Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 22126
Mărime: 66.56KB (arhivat)
Publicat de: Adelin Simon
Puncte necesare: 11
Lucrarea a fost sustinuta in cadrul Facultatii de Drept Oradea

Cuprins

 1. ARGUMENT. 3
 2. CAPITOLUL I - CONSIDERAŢII GENERALE. 5
 3. 1.1. Scurt istoric şi noţiuni introductive. 5
 4. 1.2. Sediul materiei. 6
 5. 1.3. Persoanele fizice supuse ocrotirii prin mijloacele de drept civil . 7
 6. CAPITOLUL II - OCROTIREA MINORULUI PRIN PĂRINŢI. 9
 7. 2.1. Noţiunea şi principiile autorităţii părinteşti. 9
 8. 2.2. Conţinutul autorităţii părinteşti. 18
 9. 2.3. Exercitarea autorităţii părinteşti. 20
 10. 2.4. Încetarea autorităţii părinteşti. Răspunderea părinţilor. 20
 11. CAPITOLUL III - OCROTIREA MINORULUI PRIN TUTELĂ. 22
 12. 3.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale tutelei copilului. 22
 13. 3.2. Principiile tutelei copilului. 24
 14. 3.3. Capacitatea de a fi tutore. 25
 15. 3.4. Deschiderea tutelei. 27
 16. 3.5. Consiliul de familie. 28
 17. 3.6. Exercitarea tutelei. 30
 18. 3.7. Încetarea tutelei copilului. 34
 19. 3.8. Răspunderea tutorelui. 35
 20. CAPITOLUL IV - OCROTIREA COPILULUI PRIN CURATELĂ. 38
 21. 4.1. Noţiunea curatelei copilului. 38
 22. 4.2. Cazuri de instituire a curatelei minorului. 38
 23. 4.3. Conţinutul curatelei copilului şi încetarea acesteia. 39
 24. CAPITOLUL V - PROTECŢIA SPECIALĂ A COPILULUI LIPSIT DE OCROTIREA PĂRINŢILOR SĂI. 40
 25. 5.1. Preliminarii. 40
 26. 5.2. Consideraţii generale. 40
 27. 5.3. Organismele prin care se exercită protecţia specială a copilului lipsit de ocrotire părintească. 43
 28. 5.4. Planul de servicii şi planul individualizat de protecţie. 44
 29. 5.5. Măsurile de protecţie specială. 44
 30. 5.5.1. Plasamentul copilului. 45
 31. 5.5.2. Plasamentul copilului în regim de urgenţă. 47
 32. 5.5.3. Supravegherea specializată. 50
 33. 5.6. Monitorizarea aplicării măsurilor de protecţie specială. 52
 34. CONCLUZII. 54
 35. BIBLIOGRAFIE. 56

Extras din licență

ARGUMENT

Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă. Potrivit art. 5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, „orice persoană are dreptul la libertate şi siguranţă”. Acest sentiment de siguranţă pe care perioada copilăriei îl inspiră multora, nu vine însă de la sine. Pentru ca un copil să se simtă în siguranţă, este nevoie de contribuţia părinţilor, care să îşi asume această misiune de a-şi proteja odraslele cu orice preţ, dar şi de intervenţia legiuitorului.

Familia este celula de bază a societăţii, iar atunci când predomină familiile sănătoase, vom avea o societate cu prestigiu. Cu toate acestea, nu toţi înteleg responsabilitatea care le revine în calitatea de părinţi, astfel încât a fost nevoie de o reglementare clară, precisă, care să stabilească care sunt drepturile părinţilor şi, mai ales, îndatoririle în ce priveşte copilul.

Ocrotirea copilului nu este necesară doar pentru că acesta este vulnerabil, nefiind capabil nici fizic dar nici psihic să îşi poarte singur de grijă, ci şi datorită faptului că dacă privim în perspectivă, copiii reprezintă viitorul. Este important şi totodată necesar ca legiuitorul să se implice în fiecare aspect al ocrotirii, al protejării copilului, veghind asupra dezvoltării sale armonioase, într-un cadru adecvat nevoilor fizice, psihice şi emoţionale pe care omul le are la vârsta fragedă a copilăriei.

