Procedură civilă

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 291 în total
Cuvinte : 137214
Mărime: 2.49MB (arhivat)
Publicat de: Tudor B.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Traian-Cornel Briciu
Facultatea de Drept
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti
Materie: Drept Procesual Civil

Extras din curs

N.B. Modificările aduse de legea 310/2018 vor fi marcate cu această culoare. Nu uita, dispozițiile abrogate rămân încă aplicabile proceselor începute până la intrarea în vigoare a acestei legi.

CAPITOLUL I - NOȚIUNI ȘI PRINCIPII GENERALE

I. PROCESUL CIVIL: MIJLOC DE REALIZARE A JUSTIȚIEI

II. PRINCIPIILE GENERALE ALE DREPTULUI PROCESUAL CIVIL

III. NORMELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Mihai Ciobanu & BRICIU, ed. Național, 2018, ediția 2 - sintetic, elementar, cu grile.

Boroi și Stancu, Hamangiu, 2017, ediția 4.

Codul comentat - Ciobanu și Nicolae, ediția 2, vol. 1.

SECȚIUNEA I - PROCESUL CIVIL: MIJLOC DE REALIZARE A JUSTIȚIEI

Procesul civil = ansamblu de acte făcut de instanță și alți participanți sau reprezentanți de-ai lor pentru realizarea drepturilor sau intereselor legitime ale părților prin pronunțarea unei hotărâri judecătorești sau prin punerea în executare silită a unei hotărâri judecătorești sau a altor titluri executorii.

1. Forma procesului

Are 3 momente: sesizarea instanței, cercetarea procesului, deliberarea și pronunțarea hotărârii. Aceasta este forma procesului judiciar în prima instanță. Mai există și forma procesului execuțional de care nu ne ocupam acum.

/! Și în căile de atac structura rămâne, de principiu, aceeași.

1.1. Sesizarea instanței

Reclamantul începe. Se trimite pârâtului care răspunde prin întâmpinare. Aceasta este faza scrisă.

Urmează cercetarea judecătorească. Aici se strâng probele.

Pe urmă, dezbaterile, deliberările, pronunțarea și redactarea.

Urmează căile de atac și eventual executarea silită.

Aceasta este structura ideală. Dar putem avea doar unele părți. Putem să nu avem executare silită sau în care există doar executare, fără judecată (creditul, leasing-ul, cambia, cecul, biletul la ordin, procesele-verbale de contravenție).

Judecătorul NU se poate sesiza/investi din oficiu => una dintre părțile aflate în litigiu trebuie sa sesizeze judecătorul pentru a se realiza investirea, spre deosebire de penal.

/! Excepții expres prevăzute când instanța se poate sesiza din oficiu:

1) punerea sub interdicție - art. 165 C.civ. („Persoanele care pot cere punerea sub interdicție”) coroborat cu art. 111 C.civ. („Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă”) => instanța poate lua măsuri privind ocrotirea interzisului judecătoresc. Nu prea ar avea cine să sesizeze;

2) divorțul - art. 919 NCPC: instanța se pronunță din oficiu cu privire la anumite aspecte, chiar dacă soții nu au solicitat acest lucru => excepția este parțială, pentru că soții nu cer ceva și instanța se pronunță. Instanța nu se învestește cu privire la întregul proces, ci numai cu privire la aceste aspecte. La alin. (2) instanța se pronunță asupra exercitării autorității părintești + asupra contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, deși nu s-a fost solicitat prin cererea de divorț;

3) exercitarea din oficiu a acțiunii civile în procesul penal - art. 19 alin. (3) CPP: când persoana vătămată este lipsită de capacitate de exercițiu sau are capacitate de exercițiu restrânsă, acțiunea se exercită din oficiu de reprezentantul legal sau de procuror;

4) art. 92 NCPC: uneori procesul civil poate fi pornit de către o altă persoană decât cea care se pretinde titularul dreptului: derogare masivă, dar parțială, pentru că procurorul este și el parte la proces având atribuții specifice părților sau introducând o cerere în interesul unei părți. Procurorul poate porni o acțiune civilă ori de câte ori este necesar pentru apărarea unor categorii de persoane (puși sub interdicție, dispăruți, minori).

