Impozitele indirecte și influenta lor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 17057
Mărime: 101.17KB (arhivat)
Publicat de: Albert T.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Argumentul .4
 2. I. Impozitele și rolul lor 5
 3. 1.Definiție și caracteristici 5
 4. 2.Tipuri de impozite 6
 5. II. Impozitele Indirecte .9
 6. 1.Accize ...9
 7. 2.TVA 12
 8. 3.Taxe vamale ...21
 9. 4.Taxe de timbru 27
 10. III. Influența impozitelor indirecte în societatea românească 33
 11. 1.Impactul impozitelor asupra creșterii economice ..33
 12. - Studiu de caz ..36
 13. 2.Impozitele indirecte ca pârghii de influențare asupra activității agenților economici 40
 14. IV. Concluzii ...44
 15. Bibliografie 48

Extras din licență

Argument

Impozitele reprezintă preluarea unei părți din veniturile și averea persoanelor fizice sau juridice la dispoziția statului în vederea constituirii resurselor financiare publice necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Formarea impozitelor este rezultatul unui proces istoric complex de lungă durată care a fost determinat de evoluția vieții sociale. Impozitele apar o dată cu apariția statului pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor statului. Ele reprezintă preluarea unei părți din veniturile și averea persoanelor fizice sau juridice la dispoziția statului în vederea constituirii resurselor financiare publice necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Formarea impozitelor este rezultatul unui proces istoric complex de lungă durată care a fost determinat de evoluția vieții sociale. Impozitele apar o dată cu apariția statului pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor statului.

Impozitele indirecte sunt mai volante, fiind cuprinse în prețul de vânzare al produselor (tarifele prestărilor de servicii), iar nemulțumirea cumpărătorilor se îndreaptă împotriva agenților economici care practică prețurile majorate, iar nu a statului, care a ordonat sporirea impozitelor, ce a dus la scumpirea acestora: cumpărătorul nu știe cât din prețul plătit pentru produs (serviciu) revine agentului economic și cât ajunge în tezaurul public. În elementele impozitului indirect găsim: taxa pe valoare adăugată, accizele, acestea fiind impozite pe consum, taxe vamale, precum și alte impozite indirecte.

Toate impozitele directe și indirecte contribuie la scăderea nivelului de trai al populației, dar în mod diferit. Astfel, în timp ce impozitele directe duc la scăderea veniturilor nominale ale diferitelor categorii sociale, impozitele indirecte micșorează puterea de cumpărare.

În lucrare am prezentat atât sub aspect teoretic, cât și practic Impozitele indirecte:

În capitolul I am prezentat teoretic, conținutul în economia contemporană, elemente tehnice ale impozitelor, definiție, caracteristici, principiile impunerii, criteriile impunerii veniturilor și a averilor.

În capitolul II am prezentat teoretic și practic, caracterizarea generală a impozitelor indirecte, accizele, TVA-ul, taxele vamale și taxele de timbru.

În capitolul III am prezentat teoretic și practic prin aplicații influența impozitelor indirecte asupra economiei.

În capitolul IV am prezentat concluziile acestui proiect.

I. Impozitele și rolul lor

1.Definiție și caracteristici

Impozitele indirecte se percep cu prilejul vânzării unor bunuri și al prestării unor servicii, al importului sau al exportului, ceea ce înseamnă că vizează cheltuirea unor venituri. Impozitele indirecte se percep de la toți cei care consumă bunuri din categoria celor impuse sau beneficiază de anumite servicii, indiferent de veniturile, averea sau situația personală a acestora. Fiind percepute în cote proporționale asupra valorii mărfurilor vândute și serviciilor prestate ori în sume fixe pe unitatea de măsura, impozitele indirecte creează impresia falsă că ar fi suportate, în aceeași măsură toate păturile sociale, că ar asigura repartiția echitabilă a sarcinilor fiscale.