Ocrotirea copilului prezintă un aspect important atât pe plan naţional cât şi internaţional. În acest sens, Convenţia cu privire la drepturile copilului prevede în Preambul că datorită lipsei sale de maturitate fizică şi intelectuală, fiecare copil “are nevoie de o protecţie şi de îngrijire speciale, şi, în mod deosebit, de o protecţie juridică adecvată, înainte şi după naştere.”

Dreptul s-a ocupat dintotdeauna de ocrotirea persoanei fizice, însă astăzi prin desăvârşirea drepturilor omului, el reliefează această instituţie mai mult ca oricând. Totalitatea mijloacelor juridice folosite în scopul ocrotirii omului formează sistemul mijloacelor de ocrotire a persoanei fizice, caracterizat în literatura juridică ca o „unitate în diversitate”. Unitatea sugerează că finalitatea lui este ocrotirea omului, iar diversitatea este urmarea faptului că acest sistem este alcătuit din mijloacele juridice de ocrotire furnizate de fiecare ramură de drept. În consecinţă, fiecare ramură de drept are mijloace proprii de ocrotire a persoanei fizice, fiecare sistem fiind alcătuit tocmai din mijloace juridice de ocrotire de ramură, cum ar fi de drept civil, de drept comercial, de dreptul familiei, de dreptul muncii, de drept financiar, etc.

Necesitatea protejării unor interese naţionale şi existenţa unor categorii de persoane fizice cărora trebuie să li se asigure o protecţie speciale, au avut ca rezultat adoptarea de reglementări care conturează regimuri juridice diferite pentru diferite categorii de persoane fizice. Procedurile privind ocrotirea persoanei fizice sunt de competenţa instanţei de tutelă şi a consiliului de familie care trebuie să soluţioneze în regim de urgenţă aceste cereri (art. 107 C.civ.).

Astfel, ocrotirea minorilor se realizează prin părinţi, prin instituirea tutelei, prin darea în plasament, dar şi prin alte măsuri de protecţie specială anume prevăzute de lege (art. 106 alin. 1 C.civ.). Pe lângă aceste mijloace de ocrotire a copilului, există şi altele, cum ar fi: încredinţarea minorului unui serviciu public specializat sau unui organism privat autorizat, încredinţarea copilului unei familii sau unei persoane, plasamentul copilului la o familie sau o persoană, etc.

Sediul materiei îl constituie Codul Civil, Cartea I, Titlul III – Ocrotirea persoanei fizice – art. 104-186, precum şi Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, care cuprinde reglementări importante în domeniul ocrotirii copilului. Constituţia României prezintă importanţă ca sediu al materiei în domeniul egalităţii instituite între copiii proveniţi din căsătorie, din afara căsătoriei ori adoptaţi, în ceea ce priveşte exercitarea autorităţii părinteşti.

Mai apoi, Codul Penal reglementează răspunderea penală a părinţilor pentru săvârşirea faptelor ce au un grad ridicat de periculozitate socială şi răspunderea penală a tutorelui. Totodată, Codul Penal cuprinde reglementări despre situaţia minorului care săvârşeşte fapte penale dar care nu răspunde penal.

Dintre reglementările internaţionale amintim: Convenţia cu privire la drepturile copilului (ratificată de ţara noastră în 1990), Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, cu protocoalele adiţionale (ratificată de România în 1994).

