Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 11026
Mărime: 70.05KB (arhivat)
Publicat de: Luciana B.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Abrevieri
 2. I. Capacitatea civilă a persoanei fizice ..5
 3. 1. Aspecte generale ..5
 4. 2. Capacitatea de folosință ...5
 5. 3. Capacitatea de exercițiu ... 5
 6. II. .Ocrotirea persoanei fizice . .6
 7. 1. Aspecte generale . .. 7
 8. 2. Clasificarea măsurilor de ocrotire ... . 7
 9. 2.1. Măsurile de ocrotire în privința minorului ..7
 10. 2.2. Măsurile de ocrotire în privința majorului ... ...7
 11. III. Măsurile de ocrotire a persoanei fizice .. . .. 7
 12. 1. Ocrotirea părintească și tutela .. 8
 13. 1.1. Aspecte generale .. .. .8
 14. 1.2. Ocrotirea părintească .. ... .8
 15. 1.3. Tutela .. ..10
 16. 1.3.1. Noțiune 10
 17. 1.3.2. Cazurile de instituire a tutelei . .10
 18. 1.3.3. Principiile tutelei . .10
 19. 1.3.4. Numirea tutorelui .11
 20. 1.3.5. Exercitarea tutelei 12
 21. 1.3.6. Controlul exercitării tutelei . . 15 1.3.7. Încetarea tutelei ...16
 22. 2. Ocrotirea bolnavului psihic prin interdicția judecătorească ...17
 23. 2.1. Aspecte generale .. .17
 24. 2.2. Condițiile instituirii interdicției judecătorești ...17
 25. 2.3. Măsuri prealabile judecății. Internarea provizorie ... ..18
 26. 2.4. Desemnarea tutorelui și a curatorului special ...18
 27. 2.5. Efectele punerii sub interdicție judecătorească ... ..20
 28. 2.6. Actele încheiate de interzisul judecătoresc ... 20
 29. 2.7. Ridicarea interdicției judecătorești ...23
 30. 3. Curatela ..24
 31. 3.1. Aspecte generale ...24
 32. 3.2. Noțiune.. 24
 33. 3.3. Instituirea curatelei ...24
 34. 3.4. Cazuri de instituire a curatelei ... ... 25
 35. 3.5. Conținutul curatelei . ..25
 36. 3.6. Încetarea curatelei .26
 37. IV. Speță ..27
 38. 1. Prezentarea pe scurt .. ... ..27
 39. 2. Analizarea speței și a deciziei instanței . .28
 40. Bibliografie . .30

Extras din proiect

OCROTIREA MINORULUI, A BOLNAVULUI PSIHIC PRIN INTERDICȚIA JUDECĂTOREASCĂ ȘI

A PERSOANEI FIZICE PRIN CURATELĂ

I. Capacitatea civilă a persoanei fizice.

1. Aspecte generale.

Personalitatea juridică este acea aptitudine generală de a avea drepturi subiective civile și obligații corelative și de a le exercita.

Personalitaea juridică este unică, adică una singură pentru fiecare subiect de drept; o parte a capacității juridice este capacitatea civilă .

Capacitatea civilă aparține orcărei persoane chiar dacă aceasta suferă restrângeri, ca o consecință a unor incapacități, cum ar fi incapacitatea de folosință, care afectează aptitiudinea de a dobândi drepturi, sau incapacități de exercițiu, care afectează aptitudine de a exercita anumite drepturi .

Rezultă astfel că nu are un caracter unitar, conținutul capacității civile nefiind identic pentru toate persoanele. Diferențele dintre persoane în ceea ce privește capacitatea civilă se exprimă atât la nivelul capacității de folosință cât și la nivelul capacității de exercițiu, prin îngrădiri prevăzute de lege.

Așadar, capacitatea civilă cuprinde două elemente: capacitatea de folosință și capacitatea de exercițiu, elemente ce vor fi tratate în continuare, pe scurt.

2. Capacitatea de folosință.

Potrivit art. 35 Cod civil (“denumit în continuare C.civ.”), capacitatea de folosință este aptitudinea persoanei de a avea drepturi și obligații civile.

