Ordonanța președințială

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 27270
Mărime: 99.23KB (arhivat)
Publicat de: Raluca N.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul I. 6
 3. Condițiile de admisibilitate ale ordonanței președințiale 6
 4. 1.1Determinarea conceptului și definirea ordonanței președințiale 6
 5. 1.2Reglementarea, necesitatea și importanția ordonanței președințiale 7
 6. 1.3Condițiile generale de admisibilitate ale ordonanței președințiale 8
 7. 1.4 Condițiile speciale de admisibilitate ale ordonanței președințiale 17
 8. 1.4.1 Vremelnicia 18
 9. 1.4.2 Urgența 20
 10. 1.4.3 Neprejudecarea fondului 25
 11. 1.4.4 Aparența de drept 26
 12. Capitolul II. 29
 13. Procedura de judecată a ordonanței președințiale 29
 14. 2.1 Instanța competentă 29
 15. 2.2 Forma și conținutul ordonanței președințiale 32
 16. 2.3 Desfășurarea judecății 33
 17. 2.4 Efectele hotărârii ordonanței președințiale 40
 18. 2.5 Căi de atac 43
 19. Capitolul III. 47
 20. Principalele domenii de aplicare 47
 21. 3.1 Ordonanța președințială în materie de proprietate și litigii locative 47
 22. 3.2 Aplicabilitatea ordonanței președințiale în materie comercială și de contencios administrativ 51
 23. 3.3 Cazuri speciale de aplicabilitate 53
 24. Capitolul IV. 60
 25. Concluzii 60
 26. Bibliografie 62
 27. Anexe 65

Extras din licență

Conform unei teorii , originea ordonanței președințiale s-a afla în ius vocatio ab torto din Legea celor XII table (anul 449 î.e.n), ius vocatio fiind o creație a edictelor pretoriene, în baza cărora persoana interesată să obțină concursul justiției aducea pârâtul de guler „cu gâtul sucit” - torto collo - în fața judecătorului .

Potrivit unei alte teorii , ordonanța președințială și-ar avea originea în cutuma clameur de harp, apărut la început în Normandia și răspândit apoi în tot Regatul Franței. Intervenția urgentă a justiției era determinată de strigătul puternic pe care reclamantul amenințat în persoana ori avutul său îl scotea în public, cerând verbal ajutorul justiției, ceea ce avea rolul de citare și prezentare urgentă în fața judecătorului. Cutuma normandă dispunea în art. 54 - 58 două condiții pentru a se putea uza de chemarea haro, și anume: existența unui pericol iminent și provizoratul măsurilor luate . Clameur de haro își are deci originea întrun apel la Rollo Robert I Hrolf, cunoscut și sub numele de Rou, primul duce al Normandiei, fondatorul viking al dinastiei normande, în anul 911.

În privința domeniului de aplicare, obiceiul a fost utilizat atât în materie penală, când la strigătul victimei toți oameni din preajmă trebuiau să îi sară în ajutor, protejându-l pe cel nevinovat și pedepsindu-l pe cel vinovat, ajungându-se ca în secolul al XVI - lea să fie aproape necunoscut, cât și în materie civilă, mai ales în privința posesiei bunurilor imobile, dar s-a extins și la rente, servicii, servituți, construcții, francize etc. .

Dacă acțiunea devenea petitorie, reclamentul trebuia să ia calea acțiunii ordinare. În privința persoanelor, clameur de haro era aplicat între persoanele ce trăiau în ținuturile Normandiei, indiferent dacă erau originare din acele ținuturi, dar, în schimb, nu se aplica între normanzii ce se aflau în străinătate.

Procedura propriu - zisă se demara de partea vătămată, denumită „criant”, care mergea în genunchi, cu mâinile împreunate și capul gol, spunând, în prezența a doi martori: Haro! Haro! Haro! A l'aide, mon Prince, on me fait tort! (Haro! Haro! Haro! Vino în ajutorul meu, Prințul meu, am fost nedreptățit!).

