Contracte Speciale

Curs
7.5/10 (8 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 296 în total
Cuvinte : 123455
Mărime: 424.49KB (arhivat)
Publicat de: David Lazăr
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE

Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice

1. Notiune. Vânzarea-cumpararea este un contract prin care vân¬za¬torul stramuta dreptul de proprietate (sau un alt drept) asupra unui bun al sau cumparatorului, care se obliga în schimb, sa plateasca un pret platit în bani .

Prin natura sa contractul de vânzare-cumparare transfera dreptul de pro¬prie¬tate (Codul civil însusi în art. 1294 definind vânzarea ca o conventie prin care una dintre parti se obliga sa transmita celeilalte “proprietatea” unui lucru”).

Este însa posibil ca stramutarea sa poata avea ca obiect si un alt drept (decât dreptul de proprietate) precum: un alt drept real (de exemplu, dreptul de uzufruct), un drept de creanta, un drept din domeniul pro¬prietatii intelec¬tua¬le sau chiar drepturile succesorale.

Putem astfel aprecia, ca transmiterea proprietatii este numai de na¬tura contractului de vânzare-cumparare, nu si de esenta lui.

Uneori în loc de “vânzare” se foloseste termenul de cesiune. Cei doi termeni, desi asemanatori, nu sunt însa sinonimi, cesiunea transmitând întotdeauna un drept incorporal (de exemplu, cesiunea unei creante, a unui fond de comert, a unui drept de autor etc.) .

Pentru a forma obiectul stramutarii de catre vânzator, dreptul trebuie sa fie transmisibil, adica sa nu fie indisolubil legat de o anumita persoana; deci, nu se pot transmite prin vânzare: drepturile personale nepatri¬mo¬niale, cele pa¬¬trimoniale cu caracter strict personal si nici cele constituite prin voin¬ta par¬tilor sau a legii, cu caracter intuitu personae . De exemplu, nu pot forma obiectul contractului de vânzare-cum¬parare: dreptul de abitatie al sotului supravietuitor, dreptul de întretinere, dreptul de pensie etc.

Contractele care au ca obiect un imobil, chiar daca sunt încheiate între comercianti, de exemplu, vânzarea-cumpararea unui imobil pentru exer¬ci¬ta¬rea comertului, au caracter civil, fiind „potrivit legii, de natura eminamente civila” (s. n.) iar nu comerciala, chiar daca sunt încheiate în scopul obtinerii de profit. Numai daca imobilul face parte dintr-un fond de comert, iar contractul are ca obiect acest fond, operatiunea a fost calificata comerciala, indepen¬dent de persoanele între care a intervenit.

Încheiem partea introductiva cu mentiunea ca vânzarea reprezinta modelul contractului translativ de proprietate si instru¬mentul principal al circulatiei bunurilor” (s. n.) .

2. Reglementare. Sediul de baza, în materie de vânzare-cumpa¬rare, se gaseste în Codul civil, cartea a III-a intitulata „Despre diferitele mo¬duri prin care se dobândeste proprietatea”, titlul V „Despre vinderi”, art. 1294-1404.

Pe lânga reglementarea data de Codul civil de la 1864 (ce constituie si dreptul comun în materie), prin alte acte normative sunt reglementate diferite feluri de vânzari, cunoscute ca varietati de vânzare-cumparare, ca¬rora le sunt aplicabile reguli speciale (de exemplu, vânzarea locuintelor pro¬prietate de stat în conditiile: Legii nr. 85/1992, Legii nr. 112/1995, Legii nr. 10/2001 etc.).