Recunoașterea capacității de folosință în egală măsură nu duce la concluzia că persoana fizică nu poate fi îngrădită în capacitatea sa de folosință. Din contră, capacitatea de folosință poate fi îngrădită, dar numai în cazurile și în condițiile stabilite de lege .

Legea statuează: capacitatea de folosință începe de la nașterea persoanei și încetează odată cu moartea acesteia. (art. 35. C.civ.).

Prevederea legală care prezintă importanță deosebită în materia moștenirilor este aceea de recunoaște a dreptului copilului la moștenire din momentul concepției, dar sub condiția ca acesta să se nască viu.

Putem afirma că în acest caz copilul dobândește anticipat capacitatea de folosință, care după conținutul său este redusă, fiindcă nu dobândește întreaga capacitate de folosință, ci numai dreptul de a moșteni din momentul conceperii sale, dacă acesta se naște viu.

3. Capacitatea de exercițiu.

Capacitatea de exercițiu deplină a persoanei fizice reprezintă aptitudinea omului de a dobândi și exercita drepturile civile și de a-și asuma și exercita obligațiile civile prin încheierea, personal și singur, a tuturor actelor juridice civile .

Potrivit art. 37 C.civ.: capacitatea de exercițiu este aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile.

Diferit de capacitatea de folosință, această posibilitate a persoanei de a dobândi și de a exercita drepturi civile prin propriile fapte, de a-și asuma în nume propriu obligații civile și de a le executa, nu apare odată cu nașterea persoanei fizice, ci la o anumită perioadă de timp după naștere ei, pentru ca prin acțiunile proprii să conștientizeze importanța și consecințele faptelor sale .

Capacitatea de exercițiu deplină începe la data când persoana devine majoră. Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de 18 ani [art. 38 alin. (1) și (2) din C.civ.] .

Potrivit aceluiași Cod, minorul dobândește, prin căsătorie, capacitatea deplină de exercițiu. În cazul în care căsătoria este anulată, minorul care a fost de bună-credință la încheierea căsătoriei păstrează capacitatea deplină de exercițiu.

Art. 43 alin. (1) dispune că minorul cu vârsta între 14 și 18 ani are capacitate de exercițiu restrânsă.

El participă personal la încheierea actelor juridice, dar, în principiu, cu încuviințarea prealabilă a ocrotitorului legal (părinte, tutore sau, după caz, curatorul), iar în unele situații și cu autorizarea instanței de tutelă .

Bibliografie

Doctrină:

1. Daniela Chiochină, Drept civi. Persoanele, Manual de studiu individual , Ed. Pro Universitaria, București, 2012.

2. Eugen Chelaru, în volumul colectiv Noul Cod civi. Comentariu pe articole, art. 1 - 2664, coordonatori: F. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Ed. C. H. Beck, București, 2012.

3. Gabriel Boroi, Mona-Maria Pivniceru, Fișe de drept civil, Ed. Hamangiu, București, 2016.

4. Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, ed. a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2016.

5. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, ed. a 2-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2012.

6. Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. a 11-a, Ed. Universul Juridic, București, 2001.

7. Ioana Nicolae, Dreptul familiei, în context național și în raporturile de drept internațional privat, Ed. Hamangiu, 2014.

8. P. Trușcâ, Drept civil. Introducere în dreptul civil. Persoana fizica. Persoana juridica, ed. a 5-a, Ed. Universul Juridic, București, 2010.

9. Titus Prescure, Roxamana Matefi, Drept civil. Partea generală, Persoanele, Ed. Hamangiu, București 2012.

10. Șt. Râuschi, Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică, Ed. Fundației Chemarea, lași, 1992.

Legislație:

1. Legea nr. 287/2009 prin Codul civil, publicata in M.Of. nr. 505 din 15 iulie 2011.

2. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Republicată, M. Of. nr. 607 din 30 septembrie 2013.