Gălăgia provocată de reclamant avea valoare de citație verbală. Atunci, pretinsul răufăcător trebuia să înceteze imediat fapta sa, până când Curtea Regală hotăra dacă clameur de haro a fost invocat în mod corect sau nu. Dacă pârâtul nu înceta imediat fapta sa, acesta era amendat, chiar dacă ulterior Curtea ar fi constatat că nu a comis nici un abuz; ordinul era unul temporar, reclamantul având îndatorirea de a aduce ulterior problema în fața justiției, unde ordinul putea fi infirmat ori confirmat.

Dar dacă clameur de haro se invoca în mod incorect, atunci presupusa victimă era, de asemenea, amendată, pentru sfidarea Curții Regale. Dacă procedura debuta simplu, printr-un unic strigăt haro, după ce părțile intrau în plasa ei, suportau cheltuieli foarte mari, chiar dacă se împăcau. Singurii care erau mulțumiți de această procedură erau avocații, care se îmbogățeau întratât, încât se ajunsese ca nobilii să se bucure dacă reușeau să își mărite fiicele cu vreun avocat ori cu fiul unui avocat.

Prima dată clameur de haro ar fi fost utilizat în anul 1087, la funeraliile regelui Wiliam I Cuceritorul, duce de Normandia și rege al Angliei, când înmormântarea acestuia la Abația Sfântul Ștefan de Caen a fost întreruptă de un om sărac din Caen, ce a spus că terenul pe care era construită biserica era proprietate lui din vremuri vechi, astfel că fiul defunctului i-a plătit reclamantului 100 kg argint .

În sfârșit, conform celei mai veridice teorii, originea ordonanței președințiale, se află în Edictul din ianuarie 1685 asupra administrației justiției de la Châtelet din Paris , în care a fost prevăzută pentru prima oară. Obiceiul a fost aplicat în Franța până la Revoluție. După Revoluția franceză din anul 1789, Legea din 11 februarie 1791 a reglementat ordonanța președințială în art. 2, iar aceasta a fost prevăzută în art. 806 - 811 din Codul de procedură civilă francez, din anul 1806, de unde a fost preluată la noi în anul 1900. În prezent, Codul de procedură civilă francez, reglementează ordonanța președințială, în art. 484 - 492.

În țara noastră, instituția juridică a ordonanței președințiale nu a fost preluată de redactorii Codului de procedură civilă din anul 1865, aceștia socotind-o neimportantă și inutilă, fiind introdusă în art. 66 bis abia odată cu modificarea Codului de procedură civilă prin Decretul nr. 1228/1900. Nici Codul de procedură civilă din Transilvania (Legea nr. 1/1911, pusă în aplicare prin Legea nr. 54/1912) nu a cunoscut instituția ordonanței președințiale.

Dacă la începuturile sale, în dreptul francez, ordonanța președințială era folosită de președintele instanței exclusiv pentru ordonarea unor măsuri grabnice de înlăturare a piedicilor ivite în cale executării silite a hotărârilor judecătorești civile, în decursul timpului prerogativele judecătorului s-au lărgit considerabil, acesta fiind îndreptățit să dispună luarea unor măsuri urgente și în alte domenii decât executarea silită .

Codul civil francez din anul 1806 a prevăzut ordonanța președințială în două feluri, astfel :

a. ordonanța de referat, care se da de președintele instanței după citarea părților pe bază de referat scris întocmit de organul de executare a unei hotărâri, cu privire la piedicile întâlnite, sau a unui referat scris întocmit de partea care întâmpina probleme cu ocazia valorificării dreptului ;

b. ordonanța la cerere, care se da de președintele instanței fără știrea adversarului și în lipsa oricăror dezbateri.

În dreptul francez, ordonanța președințială reprezintă decizia judecătorului unic ce poate avea caracter jurisdicțional contencios sau grațios ori caracterul unei proceduri de administrație judicară, având o diversitate de obiecte.

Cu privire la ordonanța de referat, aceasta reprezintă decizia provizorie care nu are autoritate de lucru judecat asupra principalului, dar nici nu poate să fie modificată ori anulată decât în circumstanțe noi, este dată la cererea unei părți, în situațiile în care legea îi conferă unui judecător, care nu a fost sesizat cu fondul litigiului, respectiv cu principalul, puterea de a ordona măsuri necesare și imediate .