Preview document

Contracte Speciale - Pagina 1
Contracte Speciale - Pagina 2
Contracte Speciale - Pagina 3
Contracte Speciale - Pagina 4
Contracte Speciale - Pagina 5
Contracte Speciale - Pagina 6
Contracte Speciale - Pagina 7
Contracte Speciale - Pagina 8
Contracte Speciale - Pagina 9
Contracte Speciale - Pagina 10
Contracte Speciale - Pagina 11
Contracte Speciale - Pagina 12
Contracte Speciale - Pagina 13
Contracte Speciale - Pagina 14
Contracte Speciale - Pagina 15
Contracte Speciale - Pagina 16
Contracte Speciale - Pagina 17
Contracte Speciale - Pagina 18
Contracte Speciale - Pagina 19
Contracte Speciale - Pagina 20
Contracte Speciale - Pagina 21
Contracte Speciale - Pagina 22
Contracte Speciale - Pagina 23
Contracte Speciale - Pagina 24
Contracte Speciale - Pagina 25
Contracte Speciale - Pagina 26
Contracte Speciale - Pagina 27
Contracte Speciale - Pagina 28
Contracte Speciale - Pagina 29
Contracte Speciale - Pagina 30
Contracte Speciale - Pagina 31
Contracte Speciale - Pagina 32
Contracte Speciale - Pagina 33
Contracte Speciale - Pagina 34
Contracte Speciale - Pagina 35
Contracte Speciale - Pagina 36
Contracte Speciale - Pagina 37
Contracte Speciale - Pagina 38
Contracte Speciale - Pagina 39
Contracte Speciale - Pagina 40
Contracte Speciale - Pagina 41
Contracte Speciale - Pagina 42
Contracte Speciale - Pagina 43
Contracte Speciale - Pagina 44
Contracte Speciale - Pagina 45
Contracte Speciale - Pagina 46
Contracte Speciale - Pagina 47
Contracte Speciale - Pagina 48
Contracte Speciale - Pagina 49
Contracte Speciale - Pagina 50
Contracte Speciale - Pagina 51
Contracte Speciale - Pagina 52
Contracte Speciale - Pagina 53
Contracte Speciale - Pagina 54
Contracte Speciale - Pagina 55
Contracte Speciale - Pagina 56
Contracte Speciale - Pagina 57
Contracte Speciale - Pagina 58
Contracte Speciale - Pagina 59
Contracte Speciale - Pagina 60
Contracte Speciale - Pagina 61
Contracte Speciale - Pagina 62
Contracte Speciale - Pagina 63
Contracte Speciale - Pagina 64
Contracte Speciale - Pagina 65
Contracte Speciale - Pagina 66
Contracte Speciale - Pagina 67
Contracte Speciale - Pagina 68
Contracte Speciale - Pagina 69
Contracte Speciale - Pagina 70
Contracte Speciale - Pagina 71
Contracte Speciale - Pagina 72
Contracte Speciale - Pagina 73
Contracte Speciale - Pagina 74
Contracte Speciale - Pagina 75
Contracte Speciale - Pagina 76
Contracte Speciale - Pagina 77
Contracte Speciale - Pagina 78
Contracte Speciale - Pagina 79
Contracte Speciale - Pagina 80
Contracte Speciale - Pagina 81
Contracte Speciale - Pagina 82
Contracte Speciale - Pagina 83
Contracte Speciale - Pagina 84
Contracte Speciale - Pagina 85
Contracte Speciale - Pagina 86
Contracte Speciale - Pagina 87
Contracte Speciale - Pagina 88
Contracte Speciale - Pagina 89
Contracte Speciale - Pagina 90
Contracte Speciale - Pagina 91
Contracte Speciale - Pagina 92
Contracte Speciale - Pagina 93
Contracte Speciale - Pagina 94
Contracte Speciale - Pagina 95
Contracte Speciale - Pagina 96
Contracte Speciale - Pagina 97
Contracte Speciale - Pagina 98
Contracte Speciale - Pagina 99
Contracte Speciale - Pagina 100
Contracte Speciale - Pagina 101
Contracte Speciale - Pagina 102
Contracte Speciale - Pagina 103
Contracte Speciale - Pagina 104
Contracte Speciale - Pagina 105
Contracte Speciale - Pagina 106
Contracte Speciale - Pagina 107
Contracte Speciale - Pagina 108
Contracte Speciale - Pagina 109
Contracte Speciale - Pagina 110
Contracte Speciale - Pagina 111
Contracte Speciale - Pagina 112
Contracte Speciale - Pagina 113
Contracte Speciale - Pagina 114
Contracte Speciale - Pagina 115
Contracte Speciale - Pagina 116
Contracte Speciale - Pagina 117
Contracte Speciale - Pagina 118
Contracte Speciale - Pagina 119
Contracte Speciale - Pagina 120
Contracte Speciale - Pagina 121
Contracte Speciale - Pagina 122
Contracte Speciale - Pagina 123
Contracte Speciale - Pagina 124
Contracte Speciale - Pagina 125
Contracte Speciale - Pagina 126
Contracte Speciale - Pagina 127
Contracte Speciale - Pagina 128
Contracte Speciale - Pagina 129
Contracte Speciale - Pagina 130
Contracte Speciale - Pagina 131
Contracte Speciale - Pagina 132
Contracte Speciale - Pagina 133
Contracte Speciale - Pagina 134
Contracte Speciale - Pagina 135
Contracte Speciale - Pagina 136
Contracte Speciale - Pagina 137
Contracte Speciale - Pagina 138
Contracte Speciale - Pagina 139
Contracte Speciale - Pagina 140
Contracte Speciale - Pagina 141
Contracte Speciale - Pagina 142
Contracte Speciale - Pagina 143
Contracte Speciale - Pagina 144
Contracte Speciale - Pagina 145