/! Aceste exemple sunt exemplificative, mai sunt și altele.

1.2. Cercetarea procesului și dezbaterile (substanța procesului)

În cadrul cercetării procesului are loc rezolvarea chestiunilor prealabile, a oricăror excepții ridicate de pârât privind investirea instanței sau de exemplu: cererea nu a fost timbrată, nu a fost semnată nu se află la dosar etc.

Tot în această etapă are loc administrarea probelor, care reprezintă partea cea mai substanțială a procesului din punctul de vedere al duratei, iar după ce judecătorul se consideră lămurit sub aspectul probelor, dă cuvântul asupra fondului în cadrul dezbaterilor.

Dezbaterile au loc la termen, presupun concluziile finale.

După ce părțile își exprimă punctul de vedere, instanța trece la deliberare pentru a pronunța hotărârea judecătorească, adică scopul procesului.

În etapa cercetării și a dezbaterilor sunt reglementate anumite principii.

N.B.: Odată cu redactarea NCPC, legiuitorul a vrut ca partea cercetării procesului să aibă loc în camera de consiliu, fără prezenta părților, iar dezbaterile în ședința publică.

S-a constat că, în partea cercetării procesului problemele care se pune sunt cele legate de administrarea probelor, niște apărări punctuale pe procedură (încuviințarea lor: probatoriu,

expertize, ce onorariu are expertul, dacă sunt martori, cine îi aduce, unde o să stea, etc.), nu se discută fondul dreptului => aspecte legate de procedură.

