Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 31542
Mărime: 5.75MB (arhivat)
Publicat de: Corvin Turcu
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Adela ROGOJINARU
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE LITERE MASTER: MODELE DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Cuprins

 1. Argument 5
 2. I. De la politici publice la politici sociale 9
 3. I 1 Politicile publice – câteva repere 9
 4. I 2 Importanţa politicilor sociale în cadrul
 5. strategiei naţionale de incluziune socială 15
 6. I 3 Scurt istoric al procesului de reformă în sistemul de protecţie a
 7. copilului din România 22
 8. I 3 1 Istoria copiilor “abandonaţi” din România – cum a apărut problema
 9. şi cum au devenit instituţiile pentru copii o parte acceptată a societăţii
 10. româneşti 22
 11. I 3 2 Strategie pentru reformă în favoarea drepturilor copilului din România 25
 12. I 3 3 Rezultate ale procesului de reformă 27
 13. II Societatea civilă şi rolul ei în promovarea intereselor
 14. şi a drepturilor copiilor 36
 15. II 1 Actualitatea sectorului non-profit în România 36
 16. II 2 Factori de impulsionare a implicării societăţii civile 41
 17. II 3 Forme de organizare şi activităţi ale societăţii civile în folosul copiilor 46
 18. III Modalităţi de participare civică la decizia politică –
 19. campania de advocacy 52
 20. III 1 Ce este Advocacy- 52
 21. III 2 Planificarea strategiei de advocacy a unei organizaţii 57
 22. IV Studiu de caz : “Copiii au nevoie de un avocat !”
 23. Campanie de advocacy 65
 24. IV 1 Pledoarie pentru înfiinţarea instituţiei Avocatul Copilului 65
 25. IV 2 Aplicaţie: propunerea unei campanii de advocacy 72
 26. IV 3 La final de campanie 89
 27. Concluzii 91
 28. Bibliografie 93
 29. ANEXA 1 - Trecere în revistă a actelor legislative emise în cadrul reformei
 30. în domeniul protecţiei copilului în perioada 1997 – 2004 96

Extras din licență

Argument

Pornind de la politicile publice, cu accent pe importanţa politicilor de incluziune socială, lucrarea de faţă îşi propune să ilustreze evoluţia procesului de reformă în sistemul de protecţie a copilului, de la cadrul iniţial, extrem de vicios şi deficitar în ceea ce priveşte serviciile sociale, până la momentul actual, un moment în care propunerea de a înfiinţa un organism guvernamental de natură să apere şi să promoveze drepturile copilului reprezintă punctul culminant al reformei sistemului de protecţie a copilului, demarată cu mai bine de zece ani în urmă

Aşadar, vom urmări pas cu pas modul în care a fost făcut saltul de la aşa-numitele “case de copii ” la serviciile alternative de tip rezidenţial şi de la o societate închisă, de tip totalitar, la o societate deschisă, marcată de dezvoltarea societăţii civile şi a dialogului social între sectoare

În ceea ce priveşte metodologia de cercetare aplicată în această lucrare, trebuie menţionat că este vorba despre o abordare interdisciplinară ce are ca punct de plecare o serie de repere teoretice ce ţin de domeniul politicilor publice şi al politicilor sociale în special, pentru ca, treptat, să se urmărească modalitatea prin care aceste politici sunt implementate şi comunicate prin derularea unor campanii şi programe, în vederea însuşirii lor de către opinia publică

Elementul de noutate pe care îl implică această trecere de la teoretic (politicile de incluziune socială) către practic (adoptarea şi implementarea acestor politici) este constituit de parteneriatul instituit între guvern şi reprezentanţii societăţii civile care îşi dau mâna în vederea îmbunătăţirii situaţiei copiilor din România, în cazul de faţă prin adoptarea unui cadru legal de natură să promoveze tocmai această deschidere pe care sectorul public începe să o manifeste către sectorul neguvernamental

Pentru a sublinia acest pas înainte făcut de România în vederea încurajării şi în acelaşi timp a responsabilizării societăţii civile, în capitolul I vom porni în analiză de la politicile de incluziune socială şi importanţa acestora în cadrul strategiei naţionale de incluziune socială, în vederea schiţării principiilor şi liniilor directoare care stau la baza acestor politici La acest nivel, dezvoltarea serviciilor sociale reprezintă principala formă de răspuns a politicilor publice la nevoile sociale identificate

În cadrul acestui capitol vor fi detaliate domeniile considerate prioritare in momentul actual : integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi prin stimularea responsabilităţii şi solidarităţii mediului comunitar menit să susţină incluziunea socială a acestora, dublată de promulgarea unui cadru legislativ care să favorizeze această iniţiativă, precum şi problema respectării drepturilor copilului, un capitol sensibil la nivel european

Apoi, pentru a oferi o privire de ansamblu asupra domeniului protecţiei copilului, se va realiza o trecere în revistă a principalelor momente care au caracterizat procesul de reformă început în anul 1997, subliniindu-se astfel necesitatea păstrării continuităţii şi coerenţei acţiunilor prezente în raport cu acţiunile demarate în trecut şi fără de care contextul actual nu ar putea fi înţeles

Capitolul al II-lea, Societatea civilă şi rolul ei în promovarea intereselor şi a drepturilor copiilor, este unul destinat în întregime analizei societăţii civile, a constituirii şi dezvoltării ei în România postdecembristă Pe lângă sublinierea rolului societăţii civile, de “câine de pază” al democraţiei, vom urmări şi modul în care aceasta dobândeşte un rol complementar, de partener de discuţii al autorităţilor şi de monitor al deciziilor acestora

Aşa cum se va observa din exemplele următoare, contribuţia societăţii civile în domeniul serviciilor sociale adresate copiilor este una majoră, fapt recunoscut la nivel central prin acordarea de către guvern a unor linii de finanţare sub forma unor programe de interes naţional prin care organizaţiile nonprofit pot depune propuneri de proiecte implementate cu bani de la bugetul de stat

Mai mult chiar, sprijinul instituţiilor de stat pentru dezvoltarea societăţii civile reiese cel mai bine din cele două tipuri de programe ce vor fi analizate la punctul II 3 Forme de organizare şi activitate ale societăţii civile în folosul copiilor : Consiliul Elevilor – iniţiativă a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi, respectiv, Strategia Naţională de Acţiune Comunitară, un proiect de natură să ilustreze în ce măsură şi până la ce punct pot colabora cele două sectoare - public şi nonprofit

Preview document

Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 1
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 2
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 3
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 4
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 5
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 6
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 7
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 8
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 9
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 10
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 11
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 12
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 13
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 14
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 15
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 16
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 17
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 18
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 19
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 20
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 21
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 22
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 23
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 24
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 25
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 26
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 27
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 28
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 29
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 30
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 31
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 32
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 33
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 34
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 35
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 36
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 37
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 38
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 39
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 40
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 41
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 42
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 43
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 44
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 45
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 46
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 47
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 48
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 49
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 50
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 51
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 52
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 53
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 54
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 55
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 56
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 57
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 58
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 59
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 60
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 61
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 62
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 63
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 64
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 65
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 66
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 67
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 68
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 69
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 70
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 71
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 72
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 73
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 74
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 75
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 76
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 77
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 78
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 79
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 80
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 81
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 82
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 83
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 84
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 85
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 86
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 87
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 88
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 89
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 90
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 91
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 92
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 93
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 94
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 95
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 96
Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Modalitati de Participare Civica la Decizia Politica - Promovarea Drepturilor Copilului.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Ai nevoie de altceva?