Procedura de judecată a recursului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 30564
Mărime: 68.37KB (arhivat)
Publicat de: Cazimir Alecu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Procedura prealabila

Presedintele poate desemna un judecator pentru intocmirea unui raport asupra recursului, raport cu valoare deosebita^1 . Raportorul va verifica daca recursul indeplineste cerintele de forma, daca motivele invocate se incadreaza in cele prevazute de art. 304 si va arata pozitia jurisprudentei si a doctrinei in problemele de drept vizand solutia data prin hotararea atacata. In toate cazurile judecatorul trebuie sa manifeste atentia cuvenita pentru a nu-si spune parerea in legatura cu modul de solutionare a recursului. Este adevarat ca actuala reglementare nu mai impune o atare exigenta in mod expres, dar ea trebuie subinteleasa, caci altminteri judecatorul raportor poate fi recuzat^2 .

Dupa comunicarea motivelor de recurs intimatul este obligat sa depuna intampinare cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata. Aceasta obligatie este prevazuta in mod expres de art. 308 alin. 2 C. proc. civ., astfel cum acest text a fost modificat prin Ordonanta de Urgenta nr. 138/2000. Consecintele nedepunerii intampinarii sunt aceleasi cu cele aratate in legatura cu neformularea ei in fata instantei de fond, adica decaderea intimatului din dreptul de a mai invoca anumite aparari si exceptii de procedura^3 .

--------------------------

^1) A se vedea in acelasi sens: I. Deleanu, V. Deleanu, Hotararea judecatoreasca, Editura Servo-Sat, Arad, 1998, nota 509, pag. 270-271.

^2) A se vedea in acest sens G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Ed. All, 1994, pag. 489.

^3) I. Les, Drept procesual civil. Curs universitar, ed. Lumina Lex, 2002, pag. 422.

Judecata recursului

Dupa strigarea pricinii, daca procedura de citare este legal indeplinita si nu exista alt motiv de amanare, judecata recursului incepe prin citirea raportului, daca este cazul. Se rezolva apoi exceptiile procesuale care fac inutila cercetarea in fond a recursului. Daca nu se invoca exceptii procesuale sau daca ele sunt respinse, se da cuvantul partilor, mai intai recurentului, apoi intimatului si, daca este cazul, procurorului. Cand recursul a fost introdus de catre procuror, acesta va avea cuvantul primul, apoi partea in favoarea careia a exercitat calea de atac si la sfarsit intimatul^1 .

In cazul in care ar urma sa se pronunte respingerea sau admiterea in parte a recursului, instanta este obligata sa examineze toate motivele de recurs, deoarece altfel hotararea poate fi atacata pe calea contestatiei in anulare speciala, pentru al doilea motiv prevazut de art. 318 C. proc. civ.. In orice caz, chiar examinand toate motivele de recurs, instanta nu este obligata sa raspunda fiecarui argument folosit in dezvoltarea motivului, ci este in drept sa grupeze aceste argumente pentru a raspunde printr-un considerent comun^2 .

Fiind o instanta de control si nu de judecata in fond, instanta de recurs va verifica hotararea atacata pe baza probelor administrate, fara a se putea, in principiu, administra probe noi^3 . Aceasta regula se intemeiaza pe o ratiune precisa, anume aceea ca esentialmente recursul nu este o cale de atac devolutiva, ci un mijloc procedural prin intermediul careia nu se rejudeca cauza, ci se realizeaza doar un examen al hotararii atacate. Solutia este cu atat mai fireasca azi cand recursului i s-a conferit si caracterul unei cai extraordinare de atac^4 .

Totusi, in mod exceptional art. 305 C. proc. civ. permite ca in recurs sa se produca inscrisuri noi. Deoarece aceasta regula exista si inainte de modificarea din anul 1993, fiind inscrisa in art. 306 alin. 2, iar textul nu facea nici o alta precizare, s-a decis ca "inscrisuri" sunt toate actele scrise - emanate de la partile in proces sau de la un tert - care ar fi putut inrauri solutia cauzei daca ar fi fost folosite de instanta a carei hotarare s-a atacat^5 .