Preview document

Procedură civilă - Pagina 1
Procedură civilă - Pagina 2
Procedură civilă - Pagina 3
Procedură civilă - Pagina 4
Procedură civilă - Pagina 5
Procedură civilă - Pagina 6
Procedură civilă - Pagina 7
Procedură civilă - Pagina 8
Procedură civilă - Pagina 9
Procedură civilă - Pagina 10
Procedură civilă - Pagina 11
Procedură civilă - Pagina 12
Procedură civilă - Pagina 13
Procedură civilă - Pagina 14
Procedură civilă - Pagina 15
Procedură civilă - Pagina 16
Procedură civilă - Pagina 17
Procedură civilă - Pagina 18
Procedură civilă - Pagina 19
Procedură civilă - Pagina 20
Procedură civilă - Pagina 21
Procedură civilă - Pagina 22
Procedură civilă - Pagina 23
Procedură civilă - Pagina 24
Procedură civilă - Pagina 25
Procedură civilă - Pagina 26
Procedură civilă - Pagina 27
Procedură civilă - Pagina 28
Procedură civilă - Pagina 29
Procedură civilă - Pagina 30
Procedură civilă - Pagina 31
Procedură civilă - Pagina 32
Procedură civilă - Pagina 33
Procedură civilă - Pagina 34
Procedură civilă - Pagina 35
Procedură civilă - Pagina 36
Procedură civilă - Pagina 37
Procedură civilă - Pagina 38
Procedură civilă - Pagina 39
Procedură civilă - Pagina 40
Procedură civilă - Pagina 41
Procedură civilă - Pagina 42
Procedură civilă - Pagina 43
Procedură civilă - Pagina 44
Procedură civilă - Pagina 45
Procedură civilă - Pagina 46
Procedură civilă - Pagina 47
Procedură civilă - Pagina 48
Procedură civilă - Pagina 49
Procedură civilă - Pagina 50
Procedură civilă - Pagina 51
Procedură civilă - Pagina 52
Procedură civilă - Pagina 53
Procedură civilă - Pagina 54
Procedură civilă - Pagina 55
Procedură civilă - Pagina 56
Procedură civilă - Pagina 57
Procedură civilă - Pagina 58
Procedură civilă - Pagina 59
Procedură civilă - Pagina 60
Procedură civilă - Pagina 61
Procedură civilă - Pagina 62
Procedură civilă - Pagina 63
Procedură civilă - Pagina 64
Procedură civilă - Pagina 65
Procedură civilă - Pagina 66
Procedură civilă - Pagina 67
Procedură civilă - Pagina 68
Procedură civilă - Pagina 69
Procedură civilă - Pagina 70
Procedură civilă - Pagina 71
Procedură civilă - Pagina 72
Procedură civilă - Pagina 73
Procedură civilă - Pagina 74
Procedură civilă - Pagina 75
Procedură civilă - Pagina 76
Procedură civilă - Pagina 77
Procedură civilă - Pagina 78
Procedură civilă - Pagina 79
Procedură civilă - Pagina 80
Procedură civilă - Pagina 81
Procedură civilă - Pagina 82
Procedură civilă - Pagina 83
Procedură civilă - Pagina 84
Procedură civilă - Pagina 85
Procedură civilă - Pagina 86
Procedură civilă - Pagina 87
Procedură civilă - Pagina 88
Procedură civilă - Pagina 89
Procedură civilă - Pagina 90
Procedură civilă - Pagina 91
Procedură civilă - Pagina 92
Procedură civilă - Pagina 93
Procedură civilă - Pagina 94
Procedură civilă - Pagina 95
Procedură civilă - Pagina 96
Procedură civilă - Pagina 97
Procedură civilă - Pagina 98
Procedură civilă - Pagina 99
Procedură civilă - Pagina 100
Procedură civilă - Pagina 101
Procedură civilă - Pagina 102
Procedură civilă - Pagina 103
Procedură civilă - Pagina 104
Procedură civilă - Pagina 105
Procedură civilă - Pagina 106
Procedură civilă - Pagina 107
Procedură civilă - Pagina 108
Procedură civilă - Pagina 109
Procedură civilă - Pagina 110
Procedură civilă - Pagina 111
Procedură civilă - Pagina 112
Procedură civilă - Pagina 113
Procedură civilă - Pagina 114
Procedură civilă - Pagina 115
Procedură civilă - Pagina 116
Procedură civilă - Pagina 117
Procedură civilă - Pagina 118
Procedură civilă - Pagina 119
Procedură civilă - Pagina 120
Procedură civilă - Pagina 121
Procedură civilă - Pagina 122
Procedură civilă - Pagina 123
Procedură civilă - Pagina 124
Procedură civilă - Pagina 125
Procedură civilă - Pagina 126
Procedură civilă - Pagina 127
Procedură civilă - Pagina 128
Procedură civilă - Pagina 129
Procedură civilă - Pagina 130
Procedură civilă - Pagina 131
Procedură civilă - Pagina 132
Procedură civilă - Pagina 133
Procedură civilă - Pagina 134
Procedură civilă - Pagina 135
Procedură civilă - Pagina 136
Procedură civilă - Pagina 137
Procedură civilă - Pagina 138
Procedură civilă - Pagina 139
Procedură civilă - Pagina 140
Procedură civilă - Pagina 141
Procedură civilă - Pagina 142
Procedură civilă - Pagina 143
Procedură civilă - Pagina 144
Procedură civilă - Pagina 145
Procedură civilă - Pagina 146
Procedură civilă - Pagina 147