Impozitele indirecte sunt așezate asupra vânzărilor de mărfuri și prestărilor de servicii, ceea ce conferă acestora caracterul de impozit pe cheltuieli sau de impozit pe consum. Această ultimă formulare decurge din faptul că suportatorul impozitelor indirecte este consumatorul final. Toți ceilalți agenți economici, inclusiv investitorii, care folosesc un bun sau serviciu include cheltuielile de achiziție a acestora in costul produsului/serviciului pe care ei îl fabrică și îl oferă spre vânzare pe piață. Ei transferă impozitul indirect (inclus in prețul de achiziție) asupra prețului de vânzare a propriului produs/serviciu, astfel încât nu mai suportă acest impozit.

Impozitul este cea mai veche resursă financiară, definit ca o contribuție bănească obligatorie cu titlu nerambursabil, prin care se constituie resursele financiare ale statului. Prin introducerea unui impozit, statul urmărește două direcții și anume producerea veniturilor necesare acoperirii cheltuielilor publice și folosirea impozitului ca instrument de impulsionare a unor ramuri economice, stimularea ori reducerea producției sau consumul unor mărfuri, extinderea sau dimpotrivă, restrângerea relațiilor comerciale cu străinătatea. Extinderea relațiilor comerciale cu străinătatea poate fi stimulată prin măsuri fiscale constând în restituirea parțială sau integrală a impozitelor indirecte aferente mărfurilor exportate: reducerea nivelului taxelor vamale percepute de către stat la importul anumitor mărfuri utilizate pentru fabricarea de produse destinate exportului. Limitarea accesului mărfurilor străine se poate realiza prin practicarea unor taxe vamale cu caracter protecționist la importul anumitor mărfuri, iar restrângerea exportului anumitor mărfuri străine se poate realiza prin implementarea de taxe vamale la exportul acestora.

În evoluția modernă a impozitelor, instituirea acestora cu consimțământul contribuabililor a fost subordonată competiției parlamentare, ca organe legislative cu caracter reprezentativ de a reglementa impozitele și celelalte venituri necesare acoperirii cheltuielilor publice.

Caracteristici:

- Avantaje:

- necesită o perioadă scurtă de timp din momentul luării deciziei de instituire a impozitelor

- reclamă cheltuieli modice de așezare, percepere și urmărire

- sunt mai voalate, fiind cuprinse în prețul de vânzare al produselor sau tariful serviciilor prestate

- Dezavantaje:

- cotele nu sunt diferențiate în funcție de mărimea venitului sau averii contribuabililor și nici în funcție de situația personală a acestora

- afectează, în mod deosebit, pe cei cu venituri mici

- nu afectează în mod direct venitul disponibil, ci puterea de cumpărare a contribuabililor (au un caracter regresiv)

- impozitele pe consum nu țin cont de principiul echității fiscale

- au incidență asupra prețurilor produselor

Alte caracteristici:

- sunt suportate de consumatorul final

- sunt plătite la buget de către comercianți sau alți contribuabili obligați prin lege la plata acestor impozite

- randamentul fiscal al impozitelor indirecte depinde de evoluția ciclurilor economice (în perioade de avânt - randament fiscal ridicat; în perioade de recesiune-randament fiscal scăzut)

Bibliografie

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 23.12.2003, cu modificările și completările ulterioare în vigoare la 01.01.2008, Titlul VI: Taxa pe valoarea adăugată.

2. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 112 din 06.02.2004, cu modificările și completările ulterioare în vigoare la 01.01.2008, Titlul VI: Taxa pe valoarea adăugată.

3. D. Hangan, M. Tudor, M. Bizadea, D. Alamiie, Finanțe si fiscalitate, Ed.CD Press

4. Iulian Văcărel, Finanțe publice, Ed Stiințifica și Pedagogică, București, 2000

5. Gheorghe Manolescu, Politici economice: concepte, instrumente, experiențe. Ed. Economica, Bucuresti,1997

6. Moșteanu, N.R. (2004), Impozite și taxe 2004-2005, Editura Economică

7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Ultima actualizare : Legea nr. 358 din 31 decembrie 2015. Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016

8. OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, Actualizata 2019

EuroAvocatura.ro, OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, Actualizata 2019, Publicare la data de 23 Dec 2018, Coordonator avocat Marius-Catalin Predut, titular MCP Cabinet avocați.