Contracte Speciale - Pagina 146
Contracte Speciale - Pagina 147
Contracte Speciale - Pagina 148
Contracte Speciale - Pagina 149
Contracte Speciale - Pagina 150
Contracte Speciale - Pagina 151
Contracte Speciale - Pagina 152
Contracte Speciale - Pagina 153
Contracte Speciale - Pagina 154
Contracte Speciale - Pagina 155
Contracte Speciale - Pagina 156
Contracte Speciale - Pagina 157
Contracte Speciale - Pagina 158
Contracte Speciale - Pagina 159
Contracte Speciale - Pagina 160
Contracte Speciale - Pagina 161
Contracte Speciale - Pagina 162
Contracte Speciale - Pagina 163
Contracte Speciale - Pagina 164
Contracte Speciale - Pagina 165
Contracte Speciale - Pagina 166
Contracte Speciale - Pagina 167
Contracte Speciale - Pagina 168
Contracte Speciale - Pagina 169
Contracte Speciale - Pagina 170
Contracte Speciale - Pagina 171
Contracte Speciale - Pagina 172
Contracte Speciale - Pagina 173
Contracte Speciale - Pagina 174
Contracte Speciale - Pagina 175
Contracte Speciale - Pagina 176
Contracte Speciale - Pagina 177
Contracte Speciale - Pagina 178
Contracte Speciale - Pagina 179
Contracte Speciale - Pagina 180
Contracte Speciale - Pagina 181
Contracte Speciale - Pagina 182
Contracte Speciale - Pagina 183
Contracte Speciale - Pagina 184
Contracte Speciale - Pagina 185
Contracte Speciale - Pagina 186
Contracte Speciale - Pagina 187
Contracte Speciale - Pagina 188
Contracte Speciale - Pagina 189
Contracte Speciale - Pagina 190
Contracte Speciale - Pagina 191
Contracte Speciale - Pagina 192
Contracte Speciale - Pagina 193
Contracte Speciale - Pagina 194
Contracte Speciale - Pagina 195
Contracte Speciale - Pagina 196
Contracte Speciale - Pagina 197
Contracte Speciale - Pagina 198
Contracte Speciale - Pagina 199
Contracte Speciale - Pagina 200
Contracte Speciale - Pagina 201
Contracte Speciale - Pagina 202
Contracte Speciale - Pagina 203
Contracte Speciale - Pagina 204
Contracte Speciale - Pagina 205
Contracte Speciale - Pagina 206
Contracte Speciale - Pagina 207
Contracte Speciale - Pagina 208
Contracte Speciale - Pagina 209
Contracte Speciale - Pagina 210
Contracte Speciale - Pagina 211
Contracte Speciale - Pagina 212
Contracte Speciale - Pagina 213
Contracte Speciale - Pagina 214
Contracte Speciale - Pagina 215
Contracte Speciale - Pagina 216
Contracte Speciale - Pagina 217
Contracte Speciale - Pagina 218
Contracte Speciale - Pagina 219
Contracte Speciale - Pagina 220
Contracte Speciale - Pagina 221
Contracte Speciale - Pagina 222
Contracte Speciale - Pagina 223
Contracte Speciale - Pagina 224
Contracte Speciale - Pagina 225
Contracte Speciale - Pagina 226
Contracte Speciale - Pagina 227
Contracte Speciale - Pagina 228
Contracte Speciale - Pagina 229
Contracte Speciale - Pagina 230
Contracte Speciale - Pagina 231
Contracte Speciale - Pagina 232
Contracte Speciale - Pagina 233
Contracte Speciale - Pagina 234
Contracte Speciale - Pagina 235
Contracte Speciale - Pagina 236
Contracte Speciale - Pagina 237
Contracte Speciale - Pagina 238
Contracte Speciale - Pagina 239
Contracte Speciale - Pagina 240
Contracte Speciale - Pagina 241
Contracte Speciale - Pagina 242
Contracte Speciale - Pagina 243
Contracte Speciale - Pagina 244
Contracte Speciale - Pagina 245
Contracte Speciale - Pagina 246
Contracte Speciale - Pagina 247
Contracte Speciale - Pagina 248
Contracte Speciale - Pagina 249
Contracte Speciale - Pagina 250
Contracte Speciale - Pagina 251
Contracte Speciale - Pagina 252
Contracte Speciale - Pagina 253
Contracte Speciale - Pagina 254
Contracte Speciale - Pagina 255
Contracte Speciale - Pagina 256
Contracte Speciale - Pagina 257
Contracte Speciale - Pagina 258
Contracte Speciale - Pagina 259
Contracte Speciale - Pagina 260
Contracte Speciale - Pagina 261
Contracte Speciale - Pagina 262
Contracte Speciale - Pagina 263
Contracte Speciale - Pagina 264
Contracte Speciale - Pagina 265
Contracte Speciale - Pagina 266
Contracte Speciale - Pagina 267
Contracte Speciale - Pagina 268
Contracte Speciale - Pagina 269
Contracte Speciale - Pagina 270
Contracte Speciale - Pagina 271
Contracte Speciale - Pagina 272
Contracte Speciale - Pagina 273
Contracte Speciale - Pagina 274
Contracte Speciale - Pagina 275
Contracte Speciale - Pagina 276
Contracte Speciale - Pagina 277
Contracte Speciale - Pagina 278
Contracte Speciale - Pagina 279
Contracte Speciale - Pagina 280
Contracte Speciale - Pagina 281
Contracte Speciale - Pagina 282
Contracte Speciale - Pagina 283
Contracte Speciale - Pagina 284
Contracte Speciale - Pagina 285
Contracte Speciale - Pagina 286
Contracte Speciale - Pagina 287
Contracte Speciale - Pagina 288

