dacă ideea europeană este veche, ea luând de-a lungul timpului forma a numeroase inițiative și proiecte, construcția europeană ca formă de concretizare a ideilor de unitate europeană, de realizare a unei unități economice, politice și instituționale a statelor continentului european este un proces relativ recent. Abia după cel de-al Doilea Război Mondial se poate vorbi de trecerea de la proiectele de uniune europeană la realizări efective în acest domeniu. Va trebui să vină acest conflict devastator pentru ca Europa să devină conștientă de divizarea și de neputința ei, pentru a se convinge de necesitatea organizării sale.

În ultimii ani ai războiului se relansează interesul pentru realizarea unei viitoare unități a Europei. Astfel, o serie de mișcări de rezistență precum mișcarea „Lupta”, în Franța, grupul numit „Partidul de acțiune”, în Italia, elaborează la Geneva în 1944 un proiect de declarație al rezistențelor europene, în care constată: „În intervalul unei singure generații, Europa a fost epicentrul a două conflicte mondiale care, întâi de toate, au avut ca origine existența a treizeci de state suverane pe acest continent. Este important să remediem această anarhie prin crearea unei Uniuni federale între popoarele europene.” Este adevărat însă că aceste mișcări constituiau mai degrabă o reacție pentru unitate în fața agresorului decât ca un adevărat proiect politic.

Ideile federaliste încep să anime în această perioadă și o parte a mediilor guvernamentale europene. Astfel, Winston Churchill se erijează în apărător al libertății și unității Europei, lansând, încă din octombrie 1942, într-un memorandum adresat ministrului său, Anthony Eden, formula de „State Unite ale Europei”, ca parte componentă a organizării lumii după război.

1.2. Contextul european la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial

-

concepții cu privire la unitatea Europei

-

idei federaliste

-

“Statele Unite ale Europei”

2

După 1947, Europa va cunoaște un proces istoric de organizare internă, conceput ca instrument de formare a unei proprii identități, de rezolvare a secularelor ei probleme și apt să asigure o mai bună apărare a intereselor sale în lume după război.

Europa va deveni primul model în istorie de asociație de state care au decis să colaboreze și să acționeze pentru un interes comun. Această asociație liber aleasă marchează o ruptură fundamentală în istoria Europei, care, timp de mai multe secole, a fost constant un câmp de bătălie între marile puteri rivalizând pentru a-și asigura hegemonia, fie că au făcut-o în numele intereselor economice, al unei ideologii religioase sau politice. Este, de asemenea, pentru prima dată în istorie când se concepe orientarea spre o cale federală după eșecul diverselor soluții confederale.

Modificările radicale ce se înregistrează în raporturile de forță în timpul și după cel de-al Doilea Război Mondial au făcut posibile aceste realizări. Astfel, la sfârșitul războiului Europa era devastată, într-o stare de declin politic și economic, fărâmițată în numeroase state și divizată între două grupuri de interese: cele ale SUA, care doreau revirimentul rapid al statelor vestice și punerea bazelor unei alianțe atlantice pentru a stopa expansiunea comunismului sovietic, și interesele URSS, care dorea extinderea influenței sale și în vestul Europei. Această rivalitate dintre SUA și URSS a dat naștere la ceea ce s-a numit „Războiul Rece”, și care, timp de câteva decenii, a divizat Europa în două tabere, creând două spații regionale europene, corespunzând viziunilor strategice ale celor două super-puteri.

Pentru unitatea Europei de Vest, Războiul Rece a avut o influență pozitivă: a simplificat dezbaterile asupra viitorului său și a determinat apropierea statelor vestice.

Încercând să reconstruiască între ele o solidaritate afirmată destul de firav în perioada anterioară, însă grav afectată de război, națiunile occidentale au adus în centrul dezbaterilor lor publice problematica integrării regionale. Axată pe convenirea unui proiect care să susțină reconstrucția vestului Europei, aceasta avea o triplă finalitate: reconstrucția economică, prezervarea păcii și reafirmarea rolului său în lume.

Conștiente de necesitatea coalizării lor pentru ca, împreună, să reușească să pună pe picioare economia europeană, să pună bazele stabilității și progresului, statele Europei Occidentale au înțeles în același timp că reconstrucția lor, modernizarea și industrializarea, erau posibile numai prin asocierea cu alte state. Unitatea statelor europene era necesară, pe de altă parte, pentru a face față expansiunii sovietice, dar și pentru a contracara o întărire prea mare a influenței americane în zona europeană. Un al treilea argument în favoarea coalizării statelor europene îl constituia preocuparea de a preveni orice posibilitate ca Germania să provoace un alt război. Strategia aleasă în acest scop a fost impulsionarea dezvoltării economice a Germaniei pentru ca aceasta să reziste expansiunii comunismului, cu asigurarea unei legături puternice, a unei interdependențe economice și militare între Germania și celelalte țări vestice, astfel încât un nou război să fie imposibil de declanșat.