În literatura de specialitate se vorbește despre ordonanțele cunoscute în dreptul francez ca „ordonnances sur requête” , care nu sunt date în contradictoriu și nu au autoritate de lucru judecat, precum și de ordonanțele de referat, care constituie adevărate judecăți litigioase date în contradictoriu între părți și au autoritate de lucru judecat, pe care și-o conservă până la judecarea fondului.în dreptul român, ordonanța președințială a fost preluată din Codul de procedură civilă francez, de redactorii Codului de procedură civilă din anul 1865, deoarece pe atunci aceasta avea un caracter limitat, accentul fiind pus pe conservarea dreptului, considerată ca fiind de esența acestei instituții juridice. Sfera restrânsă a măsurilor conservatorii care puteau să fie luate la început pe calea ordonanței președințiale a fost lărgită prin modificare adusă Codului de procedură civilă prin Legea nr. 394/1943.

Legiuitorul român nu a mai prevăzut diferit ordonanța președințială de referat, care se dă cu citarea părților, de ordonanța președințială la cererea, care se dă fără citarea părților, dar, chiar dacă, a prevăzut un unic tip de ordonanță președințială, acesta putea fi dată cu sau fără citarea părților. Ordonanța președințială era denumită în limbajul judiciar curent ca ordonanță de referat sau procedura refere-ului, pentru a se distinge de alte categorii de ordonanțe președințiale date de președinte de obicei în materie necontencioasă.

Drept urmare, a modificării Codului de procedură civilă prin Legea nr. 18/1948, dându-li-se textelor o nouă numerotare, ordonanța președințială a fost prevăzută prin art. 581 - 582, texte ce au fost modificate ulterior prin Decretul nr. 132/1952. După evenimentele din anul 1989, prevederile art. 581 - 582 au fost modificate și completate prin Legea nr. 59/1993 și prin O.U.G nr. 138/2000 .

În prezent, Noul Cod de procedură civilă prevede amplu ordonanța președințială, în Cartea a VI-a, denumită ,,Proceduri speciale”, Titlul VI denumit „Procedura ordonanței președințiale”, în art. 996 - 1001.

Bibliografie

- Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată în M.Of. nr. 337/2010

- Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, publicată în M.Of, nr. 359/2000

- Legea 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în M.O.f nr. 365/2012

- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, publicată în M.Of. nr. 1154/2004

- Legea privind organizarea judiciară nr. 304/2004, republicată în M.Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005

- Codul civil

- Noul Cod de procedură civilă

- O.U.G nr. 80/123 cu privire la taxele judiciare de timbu, publicată în M.Of. nr. 392 din 29 iunie 2013

- Legea nr. 134/2010, republicat în M.Of., nr. 545 din 3 august 2012

- Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, publicată în M.Of., nr. 24/1991

Adrese Internet:

- portal.just.ro

- scj.ro

- www.juridice.ro

Literatură de specialitate:

1. Bomboș Sever Gabriel, Repertoriu de practiă judiciară a instanțelor de judecată ale Curții de Conturi pe anii 1994 - 1996, Ed. Tribuna Economică, București, 1997

2. Boroi Gabriel (colectiv), Noul Cod de procedură civilă - comentariu pe articole, Vol II, Ed. Hamangiu, București, 2013

3. Boroi Gabriel, Ciobanu Viorel Mihai, Drept procesual civil, Ed. C.H.Beck, București, 2005

4. Boroi Gabriel, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Ed. Hamangiu, București, 2015

5. Buia Durido, Curs de drept procesual civil.Procedurile speciale, Universitatea din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, Cluj - Napoca, 1985

6. Buletinul Jurisprudenței pe anul 2005, p. 633

7. Ciobanu Viorel M., Boroi Gabriel, Briciu Traian C., Drept procesual civil. Curs selectiv., Ed. C.H.Beck, București, 2011

