Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 26941
Mărime: 93.81KB (arhivat)
Publicat de: Raluca N.
Puncte necesare: 11

Extras din licență

Introducere

Dacă vânzarea lucrului altuia era anterior noului Cod Civil o instituție nereglementată, a cărei existență sau validitate făcea obiectul unor dispute aprinse, noul Cod Civil aduce în sfârșit o reglementare în acest sens.

Întrebarea firescă este de ce a fost necesară introducerea unei asemenea reglementări și la ce ajută ea în mod practic.

În încercarea de a răspunde la întrebare, vom prezenta în mod succinct situația existentă anterior intrării în vigoare a noului Cod Civil, precum și reglementarea adusă prin noua legislație. De asemenea, având în vedere influența majoră pe care Codul civil din Quebec o are asupra Noului Cod civil român, vom vedea ce prevede acesta în materie de vânzare a lucrului altuia.

Problema vânzării bunului altuia poate să apară în acele situații în care vânzătorul unui bun determinat, mobil sau imobil, nu este proprietarul bunului și părțile au cunoștință despre aceasta. După cum vom vedea mai jos, buna sau reaua credință a părților era, conform anumitor opinii exprimate anterior intrării în vigoare a noului Cod Civil, determinantă pentru stabilirea validității contractului.

În ceea ce privește bunurile imobile, în practică au fost dezvoltate structuri care să permită cumpărătorului să achiziționeze dreptul de proprietate asupra unui imobil care aparține unei alte persoane decât potențialul vânzător. De exemplu, cumpărătorul încheie cu intermediarul un antecontract de vânzare - cumpărare în care se prevede că într-un anumit termen intermediarul va dobândi dreptul de proprietate asupra imobilului și îl va vinde cumpărătorului la un preț stabilit la momentul antecontractului. Ulterior, intermediarul achiziționează imobilul de la proprietar și prin încheierea unui contract de vânzare cu cumpărătorul îi transmite acestuia dreptul de proprietate. Dar o asemenea structură necesită exprimarea unui nou acord de voință între prmoitentul cumpărător și promitentul cumpărător și una dintre părți, cântărind oportunitatea ar putea refuza perfectarea contractului de vânzare cumpărare . Ar putea fi această structură înlocuită cu ceva mai simplu?

Alte cazuri în care s-a pus problema vânzării lucrului altuia sunt:

- vânzarea unui lucru mobil furat;

- vânzarea unui bun aflat în coproprietate, respectiv atunci când un singur coproprietar, care în realitate are doar o cotă parte indiviză, imaterială din dreptul de proprietate, vinde întreg bunul vânzarea bunurilor comune de către unul dintre soți,

- vânzarea de către stat a unor imobile, care au fost preluate fără titlu etc.

În prezenta lucrarea vom dezbate pe larg problematica privind vânzarea bunului altuia.

Capitolul I. Noțiuni introductive privind contractul de vânzare - cumpărare

Vânzarea- cumpărarea își are originea în schimb (în troc). La începuturile societății umane, în lipsa unei monede de schimb, care să fie în același timp și măsură a valorii de schimb, pentru a își satisface necesitățile existențiale, oamenii tranzacționau și își schimbau produsele muncii lor între ei.

Odată cu dezvoltarea și diversificarea producției, și pe cale de consecință a creșterii volumului schimburilor și a varietății lor, s-a impus nevoia unui obiect unic ca măsură a valorii și obiect de schimb - banul.

Odată cu apariția banului a apărut și vânzarea, care constă în schimbul unui obiect contra unui preț stabilit în bani. Vânzătorul va înstrăina bunul, iar cumpărătorul va plăti prețul .

Codul civil consacră vânzării - cumpărării peste 100 de articole ( art. 1650 - 1762).

1.1 Noțiunea și caracterele juridice ale contractului de vânzare - cumpărare

Vânzarea este contractul care transmite dreptul de proprietate asupra unui bun,de la vânzător la cumpărător, în schimbul unei sume de bani .Deși, de regulă, contractul de vânzare-cumpărare transferă dreptul de proprietate,vânzarea poate strămuta și un alt drept, precum :

- un alt drept real (de exemplu, dreptul de uzufruct),

- un drept de creanță,

- un drept de proprietate intelectuală sau

- drepturile succesorale.

