Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 22612
Mărime: 83.22KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Adam
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. CAPitolul i Ocrotirea minorului prin parinti
 2. • Sectiunea 1 – Notiune si reglementare
 3. • Sectiunea 2 – Principiile ocrotirii parintesti
 4. • Sectiunea 3 – Drepturile si indatoririle parintesti
 5. Subsectiunea a – Clasificarea drepturilor si indatoririlor parintesti
 6. Subsectiunea b – Drepturile si indatoririle parintesti privitoare la persoana copilului.
 7. Subsectiunea c - Drepturile si indatoririle parintesti privitoare la bunurile copilului.
 8. • Sectiunea IV – Exercitarea drepturilor si indatoririlor parintesti
 9. Subsectiunea a – Exercitarea drepturilor si indatoririlor parintesti de ambii parinti
 10. Subsectiunea b – Exercitarea ocrotirii parintesti de catre un singur parinte
 11. Subsectiunea c – Scindarea ocrotirii parintesti
 12. • Sectiunea V – Sanctiuni pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a ocrotirii parintesti
 13. CAPitolul ii Ocrotirea minorului prin tutela
 14. • Sectiunea 1 – Notiune si caractere
 15. • Sectiunea 2 – Principiile generale ale tutelei
 16. • Sectiunea 3 – Deschiderea tutelei
 17. • Sectiunea 4 – Capacitatea de a fi tutore
 18. • Sectiunea 5 – Drepturile si indatoririle tutorelui
 19. • Sectiunea 6 - Raspunderea tutorelui
 20. • Sectiunea 7 - Incetarea functiei tutorelui
 21. • Sectiunea 8 - Incetarea tutelei
 22. CAPitolul iii autoritatea tutelara
 23. • Sectiunea 1 – atributiile autoritatii tutelare cu privire la ocrotirea parinteasca
 24. • Sectiunea 2 – competenta teritoriala a autoritatii tutelare
 25. CAPitolul iv Ocrotirea minorului prin curatela
 26. • Sectiunea 1 – atributiile autoritatii tutelare cu privire la ocrotirea parinteasca
 27. • Sectiunea 2 – competenta teritoriala a autoritatii tutelare
 28. Capitolul v protectia copilului aflat in dificultate
 29. • Sectiunea 1 – Organismele prin intermediul cărora se exercita protecţia copilului aflat în dificultate
 30. • Sectiunea 2 – Organismele private care desfasoara activitati în domeniul protecţiei copilului
 31. • Sectiunea 3 – Masurile privind protecţia copilului aflat în dificultate
 32. • Sectiunea 4 - Forme de ocrotire a copilului aflat in dificultate
 33. • Sectiunea 5 - OCROTIREA MINORULUI PRIN UNELE MIJLOACE DE DREPTUL FAMILIEI SI DE DREPT CIVIL.
 34. Concluzii
 35. Bibliografie

Extras din proiect

CAPITOLUL I

OCROTIREA PĂRINTEASCĂ.

Secţiunea 1

Noţiune şi reglementare

Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea drepturilor şi obligaţiilor acordate de lege părinţilor pentru a asigura creşterea şi educarea copiilor minori. Instituţia ocrotirii părinteşti este tratată în titlul III, capitolul I, secţiunea I din Codul familiei sub denumirea de “Drepturile şi îndatoririle părinţilor faţă de copiii minori”, care se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate. Ea înlocuieşte instituţia “puterii părinteşti” din vechea legislaţie (art. 325-341 Cod civil) care era definită ca totalitate a drepturilor acordate de lege părinţilor asupra persoanei şi bunurilor copilului, atât timp cât acesta este minor şi neemancipat.

În aceasta noţiune se cuprindeau: dreptul de supraveghere şi de corecţie, care reveneau în primul rând tatălui, dar şi datoria de a întreţine copilul. Părinţii aveau de asemenea dreptul de uzufruct sau de folosinţă legală asupra patrimoniului copiilor lor.

Potrivit legislaţiei actuale în privinţa ocrotirii minorilor, drepturile sunt recunoscute deopotrivă ambilor părinţi, indiferent dacă acel copil este din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopţie. Finalitatea drepturilor conferite constă în îndeplinirea îndatoririlor ce converg către asigurarea bunei creşteri şi educări a copiilor minori. Astfel concepută, instituţia ocrotirii părinteşti este în strânsă legătură cu funcţia educativă a familiei, de educare şi formare pentru viaţă a copiilor minori. Sfera preocupărilor care izvorăsc din instituţia ocrotirii părinteşti este însă mai largă decât aceea izvorâtă din funcţia educativă, ea vizând nu numai drepturile şi obligaţiile referitoare la persoana copilului minor, ci şi pe cele referitoare la bunurile acestuia.

Prin ocrotirea părintească se îndeplineşte în acelaşi timp un scop personal ce constă în creşterea, educarea şi pregătirea pentru viaţă a copilului minor, şi un scop social, acela al creşterii şi al educării copilului minor în conformitate cu normele morale şi cu regulile de convieţuire socială. Ocrotirea părinteasca se exercită tot timpul cat copiii sunt minori, cu excepţia cazului în care minorul dobândeşte capacitate deplină de exerciţiu prin casatorie (art. 8 alin. 3 din Decretul nr.31/1954). Capacitatea de exerciţiu astfel dobândită nu se pierde în cazul desfacerii căsătoriei prin divorţ sau al încetării ei prin deces, ci numai în cazul nulităţii absolute sau relative a căsătoriei.