3. Legea nr. 134/2010, din 1 iulie 2010 republicată, Monitorul Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015.

Jurisprudență:

1. Jud. Nâsdud, sent. nr. 3573/2011, nepublicată.

2. C.A. Craiova, s. civ., dec. nr. 667/2010, nepublicată.

3. C.A. București, s. a lll-a civ., min. și fam., dec. civ. nr. 787./2010.

4. C.A. Alba lulia, s. min. și fam., dec. civ. nr. 24/2009 .

5. C.A. Galați, s. civ., dec. civ. nr. 285/R/2009, în B.J. trim. 11/2009.

6. C.A. Constanța, s. civ., min. și fam., confl. mun. și asig. soc., dec. civ. nr. 6/FM/2009.

7. C.A. Alba lulia, s. min. și fam., dec. civ. nr. 70/2008, portal.just.ro.

8. C.A. Bacău, dec. civ. nr. 251/2007, portal.just.ro.

9. C.A. București, s. a lll-a civ., min. și fam., dec. civ. nr. 229/2006.

10. Trib. Tulcea, dec. nr. 150/2006, portal.just.ro.

11. C.A. Craiova,s.min. și fam., dec. nr. 114/2006, portal.just.ro.

12. I.C.C.J., s.civ. și de propr. Int., dec. nr. 2196/2004, www.scj.ro.

13. C.S.J., s. civ., dec. nr. 1206/2003.

14. C.S.J., s. civ., dec. nr. 1130/2003.

15. C.S.J., s. civ., dec. nr. 126/2003.

16. C.A. Cluj, s. civ., dec. nr. 1922/2000, www. jurisprudentacedo.com.

17. C.A. Cluj, dec. nr. 1655/1998.

18. C.A. Galați, dec. nr. 160/1995.

19. C.A. Bacău, dec. civ. nr. 12/1994.

20. C.S.J., s. pen., dec. nr. 1032/1991.

21. Trib. Timiș, dec. nr. 1285/1978.

22. Plenul Trib. Suprem, dec. de îndrum, nr. 13/1957.

Preview document

Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 1
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 2
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 3
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 4
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 5
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 6
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 7
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 8
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 9
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 10
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 11
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 12
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 13
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 14
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 15
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 16
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 17
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 18
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 19
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 20
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 21
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 22
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 23
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 24
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 25
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 26
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 27
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 28
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 29
Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic - Pagina 30

Conținut arhivă zip

 • Ocrotirea minorului si a bolnavului psihic.docx

Alții au mai descărcat și

Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil

INTRODUCERE Actualitatea temei. Teza de față, este o prezentare teoretică normativă și practică a capacității procedurale de folosință și...

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Tutela, curatela, consiliul de familie. reglementare actuală și de perspectivă

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Creşterea şi ocrotirea minorului se realizează de către părinţi. Dacă unul dintre ei este în imposibilitatea de a-şi...

Tutelă și curatelă în dreptul român

NOŢIUNI GENERALE Ideea de incapacitate apare la Roma destul de târziu. Ceea ce numim instituţii de ocrotire a incapabililor, şi anume tutela si...

Tutela și Curatela

CAPITOLUL 1 Ocrotirea minorului prin tutela Încadrându-se în politica general a statului de ocrotire a copilului, legislaţia actuală cuprinde...

Răspunderea Președintelui României

Introducere În organizarea administrativă, sarcinile sunt încredințate spre îndeplinire unor autorități grupate în mod tradițional într-o...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Măsuri Educative

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ 1. Noţiunea răpunderii penale Viaţa oamenilor şi a colectivităţilor umane nu poate...

Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii generale privind justiţia Noţiunea de justiţie are mai multe sensuri : - Intr-un...

Impozitele indirecte și influenta lor

Argument Impozitele reprezintă preluarea unei părți din veniturile și averea persoanelor fizice sau juridice la dispoziția statului în vederea...

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil

SECȚIUNEA I Ocrotirea unor categorii de persoane fizice – generalități Prin ocrotirea persoanei fizice se înțelege ansamblul mijlocelor de drept...

Impozite indirecte - caracterizare generală

ARGUMENT Într-o economie de piaţa “explozivă” în care mărfurile şi banii au ajunssa circule cu viteze uluitoare , marile tranzacţii se fac cu...

Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil

I. CONSIDERAȚII GENERALE Prin ocrotirea persoanei fizice se înțelege ansamblul mijlocelor de drept civil prin intermediul cărora se asigură...

Finanțe locale

CAP. I FINANTELE PUBLICE LOCALE: CONCEPT, FUNCTII, COMPONENTE 1.1. Conceptul de finante publice locale si functiile sale Conceptul de finante...

Ai nevoie de altceva?