Procedură civilă - Pagina 148
Procedură civilă - Pagina 149
Procedură civilă - Pagina 150
Procedură civilă - Pagina 151
Procedură civilă - Pagina 152
Procedură civilă - Pagina 153
Procedură civilă - Pagina 154
Procedură civilă - Pagina 155
Procedură civilă - Pagina 156
Procedură civilă - Pagina 157
Procedură civilă - Pagina 158
Procedură civilă - Pagina 159
Procedură civilă - Pagina 160
Procedură civilă - Pagina 161
Procedură civilă - Pagina 162
Procedură civilă - Pagina 163
Procedură civilă - Pagina 164
Procedură civilă - Pagina 165
Procedură civilă - Pagina 166
Procedură civilă - Pagina 167
Procedură civilă - Pagina 168
Procedură civilă - Pagina 169
Procedură civilă - Pagina 170
Procedură civilă - Pagina 171
Procedură civilă - Pagina 172
Procedură civilă - Pagina 173
Procedură civilă - Pagina 174
Procedură civilă - Pagina 175
Procedură civilă - Pagina 176
Procedură civilă - Pagina 177
Procedură civilă - Pagina 178
Procedură civilă - Pagina 179
Procedură civilă - Pagina 180
Procedură civilă - Pagina 181
Procedură civilă - Pagina 182
Procedură civilă - Pagina 183
Procedură civilă - Pagina 184
Procedură civilă - Pagina 185
Procedură civilă - Pagina 186
Procedură civilă - Pagina 187
Procedură civilă - Pagina 188
Procedură civilă - Pagina 189
Procedură civilă - Pagina 190
Procedură civilă - Pagina 191
Procedură civilă - Pagina 192
Procedură civilă - Pagina 193
Procedură civilă - Pagina 194
Procedură civilă - Pagina 195
Procedură civilă - Pagina 196
Procedură civilă - Pagina 197
Procedură civilă - Pagina 198
Procedură civilă - Pagina 199
Procedură civilă - Pagina 200
Procedură civilă - Pagina 201
Procedură civilă - Pagina 202
Procedură civilă - Pagina 203
Procedură civilă - Pagina 204
Procedură civilă - Pagina 205
Procedură civilă - Pagina 206
Procedură civilă - Pagina 207
Procedură civilă - Pagina 208
Procedură civilă - Pagina 209
Procedură civilă - Pagina 210
Procedură civilă - Pagina 211
Procedură civilă - Pagina 212
Procedură civilă - Pagina 213
Procedură civilă - Pagina 214
Procedură civilă - Pagina 215
Procedură civilă - Pagina 216
Procedură civilă - Pagina 217
Procedură civilă - Pagina 218
Procedură civilă - Pagina 219
Procedură civilă - Pagina 220
Procedură civilă - Pagina 221
Procedură civilă - Pagina 222
Procedură civilă - Pagina 223
Procedură civilă - Pagina 224
Procedură civilă - Pagina 225
Procedură civilă - Pagina 226
Procedură civilă - Pagina 227
Procedură civilă - Pagina 228
Procedură civilă - Pagina 229
Procedură civilă - Pagina 230
Procedură civilă - Pagina 231
Procedură civilă - Pagina 232
Procedură civilă - Pagina 233
Procedură civilă - Pagina 234
Procedură civilă - Pagina 235
Procedură civilă - Pagina 236
Procedură civilă - Pagina 237
Procedură civilă - Pagina 238
Procedură civilă - Pagina 239
Procedură civilă - Pagina 240
Procedură civilă - Pagina 241
Procedură civilă - Pagina 242
Procedură civilă - Pagina 243
Procedură civilă - Pagina 244
Procedură civilă - Pagina 245
Procedură civilă - Pagina 246
Procedură civilă - Pagina 247
Procedură civilă - Pagina 248
Procedură civilă - Pagina 249
Procedură civilă - Pagina 250
Procedură civilă - Pagina 251
Procedură civilă - Pagina 252
Procedură civilă - Pagina 253
Procedură civilă - Pagina 254
Procedură civilă - Pagina 255
Procedură civilă - Pagina 256
Procedură civilă - Pagina 257
Procedură civilă - Pagina 258
Procedură civilă - Pagina 259
Procedură civilă - Pagina 260
Procedură civilă - Pagina 261
Procedură civilă - Pagina 262
Procedură civilă - Pagina 263
Procedură civilă - Pagina 264
Procedură civilă - Pagina 265
Procedură civilă - Pagina 266
Procedură civilă - Pagina 267
Procedură civilă - Pagina 268
Procedură civilă - Pagina 269
Procedură civilă - Pagina 270
Procedură civilă - Pagina 271
Procedură civilă - Pagina 272
Procedură civilă - Pagina 273
Procedură civilă - Pagina 274
Procedură civilă - Pagina 275
Procedură civilă - Pagina 276
Procedură civilă - Pagina 277
Procedură civilă - Pagina 278
Procedură civilă - Pagina 279
Procedură civilă - Pagina 280
Procedură civilă - Pagina 281
Procedură civilă - Pagina 282
Procedură civilă - Pagina 283
Procedură civilă - Pagina 284
Procedură civilă - Pagina 285
Procedură civilă - Pagina 286
Procedură civilă - Pagina 287
Procedură civilă - Pagina 288
Procedură civilă - Pagina 289
Procedură civilă - Pagina 290
Procedură civilă - Pagina 291