România a ratificat o serie de convenţii internaţionale în materia protecţiei copiilor şi a căror dispoziţie se aplică în baza art.11 alin2 şi art.20 alin.2 din Constituţie, din care amintim următoarele:

• Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei , încheiată la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la care ţara noastră a aderat prin Legea nr. 101/1991;

• Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, la care ţara noastră a aderat prin Legea nr. 100/1992 şi care are ca obiect înapoierea imediată a copiilor deplasaţi sau reţinuţi ilicit în orice stat contractant, precum şi de a face să se respecte efectiv celelalte state contractante drepturile privind încredinţarea şi vizitarea, care există într-un stat contractant;

• Convenţia asupra jurisdicţiei, legilor aplicabile, recunoaşterea, impunerea şi cooperarea cu privire la responsabilităţile părinţilor şi la măsurile de protecţie a copiilor semnată la Haga la 19 octombrie 1996, prin care s-a revizuit Convenţia de la Haga din 1961, dar care nu a fost încă ratificată de România.

Începând cu 1995, când România şi-a depus candidatura pentru a adera la Uniunea Europeană, sistemul de protecţie a copilului a devenit un subiect important în contextul aderării României, datorită faptului că respectarea drepturilor copilului este unul dintre criteriile politice pentru integrarea europeană.

Reforma a demarat în 1997 şi a condus la descentralizarea sistemului administrativ de protecţie a copilului. De asemenea, scopul acestei reforme a fost acela de a preveni abandonul şi de a crea servicii alternative, precum: centre de ocrotire de tip familial, centre de îngrijire de zi, centre de consiliere, reţele de asistenţi maternali, etc.

Conform Raportului de Ţara 2004, în ceea ce priveşte drepturile copilului s-au înregistrat progrese continue în reforma sistemului de protecţie a copilului, prin închiderea unor instituţii mari de tip vechi şi crearea de servicii alternative. Numărul total al copiilor din centrele de îngrijire este de 37.000. Aproximativ 85 de instituţii mari funcţionează încă, multe dintre ele fiind furnizori de educaţie specială instituţionalizată. În general, condiţiile de viaţa sunt corespunzătoare. Ar trebui acordata o atenţie deosebită exercitării drepturilor parentale şi facilitării contactului dintre copiii aflaţi în îngrijire publică şi părinţii lor, în cazul în care acesta este în interesul copilului.

Preview document

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 1
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 2
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 3
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 4
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 5
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 6
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 7
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 8
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 9
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 10
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 11
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 12
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 13
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 14
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 15
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 16
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 17
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 18
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 19
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 20
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 21
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 22
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 23
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 24
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 25
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 26
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 27
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 28
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 29
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 30
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 31
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 32
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 33
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 34
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 35
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 36
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 37
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 38
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 39
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 40
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 41
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 42
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 43
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 44
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 45
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 46
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 47
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 48
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 49
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 50
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 51
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 52
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 53
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 54
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 55
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 56
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 57
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 58
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 59
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 60
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 61
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 62
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 63
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 64
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 65
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 66
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 67
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 68
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 69
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 70
Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate.doc

Alții au mai descărcat și

Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești

INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare...

Obligația legală de întreținere

Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care...

Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil

INTRODUCERE Actualitatea temei. Teza de față, este o prezentare teoretică normativă și practică a capacității procedurale de folosință și...

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Ocrotirea Persoanei Fizice

Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând...

Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ 1.1. Noţiunea de autoritate părintească În limbaj curent, termenul...

Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Creşterea şi ocrotirea minorului se realizează de către părinţi. Dacă unul dintre ei este în imposibilitatea de a-şi...

Protecția copilului în dreptul familiei

CAPITLOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PROTECŢIEI COPILULUI ÎN DREPTUL FAMILIEI I.1. Scurt istoric Protecţia(ocrotirea) persoanei...

Te-ar putea interesa și

Prevenirea delicvenței juvenile

Introducere Analiza dinamicii societăţilor actuale evidenţiază faptul că într-o serie de ţări se agravează şi se extind fenomenele de devianţă,...

Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului

Argument Pornind de la politicile publice, cu accent pe importanţa politicilor de incluziune socială, lucrarea de faţă îşi propune să ilustreze...

Violența și abuzul asupra minorului în familie

INTRODUCERE Opţiunea pentru tema “ Violenţa în familie şi abuzul asupra copilului” presupune asumarea în mod inerent a unor provocări de factură...

Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE “ Adopţia (adoptio) era un mod de creare a puterii părinteşti care consta în trecerea unui fiu de familie,...

Repere psihologice asupra disfuncțiilor comportamental-adaptative la copiii străzii

CAPITOLUL I SCURTA ANALIZA A LEGISLATIEI PRIVIND PROTECTIA COPILULUI AFLAT IN DIFICULTATE 1. Situatia inainte de 1989 In regimul comunist,...

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a...

Obligația de Întreținere între Soți

CONSIDERAŢII GENERALE CAPITOLUL I NOŢIUNE, CARACTERE JURIDICE ŞI NATURA JURIDICĂ A PENSIEI DE ÎNTREŢINERE 1.1. Noţiune În literatura juridică...

Cunoașterea Convenției cu Privire la Drepturile Copilului ca Document Juridic

Introducere Perioada cuprinsa între 1997 şi 2004 a reprezentat timpul reformei radicale în domeniul protecţiei drepturilor copilului în România....

Ai nevoie de altceva?