Preview document

Ordonanța președințială - Pagina 1
Ordonanța președințială - Pagina 2
Ordonanța președințială - Pagina 3
Ordonanța președințială - Pagina 4
Ordonanța președințială - Pagina 5
Ordonanța președințială - Pagina 6
Ordonanța președințială - Pagina 7
Ordonanța președințială - Pagina 8
Ordonanța președințială - Pagina 9
Ordonanța președințială - Pagina 10
Ordonanța președințială - Pagina 11
Ordonanța președințială - Pagina 12
Ordonanța președințială - Pagina 13
Ordonanța președințială - Pagina 14
Ordonanța președințială - Pagina 15
Ordonanța președințială - Pagina 16
Ordonanța președințială - Pagina 17
Ordonanța președințială - Pagina 18
Ordonanța președințială - Pagina 19
Ordonanța președințială - Pagina 20
Ordonanța președințială - Pagina 21
Ordonanța președințială - Pagina 22
Ordonanța președințială - Pagina 23
Ordonanța președințială - Pagina 24
Ordonanța președințială - Pagina 25
Ordonanța președințială - Pagina 26
Ordonanța președințială - Pagina 27
Ordonanța președințială - Pagina 28
Ordonanța președințială - Pagina 29
Ordonanța președințială - Pagina 30
Ordonanța președințială - Pagina 31
Ordonanța președințială - Pagina 32
Ordonanța președințială - Pagina 33
Ordonanța președințială - Pagina 34
Ordonanța președințială - Pagina 35
Ordonanța președințială - Pagina 36
Ordonanța președințială - Pagina 37
Ordonanța președințială - Pagina 38
Ordonanța președințială - Pagina 39
Ordonanța președințială - Pagina 40
Ordonanța președințială - Pagina 41
Ordonanța președințială - Pagina 42
Ordonanța președințială - Pagina 43
Ordonanța președințială - Pagina 44
Ordonanța președințială - Pagina 45
Ordonanța președințială - Pagina 46
Ordonanța președințială - Pagina 47
Ordonanța președințială - Pagina 48
Ordonanța președințială - Pagina 49
Ordonanța președințială - Pagina 50
Ordonanța președințială - Pagina 51
Ordonanța președințială - Pagina 52
Ordonanța președințială - Pagina 53
Ordonanța președințială - Pagina 54
Ordonanța președințială - Pagina 55
Ordonanța președințială - Pagina 56
Ordonanța președințială - Pagina 57
Ordonanța președințială - Pagina 58
Ordonanța președințială - Pagina 59
Ordonanța președințială - Pagina 60
Ordonanța președințială - Pagina 61
Ordonanța președințială - Pagina 62
Ordonanța președințială - Pagina 63
Ordonanța președințială - Pagina 64
Ordonanța președințială - Pagina 65
Ordonanța președințială - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Ordonanta presedintiala.doc

Alții au mai descărcat și

Ordonanța Președințială

I. INTRODUCERE 1.1. Preliminarii Am abordat această temă deoarece doresc să pun în lumină utilizarea ordonanţei preşedinţiale ca procedură...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Efectele divorțului asupra copiilor minori din cadrul familiei

INTRODUCERE Legiuitorul permite oricărei persoane căsătorite să solicite desfacerea căsătoriei, atunci când datorită unor motive temeinice...

Ordonanța Președințială

I. INTRODUCERE 1.1. Preliminarii Am abordat această temă deoarece doresc să pun în lumină utilizarea ordonanţei preşedinţiale ca procedură...

Ordonanța prezidențială

Origine, reglementare, definiţie „Ordonanţa de referat”, aşa cum a fost denumită iniţial, a apărut în secolul al XVII-lea, la Châtelet de Paris,...

Procesul Civil

În literatura juridica s-a aratat ca în statul de drept justitia poate fi privita sub doua aspecte: ca sistem al organelor judecatoresti si...

Drept Procesual Civil

Consideratii generale În literatura juridica s-a aratat ca în statul de drept justitia poate fi privita sub doua aspecte: ca sistem al organelor...

Drept Procesual Civil

Dreptul de a sesiza instanta Sediul materiei: art. 192 NCPC Reprezinta actul de procedura prin care reclamantul va formula o pretentie prin care...

Drept Procesual Civil II

EXCEPŢIILE PROCESUALE - reprezinta mijloacele prin care in cursul procesului civil, partea interesata, procurer sau instanta din oficiu invoca,...

Procedura de judecată a recursului

Procedura prealabila Presedintele poate desemna un judecator pentru intocmirea unui raport asupra recursului, raport cu valoare deosebita^1 ....

Ai nevoie de altceva?