Conținut arhivă zip

 • Contracte Speciale
  • 1.doc
  • 2.doc
  • 3.doc
  • 4.doc
  • 5.doc
  • 6.doc
  • 7.doc
  • 8.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiuni clasele de moștenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Răspunderea pentru fapta proprie

Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie este instituita prin art. 998 si 999 Cod civil. Astfel, potrivit art. 998 – asa-zisul delict...

Contractele

1. NOŢIUNI GENERALE Conform art. 942 C.c. “Contractul este acordul între două sau mai multe persone, spre a constitui sau a stinge între dânşii...

Răspunderea civilă

Raspunderea civila contractuala si raspunderea civila delictuala Din punct de vedere lingvistic raspunderea este constientizarea de catre...

Obligații

OBLIGAŢIILE CIVILE. CONTRACTUL CIVIL 1. Terminologie. Structura şi clasificarea obligaţiilor Obligaţia este raportul juridic în temeiul căruia...

Contractul de Leasing

Traim din ce în ce mai mult contractual spunea înca în 1937 L.Josserand un mare civilist francez. Alegatia este valabila cu atît mai mult astazi,...

Contractul de vânzare-cumpărare

CONTRACTE CIVILE. Cap. I Consideraţii preliminare. Noul C. civ. aprobat prin Legea nr. 287/2009 adoptând concepţia monistă având drept consecinţă...

Elemente de procedură civilă

1) Conditiile de exercitiu ale actiunii civile A. afirmarea unui drept subiectiv civil/ unei pretentii; B. interesul; 2) Conditiile de...

Te-ar putea interesa și

Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE CONSIDERAȚII ACTUALE CU PRIVIRE LA CONTRACTELE SPECIALE 1. 0Considerații generale Alături de contractul de...

Condiții de validitate ale contractului de donație

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE I.1. NOŢIUNE. CARACTERE JURIDICE. INTERPRETAREA ŞI DELIMITAREA CONTRACTULUI DE DONAŢIE DE...

Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil

Introducere Dacă vânzarea lucrului altuia era anterior noului Cod Civil o instituție nereglementată, a cărei existență sau validitate făcea...

Probleme Speciale privind Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOTIUNI SI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT 1.APARITIA CONTRACTULUI DE MANDAT IN DREPTUL ROMAN Din punct de...

Contractele de muncă speciale reglementate de codul muncii

INTRODUCERE Codul muncii reprezintă un reper major în buna desfăşurare a relaţiilor de muncă stabilite între un angajator şi salariaţii săi....

Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Contracte Speciale

Materia contractelor speciale are ca obiect de reglementare instrumentele juridice cu ajutorul carora se efectueaza circulatia, folosinta si...

Contracte speciale - contractul de vânzare-cumpărare

Contractul de vânzare-cumpărare este un contract prin care una din părţi (vânzător) strămută un drept de proprietate asupra unui bun al său asupra...

Ai nevoie de altceva?