Nu constituie inscrisuri noi, in sensul art. 305 C. proc. civ., declaratiile martorilor, chiar autentificate la notariat; incheierea de asigurare a unei probe, cuprinzand marturia unei persoane, parerea unui expert, starea unor lucruri sau recunoasterea unui fapt ori a unui drept; rapoartele de expertiza; o ancheta sociala efectuata de autoritatea tutelara (solutia se bazeaza pe imprejurarea ca acestea sunt mijloace de concretizare a probelor prin declaratia martorilor, expertizei, a unei recunoasteri, a unei cercetari locale ce prezinta particularitatea ca este efectuata de un alt organ decat instanta judecatoreasca). Aceeasi ar trebui sa fie solutia si in cazul unui inceput de dovada scrisa (chiar daca este vorba de un inscris autentic sau un inscris sub semnatura privata, nule ca atare, dar valabile ca un inceput de dovada scrisa), deoarece, acesta urmeaza a fi completat cu alte mijloace de proba (martori, prezumtii etc), care sunt inadmisibile in recurs. Apreciem ca sunt si unele inscrisuri nepreconstituite ce nu pot fi primite in recurs, cum ar fi, registrele, cartile si hartiile casnice, scrisorile, intrucat acestea au natura juridica si forta probanta a unei marturisiri extrajudiciare, care, de asemenea, este inadmisibila in recurs^6 .

Conceptul de inscris folosit in art. 305 C. proc. civ. nu are nici o semnificatie particulara in materia recursului, astfel cum are, de pilda, in cazul revizuirii (art. 322 pct. 5 C. proc. civ.). Jurisprudenta noastra a decis ca prin inscrisuri in sensul dispozitiilor legale ce le analizam, se inteleg "toate actele scrise - emanate de la partile in proces sau de la un tert - care ar fi putut inrauri solutia cauzei, daca ar fi fost folosite la prima instanta". Au fost asimilate cu inscrisurile si relatiile scrise solicitate de instanta de la diferite autoritati publice. In schimb, nu pot fi considerate ca inscrisuri - admisibile in recurs - declaratiile date de martori, chiar in forma autentica, dupa judecarea cauzei la instanta de fond. De asemenea, nu poate avea caracterul unui inscris, in sensul dispozitiilor art. 305 C. proc. civ., nici un raport de expertiza^7 .

Legea nu face nici o distinctie in privinta partii ce poate aduce inscrisuri noi in recurs, ceea ce inseamna ca acestea pot fi depuse atat de catre recurent, in sustinerea recursului, cat si de catre intimat, in combaterea recursului. Legea nu stabileste o limita de timp privind folosirea inscrisurilor in fata instantei de recurs. Asa fiind, s-a admis de doctrina ca inscrisurile pot fi depuse in tot cursul judecarii recursului^8 .

Se mai ridica problema modului in care va proceda instanta de recurs, atunci cand inscrisurile noi sunt contestate de parti, deci, problema daca instanta de recurs poate sa faca o verificare de scripte sau sa dispuna deschiderea procedurii falsului. Raspunsul ar trebui sa fie negativ, deoarece acestea sunt verificari de fapt, incompatibile cu structura recursului. Totusi, in sprijinul tezei contrare, se poate aduce ca argument faptul ca procedura verificarii de scripte si declansarea procedurii falsului sunt incidente procedurale, de competenta instantei sesizate cu cererea principala (cererea de recurs). In orice caz, ni se pare ca daca recursul urmeaza sa se admita chiar si fara a se tine cont de inscrisul nou, urmeaza ca verificarea de scripte ori procedura falsului, referitoare la inscrisurile depuse in recurs, sa se faca de catre instanta care rejudeca fondul dupa casare^9 .

