Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 22929
Mărime: 98.21KB (arhivat)
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 3
 2. 1.1. Generalităţi privind noua reglementare 4
 3. 1.2. Scurt istoric 5
 4. 1.3. Noţiunea tutelei şi curatelei copilului 7
 5. 1.3.1. Noţiunea tutelei 7
 6. 1.3.2. Noţiunea curatelei 8
 7. 1.4. Caracterele juridice generale 10
 8. 1.5. Principiile tutelei 12
 9. II. DESCHIDEREA ŞI EXERCITAREA TUTELEI ŞI CURATELEI MINORULUI 14
 10. 2.1. Deschiderea tutelei minorului 14
 11. 2.2. Competenţa şi procedura instituirii tutelei 16
 12. 2.3. Deschiderea curatelei minorului 20
 13. 2.4. Numirea tutorelui. Persoanele chemate să exercite tutela 22
 14. 2.5. Numirea curatorului 24
 15. 2.6. Condiţii cerute pentru a fi tutore 24
 16. 2.7. Incapacităţi de a fi tutore 26
 17. II. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE TUTORELUI. ÎNCETAREA FUNCŢIEI TUTELEI ŞI CURATELEI 28
 18. 3.1. Drepturile şi îndatoririle tutorelui 28
 19. 3.1.1. Drepturile şi îndatoririle tutorelui referitoare la persoana minorului 28
 20. 3.1.2. Drepturile şi îndatoririle referitoare la bunurile minorului 30
 21. 3.2. Obligaţile tutorelui 38
 22. 3.3. Răspunderea tutorelui 41
 23. 3.4. Despre excluderea şi destituirea din tutelă 44
 24. 3.5. Încetarea tutelei şi curatelei 46
 25. 3.5.1. Încetarea funcţiei tutorelui 46
 26. 3.5.2. Încetarea tutelei 48
 27. 3.5.3. Încetarea curatelei 50
 28. IV. Consiliul de Familie 51
 29. 4.1. Compunerea consiliului de familie 51
 30. 4.2. Funcţionarea consiliului de familie 53
 31. 4.3. Efectul compunerii neregulate a consiliului de familie 54
 32. 4.4. Măsuri ce urmează a fi luate de consiliul de familie 55
 33. 4.5. Convocări şi deliberări 56
 34. V. CONCLUZII 59
 35. BIBLIOGRAFIE 60

Extras din referat

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Creşterea şi ocrotirea minorului se realizează de către părinţi. Dacă unul dintre ei este în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa, ocrotirea se realizează de către unul dintre părinţi. Există însă situaţii în care aceştia au decedat ori, deşi sunt în viaţă se află în imposibilitatea permanentă de a-şi exercita drepturile şi îndatoririle. Pentru aceste situaţii, în dreptul nostru român este reglementat un ansamblu de instituţii menite să asigure protecţia drepturilor copilului prin asistenţă alternativă. Între acestea se numără: tutela, curatela, încredinţarea copilului (unei familii, unei persoane sau unui organism privat autorizat), încredinţarea în vederea adopţiei, plasamentul ( la o familie sau o persoană, la serviciul public specializat sau la un organism privat autorizat, plasamentul într-o familie asistată), plasamentul în regim de urgenţă şi adopţia ( internă sau internaţională).

În cazul în care copilul minor se află într-o situaţie particularizată prin lipsa de îngrijire a ambilor părinţi, ocrotirea minorului se realizează prin tutelă. Curatela apare în situaţia în care din diferite motive tutorele nu a fost numit sau, fiind numit, nu îşi poate desfăşura temporar activitatea sau există contrarietate de interese între el şi copil şi prin supravegherea şi controlul instituţiei autorităţii tutelare, care are atribuţii şi în cazul existenţei celor două situaţii de mai sus.

În dreptul civil, tutela constituie un al doilea grad în seria măsurilor de protecţie luate de lege în interesul minorului. Tutela este destinată pentru a înlocui puterea părintească; prerogativele ce le aveau părinţii asupra persoanei şi patrimoniului minorului sunt exercitate de tutore. Cu toate acestea puterea părintească şi tutela nu sunt exclusive una faţă de alta cum s-ar crede, ele pot chiar coexista în anumite cazuri, întrunite fiind asupra aceleiaşi persoane.

În dreptul roman erau puse sub tutelă sau curatelă acele persoane care aveau capacitate de folosinţă, dar nu aveau capacitate de exerciţiu.

Pe de altă parte tutela propriu zisă a minorilor s-a confruntat progresiv cu curatela minorului de 25 de ani. Curatorul s-a transformat treptat intr-un administrator al bunurilor incapabilului si astfel, protecţia incapabililor a dobândit de fapt, în dreptul român, un caracter aproape unitar.

Preview document

Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 1
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 2
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 3
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 4
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 5
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 6
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 7
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 8
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 9
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 10
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 11
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 12
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 13
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 14
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 15
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 16
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 17
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 18
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 19
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 20
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 21
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 22
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 23
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 24
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 25
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 26
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 27
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 28
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 29
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 30
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 31
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 32
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 33
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 34
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 35
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 36
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 37
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 38
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 39
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 40
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 41
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 42
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 43
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 44
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 45
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 46
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 47
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 48
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 49
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 50
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 51
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 52
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 53
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 54
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 55
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 56
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 57
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 58
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 59
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 60
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 61
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 62
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 63
Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Tutela, Curatela, Consiliul de Familie. Reglementare Actuala si de Perspectiva.doc

Alții au mai descărcat și

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Tutela minorului

II. INTRODUCERE Promovarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor inerente fiinţei umane, în mod special ale copilului, reprezintă elementul...

Nulitatea căsătoriei în noul cod civil

CAPITOLUL 1 Cazuri de nulitate. Secţiunea 1. Reglementare. Nerespectarea condiţiilor cerute de lege pentru valabila încheiere a căsătoriei, ca...

Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic

OCROTIREA MINORULUI, A BOLNAVULUI PSIHIC PRIN INTERDICȚIA JUDECĂTOREASCĂ ȘI A PERSOANEI FIZICE PRIN CURATELĂ I. Capacitatea civilă a persoanei...

Tutelă și curatelă în dreptul român

NOŢIUNI GENERALE Ideea de incapacitate apare la Roma destul de târziu. Ceea ce numim instituţii de ocrotire a incapabililor, şi anume tutela si...

Tutela și Curatela

CAPITOLUL 1 Ocrotirea minorului prin tutela Încadrându-se în politica general a statului de ocrotire a copilului, legislaţia actuală cuprinde...

Răspunderea Președintelui României

Introducere În organizarea administrativă, sarcinile sunt încredințate spre îndeplinire unor autorități grupate în mod tradițional într-o...

Ai nevoie de altceva?