9.www.ameco.com

10.www.eurostat.com

11.www.insse.ro

12.www.cdep.ro

Preview document

Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 1
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 2
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 3
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 4
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 5
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 6
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 7
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 8
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 9
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 10
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 11
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 12
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 13
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 14
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 15
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 16
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 17
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 18
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 19
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 20
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 21
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 22
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 23
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 24
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 25
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 26
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 27
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 28
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 29
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 30
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 31
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 32
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 33
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 34
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 35
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 36
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 37
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 38
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 39
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 40
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 41
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 42
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 43
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 44
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 45
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 46
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 47
Impozitele indirecte și influenta lor - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Impozitele indirecte si influenta lor.docx

Alții au mai descărcat și

Perspective Macroeconomice Privind Aderarea României la Moneda Europeană

INTRODUCERE În lucrarea de faţă intitulată „Perspective macroeconomice privind aderarea României la moneda europeană” mi-am propus să realizez un...

Studiu privind impozitele indirecte asupra unei societăți comerciale

I. Locul si rolul impozitelor indirecte in cadrul sistemului fiscal din Romania I. 1. Necesitatea reformei fiscale si etapele infaptuirii reformei...

Particularitățile Impozitelor Indirecte în Uniunea Europeană

Introducere Gradul de dezvoltare al unei economii este determinat într-o proporţie însemnată de structura sistemului fiscal, de modul în care...

Factorii și Tipurile de Creștere Economică

În aspect general creşterea economică este sporul calitaţii vieţii pe baza creşterii continue a indicatorilor economici: mărimii produsului...

Influența Impozitelor Indirecte asupra Activității Economice

1.Caracterizarea generală a impozitelor indirecte, evolutţie, rolul acestora în ţările cu economie de piaţă. Noţiunea de impozit provine din...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Impactul politicii fiscale a statului asupra activității întreprinderii

CAPITOLUL 1. POLITICA FISCALĂ – COMPONENTA PRINCIPALĂ A POLITICII FINANCIARE A STATULUI. 1.1 Conţinutul politicii fiscale a statului. Una din...

SC Alfa International SRL

1.1. PREZENTAREA ŞI PROFILUL FIRMEI, SPECIFICUL MEDIULUI DE AFACERI SC ALFA INTERNAŢIONAL SRL este o societate cu capital integral privat,...

Studiul de piață prinvind cererea de contoare de apă rece și caldă pentru SC Victoria SA Arad și întocmirii unui plan de afaceri

CAPITOLUL I 1. ABORDAREA PLANULUI DE AFACERI DIN PUNCT DE VEDERE TEORETIC 1.1. NECESITATEA PLANIFICĂRII LA NIVELUL FIRMEI Întreprinzătorii sunt...

Impozitele Indirecte în România

Introducere Impozitele sunt cea mai importantă resursă financiară a statului şi cea mai veche, în ordinea apariţiei veniturilor publice....

Principiile impunerii în concepția clasică și în concepția modernă

Principiile impunerii Obiectivele social-economice urmarite prin politica fiscala, dimensionarea, asezarea si perceperea impozitelor constituie...

Politica Fiscală a Republicii Moldova la Etapa Actuală

INTRODUCERE Importanţa proiectului. Politica fiscală reprezintă o componentă a politicilor economice adoptate de stat, prin care acesta...

Execuția bugetară a României în perioada 1991-2007 - venituri fiscale

I. RESURSELE FINANCIARE PUBLICE 1. Continutul resurselor financiare publice Intr-o economie moderna, de regula necesarul de resurse depaseste...

TVA - practici naționale și internaționale

Introducere “Ceea ce deosebeşte o ţară aflată în progres de una aflată în declin este, în bună măsură, preferinţa arătată construirii viitorului....

Ai nevoie de altceva?