Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 30916
Mărime: 104.11KB (arhivat)
Publicat de: Norman Liviu Pascu
Puncte necesare: 12
Universitatea Constantin Brâncoveanu Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Specializarea Administrație publică Rm. Vâlcea

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. Capitolul I. ASPECTE GENERALE PRIVIND OCROTIREA PĂRINTEASCĂ A MINORULUI 4
 3. 1.1. Noţiuni generale despre ocrotirea părintească 4
 4. 1.2. Durata ocrotirii părinteşti 10
 5. 1.3. Principii de bază privind drepturile şi îndatoririle părinteşti faţă de copiii minori 11
 6. 1.4. Persoanele cărora le revin drepturile şi îndatoririle părinteşti 20
 7. Capitolul II. ANALIZA DREPTURILOR ŞI ÎNDATORIRILOR PĂRINTEŞTI CU PRIVIRE LA PERSOANA MINORULUI ȘI A BUNURILOR LUI 22
 8. 2.1. Analiza drepturilor şi îndatoririlor părinteşti cu privire la persoana minorului 23
 9. 2.1.1. Dreptul şi îndatorirea părinţilor de a se îngriji de sănătatea şi dezvoltarea fizică a copilului 23
 10. 2.1.2. Drepturile şi îndatoririle părinţilor de a îngriji de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a copilului minor 25
 11. 2.1.3. Dreptul şi îndatorirea părinţilor de a îndruma şi supraveghea pe copilul minor 29
 12. 2.1.4. Dreptul părintelui de a consimţi la adopţia copilului său minor 32
 13. 2.1.5. Dreptul părinţilor de a avea legături personale cu minorul 36
 14. 2.1.6. Îndatoririle părinţilor de a întreţine copilul minor 40
 15. 2.1.7. Dreptul de a lua anumite măsuri faţă de copil 43
 16. 2.1.8. Dreptul de a stabili locuinţa copilului 44
 17. 2.1.9. Dreptul părinţilor de a cere înapoierea copilului de la oricine l-ar deţine fără drept 46
 18. 2.2. Analiza dreprurilor şi îndatoririlor părinteşti cu privire la bunurile copilului minor 48
 19. 2.2.1. Dreptul şi îndatorirea părinţilor de a administra bunurile copilului 49
 20. 2.2.2. Dreptul şi îndatorirea părinţilor de a-l reprezenta pe minor în actele civile sau de a-i încuviinţa actele juridice 61
 21. Capitolul III. RĂSPUNDEREA PENTRU NEÎNDEPLINIREA SAU ÎNDEPLINIREA NECORESPUNZĂTOARE A OCROTIRII PĂRINTEŞTI 65
 22. 3.1. Sancţiuni pentru neîndeplinirea îndatoririlor cu privire la persoana copilului minor 65
 23. 3.2. Răspunderea civilă a părinţilor pentru faptele ilicite ale copiilor (art.1000 C. civ.) 70
 24. 3.3. Răspunderea contravenţională 75
 25. 3.4. Răspunderea penală 76
 26. CONCLUZII 81
 27. BIBLIOGRAFIE 84

Extras din licență

INTRODUCERE

Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând participarea acestora la raporturi juridice. La această ocrotire participă în mod exclusiv, normele juridice ale dreptului civil, alături de normele si mijloacele de apărare proprii altor ramuri de drept (drept constituţional, drept civil, dreptul muncii şi securităţii sociale etc.)

Pe lângă aceste mijloace juridice de ocrotire a persoanelor fizice în general, legea reglementează unele mijloace de drept speciale, destinate ocrotirii suplimentare a unor categorii de subiecte de drept civil, care aflate în situaţii deosebite au nevoie de o protecţie juridică specială, în asemenea situaţii găsindu-se copiii datorită vârtstei fragede şi a lipsei discernământului.