Conținut arhivă zip

  • Procedura civila.pdf

Alții au mai descărcat și

Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței

INTRODUCERE Impactul Codului de procedură civilă asupra activităţii întregului sistem judiciar, este unul major astfel că înţelegerea aprofundată...

Răspunderea Disciplinară a Funcționarilor Publici

Noţiunea de răspundere disciplinară Funcţionarul public, ca şi salariatul, îşi desfăşoară activitatea într-un cadru organizat şi disciplinat în...

Răspunderea disciplinară a funcționarului public

Introducere Inceputul anilor ’20 este marcat de un sir de schimbari radicale in administratia publica. Aceste schimbari vizau in modul cel mai...

Aplicații practice ale principiului ne bis în idem în jurisprudența națională și europeană

Aplicatii prcatice ale principiului ne bis in idem in jurisprudenta nationala si europeana Acest principiu este un principiu de drept clasic, in...

Forma actului juridic civil

1. CAPITOLUL 1. DEFINIȚIE ȘI TERMINOLOGIE În ceea ce privește definiția actelor juridice civile, există mai multe variante, astfel încât Codul...

Procedura Prealabilă Ședinței de Judecată

1. Depunerea şi primirea cererii de chemare în judecată Activitatea judiciară este declanşată de către cei interesaţi pentru apărarea drepturilor...

Dreptul Uniunii Europene

I. Ideea de unitate europeană, instituirea și evoluția Comunităților Europene 1. Necesitatea unificării regionale 1.1. Lunga gestație a ideii de...

Dreptul Securității Sociale

Capitolul I: Introducere în dreptul securităţii sociale 1. Definiţia şi obiectul dreptului securităţii sociale 1.1. Conceptul de securitate...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Ordonanța președințială

Conform unei teorii , originea ordonanței președințiale s-a afla în ius vocatio ab torto din Legea celor XII table (anul 449 î.e.n), ius vocatio...

Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza

CAPITOLUL I Secţiunea I Organizarea de stat a Ţarii Româneşti şi a Moldovei în perioada 1845-1856 După înfrângerea vremelnică a revoluţiei de...

Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ACTELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ 1.1 Notiunea si importanta actului de procedură Codul de procedură civilă...

Noul Cod de Procedură Civilă

INTRODUCERE O societate ideala ar fi cea în care membrii ei ar respecta legile si regulile datorita propriilor principii morale si nefiind...

Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă

Notiunea de competenţă Compeţenţa reprezintă aptitudinea recunoscută de lege unei instanţe judecătoreşti sau unui alt organ cu activitate...

Recursul în Interesul Legii

INTRODUCERE Aşadar cum arată chiar denumirea acestuia şi astfel cum rezultă şi din dispoziţiile legale în materie (art. 329 C. pr. civ.), recursul...

Procedura divorțului în vechiul și noul cod de procedură civilă

Introducere Divorțul reprezintă un mijloc legal pentru desfacerea căsătoriei care produce efecte în viitor Prin divorț se întelege desfacera...

Ai nevoie de altceva?