Preview document

Procedura de judecată a recursului - Pagina 1
Procedura de judecată a recursului - Pagina 2
Procedura de judecată a recursului - Pagina 3
Procedura de judecată a recursului - Pagina 4
Procedura de judecată a recursului - Pagina 5
Procedura de judecată a recursului - Pagina 6
Procedura de judecată a recursului - Pagina 7
Procedura de judecată a recursului - Pagina 8
Procedura de judecată a recursului - Pagina 9
Procedura de judecată a recursului - Pagina 10
Procedura de judecată a recursului - Pagina 11
Procedura de judecată a recursului - Pagina 12
Procedura de judecată a recursului - Pagina 13
Procedura de judecată a recursului - Pagina 14
Procedura de judecată a recursului - Pagina 15
Procedura de judecată a recursului - Pagina 16
Procedura de judecată a recursului - Pagina 17
Procedura de judecată a recursului - Pagina 18
Procedura de judecată a recursului - Pagina 19
Procedura de judecată a recursului - Pagina 20
Procedura de judecată a recursului - Pagina 21
Procedura de judecată a recursului - Pagina 22
Procedura de judecată a recursului - Pagina 23
Procedura de judecată a recursului - Pagina 24
Procedura de judecată a recursului - Pagina 25
Procedura de judecată a recursului - Pagina 26
Procedura de judecată a recursului - Pagina 27
Procedura de judecată a recursului - Pagina 28
Procedura de judecată a recursului - Pagina 29
Procedura de judecată a recursului - Pagina 30
Procedura de judecată a recursului - Pagina 31
Procedura de judecată a recursului - Pagina 32
Procedura de judecată a recursului - Pagina 33
Procedura de judecată a recursului - Pagina 34
Procedura de judecată a recursului - Pagina 35
Procedura de judecată a recursului - Pagina 36
Procedura de judecată a recursului - Pagina 37
Procedura de judecată a recursului - Pagina 38
Procedura de judecată a recursului - Pagina 39
Procedura de judecată a recursului - Pagina 40
Procedura de judecată a recursului - Pagina 41
Procedura de judecată a recursului - Pagina 42
Procedura de judecată a recursului - Pagina 43
Procedura de judecată a recursului - Pagina 44
Procedura de judecată a recursului - Pagina 45
Procedura de judecată a recursului - Pagina 46
Procedura de judecată a recursului - Pagina 47
Procedura de judecată a recursului - Pagina 48
Procedura de judecată a recursului - Pagina 49
Procedura de judecată a recursului - Pagina 50
Procedura de judecată a recursului - Pagina 51
Procedura de judecată a recursului - Pagina 52
Procedura de judecată a recursului - Pagina 53
Procedura de judecată a recursului - Pagina 54
Procedura de judecată a recursului - Pagina 55
Procedura de judecată a recursului - Pagina 56
Procedura de judecată a recursului - Pagina 57
Procedura de judecată a recursului - Pagina 58
Procedura de judecată a recursului - Pagina 59
Procedura de judecată a recursului - Pagina 60
Procedura de judecată a recursului - Pagina 61
Procedura de judecată a recursului - Pagina 62
Procedura de judecată a recursului - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Procedura de Judecata a Recursului.doc

Alții au mai descărcat și

Hotărârea Judecătorească

Capitolul I Noţiuni introductive privind hotărârea judecătorească În limbaj comun, prin hotărâre judecătorească se înţelege actul final al...

Contracte Speciale

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice 1. Notiune. Vânzarea-cumpararea este un contract prin...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Contractul de vânzare-cumpărare

CONTRACTE CIVILE. Cap. I Consideraţii preliminare. Noul C. civ. aprobat prin Legea nr. 287/2009 adoptând concepţia monistă având drept consecinţă...

Elemente de procedură civilă

1) Conditiile de exercitiu ale actiunii civile A. afirmarea unui drept subiectiv civil/ unei pretentii; B. interesul; 2) Conditiile de...

Sancțiunile Procedurale

Noţiuni generale. Consacrarea drepturilor şi obligaţiilor procesuale ar rămâne doar formală în lipsa unor sancţiuni care să impună o conduită...

Acțiunea civilă

Definitia si insemnatatea actiunii in procesul civil - Actiunea este mijlocul practic pus la indemana de lege titularului unui drept subiectiv...

Participanții în procesul penal

Notiuni introductive Privit in ansamblul sau, procesul civil este o activitate care se desfasoara in timp, incepand cu cererea de chemare in...

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Recursul - Cale Ordinară de Atac

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CĂILE DE ATAC ÎN GENERAL 1.1) Aprecieri privind căile de atac 1.1.1) Noţiunea şi funcţionarea...

Apelul - cale ordinară de atac (procesul civil)

INTRODUCERE Prin dispoziţiile de procedură au fost create condiţiile necesare pentru ca instanţele judecătoreşti sau alte organe cu activitate...

Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ACTELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ 1.1 Notiunea si importanta actului de procedură Codul de procedură civilă...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Căile Extraordinare de Atac

Introducere Principiul legalităţii şi al aflării adevărului în cauza penală obligă instanţele judecătoreşti la o corectă rezolvare a pricinilor...

Condițiile acțiunii directe în baza Constituției României și a legii nr. 554 pe 200

Rezumat Contenciosul administrativ, ca element esenţial şi indispensabil al statului de drept, reprezintă, în fapt, o concretizare a principiului...

Căile de atac în procesul civil

I. CAILE DE ATAC IN POCESUL CIVIL 1.1. Scurt istoric a) Codul de procedură civilă din 1865 şi legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie au...

Ai nevoie de altceva?