Bibliografie

1. Avram M., Bîrsan C., Unele consideraţii cu privire la sancţiunile care au ca efect pierderea drepturilor părinteşti, în Dreptul nr. 11/2002

2. Bacaci Al., Dumitrache V. C., Hageanu C., Dreptul familiei, ed. 4, Ed. All Beck, Bucureşti,2005

3. Balahur D., Protecţia drepturilor copilului ca principiu al asistenţei sociale, Ed. Allbeck, 2001

4. Barasch E. A., Nestor I., Zilberstein S., Ocrotirea părintească, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1960

5. Beleiu Gh., Drept civil român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007

6. Boroi G., Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu, 2008

7. Chelaru E., Drept civil. Persoane, Ed. C.H.Bek, Bucureşti, 2008

8. Florian E., Protecţia drepturilor copilului, Ediţia a II-a, Ed. Ch. Beck, Bucureşti, 2007

9. Gaius, Instituţiunile, Ed. Academiei, R.S.R., Bucureşti, 1982

10. Hamangiu C., Rosetti-Bălănescu I., Al. Băicoianu, Tratat de drept civil, vol. I, Ed. All, Bucureşti, 1996

11. Hanga Vl., Drept privat roman, Univ. Independentă D.Cantemir, Facultatea de drept Cluj-Napoca, 1992

12. Jurisprudenţă naţională 2004-2005, Ed. Brilliance, CSM., Piatra Neamţ, 2006

13. Lupan E., Drept civil. Persoana fizică, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999

14. Lupan E., Drept civil.Persoanele.Scheme,.Ed .C.H.Bek, Bucuresti 2007

15. Lupaşcu D., Dreptul familiei, Ed. Rossetti, Bucureşti, 2005

16. Morozan F., Cigan D., Introducere în dreptul civil, Ed. Universităţii Oradea, 2008

17. Pop L., Discuţii de lege lata cu privire la recunoaşterea existenţei unui principiu de răspundere civilă delictuală pentru fapta altuia consacrat în Codul civil român, Dreptul nr. 8/2004

18. Romoşan I.D., Rudenia, Ed.Imprimeriei de Vest, Gh. Beleiu, Drept civil. Persoanele, T.U.B., Bucureşti, 1987

19. Ungureanu O., Jugastru C., Drept civil.Persoanele, Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2009

20. Ungureanu O, Munteanu C., Drept civil. Persoanele, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011

21. www.euroavocatura.ro

22. www.jurisprudenta.com

23. www.portal.just.ro

24. www.telefonulcopilului.ro

Preview document

Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 1
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 2
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 3
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 4
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 5
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 6
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 7
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 8
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 9
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 10
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 11
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 12
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 13
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 14
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 15
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 16
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 17
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 18
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 19
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 20
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 21
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 22
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 23
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 24
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 25
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 26
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 27
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 28
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 29
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 30
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 31
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 32
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 33
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 34
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 35
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 36
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 37
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 38
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 39
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 40
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 41
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 42
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 43
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 44
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 45
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 46
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 47
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 48
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 49
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 50
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 51
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 52
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 53
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 54
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 55
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 56
Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE ALE OCROTIRII MINORULUI 1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE Ocrotirea minorului desemnează ansamblul normelor juridice de...

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă...

Capacitatea civilă a persoanei fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil

Introducere Dacă vânzarea lucrului altuia era anterior noului Cod Civil o instituție nereglementată, a cărei existență sau validitate făcea...

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Tutela minorului - studiu comparativ între dispozițiile codului familiei și reglementările codului civil

INTRODUCERE “Copilul este ca o oglinda care te ameteste putin.Sau ca o fereastra.Totdeauna copilul te in-timideaza ca si cand stie el ce stie.Nu...

Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil

SECȚIUNEA I Ocrotirea unor categorii de persoane fizice – generalități Prin ocrotirea persoanei fizice se înțelege ansamblul mijlocelor de drept...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Te-ar putea interesa și

Protecția Juridică a Copilului în România

PREAMBUL Ne-am întrebat, oare, vreodată, cum ar fi lumea fără copii, ce sens ar avea existenţa noastră fără acea picătură de divinitate dăruită...

Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești

INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare...

Dreptul și Legislația în Asistența Socială

INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor...

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă...

Protecția Juridică a Copilului în România

SECTIUNEA I. EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE COPILULUI ÎN DOCUMENTELE INTERNATIONALE La nastere omul este imatur si slab echipat fizic,...

Drepturile Copiilor în România

INTRODUCERE În sensul art. 1 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, prin copil se înţelege orice fiinţă...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Ai nevoie de altceva?