Bibliografie

1. Adam Ioan, Drept civil. Obligații. Contractul, CH Beck, București, 2011

2. C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol. II, Restitutio, Ed. All, București, 1997

3. C. Macovei, Contracte civile, Ed. Hamangiu, București, 2006

4. C. Stătescu, C. Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Ed. Hamangiu,București, 2008

5. C. Toader, Acquis-ul comunitar în domeniul dreptului privat. O sinteză, Ed. All Beck, București, 2002.

6. C. Toader, Drept civil. Contracte speciale, Ed. All Beck, București, 2005

7. Codul Civil de la 1864

8. D. Alexandresco, Explicațiunea teoretică și practică a dreptului civil român, tomul al optulea, București, 1925

9. D. Chirică, Contracte speciale. Civile și comerciale, vol. I, Vânzarea și schimbul, Ed. Rosetti, București, 2005

10. Fl. Moțiu, Contractele speciale - În noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, București, 2011

11. Florescu C. Dumitru, Contracte speciale, Ed. Universul Juridic, București, 2011

12. Fr. Deak, Tratat de drept civil, Contracte speciale, Vol. I Vanzarea - cumpărarea. Schimbul, București, 2006

13. Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. Actami, București,1999

14. G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, Ed. Hamangiu, București, 2011

15. G. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura All Beck, 2002

16. G. Boroi, L. Stănciulescu, Instituții de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, București, 2012

17. Lulă, Discuții refeitoare la controversata problemă a consecințelor juridice ale vânzării bunului altuia, în Dreptul nr. 3/1999, p. 65 -68

18. Turcu, L.Pop, Contracte comerciale, Editura lumina Lex, 1997, vol. I

19. L. Pop, Cesiunea de creanță în dreptul civil român, în Dreptul nr. 8/2005

20. L. Pop, Tratat de drept civil. Obligațiile, Volumul II. Contractul,Ed. Universul Juridic, București, 2009

21. L. Stănciulescu, Dobândirea terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi: dispoziție permisivă ori prohibitivă?,în Curierul judiciar nr. 3/2004

22. Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale

23. Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică și Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic transpun dispozițiile Directivelor nr. 1999/93/CE și nr. 2000/31/CE.

24. Legea nr. 71/2011, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 79/2011

25. M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, Revizuirea Constituției României.Explicații și comentarii, Ed. Rosetti, București, 2003

26. M.B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Ed. All, 1998

27. Moțiu Fl., Contracte Speciale în Noul Cod Civil, ediția a 2-a revizuită și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2011

28. Noșlăcan M., Buna - credință și teoria aparenței în drept, http://www.uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_10_2007/noslacan_ro.pdf

29. Noul Cod Civil

30. R. Codrea, Consecințele vânzării lucrului altuia, în Dreptul nr. 9/1998

31. R. I. Motica, F. Moțiu, Contractul de vânzare - cumpărare, Teorie și practică judiciară, Ed. Lumina Lex, București, 1999

32. R.I. Motica, F. Motiu, Contracte civile. Sinteză teoretică și practică judiciară, Ed. Lumina Lex, București, 1998, p. 39

33. Reghini, S. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil,Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2007

34. Sergiu Golub, Aspecte privind vânzarea lucrului altuia, în Revista de Drept Comercial nr. 5/2002

35. V. Nemeș, Drept comercial, Ed. Universul Juridic, București, 2011

Preview document

Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 1
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 2
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 3
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 4
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 5
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 6
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 7
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 8
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 9
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 10
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 11
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 12
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 13
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 14
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 15
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 16
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 17
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 18
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 19
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 20
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 21
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 22
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 23
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 24
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 25
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 26
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 27
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 28
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 29
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 30
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 31
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 32
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 33
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 34
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 35
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 36
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 37
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 38
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 39
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 40
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 41
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 42
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 43
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 44
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 45
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 46
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 47
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 48
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 49
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 50
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 51
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 52
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 53
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 54
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 55
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 56
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 57
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 58
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 59
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 60
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 61
Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Vanzarea bunului altuia in noul Cod Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

ARGUMENT Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă....

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Te-ar putea interesa și

Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE CONSIDERAȚII ACTUALE CU PRIVIRE LA CONTRACTELE SPECIALE 1. 0Considerații generale Alături de contractul de...

Contractul de vânzare

Introducere Lucrarea de față își propune să trateze ca temă de licență ,,Condițiile de fond ale contractului de vânzare” deoarece evoluția...

Contractul de vânzare-cumpărare Comercial - Regimul Juridic

INTRODUCERE Scopul şi obiectivele tezei. Prezenta lucrare cuprinde rezultatele unei cercetări aprofundate a aspectelor de ordin teoretic...

Principiul efectului constitutiv (al înscrierilor în cartea funciară)

Introducere Tema acestui referat a fost aleasă din lista de teme pusă la dispoziţie, pe baza gradului de interes pe care l-am avut în momentul...

Perfecționarea Legislației Civile în Condițiile Actuale

CONSIDERAȚII GENERALE Dreptul constituie un sistem de norme,care îmbracă o anumită haină juridică,ia o anumită formă,datorită căreia sunt aduse la...

Condiții de Validitate și Domenii de Aplicare a Contractului de vânzare-cumpărare

I.Noţiunea contractului de vânzare-cumpărare 1.1 Importanţa şi domeniul de aplicare al contractului de vânzare-cumpărare Alături de contractul de...

Coproprietatea

Deși, ca principiu, un bun sau o universalitate de bunuri aparține unei singure persoane sub forma dreptului de proprietate sau a altui drept real,...

Contractul de vânzare-cumpărare

CONTRACTE CIVILE. Cap. I Consideraţii preliminare. Noul C. civ. aprobat prin Legea nr. 287/2009 adoptând concepţia monistă având drept consecinţă...

Ai nevoie de altceva?