Reglementările juridice au ţinut întotdeauna seama de situaţia specială a copilului, determinate de vulnerabilitatea copilui şi nevoia sa de ocrotire. Copilul este titular al drepturilor fundamentale ale omului în aceaşi măsură ca şi adultul. Bineinţeles că acesta nu are încă gradul de maturitate necesar pentru a participa la viaţa juridică pe poziţie de egalitate cu majorii. Dar aceasta nu înseamnă excluderea lui, ci sprijinirea şi asistarea lui pentru exercitarea drepturilor fundamentale care îi aparţin.

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului reprezintă un adevărat “Cod al protecţiei copilului” care garantează drepturile acestuia nu numai în cadrul familiei, ci şi în ceea ce priveşte alte drepturi şi libertăţi civile, sănătatea şi bunăstarea copilului, educaţia, activităţi recreative şi culturale, protecţia specială a copilului lipsit temporar de ocrotirea părinţilor săi, protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat, protecţia copilului exploatat.

În cele ce urmează am prezentat în lucrarea de licenţă “Exercitarea drepturilor și îndatoririlor părintești” atât o serie de drepturi şi îndatoriri privind persoana şi bunurile copilului minor cât şi răspunderea părinţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a drepturilor şi îndatoririlor privind minorul, dar şi situaţia minorului în cazul desfacerii căsătoriei.

Capitolul I. ASPECTE GENERALE PRIVIND OCROTIREA PĂRINTEASCĂ A MINORULUI

1.1. Noţiuni generale despre ocrotirea părintească

Ocrotire părintească desemnează totalitatea drepturilor şi obligaţiilor acordate, respectiv impuse de lege părinţilor, în scopul asigurării creşterii, educării şi formării copiilor pentru viaţă, în acord cu interesele generale ale societăţii . Îndatoririle părinţilor sunt prevăzute în mod expres în art. 488 din Codul civil iar creşterea şi educarea copiilor constituie o problemă de stat. Dispoziţiile legale cu ajutorul cărora se realizează ocrotirea minorului, referitor la ocrotirea părintească, fără a se deosebi după cum sunt din căsătorie, din afara căsătoriei ori au fost înfiaţi, drepturile părinteşti urmând a se exercita numai în interesul lor . Aceste sarcini de răspundere care revin părinţilor faţă de copiii minori, cuprinse în Codul cilil prezintă o importanţă deosebită deoarece copiii au nevoie în permanenţă de afecţiunea, îngrijirea, sprijinul şi îndrumarea ambilor părinţi, familia având un rol educativ nu numai faţă de membri acesteia indiferent dacă sunt minori sau majori, ci şi faţă de societate.

Prin protecţia juridică a persoanei fizice se înţelege ansamblul mijloacelor de drept prin care se urmăreşte protecţia omului. Aceste mijloace sunt asigurate de fiecare ramură de drept a sistemului nostru juridic: dreptul constituţional, dreptul civil, dreptul muncii şi securităţii sociale, dreptul internaţional public şi cel privat, dreptul penal şi cel procesual penal, etc. Totalitatea acestora formează sistemul mijloacelor juridice de ocrotire a omului . Pe lângă aceste mijloace juridice de ocrotire a persoanei fizice în general, legea reglementează unele mijloace de drept speciale destinate ocrotirii suplimentare a unor categorii de subiecte de drept civil, care, aflate în situaţii deosebite, au nevoie de o protecţie juridică aparte, specială.

Bibliografie

Constituţia României

Codul Civil

Codul de Procedura Civilă

Codul Penal

Barasch, E.A., Nestor, I., Ocrotire părintească, Ed. Ştiinţifică, Zilberstein, S., Bucureşti, 1960.

Beleiu, Gheorghe., Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006.

Filipescu, I.P., Filipescu, A.I., Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, ed. revăzut şi completată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2004.

Gavrilescu, Alin-Gheorghe, Drepturile şi obligaţiile părinteşti, Ed. Universul Juridic, Bucureşi, 2011.

Hamangiu, C., Rosetti-Balanescu, I., Tratat de Drept Civil român , vol. I, Băicoianu, Al., Bucureşti, 2002.

Ionaşcu, A., Mureşan, M., Familia şi rolul ei în societate, Ed. Costin, M., Ursa, V., Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996.