Într-o primă fază, unitatea europeană era gândită ca o regrupare în jurul nucleului franco-german sau în jurul Benelux-ului, însă treptat, mai ales în contextul evenimentelor din 1948 (lovitura de stat de la Praga, din aprilie 1948 și blocada terestră a Berlinului, din iunie 1948), guvernele Europei Occidentale se apropie din ce în ce mai mult de protectorul lor american. În fața amenințării pe care o reprezenta opoziția Est-Vest pentru Europa Occidentală, aceasta era vulnerabilă, având nevoie de asistența și protecția Statelor Unite ale Americii .

Preview document

Dreptul Uniunii Europene - Pagina 1
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 2
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 3
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 4
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 5
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 6
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 7
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 8
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 9
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 10
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 11
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 12
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 13
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 14
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 15
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 16
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 17
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 18
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 19
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 20
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 21
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 22
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 23
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 24
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 25
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 26
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 27
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 28
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 29
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 30
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 31
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 32
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 33
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 34
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 35
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 36
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 37
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 38
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 39
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 40
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 41
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 42
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 43
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 44
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 45
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 46
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 47
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 48
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 49
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 50
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 51
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 52
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 53
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 54
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 55
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 56
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 57
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 58
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 59
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 60
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 61
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 62
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 63
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 64
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 65
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 66
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 67
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 68
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 69
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 70
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 71
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 72
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 73
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 74
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 75
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 76
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 77
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 78
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 79
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 80
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 81
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 82
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 83
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 84
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 85
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 86
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 87
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 88
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 89
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 90
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 91
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 92
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 93
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 94
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 95
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 96
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 97
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 98
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 99
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 100
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 101
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 102
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 103
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 104
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 105
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 106
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 107
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 108
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 109
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 110
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 111
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 112
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 113
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 114
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 115
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 116
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 117
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 118
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 119
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 120
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 121
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 122
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 123
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 124
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 125
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 126
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 127
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 128
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 129
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 130
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 131
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 132
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 133
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 134
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 135
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 136
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 137
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 138
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 139
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 140
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 141
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 142
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 143
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 144
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 145
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 146
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 147
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 148
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 149
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 150
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 151
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 152
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 153
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 154
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 155
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 156
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 157
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 158
Dreptul Uniunii Europene - Pagina 159

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Uniunii Europene.pdf

Alții au mai descărcat și

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie" are o latură...

Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu

Introducere Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 191 - 193 ale Tratatului CE, la care se adaugă articolele 11 şi...

Curtea de Justiție Europeană

INTRODUCERE Instituind Comunităţile europene şi, ulterior, Uniunea europeană, statele membre s-au angajat ca obiectivele asumate să fie aduse la...

Tratatul de la Lisabona

1. Introducere Fie că va fi ratificat sau nu, Tratatul de la Lisabona reprezintă unul dintre documentele cheie ale Uniunii Europene. Acesta...

Curtea de Justiție

PREFAŢĂ În procesul integrării europene, deciziile instituţiilor Uniunii trebuie să conducă la realizarea obiectivului prevăzut de preambulul...

Drept proprietate intelectuală

Oamenii realizeaza opere artistice, folosesc semne ale activitatii lor in anumite domenii si pe o anumita treapta de dezvoltare a fost necesara...

Procedură civilă

N.B. Modificările aduse de legea 310/2018 vor fi marcate cu această culoare. Nu uita, dispozițiile abrogate rămân încă aplicabile proceselor...

Mari sisteme de drept contemporan

1. MODULUL 1 ÎMPĂRȚIREA LUMII CONTEMPORANE ÎN MARI SISTEME DE DREPT Scopul modulului: Înțelegerea de către studenți a criteriilor care stau la...

Te-ar putea interesa și

Egalitate și Nediscriminate în Dreptul Uniunii Europene

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA PRINCIPIILOR NEDISCRIMINARII SI EGALITATII DE SANSE IN U.E. Sectiunea 1. Directivele in materia egalitatii si...

Principiul priorității și caracterul direct aplicabil al dreptului Uniunii Europene

In cadrul sistemului legislativ al Uniunii Europene exista mai multe principii care servesc ca baza pentru luarea deciziilor, mai ales in cazurile...

Dreptul Uniunii Europene

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE Tratatul de la Paris, care a instituit Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului a creat 4 institutii: a)...

Principiul ne bis în idem în dreptul Uniunii Europene

I. CONCEPTUL Conform dispozițiilor art. 4 din Protocolul nr. 7 al Curții Europene a Drepturilor Omului, principiul non bis in idem definește...

Dreptul Uniunii Europene

- La 22 decembrie 1972, la Bruxelles, are loc semnarea Tratatului de aderare a Marii Britanii, Irlandei, Norvegiei şi Danemarcei la Comunităţile...

Dreptul uniunii europene

UNIUNEA EUROPEANA Uniunea Europeană (UE) este o uniune politică și economică a 27 de state membre situate în principal în Europa. UE a dezvoltat...

Izvoarele scrise ale dreptului uniunii europene

NOȚIUNEA DE IZVOR AL DREPTULUI EUROPEAN Noțiunea de izvoare ale dreptului european este asociată în domeniul juridic al integrării europene prin...

Dreptul Uniunii Europene - Curtea de Conturi a Uniunii Europene

Organizarea Curții de Conturi Curtea de Conturi reprezintă un organ colegial format din 27 de membri din statele componente ale Uniunii Europene....

Ai nevoie de altceva?