Ionaşcu, A., Mureşan, M., Filiaţia şi ocrotirea minorilor, Ed. Costin, M., Ursa, V., Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.

Ionaşcu, Traian, R., Prof. Dr., Capaciatea de exerciţiu a drepturilor civile şi ocrotirea, sub aspect patrimonial a lipsei şi a restrângerii acestei capacitaţi, nr. 5.

Lupan, Ernest, Drept civil. Persoana fizică, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999.

Mureşan, Mircea, Drept civil. Persoanele, Ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2001.

Malaurie, Ph., Fulchiron, H., La Famille, 2004.

Oprescu, Mihaela, Adriana, Ocrotirea părintească, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010.

Pop, Liviu, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Lumina Lex, 2000.

Pop, T., Drept civil roman. Teoria generala, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1993.

Popescu, Tudor Radu, Drept civil I, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1998.

Selejan-Guţan, B., Protecţia europeană a drepturilor omului, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006.

Stătescu, Constantin, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Bârsan, Corneliu, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008.

Turianu, Corneliu, Curs de drept civil. Introducere în dreptul civil, Ed. Universitară, Bucureşti, 2008.

Legea nr. 272/2004

Legea nr. 273/2004

Preview document

Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 1
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 2
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 3
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 4
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 5
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 6
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 7
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 8
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 9
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 10
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 11
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 12
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 13
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 14
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 15
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 16
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 17
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 18
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 19
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 20
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 21
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 22
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 23
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 24
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 25
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 26
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 27
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 28
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 29
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 30
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 31
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 32
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 33
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 34
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 35
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 36
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 37
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 38
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 39
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 40
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 41
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 42
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 43
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 44
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 45
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 46
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 47
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 48
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 49
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 50
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 51
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 52
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 53
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 54
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 55
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 56
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 57
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 58
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 59
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 60
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 61
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 62
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 63
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 64
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 65
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 66
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 67
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 68
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 69
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 70
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 71
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 72
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 73
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 74
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 75
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 76
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 77
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 78
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 79
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 80
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 81
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 82
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 83
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 84
Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Exercitarea drepturilor si indatoririle parintesti.doc

Alții au mai descărcat și

Repararea Prejudiciului Efect al Răspunderii Civile Delictuale

CAPITOLUL I. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. NOŢIUNEA GENERALĂ DE RĂSPUNDERE Toate acţiunile şi...

Obligația legală de întreținere

Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care...

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecţionare la care a ajuns în prezent protecţia fiinţei umane - atât pe plan mondial, cât şi în Europa, este, fără...

Ocrotirea Persoanei Fizice

Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând...

Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil

INTRODUCERE De-a lungul timpului, obligația de întreținere a făcut obiectul diferitelor studii și cercetări, precum și numeroaselor reglementări...

Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ 1.1. Noţiunea de autoritate părintească În limbaj curent, termenul...

Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială

INTRODUCERE Conform Noului Cod civil, care preia dispoziţiile constituţionale şi cele ale Codului Familiei, familia are la bază căsătoria liber...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale

Capitolul I. Consideraţii generale privind copilul şi evoluţia drepturilor sale Secţiunea I : Evoluţia drepturilor copilului în plan...

Protecția drepturilor copilului în mediul familial

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND PROTECŢIA COPILULUI 1. Noţiunea de copil În scopul dezvoltării armonioase a personalităţii...

Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE ALE OCROTIRII MINORULUI 1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE Ocrotirea minorului desemnează ansamblul normelor juridice de...

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă...

Drepturile și Îndatoririle Parintesti

INTRODUCERE Familia este o formă de relaţii sociale dintre oamenii legaţi între ei prin căsătorie sau rudenie.1 Definirea exactă a noţiunii de...

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Ocrotirea Persoanei Fizice

Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând...

Protecția Specială a Copilului Lipsit Temporar sau Definitiv de Ocrotirea Părinților Săi

Noţiuni introductive Interesul pentru copil ca fiind fiinţa umană cu drepturi depline este unul din principalele aporturi ale secolului XX la...

Ai nevoie de altceva?